شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

باتا / Bata

  • نرخ فعلی:0.006296
  • بالاترین قیمت روز:0.006336
  • پایین ترین قیمت روز:0.006101
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.006101
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۹:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.006138
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک باتا / Bata در روز جاری

نمودار کندل استیک باتا / Bata در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.006296 ریال18:09:12
0.006336 ریال17:57:13
0.006334 ریال17:54:11
0.00632 ریال17:51:13
0.006308 ریال17:48:13
0.00631 ریال17:45:14
0.006299 ریال17:39:13
0.006226 ریال17:00:22
0.00622 ریال16:57:12
0.006219 ریال16:54:10
0.006216 ریال16:51:13
0.006245 ریال16:44:12
0.006249 ریال16:38:13
0.006266 ریال16:32:13
0.006265 ریال16:30:13
0.006264 ریال16:27:12
0.00625 ریال16:20:15
0.006256 ریال16:14:10
0.006254 ریال16:11:13
0.006221 ریال16:09:12
0.006213 ریال16:03:14
0.006207 ریال15:51:13
0.006204 ریال15:45:13
0.006268 ریال15:42:11
0.00626 ریال15:39:12
0.00627 ریال15:36:10
0.006266 ریال15:33:14
0.006262 ریال15:12:13
0.00625 ریال14:39:14
0.006298 ریال13:51:13
0.006304 ریال13:45:13
0.006308 ریال13:42:10
0.006314 ریال13:38:11
0.006325 ریال13:36:13
0.006314 ریال13:29:12
0.006323 ریال13:23:10
0.00632 ریال13:20:11
0.006331 ریال13:17:12
0.00632 ریال13:11:11
0.006316 ریال13:08:09
0.006319 ریال13:05:12
0.006303 ریال13:02:10
0.00632 ریال12:56:13
0.006292 ریال12:50:12
0.006287 ریال12:47:10
0.006285 ریال12:44:10
0.006294 ریال12:41:13
0.006281 ریال12:35:14
0.006279 ریال12:32:12
0.006278 ریال12:29:09
0.006281 ریال12:26:12
0.006277 ریال12:23:09
0.006272 ریال12:20:12
0.006263 ریال12:17:13
0.006279 ریال12:14:13
0.006283 ریال12:08:11
0.006279 ریال12:05:15
0.00629 ریال12:02:14
0.006285 ریال11:59:10
0.006288 ریال11:56:13
0.006292 ریال11:53:13
0.006285 ریال11:50:15
0.006294 ریال11:47:13
0.006284 ریال11:44:13
0.00629 ریال11:41:12
0.006296 ریال11:38:10
0.006289 ریال11:35:15
0.006299 ریال11:32:12
0.006293 ریال11:29:12
0.006283 ریال11:23:09
0.006282 ریال11:20:11
0.006292 ریال11:14:12
0.006284 ریال11:11:10
0.006279 ریال11:08:12
0.006259 ریال11:05:12
0.006261 ریال10:59:11
0.006256 ریال10:56:09
0.006255 ریال10:53:12
0.006244 ریال10:50:11
0.00624 ریال10:47:09
0.006242 ریال10:41:11
0.00624 ریال10:38:10
0.006257 ریال10:35:10
0.006258 ریال10:32:14
0.006218 ریال10:29:09
0.006215 ریال10:26:11
0.006226 ریال10:23:09
0.006163 ریال10:20:13
0.006167 ریال10:18:10
0.006171 ریال10:14:12
0.006169 ریال10:08:09
0.006174 ریال10:05:13
0.006147 ریال10:02:11
0.006152 ریال9:59:09
0.006151 ریال9:57:12
0.006163 ریال9:53:09
0.006161 ریال9:50:11
0.006158 ریال9:47:11
0.006157 ریال9:41:11
0.006138 ریال9:38:11
0.006139 ریال9:35:11
0.006141 ریال9:32:13
0.006127 ریال9:29:09
0.006131 ریال9:26:11
0.006137 ریال9:23:09
0.006151 ریال9:20:10
0.006143 ریال9:17:09
0.006136 ریال9:14:12
0.006157 ریال9:11:10
0.006165 ریال9:05:12
0.006179 ریال9:02:10
0.006176 ریال8:59:09
0.006161 ریال8:56:12
0.006183 ریال8:50:13
0.006186 ریال8:47:08
0.006187 ریال8:44:10
0.006194 ریال8:41:12
0.006186 ریال8:38:12
0.006192 ریال8:29:11
0.006196 ریال8:26:09
0.006216 ریال8:23:10
0.006214 ریال8:20:10
0.006204 ریال8:14:12
0.006202 ریال8:11:12
0.006201 ریال8:08:12
0.006196 ریال8:02:11
0.006182 ریال7:59:09
0.00618 ریال7:56:12
0.006174 ریال7:53:12
0.006167 ریال7:50:10
0.006168 ریال7:47:09
0.006178 ریال7:44:09
0.006181 ریال7:41:11
0.006173 ریال7:39:42
0.006173 ریال7:39:39
0.006174 ریال7:35:14
0.006192 ریال7:32:13
0.006214 ریال7:29:10
0.006222 ریال7:27:12
0.006224 ریال7:23:09
0.00623 ریال7:21:13
0.006231 ریال7:18:09
0.006228 ریال7:15:10
0.006226 ریال7:12:09
0.006227 ریال7:09:11
0.006225 ریال7:06:11
0.006221 ریال7:03:09
0.006222 ریال7:00:24
0.006216 ریال6:57:12
0.006215 ریال6:45:12
0.006232 ریال6:42:10
0.006237 ریال6:39:09
0.00625 ریال6:30:17
0.006229 ریال6:24:12
0.006234 ریال6:18:15
0.006225 ریال6:12:12
0.006223 ریال6:09:09
0.006229 ریال6:06:14
0.006203 ریال6:00:24
0.006211 ریال5:57:12
0.006204 ریال5:50:13
0.006202 ریال5:47:10
0.006198 ریال5:45:13
0.006196 ریال5:39:12
0.006181 ریال5:33:13
0.006201 ریال5:27:12
0.006188 ریال5:24:10
0.00619 ریال5:18:12
0.006204 ریال5:15:13
0.006183 ریال5:11:12
0.006182 ریال5:08:11
0.006196 ریال5:03:10
0.006191 ریال4:57:12
0.006183 ریال4:50:13
0.006182 ریال4:44:10
0.00618 ریال4:42:11
0.006167 ریال4:39:12
0.006131 ریال4:36:09
0.006137 ریال4:32:12
0.006162 ریال4:29:09
0.006164 ریال4:26:09
0.006153 ریال4:20:11
0.006173 ریال4:17:11
0.006164 ریال4:11:09
0.006163 ریال4:09:11
0.006172 ریال4:06:11
0.006192 ریال4:03:10
0.006188 ریال3:59:09
0.006199 ریال3:56:11
0.006197 ریال3:53:09
0.006214 ریال3:50:11
0.006202 ریال3:47:11
0.006186 ریال3:41:12
0.006208 ریال3:38:11
0.006204 ریال3:29:12
0.006237 ریال3:26:09
0.006246 ریال3:23:10
0.006233 ریال3:20:12
0.006288 ریال3:14:10
0.006281 ریال3:11:11
0.006282 ریال3:09:11
0.006278 ریال3:00:20
0.006269 ریال2:54:11
0.006265 ریال2:50:13
0.006257 ریال2:45:12
0.006246 ریال2:42:10
0.006264 ریال2:39:11
0.006263 ریال2:36:10
0.006255 ریال2:30:14
0.006243 ریال2:24:11
0.006227 ریال2:15:12
0.006243 ریال2:12:09
0.006247 ریال2:09:10
0.006251 ریال2:06:12
0.00625 ریال1:57:11
0.006254 ریال1:53:09
0.00625 ریال1:50:13
0.006267 ریال1:45:12
0.006218 ریال1:42:10
0.006222 ریال1:39:09
0.00621 ریال1:36:11
0.006194 ریال1:33:12
0.006198 ریال1:30:13
0.006195 ریال1:24:11
0.006188 ریال1:18:12
0.006183 ریال1:14:09
0.006175 ریال1:12:11
0.006181 ریال1:09:11
0.00618 ریال1:00:19
0.006194 ریال0:57:12
0.006176 ریال0:53:09
0.006212 ریال0:50:13
0.006144 ریال0:48:11
0.006133 ریال0:44:09
0.006128 ریال0:42:10
0.006123 ریال0:38:14
0.006109 ریال0:36:12
0.006111 ریال0:30:15
0.006108 ریال0:26:43
0.006113 ریال0:23:12
0.006105 ریال0:21:14
0.006106 ریال0:14:14
0.006101 ریال0:12:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی