شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت شیرز / BitShares

  • نرخ فعلی:0.01876
  • بالاترین قیمت روز:0.01975
  • پایین ترین قیمت روز:0.01863
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.01938
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۴:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.01946
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک بیت شیرز / BitShares در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت شیرز / BitShares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.01876 ریال16:44:17
0.01869 ریال16:38:16
0.01876 ریال16:32:30
0.01883 ریال16:08:25
0.01876 ریال16:05:34
0.01883 ریال15:59:22
0.01869 ریال15:56:27
0.01877 ریال15:50:30
0.01863 ریال15:44:17
0.0187 ریال15:38:16
0.01879 ریال15:17:19
0.01878 ریال14:59:16
0.01879 ریال14:47:19
0.01886 ریال14:41:17
0.01879 ریال14:23:16
0.01886 ریال14:14:16
0.01879 ریال14:02:28
0.01886 ریال13:50:30
0.01879 ریال13:36:18
0.01886 ریال12:52:16
0.01887 ریال12:44:17
0.01881 ریال12:36:19
0.01888 ریال12:20:24
0.01894 ریال12:12:20
0.01901 ریال12:02:35
0.01894 ریال11:54:19
0.01901 ریال11:52:20
0.01894 ریال11:40:29
0.01901 ریال11:38:22
0.01887 ریال11:30:28
0.01888 ریال11:18:20
0.01894 ریال11:14:17
0.01888 ریال11:00:50
0.01881 ریال10:58:15
0.01888 ریال10:52:15
0.01877 ریال10:34:16
0.0187 ریال10:32:20
0.01877 ریال10:30:28
0.0187 ریال10:16:15
0.01869 ریال10:08:15
0.01871 ریال10:02:49
0.01879 ریال9:52:12
0.0188 ریال9:48:13
0.01872 ریال9:36:13
0.0188 ریال9:16:12
0.01888 ریال9:14:14
0.0188 ریال9:12:12
0.01895 ریال9:10:18
0.01897 ریال9:04:11
0.01889 ریال9:02:15
0.01897 ریال8:26:11
0.01906 ریال8:22:14
0.01897 ریال8:20:14
0.01889 ریال8:12:11
0.01897 ریال8:04:11
0.01889 ریال7:50:16
0.01883 ریال7:46:11
0.0189 ریال7:44:11
0.01883 ریال7:42:12
0.0189 ریال7:28:12
0.01889 ریال7:24:11
0.0189 ریال7:22:12
0.01889 ریال7:16:12
0.01882 ریال7:04:12
0.01889 ریال6:58:13
0.01882 ریال6:52:12
0.01889 ریال6:50:15
0.01882 ریال6:48:12
0.01889 ریال6:44:12
0.01882 ریال6:42:13
0.01896 ریال6:36:14
0.01889 ریال5:52:12
0.01896 ریال5:50:16
0.01889 ریال5:48:13
0.01896 ریال5:34:12
0.01909 ریال5:32:16
0.01902 ریال5:30:18
0.01909 ریال5:10:14
0.01919 ریال5:08:11
0.01927 ریال5:02:14
0.01929 ریال4:58:10
0.01921 ریال4:56:12
0.01929 ریال4:50:14
0.01941 ریال4:32:12
0.01949 ریال2:20:12
0.01941 ریال2:16:10
0.01949 ریال1:36:11
0.01957 ریال1:34:10
0.01959 ریال1:32:12
0.01961 ریال1:28:11
0.01967 ریال1:08:11
0.01959 ریال1:06:11
0.01967 ریال1:04:11
0.01975 ریال0:50:14
0.01958 ریال0:48:10
0.01959 ریال0:22:10
0.01947 ریال0:20:14
0.01946 ریال0:16:10
0.01947 ریال0:10:16
0.01938 ریال0:06:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات