iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Baer Chain

  • نرخ فعلی:1.55776
  • بالاترین قیمت روز:1.66672
  • پایین ترین قیمت روز:1.46211
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.31%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.63711
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۰:۴۴
  • نرخ روز گذشته:1.63978
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.082

نمودار کندل استیک Baer Chain در روز جاری

نمودار کندل استیک Baer Chain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.55776 ریال16:20:44
1.55699 ریال16:14:36
1.54533 ریال16:08:28
1.54701 ریال15:56:58
1.54639 ریال15:51:02
1.53838 ریال15:44:33
1.52132 ریال15:41:52
1.54883 ریال15:38:32
1.52132 ریال15:36:10
1.55771 ریال15:23:31
1.5614 ریال15:17:37
1.48124 ریال15:14:27
1.52517 ریال15:08:34
1.52464 ریال14:56:34
1.52528 ریال14:50:54
1.53334 ریال14:41:42
1.52965 ریال14:38:24
1.53508 ریال14:35:32
1.54302 ریال14:32:52
1.54157 ریال14:29:30
1.54302 ریال14:27:06
1.5812 ریال14:14:41
1.58809 ریال14:05:50
1.58823 ریال14:03:33
1.58823 ریال14:03:32
1.58723 ریال13:50:57
1.56254 ریال13:47:39
1.58894 ریال13:41:58
1.56254 ریال13:35:55
1.56106 ریال13:29:31
1.56035 ریال13:26:36
1.56464 ریال13:20:54
1.56322 ریال13:11:39
1.56284 ریال13:03:09
1.56065 ریال12:56:43
1.56667 ریال12:50:58
1.53591 ریال12:44:30
1.58074 ریال12:41:46
1.57712 ریال12:34:03
1.57712 ریال12:34:00
1.57851 ریال12:26:54
1.58152 ریال12:23:36
1.57473 ریال12:21:44
1.57473 ریال12:21:43
1.58152 ریال12:17:40
1.57473 ریال12:14:51
1.5454 ریال12:05:49
1.54598 ریال11:56:54
1.56507 ریال11:51:24
1.56187 ریال11:44:44
1.56697 ریال11:35:59
1.55502 ریال11:33:00
1.56932 ریال11:29:39
1.55502 ریال11:26:57
1.55464 ریال11:21:13
1.56284 ریال11:11:53
1.55394 ریال11:08:49
1.54997 ریال10:59:33
1.55261 ریال10:51:08
1.55803 ریال10:44:39
1.55923 ریال10:35:41
1.54463 ریال10:32:55
1.59136 ریال10:29:29
1.53548 ریال10:17:28
1.55115 ریال10:02:58
1.52291 ریال9:56:44
1.47733 ریال9:50:48
1.5027 ریال9:44:30
1.46211 ریال9:38:25
1.52039 ریال9:32:41
1.49575 ریال9:23:26
1.4866 ریال9:17:24
1.53415 ریال9:14:25
1.50322 ریال9:11:36
1.53415 ریال9:05:36
1.49885 ریال8:59:21
1.48816 ریال8:53:21
1.47827 ریال8:50:33
1.48816 ریال8:47:24
1.53061 ریال8:38:21
1.52265 ریال8:29:20
1.6504 ریال8:20:31
1.65008 ریال8:14:27
1.52733 ریال8:11:27
1.65008 ریال8:08:21
1.5885 ریال8:05:25
1.52733 ریال8:02:31
1.5885 ریال7:53:22
1.57112 ریال7:50:26
1.62826 ریال7:44:18
1.59386 ریال7:38:25
1.59941 ریال7:32:37
1.59129 ریال7:26:24
1.65006 ریال7:20:30
1.64654 ریال7:14:26
1.64228 ریال7:11:35
1.64654 ریال7:08:24
1.64228 ریال7:05:30
1.64205 ریال6:59:20
1.60953 ریال6:50:30
1.60766 ریال6:47:22
1.59315 ریال6:35:37
1.58711 ریال6:32:33
1.64702 ریال6:29:20
1.58711 ریال6:23:22
1.64702 ریال6:17:20
1.64331 ریال6:11:28
1.64378 ریال6:02:39
1.64719 ریال5:59:23
1.64443 ریال5:56:25
1.64482 ریال5:53:17
1.64443 ریال5:50:31
1.64482 ریال5:44:20
1.64667 ریال5:35:36
1.5908 ریال5:26:22
1.59017 ریال5:17:22
1.58652 ریال5:11:24
1.58969 ریال5:08:17
1.59082 ریال5:05:19
1.58969 ریال5:02:31
1.59082 ریال4:59:16
1.58608 ریال4:50:25
1.59694 ریال4:41:23
1.65498 ریال4:35:27
1.65677 ریال4:32:23
1.66138 ریال4:26:18
1.66457 ریال4:20:23
1.6618 ریال4:11:19
1.65629 ریال4:05:23
1.6526 ریال3:56:20
1.65368 ریال3:53:13
1.65115 ریال3:50:23
1.65368 ریال3:47:19
1.65115 ریال3:44:18
1.63841 ریال3:35:27
1.63589 ریال3:32:20
1.63615 ریال3:29:15
1.59402 ریال3:20:20
1.58577 ریال3:11:21
1.57318 ریال3:08:22
1.57292 ریال2:56:23
1.57543 ریال2:50:26
1.57639 ریال2:41:28
1.58289 ریال2:38:19
1.57909 ریال2:35:35
1.58289 ریال2:32:27
1.58062 ریال2:23:15
1.66672 ریال2:20:25
1.66621 ریال2:17:18
1.66672 ریال2:11:35
1.61025 ریال2:08:24
1.66248 ریال2:05:32
1.61025 ریال1:56:27
1.58921 ریال1:53:22
1.5907 ریال1:41:29
1.59324 ریال1:32:26
1.59558 ریال1:26:19
1.59306 ریال1:20:27
1.5927 ریال1:17:23
1.59199 ریال1:14:21
1.5927 ریال1:11:34
1.59199 ریال1:05:28
1.59143 ریال0:56:23
1.59002 ریال0:53:19
1.59373 ریال0:47:21
1.59187 ریال0:38:19
1.59056 ریال0:32:27
1.59352 ریال0:23:20
1.64132 ریال0:17:22
1.64013 ریال0:11:39
1.63711 ریال0:08:31
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات