شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond

  • نرخ فعلی:0.6432
  • بالاترین قیمت روز:0.66556
  • پایین ترین قیمت روز:0.61644
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.61831
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۶:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.61854
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0247

نمودار کندل استیک بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6432 ریال11:06:30
0.6428 ریال11:02:44
0.6412 ریال11:00:59
0.64039 ریال10:58:23
0.6412 ریال10:56:28
0.64239 ریال10:54:23
0.63839 ریال10:52:19
0.63978 ریال10:50:33
0.63761 ریال10:46:22
0.63841 ریال10:44:20
0.6368 ریال10:42:27
0.636 ریال10:40:32
0.6352 ریال10:38:22
0.63598 ریال10:36:30
0.63759 ریال10:34:23
0.6358 ریال10:32:27
0.63741 ریال10:30:40
0.63822 ریال10:28:29
0.6358 ریال10:26:22
0.64042 ریال10:24:23
0.64339 ریال10:22:23
0.64259 ریال10:20:31
0.6458 ریال10:18:22
0.64681 ریال10:16:23
0.64761 ریال10:14:24
0.65022 ریال10:12:23
0.64942 ریال10:10:31
0.64961 ریال10:06:23
0.65041 ریال10:02:30
0.64961 ریال10:00:55
0.65122 ریال9:58:19
0.65282 ریال9:56:22
0.65561 ریال9:54:21
0.654 ریال9:52:18
0.65641 ریال9:50:32
0.6532 ریال9:48:19
0.65159 ریال9:44:18
0.65179 ریال9:40:19
0.65099 ریال9:30:33
0.65179 ریال9:28:19
0.65098 ریال9:26:18
0.65179 ریال9:24:14
0.6518 ریال9:22:16
0.6526 ریال9:20:22
0.659 ریال9:18:16
0.6606 ریال9:16:17
0.6566 ریال9:14:13
0.65019 ریال9:12:13
0.655 ریال9:10:17
0.6574 ریال9:06:14
0.6548 ریال9:04:14
0.6572 ریال9:02:21
0.653 ریال8:58:12
0.6488 ریال8:56:13
0.65039 ریال8:54:13
0.6508 ریال8:52:12
0.65239 ریال8:50:18
0.65259 ریال8:48:12
0.64941 ریال8:46:12
0.65059 ریال8:44:13
0.65297 ریال8:42:15
0.64579 ریال8:40:15
0.64462 ریال8:38:12
0.64779 ریال8:36:11
0.64541 ریال8:34:12
0.64779 ریال8:32:14
0.64742 ریال8:30:21
0.647 ریال8:28:16
0.64642 ریال8:26:12
0.64021 ریال8:24:11
0.64 ریال8:22:12
0.63921 ریال8:20:14
0.63664 ریال8:18:12
0.63721 ریال8:16:14
0.63643 ریال8:14:30
0.63721 ریال8:13:48
0.63721 ریال8:13:29
0.638 ریال8:13:14
0.63779 ریال8:13:01
0.638 ریال8:13:01
0.63779 ریال8:12:58
0.63779 ریال8:12:53
0.63557 ریال8:12:50
0.63557 ریال8:12:45
0.63779 ریال8:12:29
0.63779 ریال8:12:24
0.637 ریال8:12:19
0.63857 ریال8:12:17
0.63857 ریال8:12:13
0.637 ریال8:12:10
0.63622 ریال8:12:03
0.63622 ریال8:12:01
0.63622 ریال8:11:48
0.63622 ریال8:11:39
0.63387 ریال8:11:32
0.63622 ریال8:11:22
0.63622 ریال8:10:54
0.63434 ریال7:51:24
0.63434 ریال7:51:13
0.63278 ریال7:51:02
0.632 ریال7:50:57
0.632 ریال7:50:50
0.632 ریال7:50:44
0.63044 ریال7:42:13
0.63366 ریال7:40:13
0.63778 ریال7:38:11
0.638 ریال7:36:11
0.63756 ریال7:34:10
0.63678 ریال7:32:13
0.63644 ریال7:30:16
0.639 ریال7:28:11
0.63567 ریال7:26:10
0.63912 ریال7:24:11
0.64222 ریال7:22:11
0.64378 ریال7:20:12
0.644 ریال7:18:11
0.64422 ریال7:16:11
0.64444 ریال7:14:23
0.646 ریال7:12:15
0.64822 ریال7:10:15
0.649 ریال7:08:12
0.65045 ریال7:06:12
0.65122 ریال7:04:11
0.65089 ریال7:02:24
0.65089 ریال7:01:38
0.64945 ریال6:58:47
0.65022 ریال6:56:48
0.65255 ریال6:54:46
0.65178 ریال6:52:49
0.65411 ریال6:51:00
0.65555 ریال6:46:46
0.65755 ریال6:44:51
0.65856 ریال6:42:48
0.66 ریال6:40:57
0.65744 ریال6:38:46
0.65966 ریال6:36:45
0.65578 ریال6:34:47
0.65888 ریال6:32:54
0.65655 ریال6:31:06
0.65645 ریال6:26:56
0.65755 ریال6:24:45
0.65722 ریال6:22:44
0.65934 ریال6:20:57
0.66245 ریال6:18:47
0.66556 ریال6:14:47
0.66555 ریال6:12:44
0.66356 ریال6:10:58
0.66222 ریال6:08:44
0.66144 ریال6:06:43
0.65777 ریال6:04:49
0.65834 ریال6:02:56
0.65711 ریال6:02:09
0.65711 ریال6:01:29
0.65134 ریال5:58:45
0.65078 ریال5:56:43
0.65056 ریال5:54:43
0.64912 ریال5:52:46
0.64756 ریال5:48:42
0.65056 ریال5:46:42
0.65422 ریال5:44:41
0.65344 ریال5:40:51
0.65266 ریال5:38:41
0.65344 ریال5:36:39
0.65621 ریال5:34:38
0.65178 ریال5:32:43
0.651 ریال5:30:58
0.65334 ریال5:28:40
0.65022 ریال5:26:38
0.65656 ریال5:24:37
0.65266 ریال5:22:37
0.65188 ریال5:20:43
0.65812 ریال5:18:35
0.65678 ریال5:16:37
0.65666 ریال5:14:38
0.65822 ریال5:10:40
0.6559 ریال5:08:35
0.65946 ریال5:06:30
0.65456 ریال5:04:29
0.651 ریال5:02:33
0.64909 ریال5:00:49
0.645 ریال4:58:29
0.63669 ریال4:56:31
0.63466 ریال4:54:28
0.63622 ریال4:52:30
0.64034 ریال4:50:36
0.64035 ریال4:46:27
0.64343 ریال4:44:26
0.63778 ریال4:42:28
0.63579 ریال4:40:30
0.632 ریال4:38:24
0.62757 ریال4:36:25
0.63043 ریال4:34:22
0.62143 ریال4:32:26
0.61913 ریال4:30:32
0.61644 ریال4:28:23
0.61722 ریال4:26:20
0.61878 ریال4:24:20
0.618 ریال4:22:19
0.62134 ریال4:16:17
0.61978 ریال4:14:13
0.62056 ریال4:12:12
0.61978 ریال4:10:16
0.6221 ریال4:08:13
0.626 ریال4:06:14
0.62367 ریال4:04:12
0.6229 ریال4:00:27
0.62278 ریال3:58:12
0.627 ریال3:56:13
0.62177 ریال3:54:12
0.62682 ریال3:52:14
0.628 ریال3:50:15
0.63455 ریال3:48:12
0.63509 ریال3:46:11
0.63355 ریال3:44:12
0.63509 ریال3:42:14
0.636 ریال3:40:14
0.63777 ریال3:36:13
0.63831 ریال3:34:12
0.63631 ریال3:32:14
0.63863 ریال3:30:19
0.63809 ریال3:28:13
0.63596 ریال3:26:11
0.63687 ریال3:24:12
0.63842 ریال3:22:11
0.63745 ریال3:20:13
0.63977 ریال3:18:10
0.63841 ریال3:16:11
0.63509 ریال3:14:10
0.63355 ریال3:12:11
0.633 ریال3:10:12
0.636 ریال3:08:10
0.63458 ریال3:06:10
0.63691 ریال3:02:12
0.63232 ریال3:00:22
0.63387 ریال2:58:10
0.63464 ریال2:56:11
0.63364 ریال2:54:10
0.63209 ریال2:52:11
0.63286 ریال2:50:17
0.63455 ریال2:48:11
0.63377 ریال2:46:11
0.637 ریال2:42:11
0.63977 ریال2:40:13
0.63591 ریال2:38:11
0.638 ریال2:34:10
0.63832 ریال2:32:13
0.63954 ریال2:30:17
0.63877 ریال2:28:12
0.64032 ریال2:26:10
0.64109 ریال2:24:11
0.638 ریال2:22:10
0.64032 ریال2:20:14
0.63945 ریال2:18:12
0.641 ریال2:14:11
0.64232 ریال2:12:13
0.64209 ریال2:10:14
0.63977 ریال2:08:11
0.62869 ریال2:06:11
0.62792 ریال2:02:19
0.63015 ریال1:58:10
0.62892 ریال1:56:12
0.62594 ریال1:54:11
0.61953 ریال1:52:11
0.61723 ریال1:50:15
0.61907 ریال1:42:12
0.61677 ریال1:40:13
0.6203 ریال1:36:11
0.61877 ریال1:28:13
0.61953 ریال1:26:11
0.61876 ریال1:24:11
0.61947 ریال1:22:11
0.62024 ریال1:20:14
0.622 ریال1:18:10
0.62123 ریال1:16:10
0.61923 ریال1:14:11
0.62123 ریال1:12:12
0.62047 ریال1:10:13
0.6197 ریال1:06:12
0.619 ریال0:58:10
0.6183 ریال0:52:11
0.61853 ریال0:48:10
0.6183 ریال0:46:10
0.61853 ریال0:42:10
0.61854 ریال0:32:12
0.6183 ریال0:24:11
0.61831 ریال0:22:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات