کالایاب
شاخص یاب

ترون / TRON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ترون / TRON 0.0194 - 0.0189 0.0196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۷:۴۰
TRX/ETH abcc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۶:۴۱
TRX/ETH idax 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۲۵
TRX/ETH okex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۲۵
TRX/USD exmo 0.0294 0.0295 0.0279 0.0299 0.00 4.63% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
TRX/USD idax 0.0292 0.0291 0.0276 0.0299 0.00 4.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD okex 0.0226 - 0.022 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
TRX/USD okex 0.0382 - 0.0309 0.0382 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD okex 0.0292 0.0291 0.0276 0.03 0.00 4.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/BTC liqui 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
TRX/BTC tidex 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۰
TRX/ETH bibox 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۰:۵۳
TRX/ETH bit-z 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۶:۲۸
TRX/ETH bit-z 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۲۵
TRX/ETH huobi 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۵۷
TRX/ETH lbank 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۱۳
TRX/ETH liqui 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۶:۴۹
TRX/ETH tidex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH upbit 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۱۳
TRX/KRW upbit 25.1 - 25.1 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۹
TRX/KRW upbit 34.7 34.6 32.9 35.6 1.40 4.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD huobi 0.0292 0.0291 0.0276 0.03 0.00 4.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD liqui 0.0376 - 0.031 0.0377 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD liqui 0.0291 - 0.0282 0.0303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۲۰
TRX/USD upbit 0.029 0.0292 0.0276 0.03 0.00 3.94% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
TRX/USD yobit 0.0301 0.0304 0.0287 0.0307 0.00 3.79% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD yobit 0.0394 - 0.0327 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/CNY fatbtc 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۲:۳۳
TRX/CNY fatbtc 0.26 - 0.24 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۴۵
TRX/ETH bitrue 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۹
TRX/ETH coinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۱۷
TRX/ETH fatbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۱۲
TRX/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۴۵
TRX/ETH kucoin 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۲۵
TRX/ETH otcbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۴۰
TRX/INR bitbns 2.27 2.29 2.2 2.32 0.08 3.65% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
TRX/INR wazirx 1.92 - 1.92 1.92 0.02 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۵۷
TRX/INR zebpay 1.51 - 1.47 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۲۰
TRX/INR zebpay 1.51 - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۴۱
TRX/LA latoken 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۰۹
TRX/TRY paribu 0.166 0.165 0.157 0.172 0.01 5.06% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD bitrue 0.0293 0.0295 0.0277 0.0298 0.00 4.64% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
TRX/USD hitbtc 0.0292 0.0291 0.0276 0.03 0.00 4.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD hitbtc 0.0387 - 0.0321 0.0397 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD kucoin 0.0292 0.0291 0.0277 0.0299 0.00 4.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD wazirx 0.0292 0.0294 0.0278 0.0298 0.00 4.29% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/XRP bitrue 0.0892 0.0895 0.0852 0.0905 0.00 4.94% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
TRX/BTC binance 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
TRX/BTC binance 0.3305 - 0.3305 0.3325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۴۹
TRX/BTC panxora 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۴۵
TRX/BTC panxora 0.0146 - 0.0146 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۳۶
TRX/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۶:۳۲
TRX/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۲۵
TRX/ETH bitmart 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۲۵
TRX/ETH bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۴۵
TRX/ETH gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۳۳
TRX/ETH qryptos 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/KRW bithumb 33 33.1 31.6 33.5 1.10 3.45% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
TRX/TRY koineks 0.165 0.1682 0.157 0.1696 0.01 4.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
TRX/USD binance 0.0292 0.0291 0.0276 0.03 0.00 4.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD binance 0.0267 - 0.0258 0.0269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۶
TRX/USD bitmart 0.0291 0.0292 0.0276 0.03 0.00 4.68% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
TRX/USD bittrex 0.029 0.0292 0.0276 0.03 0.00 3.94% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
TRX/USD coinmex 0.0292 0.0291 0.0276 0.03 0.00 4.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD gate-io 0.0292 0.0291 0.0276 0.03 0.00 4.29% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD gate-io 0.0383 - 0.0305 0.0385 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/BTC coinrail 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۲۴
TRX/BTC kryptono 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱:۴۰
TRX/ETH bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۳۳
TRX/ETH dragonex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۱۲
TRX/ETH gatecoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH kryptono 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۲۵
TRX/ETH mercatox 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۶:۴۹
TRX/ETH tokenomy 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۲۵
TRX/KRW coinnest 22 - 20.5 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۶:۱۸
TRX/KRW coinnest 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۱۷
TRX/KRW coinnest 9.9 - 10 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۶
TRX/USD bitfinex 0.0291 0.029 0.0276 0.03 0.00 4.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD bitforex 0.0291 0.029 0.0276 0.03 0.00 4.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD bitforex 0.0225 - 0.022 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
TRX/USD bitforex 0.0193 - 0.0191 0.0193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۳:۲۵
TRX/USD coinbene 0.0292 0.0291 0.0276 0.0299 0.00 4.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD dragonex 0.0292 0.0291 0.0277 0.0299 0.00 4.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD livecoin 0.03 0.0296 0.0276 0.03 0.00 7.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۰۹
TRX/AUD synthetic 0.0414 0.0416 0.0392 0.0425 0.00 4.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
TRX/BTC cointiger 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۴۹
TRX/CAD synthetic 0.0381 0.038 0.036 0.0391 0.00 4.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/CNY synthetic 0.1525 - 0.1474 0.1543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۴۵
TRX/CNY synthetic 0.2005 0.2002 0.19 0.206 0.01 4.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/ETH cobinhood 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۴:۲۰
TRX/ETH cobinhood 0.0213 - 0.0007 0.0213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۱
TRX/ETH cointiger 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
TRX/EUR synthetic 0.0261 0.0259 0.0247 0.0267 0.00 4.82% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/HKD synthetic 0.2276 0.2272 0.2155 0.2338 0.01 4.45% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/ILS synthetic 0.1032 0.1031 0.0977 0.106 0.00 4.45% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/INR synthetic 1.9012 - 1.8454 1.9017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۴۱
TRX/INR synthetic 2.0114 2.0086 1.9005 2.0645 0.09 4.69% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/MXN synthetic 0.5549 0.554 0.5252 0.5698 0.02 4.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/MYR synthetic 0.12 0.1198 0.1135 0.1232 0.01 4.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/PLN synthetic 0.1105 0.1104 0.1046 0.1135 0.00 4.54% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/RUB synthetic 1.8373 1.8342 1.7396 1.8877 0.08 4.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/SAR synthetic 0.1093 0.1091 0.1035 0.1123 0.00 4.49% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/SEK synthetic 0.2737 0.2733 0.259 0.2812 0.01 4.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/TRY synthetic 0.1653 0.1651 0.1561 0.1695 0.01 4.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/USD cobinhood 0.0185 - 0.0183 0.0206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۶:۴۰
TRX/USD cobinhood 0.0324 - 0.0324 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/VND synthetic 677.43 676.27 641.56 696.03 28.89 4.45% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/ZAR synthetic 0.4067 0.4062 0.3846 0.4174 0.02 4.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRX/ETH etherdelta 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۳:۱۳
TRX/ETH etherdelta 0.019 - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۱
TRX/BITCNY cointiger 0.2027 0.2018 0.1916 0.2076 0.01 4.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON Index investing-com 0.0261 0.0259 0.0247 0.0267 0.00 4.82% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON AUD Index investing-com 0.0414 0.0416 0.0392 0.0425 0.00 4.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
TRON CAD Index investing-com 0.0381 0.038 0.036 0.0391 0.00 4.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON CNY Index investing-com 0.2005 0.2002 0.19 0.206 0.01 4.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON HKD Index investing-com 0.2276 0.2272 0.2155 0.2338 0.01 4.45% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON ILS Index investing-com 0.1032 0.1031 0.0977 0.106 0.00 4.45% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON INR Index investing-com 2.2645 2.2842 2.1969 2.3138 0.08 3.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
TRON KRW Index investing-com 33.655 33.615 32.458 34.136 0.91 2.77% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON MXN Index investing-com 0.5549 0.554 0.5252 0.5698 0.02 4.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON MYR Index investing-com 0.12 0.1198 0.1135 0.1232 0.01 4.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON PLN Index investing-com 0.1105 0.1104 0.1046 0.1135 0.00 4.54% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON RUB Index investing-com 1.8373 1.8342 1.7396 1.8877 0.08 4.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON SAR Index investing-com 0.1093 0.1091 0.1035 0.1123 0.00 4.49% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON SEK Index investing-com 0.2737 0.2733 0.259 0.2812 0.01 4.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON TRY Index investing-com 0.1659 0.165 0.157 0.1715 0.01 5.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON VND Index investing-com 677.43 676.27 641.56 696.03 28.89 4.45% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
TRON ZAR Index investing-com 0.4067 0.4062 0.3846 0.4174 0.02 4.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Investing.com TRX Index investing-com 0.0292 0.0291 0.0276 0.03 0.00 4.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹