شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

انتخاب زیرشاخه

AurumCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AU/BTC cryptopia 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/LTC cryptopia 0.7345 - 0.4404 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۴
AU/USD synthetic 48.036 - 29.572 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/DOGE cryptopia 8397.4 - 13299.8 9940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
AU/BTC coinexchange 0.0145 - 0.0039 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin Index investing-com 48.036 - 28.535 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin BTC Index investing-com 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
بیشتر

Bitcoin Cash SV [IOU]

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSV/BTC huobi 0.0276 0.0275 0.0268 0.0285 0.00 2.60% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰
BSV/BTC upbit 0.0277 0.0274 0.0268 0.0284 0.00 2.97% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
BSV/KRW upbit 109800 109750 107750 113150 200.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/KRW upbit 97280 - 101850 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/USD huobi 96.9273 96.7934 100 99.9484 0.33 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/BTC idax 0.0275 0.0276 0.0268 0.0283 0.00 2.61% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
BCHSV/BTC okex 0.0275 0.0276 0.0268 0.0283 0.00 2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۶
BCHSV/USD okex 96.8 96.8071 100.2542 99.99 0.20 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/BTC hotbit 0.0308 0.0309 0.0307 0.0309 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/ETH hotbit 1.1522 1.1523 1.1472 1.1529 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/EUR kraken 84.8 84.1 83 87.5 0.10 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۴
BSV/KRW korbit 108700 107100 106500 111900 700.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
BSV/THB bitkub 3288 - 3200 3288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۱۲
BSV/USD hotbit 105.8901 106.0573 105.7475 106.2756 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/USD kraken 96.2 96 95.1 99.7 0.50 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰
BCHASV/BTC abcc 0.0276 0.0275 0.0269 0.0283 0.00 2.60% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHASV/USD abcc 96.61 97 100.48 99.95 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/BTC bibox 0.0278 0.0276 0.0267 0.0283 0.00 2.96% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
BCHSV/BTC bit-z 0.0275 0.0276 0.0268 0.0283 0.00 2.61% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
BCHSV/BTC yobit 0.025 0.024 0.0234 0.025 0.00 3.73% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۵۶
BCHSV/ETH bibox 1.0648 1.0615 1.0013 1.084 0.06 5.60% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/ETH yobit 1.0494 - 1.0438 1.0494 0.19 22.02% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۶:۲۲
BCHSV/USD yobit 94 89 89 94 2.70 2.95% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۳۶
BCHSV/USD yobit 89.34 - 85.0001 89.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/BTC bittrex 0.0277 0.0274 0.0268 0.0284 0.00 2.97% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
BSV/ETH bittrex 1.0501 1.065 1.0122 1.0801 0.02 1.95% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۴۰
BSV/KRW bithumb 109600 109500 107800 113400 300.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/USD bittrex 96.8784 98.2 100 99.7225 1.34 1.40% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۴۰
BCHASV/USD bibox 98.0667 97.5017 100.0725 99.6311 1.05 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/BTC bigone 0.0275 0.0278 0.027 0.0279 0.00 3.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۴۴
BCHSV/BTC hitbtc 0.0276 0.0275 0.0268 0.0283 0.00 2.60% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/BTC kucoin 0.028 0.0276 0.0267 0.0285 0.00 4.48% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
BCHSV/BTC otcbtc 0.0269 0.0252 0.0252 0.0269 0.00 1.51% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۰۸
BCHSV/DOGE yobit 39636.01 - 39636.01 39636.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۴۴
BCHSV/ETH kucoin 1.09 1.0005 1.0005 1.1 0.13 13.53% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
BCHSV/ETH otcbtc 1.0468 1.0497 1.0104 1.081 0.05 4.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
BCHSV/INR bitbns 7150 7090 6900 7150 700.00 10.85% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۵۶
BCHSV/INR bitbns 6499 - 6499 6499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD bigone 110 - 106 110.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۵۲
BCHSV/USD bigone 85.317 - 85.317 85.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD hitbtc 100.431 100.652 100 99.999 0.61 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/USD hitbtc 86.846 - 86.846 90.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD kucoin 98 95.5013 95.5 98 1.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۴
BCHSV/USD kucoin 80.0905 - 80.0905 80.0905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD otcbtc 91.26 - 91.26 91.26 16.14 17.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۵۶
BCHSV/USD wazirx 97.26 97.3 100.01 99.23 0.92 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۳۲
BCHSV/USD zb-com 92.91 92.95 88.54 94.93 0.32 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۴۴
BSV/USD dragonex 96.5821 96.9445 95.4715 99.6415 0.35 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHASV/BCH coinex 0.913 0.9105 0.88 0.96 0.03 3.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۶
BCHASV/BTC bitrue 0.0276 0.0274 0.0268 0.0283 0.00 2.22% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
BCHASV/BTC coinex 0.0272 0.0276 0.0268 0.0283 0.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHASV/USD bitrue 97.07 96.71 100.05 99.95 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
BCHASV/USD coinex 96.56 96.8 95.44 99.9 0.14 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/BTC binance 0.0275 0.0276 0.0268 0.0283 0.00 2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۴
BCHSV/BTC gate-io 0.0275 0.028 0.027 0.028 0.00 2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۲۴
BCHSV/IDR indodax 1420000 1421000 1389000 1474000 13000.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
BCHSV/USD binance 96.72 97 100.08 99.94 0.17 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/USD binance 97.18 - 102.47 99.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD gate-io 96.79 97.1 94.93 99.97 0.27 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/USD gate-io 84.8 - 84.8 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/BTC bitfinex 0.0275 0.0274 0.0268 0.0283 0.00 2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
BCHSV/BTC poloniex 0.0212 - 0.0211 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
BCHSV/BTC poloniex 0.0275 0.0276 0.0268 0.0284 0.00 2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
BCHSV/USD bitfinex 99.9 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD bitfinex 99.03 99.82 100.1 99.87 1.01 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۴۸
BCHSV/USD coinbene 96.68 96.96 100.06 99.94 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/USD coinbene 82.61 - 82.61 82.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BSV/THB bxthailand 3219 3174 3124 3300 21.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۲
BSV/BCH southxchange 0.9 0.913 0.8993 0.9192 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۳۶
BSV/BTC southxchange 0.0266 0.0269 0.026 0.0278 0.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰
BSV/USD southxchange 99.9051 - 103.2689 99.9051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۳:۲۴
BSV/ZAR altcointrader 1201 1219 1120 1333 86.00 7.71% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/ZAR altcointrader 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۵۶
BCHSV/BTC trade-satoshi 0.0389 0.0375 0.034 0.0389 0.00 5.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
BCHSV/USD trade-satoshi 131 - 131 131 6.00 4.80% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
BCHSV/USD trade-satoshi 106.2179 - 106.2179 106.2179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/DOGE trade-satoshi 62000 - 62000 62000 17623.09 39.71% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۲۰
Bitcoin Cash SV Index investing-com 96.97 97.23 100.06 99.99 0.14 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin Cash SV BCH Index investing-com 0.913 0.9105 0.88 0.96 0.03 3.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۶
Bitcoin Cash SV BTC Index investing-com 0.0275 0.0276 0.0268 0.0283 0.00 2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com 1.0706 1.0701 1.0391 1.091 0.03 2.84% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com 84.8 84.1 83 87.5 0.10 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۴
Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com 1420000 1421000 1389000 1474000 13000.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
Bitcoin Cash SV INR Index investing-com 7150 7090 6900 7150 700.00 10.85% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۵۶
Bitcoin Cash SV THB Index investing-com 3230 3229.99 3150.06 3298.36 17.49 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰
Bitcoin Cash SV ZAR Index investing-com 1219 1300 1120 1333 104.00 9.33% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰
Bitcoin Cash SV DOGE Index investing-com 50818.01 - 50818.01 50818.01 8811.55 20.98% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۲۰
بیشتر

ERC20

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERC20/USD synthetic 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
ERC20 Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
بیشتر

KuCoin Shares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KCS/BTC kucoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/ETH kucoin 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/USD kucoin 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares Index investing-com 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KuCoin Shares ETH Index investing-com 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
بیشتر

Maker

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MKR/BTC bibox 0.0955 0.0958 0.0954 0.1015 0.00 3.77% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
MKR/ETH bibox 3.6427 3.6665 3.6427 3.8461 0.07 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
MKR/ETH gate-io 3.4466 3.5757 3.4466 3.5757 0.29 8.44% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰
MKR/USD gate-io 314.67 - 314.67 314.67 1.43 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰
MKR/ETH etherdelta 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ساعت ۲۳:۳۶
Maker Index investing-com 314.67 - 314.67 314.67 1.43 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰
Maker BTC Index investing-com 0.0955 0.0958 0.0939 0.1015 0.00 3.77% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Maker ETH Index investing-com 3.6165 3.6371 3.6165 3.8461 0.09 2.57% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
بیشتر

Paxos Standard Token

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PAX/BTC uex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD uex 0.9967 0.9971 0.9957 1.0053 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
PAX/BTC abcc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD abcc 1.0013 1.0019 1.0004 1.0029 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
PAX/USD okex 1.0016 1.0017 1.0005 1.0029 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
PAX/BTC cpdax 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC hotbit 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۲۰
PAX/ETH hotbit 0.0106 0.0105 0.0103 0.0107 0.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
PAX/USD bitrue 1.0011 1.0009 0.9995 1.0023 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
PAX/USD hotbit 0.9997 0.9981 0.9965 1.0123 0.01 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
PAX/USD zb-com 1.0041 1.0044 1.0014 1.0063 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
PAX/XRP bitrue 3.2787 3.2712 3.18 3.316 0.07 2.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
PAX/USD binance 1.0009 1.001 0.9995 1.0024 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
PAX/USD bittrex 1.004 - 1.004 1.004 0.01 1.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱:۳۶
PAX/USD coinbene 1.0011 1.001 0.9996 1.0023 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
بیشتر

Pundi X

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NPXS/LA latoken 0.0353 - 0.0353 0.0353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/KRW coinnest 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD coinbene 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD synthetic 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

SpankChain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPANK/USD ethfinex 0.0459 0.046 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/LTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SPANK/USD synthetic 0.0476 0.0454 0.0454 0.0495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۶
SPANK/DOGE cryptopia 25 37.6 20.017 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SpankChain Index investing-com 0.0459 0.046 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SpankChain ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
بیشتر

Tezos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XTZ/USD gate-io 0.3809 0.3871 0.368 0.4006 0.01 3.60% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
Tezos Index investing-com 0.3321 0.3839 0.3321 0.4006 0.06 18.82% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
بیشتر

ThoreCash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TCH/ETH bitebtc 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۲۴
TCH/USD synthetic 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
ThoreCash Index investing-com 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

TrueUSD

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TUSD/BNB binance 0.0109 0.011 0.0105 0.0112 0.00 4.81% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۲۰
TUSD/BTC binance 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۸:۵۶
TUSD/ETH binance 0.0109 0.011 0.0105 0.0112 0.00 4.81% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۲۰
TUSD/USD binance 1.0035 1.0045 1.0025 1.0073 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
TUSD/BTC cointiger 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۸:۵۶
TrueUSD Index investing-com 1.0035 1.0053 1.0025 1.0082 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
TrueUSD BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۸:۵۶
TrueUSD ETH Index investing-com 0.0109 0.011 0.0105 0.0112 0.00 4.81% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۲۰
بیشتر

USD Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USDC/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۲۴
USDC/USD okex 1.0032 1.0051 1.0009 1.0067 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۶
USDC/BTC hotbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۲۰
USDC/ETH hotbit 0.0107 0.0106 0.0106 0.0107 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
USDC/KRW korbit 1139 1132 1132 1142 8.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۴۴
USDC/USD hotbit 1.0181 1.0196 1.017 1.0221 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
USDC/BNB binance 0.2099 0.2095 0.2034 0.218 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
USDC/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۲۴
USDC/USD synthetic 1.0279 1.0285 1.0264 1.0348 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
USD Coin Index investing-com 1.0105 1.0113 1.0066 1.0146 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
USD Coin BNB Index investing-com 0.2099 0.2095 0.2034 0.218 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
USD Coin BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۴۴
USD Coin ETH Index investing-com 0.0107 0.0106 0.0106 0.0107 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
USD Coin KRW Index investing-com 1139 1132 1132 1142 8.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۴۴
بیشتر

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 4858.9 4837.4 4774.7 4969.5 102.50 2.11% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۴۰
BTC/AUD anx 4916.1 4917.6 4311.1 4924.7 105.50 2.19% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/CAD anx 4728.3 4726.1 4139.1 4731.8 120.70 2.62% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/CHF anx 3510.1 3512 3073 3516.8 84.20 2.46% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/CNY anx 24548 24550 21392 24559 797.00 3.36% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/EUR anx 3109.5 3110 2720.7 3114.4 75.30 2.48% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 2797.6 2795.5 2440.6 2797.6 79.30 2.92% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/HKD anx 27754 24297 24297 27754 754.00 2.79% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/JPY anx 400034 400052 349454 400415 11075.00 2.85% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/NZD anx 5149.4 5149.9 4513.8 5160.2 109.30 2.17% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 4864.9 4865.7 4261.3 4868.8 128.60 2.72% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 3188.1 3188.3 3160 3283 79.90 2.51% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/EUR gdax 3070.5 3078 3028.4 3158 89.50 2.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/GBP gdax 2762.8 2769.8 2721.1 2851.5 65.30 2.36% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/JPY zaif 392640 393065 387140 403565 9990.00 2.54% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/PLN exmo 13072 13239 12852.1 13586.7 808.90 6.19% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/RUB exmo 250000 250001 245560 257025 6075.00 2.43% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/UAH exmo 105555 105960 104374 109096 3547.00 3.36% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 23911 - 23911 23911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۱۲
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 3130 - 3130 3130 80.00 2.62% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۵۶
BTC/EUR xbtce 3229.9 - 3229.9 3229.9 190.70 6.27% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۲۴
BTC/GBP xbtce 3015 - 2967.2 3115.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/JPY fisco 397215 396310 389520 403250 5935.00 1.49% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۲
BTC/JPY xbtce 418962 - 408758 418962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
BTC/KRW gopax 3974000 3983000 3919000 4076000 81000.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/KRW upbit 3965000 3975000 3914000 4068000 94000.00 2.37% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/RUB xbtce 241064 - 229187 241064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/SGD itbit 4669.5 - 4669.5 4669.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۸:۲۰
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 3535.2 3528 3471.1 3604.9 57.80 1.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/AUD quoine 4819.9 4839.8 4819.9 4920.5 127.00 2.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 4754 4753.9 4689.1 4895.2 126.00 2.65% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۲
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 3181.3 3182.4 3135 3250.5 65.60 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/EUR getbtc 3098.7 3107.4 3054.2 3185 82.80 2.67% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/EUR kraken 3064 3072.9 3021 3154.4 86.50 2.82% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/EUR quoine 3060.4 3054.6 3028.6 3140.8 85.80 2.80% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/HKD quoine 27800 27784 27784 27800 1339.00 5.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۲
BTC/IDR quoine 51467070 - 51467070 51467070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/JPY btcbox 394608 395665 389001 405880 10914.00 2.77% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/JPY kraken 390761 - 374662 390761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۸:۲۸
BTC/JPY quoine 393985 395050 388500 405289 10624.00 2.70% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/PHP quoine 175151 - 173369 175151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۲۰
BTC/PLN bitbay 13172 13244.9 12974.9 13548 362.90 2.76% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/RUB cex-io 244847 235200 235186 257830 12974.00 5.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۲
BTC/RUB getbtc 247739 249860 245054 255301 6523.00 2.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/SGD quoine 4800 4793.1 4721.8 4910.8 115.10 2.40% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۴۴
BTC/TRY paribu 18700 18723 18401 19166 340.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 5594 - 5486.7 5594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲:۲۸
BTC/CAD lakebtc 5403.5 - 5260.4 5403.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲:۲۸
BTC/CHF lakebtc 3912.3 - 3912.3 3912.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۳۶
BTC/EUR lakebtc 3538 - 3448.5 3538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲:۲۸
BTC/GBP lakebtc 3227.5 - 3139.6 3227.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۳:۲۰
BTC/HKD tidebit 27651 27521 27067 28491 119.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/JPY bitbank 394532 395231 389999 405184 10692.00 2.71% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/JPY lakebtc 456288 - 445005 456288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲:۲۰
BTC/KRW bithumb 3968000 3979000 3920000 4075000 101000.00 2.55% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/KRW coinone 3965000 3976000 3920000 4069000 102000.00 2.57% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 5521.2 - 5399.2 5521.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲:۱۶
BTC/TRY btcturk 18800 18827 18337 18999 200.00 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 3150 3159.1 3118.6 3249.9 103.70 3.29% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/EUR bitstamp 3068 3070.6 3020 3153.8 77.00 2.51% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/EUR gatecoin 3028 3245.8 3028 3245.8 251.00 9.04% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/EUR livecoin 3269.6 3269.1 3175 3396 102.10 3.12% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
BTC/HKD gatecoin 26947 - 26947 26947 3053.00 11.33% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/JPY bitflyer 394220 395262 388933 405000 10490.00 2.66% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/KRW coinnest 3885000 3799000 3653000 3885000 232000.00 6.35% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۲۰
BTC/KRW coinrail 3532000 3527000 3525000 3532000 455000.00 12.88% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۲۰
BTC/TRY bithesap 18931 19150 18931 20800 25.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۴۰
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 3061.7 3073.6 3021.6 3149.3 83.90 2.74% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/GBP coinsbank 2975 - 2975 2975 3.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲:۰۴
BTC/ILS synthetic 13412.2 13447.3 13281.1 13807.2 404.00 3.01% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/INR synthetic 257609 257358 253963 263991 6553.00 2.54% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/MXN synthetic 72748 72985 72131 75020 2293.00 3.15% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/MYR synthetic 14999.3 15036.1 14835.5 15411 417.60 2.78% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/SAR synthetic 13505.4 13540.2 13354.1 13876.2 379.80 2.81% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/SEK synthetic 32562 32654 32177 33426 885.00 2.72% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 83881601 84105338 82771046 86215618 2389961.00 2.85% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/XAU synthetic 2.7973 2.8056 2.7655 2.8697 0.07 2.43% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/ZAR synthetic 51274 51373 50470 52470 1171.00 2.28% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/CAD quadrigacx 5020 5060 4995.4 5250 210.00 4.18% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۴۴
BTC/THB bxthailand 115600 115432 113600 117898 600.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 13758 13775.4 13457.7 13986.4 228.60 1.66% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/BRL bitcointrade 13750 13887.8 13504 14103.2 200.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/BTS cryptobridge 97167 95179 103199 97167 3060.00 3.25% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/BRL negocie-coins 13759 13910 13642 14198 241.00 1.75% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/IDR btc-indonesia 51507000 51614000 50923000 52684000 840000.00 1.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/BRL mercadobitcoin 13600.3 13570 13454.2 13876 199.90 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 3535.6 3544.8 3493.8 3620.9 84.60 2.39% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin AUD Index investing-com 4853.4 4870.1 4783 4991.8 139.10 2.87% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin CAD Index investing-com 4983.7 4987.1 4954.1 5183.2 181.30 3.64% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin CNY Index investing-com 24548 24550 21392 24559 797.00 3.36% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin HKD Index investing-com 27619 27519 26914 28280 342.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin IDR Index investing-com 51507000 51614000 50923000 52684000 840000.00 1.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin ILS Index investing-com 13412.2 13447.3 13281.1 13806.9 404.00 3.01% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin INR Index investing-com 257609 257358 255937 464351 6553.00 2.54% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin JPY Index investing-com 394102 395128 388711 405131 10598.00 2.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin KRW Index investing-com 3967340 3977550 3918227 4070785 96057.00 2.42% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin MXN Index investing-com 72748 72985 72131 75020 2476.00 3.40% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin MYR Index investing-com 14999.3 15036.1 14835.5 15411 417.60 2.78% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin PLN Index investing-com 13167.5 13244.7 12977.8 13561.1 380.90 2.89% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin RUB Index investing-com 249850 249979 246015 257278 6123.00 2.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin SAR Index investing-com 13505.4 13540.2 13354.1 13876.2 379.80 2.81% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin SEK Index investing-com 32562 32654 32177 33425 967.00 2.97% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin THB Index investing-com 115600 115432 113852 117898 600.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin TRY Index investing-com 18788 18806 18529 19437 214.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin VND Index investing-com 83881601 84105338 82771046 86213287 2599751.00 3.10% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin ZAR Index investing-com 51274 51373 50470 52470 1299.00 2.53% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin Euro Index investing-com 3105.9 3112.4 3073.7 3207.6 85.40 2.75% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
بیت کوین / Bitcoin 3598.6 3608.8 3560 3699.2 101.60 2.82% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD anx 3551.5 3551.6 3111.2 3552.2 96.50 2.79% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/USD exx 3516.6 3507 3465.7 3588.4 85.60 2.43% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD exmo 3652.6 3651.8 3574.6 3735.6 75.40 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD gdax 3490 3502.2 3445.5 3588.3 93.00 2.66% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD okex 3510.5 3522.7 3464.7 3600.9 90.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD bibox 3508.8 3515.8 3472.7 3600.1 88.20 2.51% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD bit-z 6810 - 6800 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 3513 3522 3466.6 3604.2 85.00 2.42% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD itbit 3492.2 3501 3445.9 3587.1 88.30 2.53% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD liqui 3568.4 3572.7 3522.2 3622 30.40 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD tidex 4000 - 3374 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۴۰
BTC/USD upbit 3511.7 3526.9 3460.1 3600 92.80 2.64% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD xbtce 3612.4 3590.1 3589.9 3703.9 91.30 2.53% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD yobit 3764.8 3737.2 3707.8 3802 37.20 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 3515.4 3528.9 3467.4 3606.4 88.60 2.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD bitmex 3489 3499 3446 3587 87.00 2.49% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD cex-io 3559.7 3567.4 3510 3635.5 62.20 1.75% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD gemini 3493.6 3502.4 3447.9 3587.2 91.80 2.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD getbtc 3523.7 3536.8 3481.5 3620 96.50 2.74% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD hitbtc 3647.2 3659.3 3594.6 3729 76.10 2.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD kraken 3491 3503.7 3449 3592.2 90.50 2.59% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD kucoin 3514.1 3523 3462.1 3602.2 87.70 2.50% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD okcoin 3490.6 3501.1 3445.5 3593.3 96.80 2.77% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD quoine 3497.8 3508.1 3449.8 3599.4 92.20 2.64% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD zb-com 3514.4 3527 3466 3601.4 84.40 2.40% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD allcoin 3678.8 3684.3 3457.7 3698 84.40 2.35% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD binance 3513.5 3522 3465.6 3603.4 90.20 2.57% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD bitlish 3505.76 3510.76 3465.76 3584.39 103.66 3.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/USD bittrex 3512.2 3520.9 3467.2 3600 92.30 2.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD coinhub 3559.25 3558.52 3514.8 3648.83 87.65 2.46% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD gate-io 3512 3525 3463.1 3598.4 89.00 2.53% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD lakebtc 4155.4 4162.2 4106.9 4240.7 86.30 2.08% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD tidebit 3568.4 3479.7 3214.1 4246.2 240.60 6.74% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD bitflyer 3501.5 3515 3456.5 3597.2 91.40 2.61% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD bitstamp 3491.8 3498.2 3448.7 3584.4 88.40 2.53% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD coinbene 3512.7 3520.8 3481.2 3602.2 85.90 2.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD gatecoin 3637.2 3518.8 3472.3 3637.2 78.20 2.20% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/USD livecoin 3540.3 3529.5 3362.2 3620.4 65.70 1.86% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD poloniex 3510 3522 3461.8 3610 88.90 2.53% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 3634.7 3644.9 3595.6 3739.7 109.60 3.02% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD cobinhood 3520.3 3508.9 3486.2 3674.9 95.80 2.72% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD coinsbank 3488.3 3499.5 3444.8 3588.3 91.70 2.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD cointiger 3500 3504.1 3479.7 3685.2 104.20 2.98% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۳۶
BTC/USD cryptopia 3507.1 3539.5 3471.4 3600.4 112.30 3.20% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD quadrigacx 4000 4040 4000 4095 40.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۴۴
BTC/AUD btc-markets 4852.2 4870.1 4787.9 4996.7 145.30 2.99% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/BITCNY cointiger 23693 23697 23218 24891 1129.00 4.77% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD trade-by-trade 3392 - 3392 3399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۱:۲۰
بیشتر

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0263 0.026 0.0258 0.0264 0.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۱۲
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0261 0.0262 0.0258 0.0266 0.00 2.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC gdax 0.0262 0.0261 0.0259 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC okex 0.0262 0.0263 0.0259 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC zaif 0.0262 0.0263 0.0259 0.0269 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۲۸
ETH/EUR exmo 83.34 83.62 82.46 87.7 4.35 5.22% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/EUR gdax 80.27 80.48 78.78 83.96 4.06 5.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/JPY zaif 10300 10355 10080 10725 460.00 4.47% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/LTC exmo 3.69 3.6886 3.6345 3.7346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/PLN exmo 333.81 355.23 330.3 377.87 29.94 8.97% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/RUB exmo 6544.1 6524.7 6400 6800 283.30 4.33% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/UAH exmo 2763.7 2758.1 2718.1 2898.3 145.00 5.25% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC bibox 0.0261 0.0262 0.0259 0.0266 0.00 2.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
ETH/BTC bit-z 0.0262 0.0261 0.0259 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۵۲
ETH/BTC gopax 0.0323 - 0.0323 0.0323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۰۸
ETH/BTC huobi 0.0262 0.0263 0.0259 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC lbank 0.0261 0.0262 0.0258 0.0266 0.00 2.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC liqui 0.0263 0.0262 0.0259 0.0266 0.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC tidex 0.0266 0.0262 0.0259 0.0283 0.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/BTC xbtce 0.0267 - 0.0267 0.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
ETH/BTC yobit 0.0262 0.0261 0.0259 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۴۴
ETH/CNH xbtce 760.1 - 760.1 760.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۵۲
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 92.18 92.4 90.03 96.57 3.99 4.33% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/EUR xbtce 83.37 - 83.37 83.37 1.49 1.82% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۶:۳۹
ETH/JPY xbtce 9804 - 9804 9813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/KRW gopax 103900 104000 101500 108100 4500.00 4.33% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/LTC xbtce 3.7 - 3.7 3.7 0.08 2.04% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۵:۱۲
ETH/RUB xbtce 6600 6570.4 6485.2 6600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۴۴
ETH/AUD quoine 125.45 125.5 125.45 129.82 6.84 5.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۱۶
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0261 0.0262 0.0259 0.0264 0.00 2.68% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۵۲
ETH/BTC bitbay 0.0266 0.0271 0.026 0.0271 0.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۲۸
ETH/BTC cex-io 0.0261 0.0262 0.026 0.0267 0.00 2.68% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۴
ETH/BTC gemini 0.0262 0.0263 0.0259 0.0264 0.00 2.67% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۸
ETH/BTC hitbtc 0.0262 0.0263 0.0259 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC kraken 0.0261 0.0262 0.0258 0.0266 0.00 2.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
ETH/BTC kucoin 0.0262 0.0263 0.0259 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC quoine 0.0263 0.0262 0.0259 0.0266 0.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰
ETH/BTC zb-com 0.0262 0.0261 0.0259 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۱۲
ETH/CAD kraken 123.94 124.5 123 130.82 5.88 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۴
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 80 98.99 80 98.99 4.31 5.39% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۵۶
ETH/EUR cex-io 83.39 84.02 81.36 86.62 3.41 4.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/EUR kraken 80.18 80.37 78.52 83.6 3.58 4.46% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/EUR quoine 80.65 79.5 78.98 81.04 2.54 3.15% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۶
ETH/GBP kraken 82.79 78.69 78.69 82.79 1.73 2.13% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/HKD quoine 844.9 - 844.9 844.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۹:۵۲
ETH/IDR quoine 1321425 - 1264038 1321425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/JPY kraken 10667 - 10024 10667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۷:۵۲
ETH/JPY quoine 10340 10369 10059 10760 380.00 3.68% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
ETH/PHP quoine 4727.7 - 4727.7 4727.7 221.60 4.92% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
ETH/PLN bitbay 348.04 349 340.01 362.1 15.96 4.59% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/SGD quoine 126.05 126.01 123.32 129 6.95 5.51% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC allcoin 0.0262 0.0261 0.0237 0.0291 0.00 2.29% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰
ETH/BTC binance 0.0262 0.0263 0.0259 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC bitbank 0.0263 0.0264 0.0259 0.0268 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
ETH/BTC bittrex 0.0262 0.0261 0.0259 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC coinegg 0.0263 0.0262 0.0259 0.0269 0.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۴
ETH/BTC gate-io 0.0262 0.0261 0.0259 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۵۶
ETH/BTC lakebtc 0.0292 - 0.0292 0.0292 0.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۲۴
ETH/KRW bithumb 103700 103800 102200 108000 4800.00 4.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/KRW coinone 103900 104100 102000 108200 4700.00 4.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/TRY btcturk 491 492 483 508 15.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0262 0.0263 0.0258 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC bitflyer 0.0266 0.0261 0.0259 0.0272 0.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۲
ETH/BTC bitstamp 0.0261 0.0262 0.0258 0.0266 0.00 3.07% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC coinrail 0.0275 - 0.0275 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۴۰
ETH/BTC livecoin 0.0261 0.0262 0.0257 0.0268 0.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC poloniex 0.0262 0.0263 0.0259 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/EUR bitstamp 80.28 80.45 78.47 83.56 3.71 4.62% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/KRW coinnest 100000 99000 100000 99000 3000.00 3.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۲۰
ETH/KRW coinrail 80100 - 147000 80100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲:۴۴
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0262 0.0261 0.0259 0.0267 0.00 2.29% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/LTC cryptopia 3.6442 3.6726 3.6339 3.7286 0.07 1.89% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/XAU synthetic 0.0755 0.0757 0.0741 0.0789 0.00 4.64% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC bxthailand 0.0258 0.027 0.0258 0.0273 0.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/BTC quadrigacx 0.0259 0.0262 0.0259 0.0262 0.00 3.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۰۸
ETH/CAD quadrigacx 131.99 132 129.02 140.35 8.65 6.55% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۳۶
ETH/DOGE cryptopia 44710 43780 43374 45553 540.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۵۲
ETH/BTC btc-indonesia 0.0261 0.0263 0.026 0.0267 0.00 2.68% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
ETH/IDR btc-indonesia 1348000 1349000 1330000 1392000 47000.00 3.49% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
اتریوم / Ethereum 94.09 94.41 92.64 98.56 4.67 4.96% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/AUD acx 127 127.99 127 129.33 3.00 2.36% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/USD exx 91.82 92.18 90 95.51 3.97 4.32% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/THB tdax 8130 - 7904.1 8219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/USD exmo 95.5 95.51 93.01 99 3.79 3.97% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 91.27 91.44 89.68 95.26 4.50 4.93% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 91.91 92.17 90.29 95.69 4.31 4.69% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.0262 0.0261 0.0259 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/KRW upbit 103700 103850 102100 107950 4600.00 4.44% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/USD bibox 91.88 91.86 90.14 95.44 3.67 3.99% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 91.91 92.19 90.27 95.75 4.11 4.47% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 91.97 92.2 90.27 95.73 4.09 4.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 93.31 93.15 92.09 96.16 2.91 3.12% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 100 - 100 101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۲
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 92.08 92.32 90.3 95.31 3.77 4.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 92.28 93.27 92.28 94.91 6.72 7.28% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۰
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 97.67 97.94 100 99.98 3.27 3.35% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/INR zebpay 15860.9 15859.4 15859.4 16422.9 197.60 1.25% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY paribu 501 492.01 476.9 505 4.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 91.37 90.54 90.1 94.9 4.28 4.68% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۱۶
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 92.01 90.28 89.67 92.01 6.99 7.60% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cex-io 93.19 93.4 91.21 96.31 3.30 3.54% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 91.96 92 89.64 95.35 3.71 4.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۵۲
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 95.4 95.67 93.36 99 4.04 4.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 91.29 91.61 89.6 95.22 4.23 4.63% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 91.95 92.19 90.16 95.78 4.09 4.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 91.99 91.96 89.82 94.9 3.69 4.01% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 91.88 92.16 90.3 95.75 4.10 4.46% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/HKD tidebit 716.9 716.6 700.1 759.4 15.50 2.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD binance 91.96 92.21 90.22 95.77 4.19 4.56% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 92.08 92.32 90.3 95.31 3.77 4.09% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 91.97 92.2 90.13 95.8 4.03 4.38% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 101.88 94.87 100 99.6 0.96 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.0262 0.0263 0.0258 0.0265 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/BTC gatecoin 0.0254 - 0.0246 0.0261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۰۰
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 84 82 82 84 2.34 2.79% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
ETH/HKD gatecoin 720 - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 91.33 91.52 89.68 95.19 4.03 4.41% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 92.22 92.42 90.21 95.76 3.80 4.12% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD gatecoin 91 - 91 91 0.09 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۷:۴۴
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 92 91.92 91.01 96.01 3.81 4.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 92.1 92.35 90.09 95.61 3.90 4.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC btc-alpha 0.0262 0.0261 0.0258 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۵۲
ETH/BTC cobinhood 0.0262 0.0263 0.0259 0.0267 0.00 2.29% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC cointiger 0.026 0.0261 0.0018 0.0265 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/CNY synthetic 635.2 637.1 622.1 658 26.40 4.16% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/ILS synthetic 350.75 351.79 344.84 367.94 17.65 5.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/INR synthetic 6737 6732.7 6600.2 7035 306.70 4.55% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/MXN synthetic 1902.5 1909.3 1874.2 1998.4 98.40 5.17% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/MYR synthetic 392.26 393.36 386.07 410.57 18.82 4.80% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/SAR synthetic 353.19 354.22 346.58 369.78 17.05 4.83% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/SEK synthetic 851.5 854.3 834.5 890.7 40.40 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD btc-alpha 95.7 95.6 100 99.99 1.76 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 92.51 92.5 91.06 96.09 3.92 4.24% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cointiger 91.64 91.7 90.1 95.67 3.80 4.15% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD cryptopia 92.88 91.57 90.07 96.39 3.62 3.90% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۴
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 2193661 2200256 2151712 2297517 106700.00 4.86% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/ZAR synthetic 1340.9 1344 1304.9 1396.7 57.50 4.29% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 3029 3027 2952 3144.9 114.70 3.79% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/AUD btc-markets 127.55 128.13 124.5 132.14 5.45 4.27% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC btc-markets 0.0259 0.0257 0.0257 0.0262 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۲۸
ETH/BITCNY cointiger 1409.9 1407.6 1392.7 1416.6 11.50 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/BITCNY cointiger 615.8 617.2 604 651.6 39.10 6.35% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC coinexchange 0.0263 0.0262 0.0258 0.0271 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 80.31 80.51 78.86 83.68 3.59 4.47% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum AUD Index investing-com 127.53 128.11 124.55 132.1 5.40 4.23% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum BTC Index investing-com 0.0262 0.0261 0.0248 0.0266 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum CAD Index investing-com 131.47 131.5 128.78 139.91 8.73 6.64% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۴
Ethereum CNY Index investing-com 635.2 637.1 622.1 658 26.40 4.16% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum HKD Index investing-com 0.282 0.323 0.234 0.477 0.07 25.89% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum IDR Index investing-com 1348000 1349000 1330000 1392000 47000.00 3.49% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum ILS Index investing-com 350.75 351.79 344.84 367.94 18.66 5.32% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum INR Index investing-com 6737 6732.7 15860.9 7035 306.70 4.55% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum JPY Index investing-com 10332 10346 10068 10747 402.00 3.89% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum KRW Index investing-com 103740 103841 102108 108007 4686.00 4.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum MXN Index investing-com 1902.5 1909.3 1874.2 1998.4 98.40 5.17% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum MYR Index investing-com 392.26 393.36 386.07 410.57 18.82 4.80% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum PLN Index investing-com 345.41 350.12 339.21 362.43 18.54 5.37% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum RUB Index investing-com 6544.5 6525.3 6463.6 6937.8 282.00 4.31% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum SAR Index investing-com 353.19 354.22 346.58 369.78 17.05 4.83% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum SEK Index investing-com 851.5 854.3 834.5 890.7 40.40 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum THB Index investing-com 3029 3027 3000 5133.7 114.70 3.79% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
Ethereum TRY Index investing-com 491.8 492 483.2 507.1 14.10 2.87% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum VND Index investing-com 2193661 2200256 2151712 2297517 106700.00 4.86% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum ZAR Index investing-com 1340.9 1344 1304.9 1396.7 57.50 4.29% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Investing.com ETH Index investing-com 92.23 92.51 90.52 95.94 4.05 4.39% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
بیشتر

DNotes

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NOTE/LTC cryptopia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۴
NOTE/DOGE cryptopia 8.55 - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۴
NOTE/USD trade-by-trade 0.0398 - 0.0398 0.0398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱:۱۲
DNotes Index investing-com 0.0398 - 0.0398 0.0398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱:۱۲
بیشتر

آیکن / ICON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیکون / ICON 0.92 - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۲:۰۸
ICX/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۴۸
ICX/ETH okex 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/USD okex 0.9258 - 0.9222 0.9338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/USD okex 2.5799 - 2.1592 2.5799 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/ETH huobi 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/ETH huobi 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۵۶
ICX/ETH hitbtc 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/LA latoken 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۶:۵۶
ICX/USD hitbtc 2.19 - 1.9937 2.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BNB binance 0.0808 - 0.0806 0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۰
ICX/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۲۸
ICX/ETH binance 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۲
ICX/ETH gate-io 0.0033 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۳:۲۸
ICX/USD gate-io 0.9311 - 0.9189 0.9324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/USD gate-io 2.461 - 2.0872 2.6233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/AUD synthetic 1.2628 - 1.2468 1.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/BTC cointiger 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/CAD synthetic 1.1943 - 1.1798 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/CNY synthetic 6.2035 - 6.1276 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/EUR synthetic 0.7824 - 0.7729 0.7907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/HKD synthetic 7.1143 - 7.0266 7.1886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/ILS synthetic 3.278 - 3.2379 3.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/INR synthetic 64.885 - 64.083 65.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/KRW synthetic 1012.77 - 1001.44 1027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/MXN synthetic 17.5716 - 17.3623 17.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/MYR synthetic 3.7548 - 3.7071 3.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/PLN synthetic 3.3733 - 3.3309 3.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/RUB synthetic 61.74 - 60.977 62.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/SAR synthetic 3.3996 - 3.3579 3.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/SEK synthetic 8.2331 - 8.1337 8.3251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/TRY synthetic 6.0442 - 5.9722 6.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/VND synthetic 21078.3 - 20820.1 21362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/ZAR synthetic 13.9026 - 13.7429 14.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON Index investing-com 0.9258 - 0.9223 0.9339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON AUD Index investing-com 1.2628 - 1.2468 1.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۴۸
ICON CAD Index investing-com 1.1943 - 1.1798 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON CNY Index investing-com 6.2035 - 6.1276 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON EUR Index investing-com 0.7824 - 0.7729 0.7907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON HKD Index investing-com 7.1143 - 7.0266 7.1886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON ILS Index investing-com 3.278 - 3.2379 3.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON INR Index investing-com 64.885 - 64.083 65.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON KRW Index investing-com 1012.77 - 1001.44 1027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON MXN Index investing-com 17.5716 - 17.3623 17.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON MYR Index investing-com 3.7548 - 3.7071 3.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON PLN Index investing-com 3.3733 - 3.3309 3.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON RUB Index investing-com 61.74 - 60.977 62.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON SAR Index investing-com 3.3996 - 3.3579 3.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON SEK Index investing-com 8.2331 - 8.1337 8.3251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON TRY Index investing-com 6.0442 - 5.9722 6.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON VND Index investing-com 21078.3 - 20820.1 21362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON ZAR Index investing-com 13.9026 - 13.7312 14.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
بیشتر

آیوتا / IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/BTC okex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH okex 0.0025 - 0.0024 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.458 - 1.2535 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BNB binance 0.1525 - 0.1516 0.1641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC gate-io 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH binance 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/KRW coinone 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.503 - 1.0612 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH bitfinex 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/AUD synthetic 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CAD synthetic 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CNY synthetic 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/EUR synthetic 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/HKD synthetic 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ILS synthetic 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/INR synthetic 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MXN synthetic 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MYR synthetic 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/PLN synthetic 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/RUB synthetic 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SAR synthetic 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SEK synthetic 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/TRY synthetic 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/VND synthetic 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ZAR synthetic 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA/USD bitfinex 1.4967 - 1.2679 1.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOTA Index investing-com 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA AUD Index investing-com 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOTA CAD Index investing-com 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA CNY Index investing-com 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA HKD Index investing-com 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ILS Index investing-com 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA INR Index investing-com 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA KRW Index investing-com 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MXN Index investing-com 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MYR Index investing-com 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA PLN Index investing-com 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA RUB Index investing-com 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SAR Index investing-com 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SEK Index investing-com 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA TRY Index investing-com 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA VND Index investing-com 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ZAR Index investing-com 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Investing.com IOT Index investing-com 1.4193 - 1.3816 1.4968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
آیوتا / IOTA 1.1101 - 1.0566 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.0912 - 1.0299 1.2553 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD huobi 0.226 0.2271 0.2229 0.2308 0.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
IOT/USD hitbtc 0.2375 0.2358 0.2327 0.2409 0.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
IOT/USD binance 0.2321 0.2341 0.226 0.2362 0.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
IOT/USD gate-io 1.0716 - 1.064 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/GBP bitfinex 0.1846 0.1852 0.1839 0.1904 0.01 3.52% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۴۰
بیشتر

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم کلاسیک / Ethereum 14.749 - 14.3421 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC aex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exx 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH exx 0.0352 - 0.0351 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HSR exx 2.997 - 2.997 2.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 14.73 - 14.59 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 20.63 - 17.63 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0188 - 0.0184 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exmo 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC okex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 15.03 - 14.98 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 21.1929 - 18 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gdax 3.85 3.86 3.68 4.07 0.17 4.42% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۲
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bit-z 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC lbank 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC upbit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۸
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH upbit 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW upbit 20400 - 20320 21200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 20.6 - 17.78 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 14.63 - 14.3498 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 20.51 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 21.7 - 18.54 21.9768 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0028 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC hitbtc 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kraken 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC zb-com 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH hitbtc 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kraken 0.0353 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/EUR kraken 14.787 - 14.773 15.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 15.38 - 15.3 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 21.35 - 18.29 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 14.508 - 14.215 16.637 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 20.614 - 17.805 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 14.62 - 14.42 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 20.42 - 17.8 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC binance 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bittrex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinegg 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC gate-io 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC qryptos 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH binance 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bittrex 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH gate-io 0.0352 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW bithumb 20330 - 20330 21140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinone 20370 - 20340 21120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 14.63 - 14.332 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 20.6671 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 14.63 - 14.31 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 20.75 - 17.74 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bitfinex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC poloniex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH poloniex 0.0353 - 0.0349 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinnest 16800 - 16200 17030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 14.58 - 14.34 16.668 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 20.575 - 17.774 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD poloniex 20.5182 - 17.7951 20.9282 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 23.749 - 23.704 24.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC btc-alpha 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cointiger 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۴۸
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CAD synthetic 23.583 - 23.538 24.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 115.48 - 115.26 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 26.73 26.752 25.659 28.089 0.88 3.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETC/HKD synthetic 143.45 - 143.18 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ILS synthetic 63.721 - 63.6 66.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/INR synthetic 1180.53 - 1180.52 1244.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/MXN synthetic 338.58 - 337.94 354.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/MYR synthetic 71.63 - 71.494 74.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/PLN synthetic 62.496 - 62.451 65.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 1039.81 - 1039.8 1096.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SAR synthetic 68.568 - 68.438 71.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SEK synthetic 149.67 - 149.67 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY synthetic 72.863 - 72.724 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cointiger 3.8436 3.8926 3.7114 4.0931 0.17 4.45% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 20.98 - 17.535 21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/VND synthetic 416983 - 416191 436425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ZAR synthetic 214.61 - 214.2 224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD btc-markets 5.35 5.45 5.14 5.56 0.27 5.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
ETC/BTC btc-markets 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲:۲۴
ETC/BTC coinexchange 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinexchange 0.0288 - 0.0275 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/IDR btc-indonesia 261000 - 260200 267000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 3.8834 3.8926 3.5234 4.1087 0.14 3.67% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic Index investing-com 3.384 3.39 3.217 3.577 0.14 4.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
Ethereum Classic AUD Index investing-com 5.35 5.45 5.14 5.56 0.27 5.05% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic BTC Index investing-com 0.0011 0.0007 0.0007 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۴۰
Ethereum Classic CAD Index investing-com 5.1492 5.1537 4.9449 5.4406 0.20 3.94% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic CNY Index investing-com 26.73 26.752 25.659 28.089 0.88 3.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic HKD Index investing-com 30.219 30.247 29.082 31.93 1.18 3.90% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic ILS Index investing-com 14.41 14.422 13.859 15.248 0.59 4.06% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic INR Index investing-com 276.77 276.02 265.4 291.58 9.93 3.59% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic KRW Index investing-com 4374.4 4368 4193.5 4646.2 156.00 3.57% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic MXN Index investing-com 78.16 78.28 75.37 82.88 3.28 4.20% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic MYR Index investing-com 16.115 16.126 15.523 17.025 0.62 3.83% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic PLN Index investing-com 14.542 14.555 13.954 15.375 0.58 3.98% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic RUB Index investing-com 256.7 256.8 247.15 271.26 10.02 3.90% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic SAR Index investing-com 14.51 14.522 13.938 15.327 0.56 3.86% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic SEK Index investing-com 34.98 35.02 33.55 36.93 1.32 3.77% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic TRY Index investing-com 20.416 20.441 19.686 21.746 0.88 4.33% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic VND Index investing-com 90122 90203 86535 95236 3510.00 3.89% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Classic ZAR Index investing-com 55.09 55.1 52.46 57.99 1.83 3.32% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
بیشتر

استراتیس / Stratis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STRAT/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH upbit 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/KRW upbit 2535 - 2535 2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH hitbtc 0.0052 - 0.0052 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD hitbtc 5.39 - 4.93 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH binance 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH bittrex 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC coinrail 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC poloniex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH livecoin 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH livecoin 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/KRW coinrail 3000 - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD livecoin 5.221 - 4.4366 5.221 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC cryptopia 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC cryptopia 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/LTC cryptopia 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/LTC cryptopia 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/DOGE cryptopia 755.41 - 755.41 755.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/DOGE cryptopia 755.41 - 755.41 755.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC trade-by-trade 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD trade-by-trade 4.8359 - 4.6926 4.8359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Stratis BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
Investing.com STRAT Index investing-com 2.2041 - 2.2041 2.2041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
بیشتر

استلار لومنس / Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH okex 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۵:۰۸
XLM/USD okex 0.2786 - 0.2284 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC gopax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH gopax 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۲۰
XLM/ETH gopax 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۲۰
XLM/ETH upbit 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۴۴
XLM/KRW gopax 135.2 136 132.2 141 4.80 3.55% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰
XLM/KRW gopax 135.2 136 132.2 141 4.80 3.55% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰
XLM/KRW upbit 135 136 133 141 5.00 3.70% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
XLM/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD cex-io 0.2792 - 0.2321 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH bittrex 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۴۴
XLM/ETH qryptos 0.0008 0.0007 0.0007 0.0008 0.00 14.29% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۱:۴۸
XLM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD poloniex 0.275 - 0.23 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/AUD synthetic 0.1657 0.1661 0.1625 0.1733 0.01 4.53% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/CAD synthetic 0.1594 0.1598 0.1561 0.1664 0.01 4.33% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/CNY synthetic 0.8273 0.8295 0.8111 0.8584 0.03 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/EUR synthetic 0.1044 0.1046 0.1024 0.1098 0.01 4.98% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/HKD synthetic 0.9353 0.9379 0.9168 0.9749 0.04 4.35% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/ILS synthetic 0.446 0.4472 0.4374 0.4656 0.02 4.51% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/INR synthetic 8.5662 8.5588 8.3647 8.9121 0.35 4.03% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/MXN synthetic 2.4191 2.4272 2.3753 2.5317 0.11 4.65% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/MYR synthetic 0.4988 0.5001 0.489 0.5201 0.02 4.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/PLN synthetic 0.4501 0.4513 0.4409 0.4695 0.02 4.42% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/RUB synthetic 7.945 7.9629 7.7664 8.291 0.35 4.35% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/SAR synthetic 0.4491 0.4503 0.4401 0.4685 0.02 4.30% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/SEK synthetic 1.0828 1.086 1.0605 1.1283 0.05 4.21% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/TRY synthetic 0.6319 0.6338 0.6193 0.662 0.03 4.78% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/VND synthetic 2789.3 2797 2728.1 2910.5 119.60 4.29% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/ZAR synthetic 1.705 1.7085 1.6623 1.7694 0.06 3.77% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/IDR btc-indonesia 1758 1756 1713 1828 67.00 3.81% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۱۶