بازار ارزهای دیجیتال

aelf

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ELF/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ساعت ۵:۰۱
ELF/ETH binance 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 8.33% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

Dragonchain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DRGN/ETH gate-io 0.0025 - 0.0025 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۲
DRGN/USD gate-io 3.4617 - 3.2253 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۶

E-coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ECN/BTC yobit 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۲۰:۱۷

RaiBlocks

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XRB/BTC bit-z 0.0009 0.001 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۳۴
XRB/BTC kucoin 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۹
XRB/BTC kucoin 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۹
XRB/ETH kucoin 0.0096 0.0097 0.0095 0.01 0.00 2.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
XRB/ETH kucoin 0.0096 0.0097 0.0095 0.01 0.00 2.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
XRB/USD synthetic 8.9338 8.929 8.7599 9.6486 0.51 5.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵

RChain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RHOC/BTC kucoin 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ساعت ۹:۱۳
RHOC/ETH kucoin 0.0017 - 0.0017 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
RHOC/USD synthetic 1.4056 - 1.3377 1.4056 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۱۰
RHOC/ETH etherdelta 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ساعت ۹:۱۳

Starbase

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STAR/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ساعت ۵:۵۶

Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین / Bitcoin 10554 10556 10410 11250 128.00 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/AUD acx 13525.7 13540.2 13248.3 14391.9 148.40 1.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
BTC/AUD anx 13446.3 13583.8 13067.3 14588.4 461.80 3.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/CAD anx 13350.1 13486.6 12827.4 14484.1 458.60 3.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/CHF anx 9861.6 9962.4 9726.8 10699.2 338.70 3.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/CNY anx 67467 68157 66918 73198 2318.00 3.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/EUR anx 8567.6 8655.3 8328.4 9295.4 294.30 3.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/EUR wex 8652.2 8658.4 8566.6 9069.3 85.20 0.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۷
BTC/GBP anx 7577.9 7655.4 7400 8221.6 260.30 3.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/HKD anx 83150 84000 82000 90212 2849.00 3.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/JPY anx 1130165 1141723 1111058 1248980 38808.00 3.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/NZD anx 14386.6 14533.8 14188.8 15608.6 494.20 3.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/RUB wex 611086 612733 605000 635701 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/SGD anx 13941.4 14084 13827.9 15125.6 484.60 3.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD anx 10630.3 10739 10450.7 11533.2 365.10 3.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD exx 10600 10557.2 10282.5 11463.8 207.90 1.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
BTC/USD wex 10727 10688 10567.6 11229.5 68.00 0.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/EUR exmo 8936.8 8946.4 8908.7 9345.4 73.50 0.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BTC/EUR gdax 8640.2 8644.2 8510.2 9199 66.80 0.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/GBP gdax 7670.1 7650.9 7525.4 8150 79.90 1.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/JPY zaif 1153000 1151065 1132000 1230800 6290.00 0.55% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/PLN exmo 90000 - 54893 90000 33219.00 58.50% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۲:۵۹
BTC/RUB exmo 586650 587350 580700 609012 650.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/UAH exmo 313456 314553 306220 329169 6950.00 2.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD btcc 10700 10720 10700 11325 108.00 1.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۷
BTC/USD exmo 10994 10950.3 10854 11440 58.50 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD gdax 10614.9 10606 10467.1 11299.1 100.10 0.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BTC/USD okex 10536.8 10528 10365 11248 144.60 1.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/CNH xbtce 71440 72069 71440 78242 516.00 0.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۲۹
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 1086.90 4.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۱۱:۲۴
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۳۸
BTC/EUR itbit 7837.7 - 7837.7 8117.9 280.20 3.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۲۳
BTC/EUR xbtce 8479.6 8668.1 8479.6 9024.9 246.50 2.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۵۸
BTC/GBP xbtce 8015.5 - 8015.5 8015.5 26.10 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۱۱
BTC/JPY fisco 1153000 1151935 1131130 1230500 6070.00 0.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/JPY xbtce 1226081 - 1226081 1226081 2287.00 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۲۰
BTC/KRW gopax 12219000 12223000 11954000 12750000 265500.00 2.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/RUB xbtce 655152 658966 655152 660000 15152.00 2.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۵۸
BTC/SGD itbit 13871.4 13843.5 13843.5 14606.5 341.50 2.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۳
BTC/USD bibox 10249.1 10254.5 10241.3 11244.3 281.20 2.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD bit-z 11100 11150 10700.3 11150 75.00 0.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۵۴
BTC/USD huobi 10557.7 10549.9 10350 11269.8 138.40 1.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD itbit 10603.2 10602 10467.9 11282.5 94.80 0.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD liqui 10601.7 10613.4 10408.8 11283.6 174.10 1.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD tidex 10566.9 10629.9 10566.9 11240 282.80 2.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
BTC/USD xbtce 10556 10460 10435.8 11231.9 112.90 1.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۱
BTC/USD yobit 11300 11303.1 11241 11780 110.00 0.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USDT exmo 10684.5 10684.7 10560 11215 70.30 0.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/AUD quoine 13417.3 13390.1 13282.3 14256.4 39.50 0.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۹
BTC/BRL foxbit 36200 36423 35708 38000 495.00 1.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/CAD kraken 13201.2 13169.6 12911.4 14243.9 28.70 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
BTC/CNY quoine 116066 - 116066 116066 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
BTC/EUR cex-io 8654.6 8552.4 8550.1 9159.3 16.20 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
BTC/EUR getbtc 8711.3 8688.6 8591.6 9222.3 18.00 0.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/EUR kraken 8624.4 8627 8536.1 9139 17.30 0.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/EUR quoine 8515.7 8505.1 8505.1 9055.8 196.20 2.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۴
BTC/HKD quoine 82994 83041 82994 84217 1001.00 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۶
BTC/IDR quoine 146995776 - 146995776 146995776 4223232.00 2.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۴۳
BTC/INR quoine 1324440 - 1324440 1324440 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
BTC/JPY btcbox 1153721 1151073 1133643 1254986 12266.00 1.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/JPY kraken 1156333 1139500 1138355 1237984 17244.00 1.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۱
BTC/JPY quoine 1132346 1132556 1117428 1203749 6442.00 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/PHP quoine 574269 551848 551848 574269 22421.00 4.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۴۳
BTC/PLN bitbay 35900 35885 35231 38000 128.00 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
BTC/RUB cex-io 600452 600347 590217 630000 18548.00 3.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
BTC/RUB getbtc 620401 619328 611301 661697 3750.00 0.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/SGD quoine 13910.9 13856.4 13802.5 14800 120.40 0.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
BTC/TRY paribu 40060 40050 39700 41900 90.00 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD bigone 10653.9 10656.1 10450.3 11190.9 130.60 1.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD bitmex 10620.5 10609.5 10479 11292 65.50 0.62% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD cex-io 10871.2 10882.1 10716.8 11532.9 72.00 0.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
BTC/USD gemini 10600 10616 10433 11270 94.10 0.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD getbtc 10742 10718.8 10593 11410.2 53.70 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD hitbtc 10734.5 10719 10584.9 11349 25.00 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD kraken 10644 10649.9 10491.1 11308.7 74.20 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD kucoin 10529 10492 10325.6 11268 121.40 1.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD okcoin 11188.4 11355.3 11133.4 11987.9 102.60 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۶
BTC/USD quoine 10649.8 10627.7 10500 11342.2 28.50 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD zb-com 10580.7 10591.8 10394.4 11279.9 143.60 1.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/AUD lakebtc 14116 14212.4 14025.5 15002.9 119.50 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
BTC/CAD lakebtc 14082.8 14085.3 13964.9 14938.2 92.80 0.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/CHF lakebtc 10501.7 10938.6 10501.7 10993.5 50.80 0.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۵۸
BTC/EUR lakebtc 9020.3 9019.9 8945.7 9570.1 45.20 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/GBP lakebtc 8057.3 7999.7 7999.7 8546.5 83.50 1.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۹
BTC/JPY bitbank 1151544 1152105 1130198 1249900 4711.00 0.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/JPY lakebtc 1195813 1195862 1186698 1268798 8102.00 0.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BTC/KRW bithumb 12235000 12227000 11944000 12746000 290000.00 2.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/KRW coinone 12241000 12240000 11950000 12744000 291000.00 2.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۱:۵۰
BTC/NZD lakebtc 6079.1 - 6079.1 6079.1 0.01 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
BTC/SGD lakebtc 14689.7 14760.1 14652.2 15568.3 100.60 0.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BTC/TRY btcturk 39990 40000 39550 41505 97.00 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD allcoin 10900 11200 10750 11800 150.00 1.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۵
BTC/USD binance 10543.1 10534 10335.8 11265 153.50 1.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD bittrex 10550 10581.3 10405 11244 137.50 1.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD gate-io 10588 10620.1 10397.5 11299 93.00 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
BTC/USD lakebtc 11200.9 11205.1 11111.5 11887.9 78.70 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/EUR bitfinex 8497.9 8497.8 8380.1 9060.7 107.20 1.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/EUR bitstamp 8637 8602.5 8495 9131 2.30 0.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/EUR gatecoin 9000 8999 8883.9 9000 250.00 2.86% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۵۷
BTC/EUR livecoin 8944 8876.8 8814.5 9336.6 4.70 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
BTC/HKD gatecoin 87524 87528 87524 93500 2429.00 2.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
BTC/JPY bitflyer 1152718 1152722 1129503 1253163 7818.00 0.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/KRW coinnest 11729500 11895000 11410000 12498000 294500.00 2.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/KRW coinrail 11723000 11741000 11572000 12300000 38000.00 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BTC/USD bitflyer 10591.3 10592.7 10500 11313.2 98.20 0.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD bitstamp 10635.5 10627.7 10501 11297.1 53.30 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD gatecoin 11100 11086.5 10850 11100 505.10 4.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۷
BTC/USD livecoin 10789 10799.6 10738.1 11001.2 42.00 0.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD poloniex 10550 10550.9 10400.6 11248 106.80 1.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/BITCNY bigone 65201 65200 63280 69850 2299.00 3.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
BTC/EUR coinsbank 8611.8 8693.2 8551.1 8971.9 96.50 1.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/GBP coinsbank 7536.8 7533.4 7459.3 8039.3 66.60 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/ILS synthetic 37384 37366 36884 39821 443.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/ILS synthetic 32542.6406 - 32317.9609 32833.1484 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
BTC/INR synthetic 679569 679247 670488 723880 8051.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/INR synthetic 589662.625 - 585791.25 595112.375 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
BTC/MXN synthetic 195416 195324 193055 208251 2315.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/MXN synthetic 172035.4844 - 170042.4844 173006.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
BTC/MYR synthetic 41088 41068 40539 43786 486.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/MYR synthetic 36073.1719 - 35773.0078 36246.0195 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
BTC/SAR synthetic 39550 39531 39022 42148 469.00 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/SAR synthetic 34445.3867 - 34253.6719 34825.9219 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
BTC/SEK synthetic 84037 83998 82914 89557 996.00 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/SEK synthetic 74127.6016 - 73476 74724.0781 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
BTC/USD btc-alpha 10875.8 10863.4 10717.2 11587.5 123.60 1.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD coinsbank 10626.8 10447.2 10408.7 11100 153.10 1.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/USD cryptopia 10476 10485 10400 11243.4 174.00 1.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/VND synthetic 239589008 239475472 236387376 255324704 2838336.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/VND synthetic 208606640 - 207448336 210902784 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
BTC/XAU synthetic 7.8648 7.8591 7.7579 8.376 0.07 0.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/ZAR synthetic 122732 122673 121092 130792 1454.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/ZAR synthetic 109118.1094 - 108192.5469 109869.3125 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
BTC/CAD quadrigacx 13443.3 13443.5 13400 14399.9 156.70 1.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
BTC/THB bxthailand 343001 343599 338499 363964 841.00 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BTC/THB bxthailand 290000 - 287201 293590 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
BTC/USD quadrigacx 10701 10650 10650 11498.7 99.00 0.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۴
BTC/BRL bitcointoyou 36800 36500 36100 37900 650.00 1.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۱
BTC/BRL bitcointrade 37000 37499 35700 38500 1000.00 2.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
BTC/BTS cryptobridge 45387 45375 36282 45393 7887.00 21.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۲
BTC/BRL negocie-coins 36500 36000 35555 37702 611.00 1.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۹
BTC/IDR btc-indonesia 148770000 148772000 147102000 156654000 1225008.00 0.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTC/BRL mercadobitcoin 35600 35925 35512 38043 100.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
Bitcoin Index investing-com 10579.5 10574.3 10429.5 11271.3 125.40 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin AUD Index investing-com 13540.5 13558.2 13306.8 14425.5 175.90 1.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin AUD Index investing-com 11833.5693 - 11811.0264 11900.2578 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۰
Bitcoin CAD Index investing-com 13478.1 13483.9 13425.7 14438.2 161.70 1.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin CAD Index investing-com 11416.5615 - 11386.4795 11553.8174 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Bitcoin CNY Index investing-com 34102.7 34094 28313.3 34115.6 5415.70 18.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin CNY Index investing-com 28835.5313 - 28374.1699 28835.6953 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Bitcoin HKD Index investing-com 83805 84443 83426 89852 1713.00 2.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin HKD Index investing-com 72966.4922 - 71941.4766 73286.3516 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۱۳
Bitcoin IDR Index investing-com 148772992 148780992 147104000 156654000 1228000.00 0.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin IDR Index investing-com 127939000 - 127939000 129602000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Bitcoin ILS Index investing-com 37384 37366 36884 39839 443.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin JPY Index investing-com 1151596 1151923 1129741 1248635 6133.00 0.54% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin JPY Index investing-com 987068.75 - 982655.9375 994743.375 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Bitcoin KRW Index investing-com 12232542 12224621 11942640 12744816 290688.00 2.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin KRW Index investing-com 10444795 - 10368505 10482250 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Bitcoin MXN Index investing-com 195416 195324 192805 208251 2315.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin MYR Index investing-com 41088 41068 40539 43786 486.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin PLN Index investing-com 35975 35974 35476 38021 100.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin PLN Index investing-com 30894.3516 - 30702.7246 31291.623 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Bitcoin RUB Index investing-com 602633 602533 597232 692836 582.00 0.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin RUB Index investing-com 530943.3125 - 527358.25 534838.0625 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Bitcoin SAR Index investing-com 39550 39531 39022 42148 469.00 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin SEK Index investing-com 84037 83998 82914 89557 996.00 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin THB Index investing-com 343001 343000 338000 363498 841.00 0.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
Bitcoin THB Index investing-com 289000 - 288100 293900 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Bitcoin TRY Index investing-com 40025 40037 39706 41782 75.00 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin TRY Index investing-com 34398.9258 - 34133.5195 34668.1758 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Bitcoin VND Index investing-com 239589008 239475472 236387376 255324704 2838336.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin ZAR Index investing-com 122732 122673 121092 130792 1454.00 1.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin Euro Index investing-com 8624.2 8617.8 8511.3 9145.7 39.90 0.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵

Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم / Ethereum 929.64 928.83 918.03 978.99 26.50 2.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/AUD acx 1235.37 1190.11 1190.11 1262.43 20.37 1.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۲
ETH/AUD acx 1140 - 1139.98 1140 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
ETH/BTC aex 0.092 0.091 0.09 0.0934 0.00 1.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۰
ETH/BTC exx 0.0886 0.0885 0.0858 0.0904 0.00 1.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC wex 0.0879 0.0878 0.0869 0.0896 0.00 2.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
ETH/EUR wex 761.88 763.01 754.02 790.63 20.12 2.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
ETH/HSR exx 75 74.7 74.5 75 0.20 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/LTC wex 4.2493 4.2569 4.1956 4.3 0.01 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/RUB wex 53847 53803 53233 55706 1142.00 2.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETH/USD exx 932.24 916.25 916.25 997.74 32.96 3.54% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/USD wex 939 942.3 931.29 978.18 27.40 2.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/ZEC wex 2.004 2.001 1.98 2.022 0.01 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC exmo 0.0873 0.0874 0.0867 0.0895 0.00 2.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC gdax 0.0881 0.0882 0.0868 0.0895 0.00 1.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
ETH/BTC okex 0.0883 0.0881 0.0868 0.09 0.00 1.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC zaif 0.0872 0.0885 0.0852 0.0916 0.00 3.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETH/EUR exmo 786.26 783.9 781.27 816.58 22.81 2.90% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETH/EUR gdax 762.38 763.96 755.25 795 17.88 2.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETH/JPY zaif 102000 101905 100500 106990 810.00 0.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/LTC exmo 4.2116 4.2006 4.1449 4.28 0.01 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETH/PLN exmo 3266.5 3271.2 3260 3340 37.70 1.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETH/RUB exmo 51202 51154 50700 52800 1023.00 2.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/UAH exmo 27413 27406 27274.2 28999.9 63.00 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETH/USD exmo 957.4 957.5 949 996.23 17.60 1.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/USD gdax 936 934.99 925.02 982.98 25.52 2.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETH/USD okex 931.57 929.98 914.94 980 26.96 2.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC bibox 0.0879 0.088 0.0868 0.0906 0.00 2.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETH/BTC bit-z 0.0877 0.0873 0.0871 0.0897 0.00 2.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۰۴
ETH/BTC gopax 0.0881 - 0.0881 0.0881 0.00 2.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۵۲
ETH/BTC huobi 0.0883 0.0882 0.0869 0.0898 0.00 1.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC lbank 0.0887 0.0894 0.0845 0.091 0.00 1.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC liqui 0.0879 0.088 0.0869 0.0901 0.00 1.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC tidex 0.0878 0.088 0.0868 0.0895 0.00 1.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۷
ETH/BTC xbtce 0.0899 0.0888 0.0888 0.0916 0.00 1.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۳۷
ETH/BTC yobit 0.0876 0.088 0.0868 0.09 0.00 1.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
ETH/CNH xbtce 6454.8 - 6443.3 6454.8 97.10 1.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۱۴
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 84.90 4.14% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۱۱:۲۴
ETH/DAI bibox 937.61 937.78 937.53 986.27 25.50 2.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/EUR xbtce 820.14 832.5 817.55 832.5 1.92 0.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۳۸
ETH/JPY xbtce 104088 109656 104088 110385 4982.00 4.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۸
ETH/KRW gopax 1076500 1076000 1063500 1114000 4000.00 0.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/LTC xbtce 4.3472 4.3212 4.3212 4.3775 0.01 0.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۳۸
ETH/RUB xbtce 57400 - 57200 57400 300.00 0.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۳۴
ETH/USD bibox 901.57 901.48 893.09 983.71 55.19 6.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/USD bit-z 920 - 920 920 79.00 8.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۵۶
ETH/USD huobi 931.53 929.87 915.56 981 26.74 2.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/USD liqui 933.45 930.18 918.21 982.33 30.63 3.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
ETH/USD tidex 934.05 931.19 931.19 981.3 37.99 4.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
ETH/USD xbtce 932.84 930.15 921.9 980.89 25.92 2.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۷
ETH/USD yobit 989.2 987.23 984.22 1024 23.80 2.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETH/AUD quoine 4000 - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
ETH/BTC bigone 0.0881 0.0885 0.087 0.0897 0.00 1.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۸
ETH/BTC bitbay 0.0868 0.0867 0.0867 0.0904 0.00 2.53% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۱۸
ETH/BTC cex-io 0.0887 0.0882 0.0865 0.09 0.00 1.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC gemini 0.0884 0.0878 0.0868 0.0897 0.00 1.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
ETH/BTC hitbtc 0.088 0.0881 0.0869 0.0896 0.00 1.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC kraken 0.088 0.0882 0.0865 0.0896 0.00 1.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC kucoin 0.0884 0.0885 0.0866 0.0905 0.00 1.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC quoine 0.0888 0.0894 0.087 0.0907 0.00 2.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۴
ETH/BTC zb-com 0.0882 0.0883 0.086 0.0903 0.00 1.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
ETH/CAD kraken 1168.99 1170.86 1141 1232.89 23.06 1.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
ETH/EOS bigone 98.8 98.7 96 98.9 1.90 1.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/EUR bitbay 770 770.11 770 788.05 6.00 0.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۹
ETH/EUR cex-io 760.05 757 755 795 5.69 0.75% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۸
ETH/EUR kraken 759.98 759.96 753.78 793 15.02 1.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/EUR quoine 760 - 760 776.33 60.00 7.89% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۴
ETH/GBP kraken 125 - 125 436 199.03 159.22% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
ETH/HKD quoine 7439.1 - 7439.1 7439.1 158.30 2.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۳
ETH/IDR quoine 12457480 - 12457480 12457480 1472494.00 13.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۱۰
ETH/JPY kraken 99357 102509 99357 107828 4662.00 4.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۶
ETH/JPY quoine 101000 101500 100000 105887 1006.00 1.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۷
ETH/PHP quoine 61346 - 57139 62291 4282.00 7.50% ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۴۱
ETH/PLN bitbay 3145 3149 3114 3274 61.00 1.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/SGD quoine 1277 1230 1230 1298.99 15.00 1.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۸
ETH/USD bigone 921 922 915 979.11 44.00 4.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/USD bitbay 959.92 961.46 941.09 974.65 9.32 0.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۶
ETH/USD cex-io 960.12 960.96 951 1014 27.29 2.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETH/USD gemini 934.83 934.84 926.03 983 23.28 2.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETH/USD hitbtc 942.99 942.5 936.05 989.58 20.00 2.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/USD kraken 935.01 939.11 926.6 983.6 24.09 2.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/USD kucoin 930 925.74 910 982.9 30.44 3.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/USD quoine 938.9 939 938.52 990 23.10 2.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۴
ETH/USD zb-com 930 928.32 918.52 980.46 30.23 3.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC allcoin 0.0804 0.097 0.0802 0.097 0.02 20.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۲
ETH/BTC binance 0.0882 0.0881 0.0868 0.0898 0.00 1.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۹
ETH/BTC bitbank 0.0899 0.085 0.085 0.0934 0.00 0.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
ETH/BTC bittrex 0.0884 0.0882 0.0866 0.0894 0.00 1.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC btcturk 0.063 - 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinegg 0.0887 0.0906 0.0863 0.0915 0.00 2.25% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC gate-io 0.0878 0.0886 0.0865 0.09 0.00 2.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC lakebtc 0.11 - 0.0693 0.11 0.01 13.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۵۸
ETH/BTC qryptos 0.0881 0.0874 0.0874 0.09 0.00 1.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۴
ETH/BTC qryptos 0.098 - 0.0956 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۴
ETH/KRW bithumb 1076000 1075000 1064000 1110000 4000.00 0.37% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
ETH/KRW coinone 1075500 1075700 1068000 1110200 3500.00 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/TRY btcturk 3531 3529 3502 3645 51.00 1.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
ETH/USD binance 930 929.36 913 978.06 27.88 3.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/USD bittrex 933.55 932.55 919.26 984 21.95 2.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/USD gate-io 935.57 944 918.87 981.62 24.43 2.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۷
ETH/BTC bitfinex 0.0881 0.0882 0.0868 0.0897 0.00 1.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETH/BTC bitflyer 0.0875 0.0873 0.0868 0.0903 0.00 2.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
ETH/BTC bitstamp 0.088 0.0881 0.0867 0.0895 0.00 1.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETH/BTC coinrail 0.0877 0.0884 0.0869 0.0891 0.00 2.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۵
ETH/BTC gatecoin 0.0885 - 0.0871 0.0885 0.00 1.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۰
ETH/BTC livecoin 0.0879 0.0877 0.0868 0.09 0.00 1.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC poloniex 0.0881 0.088 0.0869 0.0898 0.00 1.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETH/DAI gatecoin 848.53 - 848.53 848.53 5.59 0.66% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۶:۲۰
ETH/EUR bitstamp 759.33 756.01 749.51 794 13.64 1.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/EUR gatecoin 770 788 770 799.59 18.00 2.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۵۸
ETH/HKD gatecoin 7700 7749.9 7700 7949.9 100.00 1.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۱
ETH/KRW coinnest 1042000 1041500 1018500 1070000 17000.00 1.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/KRW coinrail 1032000 1080000 1032000 1080000 500.00 0.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۰۸
ETH/USD bitstamp 935.49 935.69 925.01 983.28 22.74 2.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/USD gatecoin 1170 - 901 1170 179.00 18.06% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۸:۲۱
ETH/USD livecoin 943.91 945 943.91 970 22.09 2.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETH/USD poloniex 928.98 927 917 980 26.02 2.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
ETH/BITCNY bigone 5790 5859.7 5790 5960 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETH/BTC btc-alpha 0.0897 0.0882 0.0866 0.0943 0.00 1.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETH/BTC cryptopia 0.092 - 0.091 0.0935 0.00 1.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۷:۰۶
ETH/ILS synthetic 3290.8 3287.3 3256.3 3468.5 96.80 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
ETH/ILS synthetic 3134.5801 - 3116.6523 3170.4714 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
ETH/INR synthetic 59821 59757 59194 63052 1760.00 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
ETH/INR synthetic 56797.625 - 56549.3789 57465.9102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
ETH/LTC cryptopia 4.078 - 4.078 4.078 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
ETH/MXN synthetic 17202.1 17183.2 17029.5 18131 505.90 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
ETH/MXN synthetic 16570.8438 - 16491.2832 16696.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
ETH/MYR synthetic 3620.1 3616.8 3580.6 3811.8 103.10 2.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/MYR synthetic 3474.6487 - 3454.4883 3500.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
ETH/SAR synthetic 3481.5 3477.8 3445 3669.5 102.40 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
ETH/SAR synthetic 3317.8569 - 3300.262 3362.8999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
ETH/SEK synthetic 7404.4 7397.6 7323.4 7797.1 210.80 2.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/SEK synthetic 7140.1367 - 7119.2192 7219.4971 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
ETH/USD btc-alpha 957.57 956.69 945.76 1008.76 27.26 2.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/USD cryptopia 953 - 930 955 23.00 2.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۵۷
ETH/VND synthetic 21090486 21067892 20869550 22229450 620346.00 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
ETH/VND synthetic 20093458 - 19987168 20365432 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
ETH/XAU synthetic 0.6894 0.6887 0.6822 0.7266 0.02 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
ETH/ZAR synthetic 10803.8 10792.2 10690.6 11387.2 317.80 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
ETH/ZAR synthetic 10510.501 - 10480.335 10611.1055 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
ETH/BTC bxthailand 0.088 0.0879 0.0866 0.0902 0.00 2.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۴
ETH/BTC quadrigacx 0.0872 0.0887 0.0866 0.0905 0.00 3.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
ETH/CAD quadrigacx 1192 1190 1170.01 1257 33.00 2.77% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETH/DOGE cryptopia 81086 - 81086 81086 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
ETH/ETH etherdelta 1.0183 - 1.0183 1.0183 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۳:۳۰
ETH/THB bxthailand 30397 30245 29790 31493 204.00 0.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/THB bxthailand 28001 - 27847 28400 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
ETH/BTC coinexchange 0.0876 0.0877 0.0855 0.0903 0.00 2.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETH/BTC btc-indonesia 0.0876 0.0875 0.0865 0.0891 0.00 2.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۳
ETH/IDR btc-indonesia 13006000 13005000 12870000 13500000 106000.00 0.82% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Ethereum Index investing-com 763.74 762.84 756.94 796.46 14.25 1.87% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Ethereum AUD Index investing-com 1235.37 1190.11 1190.11 1262.43 20.37 1.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۲
Ethereum AUD Index investing-com 1141.4434 - 1141.4108 1141.4434 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Ethereum CAD Index investing-com 1190.62 1188.74 1168.32 1254.5 31.78 2.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
Ethereum CAD Index investing-com 1085.7087 - 1085.7087 1114.0159 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Ethereum CNY Index investing-com 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.04 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۵۶
Ethereum CNY Index investing-com 2134.8601 - 2134.8601 2134.8601 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۵۶
Ethereum HKD Index investing-com 19.2465 - 19.2465 19.2976 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Ethereum HKD Index investing-com 19.3486 - 19.3486 20.6688 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Ethereum IDR Index investing-com 13008000 13010000 12870000 13500000 104000.00 0.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Ethereum IDR Index investing-com 12371000 - 12287000 12521000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Ethereum ILS Index investing-com 3290.8 3287.3 3256.3 3468.5 96.80 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
Ethereum INR Index investing-com 62556 62567 61674 62608 975.00 1.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۸
Ethereum JPY Index investing-com 101884 101805 100743 106620 931.00 0.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Ethereum JPY Index investing-com 95679.5469 - 95272.2109 96482.1719 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Ethereum KRW Index investing-com 1075500 1075456 1064296 1109921 4304.00 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Ethereum KRW Index investing-com 1006155.4375 - 1000449.375 1009786.9375 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Ethereum MXN Index investing-com 17202.1 17183.6 17021.9 18131 505.90 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
Ethereum MYR Index investing-com 3616.8 3613 3579 3812.2 106.40 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
Ethereum PLN Index investing-com 3177.9 3180.9 3155.5 3284.1 55.50 1.75% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Ethereum PLN Index investing-com 2983.5903 - 2936.9832 2999.0652 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Ethereum RUB Index investing-com 53632 53620 53194 55026 1116.00 2.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Ethereum RUB Index investing-com 50718.7734 - 50375.3203 50967.0547 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Ethereum SAR Index investing-com 3481.5 3477.8 3445 3669.5 102.40 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
Ethereum SEK Index investing-com 7397.6 7389.7 7320.1 7797.1 217.60 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
Ethereum THB Index investing-com 30397 30245 29800 31494 204.00 0.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Ethereum THB Index investing-com 28001 - 27850 28579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Ethereum TRY Index investing-com 3531 3564 3501 3645 51.00 1.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
Ethereum TRY Index investing-com 3291 - 3288 3346 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
Ethereum VND Index investing-com 21090486 21067892 20869550 22229450 620346.00 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
Ethereum ZAR Index investing-com 10803.8 10792.2 10690.6 11387.2 317.80 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
Investing.com ETH Index investing-com 932.2 931.44 919.05 979.92 26.60 2.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵

Dash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دش / Dash 697.43 699 680.3 741.08 30.57 4.38% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۹
DASH/BTC aex 0.067 0.071 0.067 0.075 0.00 2.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۲۲
DASH/BTC wex 0.0661 0.0659 0.0654 0.0679 0.00 2.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/ETH wex 0.754 0.755 0.744 0.767 0.00 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
DASH/EUR wex 574.38 575.33 562.83 599.96 17.09 2.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۹
DASH/LTC wex 3.213 3.219 3.179 3.244 0.01 0.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
DASH/RUB wex 40389 40624 39690 42053 1333.00 3.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/USD wex 707.68 707.09 694.29 742 24.63 3.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
DASH/ZEC wex 1.505 1.502 1.502 1.526 0.01 0.40% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۱
DASH/BCH okex 0.4674 - 0.459 0.4674 0.01 2.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
DASH/BTC exmo 0.0658 0.0659 0.0652 0.068 0.00 2.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
DASH/BTC okex 0.065 0.0659 0.065 0.068 0.00 5.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۴
DASH/ETH okex 0.7487 0.7402 0.7402 0.7487 0.01 1.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۴
DASH/LTC btce 4.756 - 4.756 4.756 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/RUB exmo 24000 - 23900 26900 23572.00 5507.48% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۵۹
DASH/USD exmo 726.31 726.73 712 758.24 18.79 2.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/BTC bit-z 0.0659 0.0658 0.0653 0.068 0.00 2.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۳۵
DASH/BTC huobi 0.0662 0.066 0.0651 0.0679 0.00 2.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۷
DASH/BTC lbank 0.0663 0.0667 0.0634 0.0692 0.00 3.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/BTC liqui 0.0658 0.0655 0.0655 0.0677 0.00 2.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۱
DASH/BTC tidex 0.0659 0.0657 0.0656 0.068 0.00 2.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۹
DASH/BTC xbtce 0.0669 0.0676 0.0669 0.0686 0.00 2.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۸
DASH/BTC yobit 0.066 0.0661 0.065 0.0683 0.00 2.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
DASH/BTC yobit 0.066 0.0661 0.065 0.0683 0.00 2.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
DASH/CNH xbtce 4876 4803.9 4803.9 4876 2.90 0.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۶
DASH/ETH liqui 0.7477 0.7463 0.744 0.7617 0.01 1.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
DASH/ETH tidex 0.7496 0.75 0.7455 0.7643 0.01 1.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
DASH/USD huobi 699.45 699.38 678.9 743.24 26.50 3.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/USD liqui 699.92 701.42 688.8 742.56 28.48 4.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۶
DASH/USD tidex 696.24 699.73 696.24 736.59 39.27 5.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۱۷
DASH/USD xbtce 693.78 694.73 691.32 739.09 32.32 4.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۹
DASH/USD yobit 746.26 746.3 743 779.99 28.69 3.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۸
DASH/USD yobit 746.26 746.3 743 779.99 28.69 3.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۸
DASH/BTC bitbay 0.0666 0.0668 0.0666 0.0693 0.00 1.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۲
DASH/BTC cex-io 0.0656 0.0659 0.0656 0.0674 0.00 3.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۴
DASH/BTC hitbtc 0.0662 0.0663 0.0652 0.068 0.00 2.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
DASH/BTC kraken 0.066 0.0662 0.0651 0.0679 0.00 2.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/BTC kucoin 0.0652 0.0655 0.0652 0.068 0.00 3.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
DASH/BTC zb-com 0.0659 0.0643 0.0631 0.0659 0.00 2.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۴۸
DASH/ETH hitbtc 0.7529 0.7522 0.7388 0.7655 0.01 0.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/ETH kucoin 0.7493 0.7412 0.732 0.77 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
DASH/ETH kucoin 0.7493 0.7412 0.732 0.77 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
DASH/EUR cex-io 595.76 566.46 566.46 600.32 6.29 1.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۴
DASH/EUR kraken 569.24 573.91 556.96 604 17.00 2.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
DASH/EUR quoine 8857 - 8857 8857 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/EUR quoine 8857 - 8857 8857 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/JPY quoine 846510 - 846510 846510 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/JPY quoine 846510 - 846510 846510 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/KCS kucoin 123.5 126 123.5 130 2.50 2.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۶
DASH/KCS kucoin 123.5 126 123.5 130 2.50 2.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۶
DASH/PLN bitbay 2350 2366 2350 2484 95.00 4.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۶
DASH/SGD quoine 18887 - 18887 18887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/SGD quoine 18887 - 18887 18887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/USD cex-io 720 724.88 700 760 26.00 3.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
DASH/USD hitbtc 709.73 710.05 690.93 747.87 20.94 2.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/USD kraken 700.81 703.73 683 747.17 27.96 3.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/USD quoine 503.63 - 503.63 503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/USD quoine 503.63 - 503.63 503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/USD zb-com 685.09 685.1 685.09 737.7 40.92 5.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۷
DASH/BTC binance 0.0658 0.0661 0.0652 0.068 0.00 3.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/BTC bittrex 0.0657 0.0663 0.0651 0.0682 0.00 3.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/BTC gate-io 0.0667 0.066 0.0599 0.0667 0.00 1.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۴۷
DASH/BTC qryptos 0.0678 - 0.0678 0.0678 0.00 5.75% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۲۷
DASH/BTC qryptos 0.0733 - 0.0708 0.0733 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۲۱
DASH/ETH binance 0.7456 0.7486 0.7397 0.7639 0.01 1.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/ETH bittrex 0.7506 0.7505 0.7366 0.7688 0.00 0.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
DASH/KRW bithumb 809000 807000 786000 836000 1000.00 0.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/USD bittrex 701 695 680 739.95 26.08 3.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
DASH/USD gate-io 694.42 693.75 684.05 740.15 25.58 3.68% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
DASH/WAVES tidex 95.073 95.261 94.505 96.555 1.43 1.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
DSH/BTC bitfinex 0.0661 0.0662 0.0651 0.0679 0.00 2.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
DSH/USD bitfinex 699.1 697.51 680.32 742.13 25.40 3.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/BTC livecoin 0.0661 0.0659 0.0654 0.0682 0.00 2.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
DASH/BTC poloniex 0.066 0.0664 0.0652 0.0682 0.00 3.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
DASH/KRW coinrail 996800 - 996800 996800 96800.00 10.76% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۵
DASH/USD livecoin 701.12 705.06 691.24 732.64 33.06 4.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
DASH/XMR poloniex 2.3426 2.3301 2.272 2.3426 0.06 2.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
DASH/BTC cryptopia 0.0664 0.0659 0.0656 0.068 0.00 2.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
DASH/LTC cryptopia 4.4034 - 4.4034 4.4034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/LTC cryptopia 4.4034 - 4.4034 4.4034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/USD cryptopia 703 697.18 685 740.94 22.40 3.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/USD cryptopia 703 697.18 685 740.94 22.40 3.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
DASH/DOGE cryptopia 96118 - 96118 96118 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/DOGE cryptopia 96118 - 96118 96118 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
DASH/BTC coinexchange 0.0671 0.0699 0.067 0.07 0.00 2.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
DASH/BTC cryptobridge 0.0659 0.071 0.061 0.071 0.00 2.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۲
DASH/ETH coinexchange 0.6813 - 0.6812 0.799 0.00 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Dash Index investing-com 573.74 574.4 562.55 600.07 15.54 2.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
Investing.com DASH Index investing-com 701.86 701.09 684.85 742.71 25.62 3.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵

IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیوتا / IOTA 2.0598 2.0567 2.0248 2.209 0.08 3.91% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
IOT/BTC okex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۵۸
IOT/ETH okex 0.0022 - 0.0021 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۱۱
IOT/USD okex 2.01 2.0161 2.0011 2.156 0.11 5.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
IOT/BNB binance 0.1859 0.1862 0.185 0.191 0.00 1.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
IOT/BTC binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۵۰
IOT/BTC gate-io 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۶
IOT/ETH binance 0.0022 0.0023 0.0022 0.0023 0.00 4.55% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۰
IOT/KRW coinone 2380 2390 2360 2460 30.00 1.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
IOT/USD gate-io 2.1635 2.1177 1.9981 2.297 0.11 4.93% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۵
IOT/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۴۱
IOT/ETH bitfinex 0.0022 0.0023 0.0022 0.0023 0.00 4.55% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۴۹
IOT/EUR synthetic 1.6809 1.6796 1.6584 1.8132 0.07 4.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
IOTA Index investing-com 1.6809 1.6796 1.6584 1.8132 0.07 4.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Investing.com IOT Index investing-com 2.0511 2.0497 2.026 2.1971 0.08 4.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵

0x

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZRX/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
ZRX/ETH okex 0.0014 - 0.0014 0.0016 0.00 7.14% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۵۹
ZRX/USD okex 1.728 - 1.728 2.3 0.21 12.44% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۸
ZRX/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۵۲
ZRX/ETH liqui 0.0014 - 0.0013 0.0016 0.00 7.14% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۶
ZRX/USD liqui 1.7082 - 1.7082 2.0912 0.22 12.81% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۵
ZRX/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۳۹
ZRX/ETH hitbtc 0.0013 - 0.0013 0.0017 0.00 15.38% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۲
ZRX/USD hitbtc 1.7073 - 1.6926 2.1566 0.26 14.98% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۹
ZRX/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۴۱
ZRX/ETH binance 0.0013 - 0.0013 0.0016 0.00 15.38% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۱
ZRX/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۴۴
ZRX/ETH poloniex 0.0013 - 0.0013 0.0016 0.00 15.38% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۲

AdEx

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX/BTC liqui 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ساعت ۱۷:۱۱
ADX/ETH liqui 0.0034 - 0.0031 0.0035 0.00 3.03% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ADX/USD liqui 2.7571 - 2.496 2.7927 0.07 2.46% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ADX/ETH hitbtc 0.0032 - 0.0031 0.0035 0.00 3.13% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ADX/BNB binance 0.3291 - 0.3017 0.3591 0.03 9.70% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ADX/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ساعت ۱۷:۱۱
ADX/BTC bittrex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ساعت ۱۷:۱۱
ADX/ETH binance 0.0034 - 0.0031 0.0035 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ADX/ETH bittrex 0.0034 - 0.0031 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷

adToken

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADT/ETH bittrex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

Aeon

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEON/BTC hitbtc 0.0005 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
AEON/BTC bittrex 0.0005 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴

Aeternity

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AE/BTC aex 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۵:۳۷
AE/BTC liqui 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 300.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۵:۳۷
AE/BTC tidex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۵:۳۷
AE/ETH liqui 0.0036 - 0.0035 0.0036 0.00 111.76% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۵:۴۲
AE/ETH tidex 0.44 - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۵:۳۷
AE/USD liqui 1.356 - 1.2634 1.4253 0.01 0.70% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷
AE/BTC bigone 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۵:۳۷
AE/BTC hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 200.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۵:۴۴
AE/ETH gate-io 0.0038 - 0.0036 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۵:۴۴
AE/USD gate-io 3.051 - 2.89 3.086 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۵:۴۴
Aeternity Index investing-com 3.0497 - 2.888 3.0796 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت ۱۵:۴۵

Agoras Tokens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AGRS/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۱۰:۰۱

Agrello

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DLT/BNB binance 0.0677 - 0.0612 0.078 0.01 11.35% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
DLT/ETH binance 0.0007 - 0.0006 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷

Aion

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AION/BNB binance 0.9501 - 0.8862 1.1999 0.04 4.23% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
AION/BTC binance 0.0006 - 0.0005 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۲۴
AION/ETH binance 0.0097 - 0.0096 0.0116 0.00 10.31% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

AirSwap

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AST/ETH liqui 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۳:۳۴
AST/USD liqui 0.5153 - 0.4912 0.5281 0.01 2.47% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
AST/ETH binance 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۳:۴۵

AirToken

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIR/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ساعت ۶:۴۸

APX

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APX/BTC bittrex 0.0011 - 0.0011 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷

Aragon

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANT/BTC liqui 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۱۵
ANT/ETH liqui 0.006 - 0.0053 0.0061 0.00 13.21% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷
ANT/USD liqui 4.8613 - 4.2373 4.8613 0.68 16.13% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ANT/BTC bittrex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۴۲
ANT/ETH bittrex 0.0057 - 0.0053 0.0062 0.00 5.56% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

Ardor

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آردر / Ardor 1.4353 - 1.431 1.4486 0.01 0.77% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۹
ARDR/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۷
ARDR/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۲
ARDR/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۵:۵۴

Ark

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آرک / ARK 7.9311 - 7.455 8.5133 0.05 0.59% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۹
ARK/BTC okex 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۴۷
ARK/ETH okex 0.0058 - 0.0058 0.0062 0.00 1.72% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
ARK/USD okex 7.4713 - 7.05 8.88 0.67 9.02% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
ARK/BTC bit-z 0.0005 - 0.0005 0.0007 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۴۸
ARK/BTC binance 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۳۸
ARK/BTC bittrex 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۳۵
ARK/ETH binance 0.0059 - 0.0058 0.0064 0.00 1.69% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۷

Augur

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اوگور / Augur 93.474 - 91.82 103.08 0.19 0.21% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۲
REP/BTC liqui 0.0066 - 0.0066 0.0076 0.00 3.03% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۵۹
REP/ETH liqui 0.071 - 0.0675 0.0783 0.00 1.72% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
REP/USD liqui 92.082 - 85.58 102.69 4.94 5.67% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۴۰
REP/BTC hitbtc 0.006 - 0.006 0.0075 0.00 16.67% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۵
REP/BTC kraken 0.0066 - 0.0065 0.0074 0.00 6.06% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۰
REP/ETH kraken 0.0716 - 0.068 0.0768 0.00 0.56% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۸
REP/EUR kraken 76.906 - 76.54 85.77 1.33 1.73% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۶
REP/BTC bittrex 0.0066 - 0.0064 0.0075 0.00 6.06% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۴۱
REP/ETH bittrex 0.071 - 0.068 0.0771 0.00 1.97% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۷
REP/BTC poloniex 0.0066 - 0.0064 0.0075 0.00 6.06% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۷
REP/ETH poloniex 0.0707 - 0.0672 0.0769 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۴

Auroracoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUR/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۶:۳۲

Aventus

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AVT/ETH hitbtc 0.0057 - 0.0054 0.006 0.00 1.79% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۴۲
AVT/BTC bitfinex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۹:۱۹
AVT/ETH bitfinex 0.0056 - 0.0055 0.006 0.00 1.82% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷
AVT/USD bitfinex 4.8319 - 4.72 5.2 0.08 1.72% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

Bancor

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BNT/BTC liqui 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ساعت ۳:۲۴
BNT/ETH liqui 0.007 - 0.0069 0.0071 0.00 2.94% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
BNT/USD liqui 5.5818 - 5.5033 5.8379 0.08 1.46% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
BNT/BTC hitbtc 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ساعت ۱۰:۱۳
BNT/USD hitbtc 5.8568 - 5.7452 6.109 0.20 3.60% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
BNT/BTC binance 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
BNT/BTC bittrex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۲۱:۵۰
BNT/ETH binance 0.0069 - 0.0068 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷
BNT/ETH bittrex 0.0068 - 0.0068 0.0071 0.00 2.94% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۱۵

Basic Attention Token

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAT/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 376.19% ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ساعت ۱۶:۱۵
BAT/ETH liqui 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۴:۴۳
BAT/USD liqui 0.6208 - 0.615 0.6384 0.00 0.71% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۷:۱۵
BAT/BNB binance 0.029 - 0.029 0.0327 0.00 10.69% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۷:۱۰
BAT/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ساعت ۱۵:۳۹
BAT/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 376.19% ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ساعت ۱۶:۰۸
BAT/ETH binance 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۳۰
BAT/ETH bittrex 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۳۲

Binance Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
باینانس کوین / Binance 10.992 10.9969 10.6679 11.73 0.45 4.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BNB/BTC binance 0.001 0.0011 0.001 0.0011 0.00 10.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۴۹
BNB/ETH binance 0.0118 0.0119 0.0117 0.0121 0.00 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۷
BNB/ETH etherdelta 0.0114 - 0.0114 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۱۳:۳۰
Investing.com BNB Index investing-com 10.992 10.9969 10.7007 11.73 0.45 4.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵

Bitcoin Cash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین کش / Cash 1488.3 1489.1 1457.5 1629.9 25.20 1.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/AUD acx 2000 2050 2000 2058 62.80 3.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۴۳
BCH/AUD acx 1708.53 - 1607 1708.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
BCH/BTC aex 0.146 - 0.146 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۷:۱۷
BCH/BTC exx 0.1283 0.1255 0.1111 0.172 0.01 8.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/BTC wex 0.1413 0.1412 0.1392 0.1464 0.00 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BCH/ETH wex 1.61 1.607 1.578 1.674 0.02 1.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
BCH/EUR wex 1223.69 1227.46 1209.18 1315 13.16 1.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
BCH/LTC wex 6.854 6.829 6.647 7.084 0.15 2.19% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
BCH/RUB wex 86407 86626 85338 92248 862.00 1.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
BCH/USD wex 1512.15 1511.3 1483 1633.82 20.08 1.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BCH/ZEC wex 3.212 3.207 3.138 3.319 0.06 1.90% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
BCH/BTC exmo 0.14 0.1398 0.1383 0.1456 0.00 0.79% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
BCH/BTC okex 0.1415 0.1414 0.1389 0.1469 0.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
BCH/BTC zaif 0.1406 0.1427 0.14 0.1451 0.00 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
BCH/DASH wex 2.127 2.123 2.079 2.194 0.04 1.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
BCH/ETH exmo 1.612 1.6121 1.5762 1.657 0.03 1.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/EUR gdax 1218 1221.98 1190.01 1342.87 13.55 1.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
BCH/JPY zaif 163945 163930 161225 177000 940.00 0.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
BCH/RUB exmo 82320 82500 81746 87000 579.00 0.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BCH/USD exmo 1540 1541.8 1511 1648.99 1.74 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/USD gdax 1498 1497 1465 1643.14 27.01 1.80% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/BTC bit-z 0.1434 0.1433 0.1388 0.1457 0.00 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۳۴
BCH/BTC fisco 0.1406 0.1427 0.14 0.1451 0.00 1.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
BCH/BTC huobi 0.1415 0.1417 0.139 0.1465 0.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/BTC lbank 0.1441 0.1419 0.1331 0.1488 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BCH/BTC liqui 0.1413 0.1409 0.139 0.1463 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
BCH/BTC tidex 0.1414 0.1408 0.1387 0.1448 0.00 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/BTC xbtce 0.144 0.145 0.144 0.146 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
BCH/ETH bibox 1.6029 1.6059 1.5724 1.659 0.02 1.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/ETH lbank 1.6284 1.6287 1.5582 1.6937 0.03 2.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/ETH liqui 1.6051 1.5987 1.5696 1.664 0.03 1.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۹
BCH/ETH tidex 1.607 1.6078 1.5763 1.6564 0.03 1.81% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
BCH/JPY fisco 163945 163930 161225 177000 940.00 0.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
BCH/KRW gopax 1725000 1749900 1680000 1866500 15000.00 0.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
BCH/USD huobi 1492 1494.76 1453.87 1626.37 24.64 1.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/USD liqui 1496.48 1498.08 1468.47 1623.43 23.96 1.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
BCH/USD xbtce 1498.7 1580.7 1498.7 1607.5 24.40 1.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۶
BCH/USD yobit 1603.32 1630 1590 1690 9.18 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BCH/ANS kucoin 11.685 11.71 11.2771 11.9489 0.27 2.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۳
BCH/BTC bigone 0.1413 0.1452 0.138 0.1452 0.00 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۱۳
BCH/BTC cex-io 0.1412 0.1413 0.139 0.1461 0.00 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۷
BCH/BTC hitbtc 0.1413 0.1414 0.1389 0.1469 0.00 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
BCH/BTC kraken 0.1417 0.1413 0.139 0.1469 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
BCH/BTC kucoin 0.1423 0.1412 0.138 0.147 0.00 0.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
BCH/BTC zb-com 0.1404 0.1401 0.1393 0.1468 0.00 0.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
BCH/ETH hitbtc 1.6044 1.6061 1.5703 1.675 0.02 1.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/ETH kucoin 1.6249 1.625 1.5542 1.674 0.04 2.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۹
BCH/EUR bitbay 1249.88 1275.86 1237.5 1275.86 0.12 0.01% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۵
BCH/EUR cex-io 1211.73 1211.72 1199.91 1312 7.18 0.59% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۲
BCH/EUR kraken 1218.7 1219.5 1200 1325 6.30 0.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/JPY quoine 164099 159810 159810 175624 1097.00 0.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
BCH/KCS kucoin 249.11 249.01 249 290 19.81 7.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۱
BCH/PLN bitbay 5051 5151.8 5051 5437.5 52.00 1.03% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۸
BCH/SGD quoine 1958.2 2036.1 1958.2 2150 79.40 4.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۱۸
BCH/USD bigone 1529.14 1529.09 1529.09 1567.67 19.27 1.26% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۰
BCH/USD cex-io 1549.33 1549.9 1517.01 1660.5 8.64 0.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/USD hitbtc 1513 1512.11 1491.41 1637.97 11.87 0.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/USD kraken 1502.9 1501.6 1467 1636.8 17.10 1.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BCH/USD kucoin 1450 1546.9 1450 1620 80.00 5.52% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۴
BCH/USD quoine 1503.84 1535 1503.84 1646.38 56.38 3.75% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۴
BCH/USD zb-com 1480.54 1480.24 1450 1645.85 31.16 2.10% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/BNB binance 135.85 135.56 130.3 140 3.17 2.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
BCH/BTC binance 0.1413 0.1417 0.1389 0.1467 0.00 0.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/BTC bitbank 0.1414 0.1422 0.138 0.147 0.00 1.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۱
BCH/BTC bittrex 0.1414 0.1418 0.1391 0.1474 0.00 0.50% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/BTC coinegg 0.1416 - 0.1416 0.1421 0.00 1.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۳
BCH/BTC gate-io 0.1414 0.1417 0.1396 0.1458 0.00 0.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۶
BCH/BTC qryptos 0.1527 - 0.1445 0.1527 0.00 3.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۰۸
BCH/BTC qryptos 0.109 - 0.109 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۲۳
BCH/ETH binance 1.604 1.6041 1.5691 1.6771 0.03 1.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۷
BCH/ETH bittrex 1.6161 1.5918 1.5655 1.68 0.04 2.44% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۲
BCH/JPY bitbank 163000 162445 160200 177000 691.00 0.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BCH/KRW bithumb 1725000 1729000 1690000 1837000 29000.00 1.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/KRW coinone 1733000 1730000 1690500 1836000 33000.00 1.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/USD binance 1488.56 1490 1451.74 1628.89 28.00 1.88% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/USD bittrex 1509 1509.51 1454.83 1634 4.12 0.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/USD gate-io 1504.95 1490.74 1464.87 1644.18 7.21 0.48% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/WAVES tidex 205.72 205.52 198.39 211.26 4.66 2.32% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۴
BCH/BTC bitfinex 0.1413 0.1414 0.139 0.147 0.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BCH/BTC bitflyer 0.1404 0.1403 0.139 0.148 0.00 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۱
BCH/BTC bitstamp 0.1412 0.1416 0.1388 0.147 0.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۳
BCH/BTC gatecoin 0.1335 - 0.1335 0.1335 0.01 7.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۲۳
BCH/BTC livecoin 0.1409 0.14 0.1392 0.147 0.00 0.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۴۳
BCH/BTC poloniex 0.1412 0.1419 0.1391 0.1469 0.00 0.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BCH/ETH bitfinex 1.6 1.5983 1.57 1.6767 0.02 1.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
BCH/ETH livecoin 1.6017 1.6216 1.6017 1.68 0.00 0.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۴
BCH/ETH poloniex 1.5967 1.6159 1.571 1.67 0.01 0.46% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/EUR bitstamp 1221.98 1222.05 1190.51 1328.78 4.09 0.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
BCH/KRW coinnest 1640000 1592500 1592500 1744000 15000.00 0.92% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
BCH/KRW coinrail 1052000 - 1052000 1052000 151900.00 16.88% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۸:۰۹
BCH/USD bitstamp 1498 1500 1463.44 1636 20.10 1.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/USD livecoin 1520 1523.33 1500.79 1594.89 6.39 0.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/USD poloniex 1486.99 1490.57 1458.33 1630 33.00 2.22% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BCH/ZBC livecoin 8001 - 8001 8001 1000.00 12.50% ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳:۲۱
BCH/BTC btc-alpha 0.15 0.139 0.139 0.15 0.01 6.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۲
BCH/BTC cryptopia 0.142 0.1425 0.1385 0.146 0.00 0.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BCH/LTC cryptopia 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
BCH/USD cryptopia 1500.11 1500.78 1465.06 1614.33 32.57 2.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۶
BCH/BTC quadrigacx 0.1422 0.1424 0.1382 0.1464 0.00 1.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
BCH/CAD quadrigacx 1855.8 1953.8 1855.8 2100.5 62.20 3.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
BCH/DOGE cryptopia 218000 - 218000 218000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
BCH/THB bxthailand 48660 49123 48000 51900 54.00 0.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
BCH/BTC coinexchange 0.1415 0.1416 0.1405 0.15 0.00 2.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۱۳
BCH/BTC cryptobridge 0.1405 0.1401 0.1143 0.149 0.01 6.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۷
BCH/BRL negocie-coins 3101 - 3101 3300 255.00 8.22% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۴:۴۹
BCH/IDR btc-indonesia 20998000 21000000 20800000 22500000 151000.00 0.72% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BCH/BRL mercadobitcoin 5151.5 5299 5087.6 5580 53.10 1.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
Investing.com BCH investing-com 1494.76 1495.66 1463.65 1629.73 24.41 1.63% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Bitcoin Cash Index investing-com 1219.75 1220.11 1200.24 1325.48 6.90 0.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵

Bitcoin Gold

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین طلا / Bitcoin Gold 135.06 135.05 132.87 147.2 4.16 3.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTG/BCH okex 0.09 0.0912 0.09 0.0912 0.00 2.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۵۱
BTG/BTC okex 0.0128 0.0127 0.0126 0.0133 0.00 3.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTG/BTC bit-z 0.01 - 0.01 0.01 0.00 39.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۰
BTG/BTC huobi 0.0128 0.0125 0.0125 0.0167 0.00 0.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTG/BTC huobi 0.0128 0.0125 0.0125 0.0167 0.00 0.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTG/BTC lbank 0.013 - 0.006 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۵:۲۳
BTG/BTC yobit 0.0128 0.0127 0.0127 0.0133 0.00 2.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۹
BTG/BTC yobit 0.0128 0.0127 0.0127 0.0133 0.00 2.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۹
BTG/USD yobit 145.32 145 144.88 155 2.48 1.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
BTG/USD yobit 145.32 145 144.88 155 2.48 1.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
BTG/BTC bigone 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 3.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۴۹
BTG/BTC cex-io 0.0129 0.0128 0.0128 0.0132 0.00 0.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
BTG/BTC hitbtc 0.0128 0.0127 0.0126 0.0133 0.00 2.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
BTG/BTC kucoin 0.0127 0.0128 0.0127 0.0136 0.00 1.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۵۳
BTG/BTC kucoin 0.0127 0.0128 0.0127 0.0136 0.00 1.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۵۳
BTG/ETH hitbtc 0.1453 0.1456 0.1433 0.1517 0.00 0.83% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
BTG/ETH kucoin 0.1478 0.1455 0.1423 0.16 0.01 4.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۳۰
BTG/ETH kucoin 0.1478 0.1455 0.1423 0.16 0.01 4.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۳۰
BTG/EUR cex-io 110.15 109.4 109.4 120 3.64 3.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۸
BTG/PLN bitbay 472 451.01 451.01 488 3.99 0.85% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTG/USD cex-io 140.53 139.88 139.21 149.99 3.79 2.70% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۹
BTG/USD hitbtc 136.67 136.47 134.15 148.5 4.39 3.21% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTG/BTC binance 0.0128 0.0127 0.0127 0.0133 0.00 2.34% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
BTG/BTC bittrex 0.0127 0.0128 0.0126 0.0133 0.00 2.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTG/BTC gate-io 0.0127 0.0126 0.0126 0.0133 0.00 2.36% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۹
BTG/ETH binance 0.1453 0.1449 0.1432 0.1526 0.00 0.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTG/ETH bittrex 0.1441 0.1443 0.1441 0.1532 0.00 1.39% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۶
BTG/KRW bithumb 148600 148800 146600 156500 100.00 0.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTG/USD bittrex 134.51 134 132 147.63 4.50 3.35% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTG/USD gate-io 133.6 132.05 132.05 146.87 7.33 5.49% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۷
BTG/BTC bitfinex 0.0127 0.0128 0.0126 0.0133 0.00 3.15% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
BTG/KRW coinnest 150000 148000 148000 159000 2500.00 1.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۳
BTG/BTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۲
BTG/BTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۲
BTG/LTC cryptopia 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
BTG/LTC cryptopia 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
BTG/BTC quadrigacx 0.0128 0.013 0.0128 0.0132 0.00 0.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۹
BTG/CAD quadrigacx 173.9 172.62 172.62 193.31 7.10 4.08% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۱
BTG/DOGE cryptopia 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
BTG/DOGE cryptopia 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
BTG/BRL negocie-coins 473.12 490 473.12 509 3.11 0.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۰۷
Bitcoin Gold Index investing-com 110.15 109.4 109.4 120 3.64 3.30% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۸
Investing.com BTG Index investing-com 135.46 135.29 133.24 147.59 4.31 3.18% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵

Bitcoin Plus

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XBC/BTC poloniex 0.0086 - 0.0084 0.0089 0.00 3.49% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

BitcoinDark

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTCD/BTC bittrex 0.0251 - 0.022 0.0251 0.00 9.13% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷
BTCD/BTC poloniex 0.0239 - 0.0221 0.0242 0.00 8.64% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

BitConnect

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کانکت / BitConnect 283 - 260.2 310 5.60 1.98% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۶
BCC/BTC hitbtc 0.0209 - 0.0179 0.022 0.00 3.35% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۲۲
BCC/ETH hitbtc 0.2111 - 0.1795 0.227 0.01 4.69% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۲۹

Bitcore

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTX/BTC hitbtc 0.0017 - 0.0015 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۵۸
BTX/USD hitbtc 25.28 - 22.7 26.48 0.05 0.20% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

Bitcrystals

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCY/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰
BCY/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

Bitquence

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BQX/ETH hitbtc 0.0056 - 0.0049 0.0056 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷
BQX/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۲۳:۱۳
BQX/ETH binance 0.0057 - 0.005 0.0058 0.00 16.33% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

BitShares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت شیرز / BitShares 0.3386 - 0.2948 0.3447 0.02 6.14% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۵:۵۳
BTS/ETH exx 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۵:۵۲
BTS/BTC tidex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۴:۴۵
BTS/BTC yobit 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۴:۴۵
BTS/CNY chbtc 0.9501 - 0.9501 0.9501 0.41 75.62% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۱۱:۳۰
BTS/ETH lbank 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۴۲
BTS/USD zb-com 0.3414 - 0.31 0.3498 0.00 0.32% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۵:۵۲
BTS/BNB binance 0.0343 - 0.033 0.0349 0.00 3.94% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۵:۴۸
BTS/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۵:۲۵
BTS/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۵۰
BTS/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۵۲
BTS/ETH binance 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۵۷
BTS/ETH bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 31.58% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۲۹
BTS/USD gate-io 0.3523 - 0.3115 0.3555 0.00 1.26% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۵:۵۲
BTS/WAVES tidex 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۴:۴۵
BTS/BTC livecoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۱۱:۰۹
BTS/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 376.19% ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۶:۲۴
BTS/BITCNY bigone 1.84 - 1.84 2.24 0.26 14.13% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۸
BTS/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 733.33% ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۶:۲۴

Bitswift

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SWIFT/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

BlackCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLK/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۱۶:۱۶
BLK/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۱۶:۱۶

Blackmoon Crypto

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMC/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ساعت ۱۵:۳۷
BMC/ETH liqui 0.001 - 0.001 0.001 0.00 10.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۸:۴۹
BMC/USD liqui 0.8338 - 0.8272 0.9194 0.08 9.38% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴

Blitzcash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLITZ/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۸:۵۰

BlockMason Credit Protocol

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCPT/BNB binance 0.0718 - 0.0635 0.0789 0.01 15.81% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
BCPT/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۹:۳۷
BCPT/ETH binance 0.0007 - 0.0006 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۵۹

Blocknet

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOCK/BTC bittrex 0.0031 - 0.0029 0.0031 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷

Blocktix

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TIX/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۱۵:۵۲
TIX/ETH bittrex 0.0015 - 0.0013 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۱۵

Breakout Stake

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRX/BTC bittrex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۵۸

Byteball Bytes

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBYTE/BTC bittrex 0.074 - 0.0723 0.0751 0.00 0.41% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۲۲

Bytecent

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BYC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۴:۰۰

Bytecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بایت کوین / Bytecoin 0.0057 0.0056 0.0055 0.0062 0.00 3.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
Investing.com BCN Index investing-com 0.0057 0.0056 0.0055 0.0062 0.00 3.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴

Bytom

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTM/ETH binance 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 -100.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۱۷:۱۳

Capricoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CPC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۲:۳۱

Cardano

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
کاردانو / Cardano 0.3775 0.378 0.3722 0.4139 0.02 6.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ADA/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۱۱:۵۵
ADA/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۱۳
ADA/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۱
ADA/ETH binance 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۳:۳۵
ADA/ETH bittrex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۴:۱۰
ADA/USD bittrex 0.379 0.3761 0.3709 0.4117 0.03 6.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ADA/USD gate-io 0.4128 0.4125 0.403 0.45 0.03 6.27% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ADA/KRW coinnest 426 427 420 439 5.00 1.17% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ADA/EUR synthetic 0.3092 0.3099 0.3044 0.3374 0.02 5.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Cardano Index investing-com 0.3092 0.3099 0.3044 0.337 0.02 5.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Cardano Index investing-com 0.3833 0.3832 0.3772 0.4182 0.03 6.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵

Centra

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CTR/BTC hitbtc 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۱۵
CTR/ETH hitbtc 0.0046 - 0.003 0.0046 0.00 43.75% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
CTR/BTC binance 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۱۵
CTR/ETH binance 0.0046 - 0.003 0.0046 0.00 35.29% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

ChainLink

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LINK/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۹:۵۴
LINK/ETH binance 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۵۸

Cindicator

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CND/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۴:۵۸
CND/USD hitbtc 0.1044 - 0.0801 0.1045 0.02 22.97% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
CND/BNB binance 0.0118 - 0.0093 0.0125 0.00 34.09% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
CND/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۴:۵۸

Civic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CVC/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ساعت ۱۹:۲۲
CVC/ETH liqui 0.0015 - 0.0012 0.0015 0.00 36.36% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
CVC/USD liqui 1.2158 - 0.8736 1.2451 0.35 41.03% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
CVC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 170.27% ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ساعت ۱۸:۰۸
CVC/ETH bittrex 0.0015 - 0.0011 0.0015 0.00 36.36% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
CVC/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 170.27% ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ساعت ۱۸:۰۸
CVC/ETH poloniex 0.0015 - 0.0011 0.0015 0.00 36.36% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴

Clams

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CLAM/BTC bittrex 0.0009 - 0.0007 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
CLAM/BTC poloniex 0.0009 - 0.0007 0.0009 0.00 28.57% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴

ClearPoll

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
POLL/BTC hitbtc 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ساعت ۱۷:۱۳

CloakCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CLOAK/BTC bittrex 0.0021 - 0.0019 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۱۵

Cofound.it

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CFI/ETH liqui 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۴۰
CFI/USD liqui 0.2793 - 0.2639 0.2944 0.00 0.47% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
CFI/ETH bittrex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۵۸

CoinDash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CDT/ETH hitbtc 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۴:۱۲
CDT/ETH binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۴:۰۱

COSS

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COSS/ETH hitbtc 0.0005 - 0.0004 0.0005 0.00 25.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۴۷

Counterparty

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XCP/BTC bittrex 0.0025 - 0.0023 0.003 0.00 4.17% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
XCP/BTC poloniex 0.0025 - 0.0023 0.0028 0.00 4.17% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

Creditbit

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRB/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰
CRB/ETH bittrex 0.001 - 0.0009 0.001 0.00 25.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵:۳۴

Crown

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRW/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۲:۰۸

Cryptonex

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CNX/BTC hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۵:۲۸

Curecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CURE/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

DAO.Casino

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET/ETH hitbtc 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵:۵۲

Databits

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DTB/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۱:۴۱

DECENT

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DCT/BTC hitbtc 0.0006 - 0.0002 0.0006 0.00 883.61% ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۴۷
DCT/BTC bittrex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۱۸

Decentraland

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MANA/ETH liqui 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷
MANA/USD liqui 0.1426 - 0.0924 0.1426 0.05 47.93% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
MANA/ETH binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷
MANA/ETH bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷

Decred

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DCR/BTC bittrex 0.0077 - 0.0076 0.0084 0.00 7.79% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۷
DCR/BTC poloniex 0.0077 - 0.0076 0.0084 0.00 7.79% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۷
DCR/USD synthetic 108.5 - 106.2 112.53 2.16 1.99% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۹

Dent

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DENT/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ساعت ۴:۴۶

Dentacoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DCN/USD hitbtc 0.0024 - 0.0022 0.003 0.00 20.83% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۹

Diamond

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DMD/BTC bittrex 0.0021 - 0.0019 0.0025 0.00 4.76% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷

DigiByte

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DGB/ETH okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۲۰:۴۵
DGB/USD okex 0.0907 - 0.07 0.0957 0.00 1.91% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۵
DGB/USD hitbtc 0.0919 - 0.0851 0.102 0.00 2.11% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۵۹
DGB/ETH bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ساعت ۱۶:۵۲

DigitalNote

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XDN/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ساعت ۵:۰۳
XDN/USD hitbtc 0.065 - 0.0482 0.0661 0.04 221.78% ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ساعت ۲۲:۵۷

DigixDAO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DGD/BCH okex 0.3428 - 0.3345 0.3675 0.02 6.21% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۸:۵۹
DGD/BTC okex 0.0458 - 0.0442 0.05 0.01 12.25% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۹
DGD/ETH okex 0.4314 - 0.4203 0.48 0.05 13.65% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۹
DGD/USD okex 384.25 - 312.12 440 29.26 8.24% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۸
DGD/BTC huobi 0.0456 - 0.0456 0.0527 0.01 14.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۸
DGD/BTC liqui 0.0472 - 0.0466 0.0531 0.01 13.46% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۸
DGD/ETH huobi 0.4324 - 0.41 0.51 0.05 13.43% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۷
DGD/ETH liqui 0.4441 - 0.4405 0.5121 0.04 9.44% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۹
DGD/USD liqui 163.92 - 162.15 169.55 1.59 0.97% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
DGD/BTC bigone 0.05 - 0.045 0.05 0.01 25.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۲:۱۰
DGD/BTC binance 0.0464 - 0.0458 0.0548 0.01 12.35% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۹
DGD/BTC bittrex 0.0163 - 0.0163 0.0163 0.01 44.25% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۲۵
DGD/ETH binance 0.4353 - 0.4341 0.53 0.05 12.19% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۹
DGD/ETH bittrex 0.1825 - 0.1825 0.1825 0.01 8.05% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۲۵
DGD/ETH gate-io 0.459 - 0.45 0.5147 0.03 6.84% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۳
DGD/USD gate-io 1300 - 381 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۵۶
DGD/BTC livecoin 0.0479 - 0.0352 0.058 0.00 6.26% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۹:۳۲
DGD/ETH livecoin 0.47 - 0.4174 0.59 0.09 25.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۹:۳۲
DGD/USD livecoin 900 - 280 900 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۱۳:۴۳
DigixDAO Index investing-com 1061.47 - 394.55 1063 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۵۱

district0x

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNT/ETH liqui 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۲۲:۳۱
DNT/USD liqui 0.1679 - 0.1369 0.1679 0.02 14.37% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
DNT/ETH binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۲۲:۰۷
DNT/ETH bittrex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۲۲:۰۱

Dogecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
داج کوین / Dogecoin 0.0075 - 0.0072 0.008 0.00 41.33% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۴۶
DOGE/USD yobit 0.0079 - 0.0077 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۵۲
DOGE/USD gate-io 0.0074 - 0.0071 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۴۸
DOGE/WAVES tidex 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۱
DOGE/USD livecoin 0.0075 - 0.0073 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۵۲
DOGE/LTC cryptopia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۱
DOGE/USD cryptopia 0.0075 - 0.0071 0.0079 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۵۵
Dogecoin Index investing-com 0.0074 - 0.0071 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۹

Dynamic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DYN/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷

Edgeless

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EDG/BTC liqui 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۵:۴۸
EDG/ETH liqui 0.0031 - 0.003 0.0034 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۴:۵۹
EDG/USD liqui 2.503 - 2.412 2.7528 0.13 5.03% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
EDG/BTC hitbtc 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۵:۴۸
EDG/BTC bittrex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۵:۴۸

Eidoo

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EDO/BTC bitfinex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۸:۲۶
EDO/ETH bitfinex 0.0054 - 0.0048 0.0055 0.00 1.89% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۱۵
EDO/USD bitfinex 4.786 - 4.1787 4.786 0.40 9.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

Einsteinium

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EMC2/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 42.86% ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۲۲:۵۷
EMC2/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۲۳:۰۹
EMC2/USD synthetic 0.9552 - 0.8529 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

Elastic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XEL/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۱۷:۵۲

Emercoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EMC/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۸:۵۵

Enigma

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ENG/BTC liqui 0.0004 - 0.0003 0.0005 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ENG/ETH liqui 0.0077 - 0.0049 0.0082 0.00 48.08% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ENG/USD liqui 6.2392 - 3.9608 6.4669 2.11 50.92% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ENG/BTC binance 0.0005 - 0.0003 0.0005 0.00 66.67% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
ENG/BTC bittrex 0.0005 - 0.0003 0.0005 0.00 66.67% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
ENG/ETH binance 0.0078 - 0.005 0.0082 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
ENG/ETH bittrex 0.008 - 0.0051 0.0088 0.00 60.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

Enjin Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ENJ/ETH hitbtc 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۲۲:۴۶
ENJ/USD hitbtc 0.1842 - 0.16 0.199 0.00 0.43% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
ENJ/ETH binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۱:۲۶

EOS

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ای او اس / EOS 9.5148 9.504 9.3401 10.031 0.38 3.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
EOS/BTC exx 0.0009 0.001 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۱۳
EOS/ETH exx 0.0102 0.0103 0.0102 0.0106 0.00 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۱۹
EOS/BCH okex 0.0064 0.0063 0.0061 0.0066 0.00 1.56% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۹
EOS/BTC okex 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۵۰
EOS/QTUM exx 0.345 - 0.345 0.345 0.04 14.62% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۲۳
EOS/BTC bibox 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۳۲
EOS/BTC bit-z 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۰۰
EOS/BTC huobi 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۵۰
EOS/BTC liqui 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۲۷
EOS/BTC tidex 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۴۵
EOS/BTC yobit 0.001 0.0009 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۵۴
EOS/CNY chbtc 4.86 - 4.86 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۸:۴۴
EOS/ETH bibox 0.0102 0.0103 0.0102 0.0103 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۴۹
EOS/ETH huobi 0.0102 0.0101 0.0101 0.0103 0.00 0.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۳
EOS/ETH lbank 0.0103 0.0102 0.0102 0.0104 0.00 0.97% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
EOS/ETH liqui 0.0102 0.0103 0.0102 0.0103 0.00 0.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۳۰
EOS/USD bibox 9.1888 9.1889 9.1856 10.1357 0.48 5.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
EOS/USD huobi 9.53 9.5 9.3 10.06 0.34 3.57% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
EOS/USD liqui 9.5299 9.5446 9.3738 10.0421 0.43 4.51% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
EOS/USD yobit 10.819 10.82 10.819 11.25 0.44 4.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۶
EOS/ANS kucoin 0.0729 - 0.0729 0.0729 0.00 3.02% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۴
EOS/BTC bigone 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۲
EOS/BTC hitbtc 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۰۳
EOS/BTC kraken 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۱۲
EOS/BTC kucoin 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۳
EOS/BTC zb-com 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۷
EOS/ETH hitbtc 0.0102 0.0101 0.0101 0.0103 0.00 0.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۱۰
EOS/ETH kraken 0.0102 0.0103 0.0102 0.0104 0.00 1.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۴۹
EOS/ETH kucoin 0.0102 0.0101 0.0101 0.0105 0.00 1.96% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۶
EOS/USD bigone 9.5 9.454 9.36 10.1 0.43 4.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
EOS/USD hitbtc 9.6264 9.6215 9.5177 10.0774 0.31 3.20% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
EOS/USD zb-com 9.476 9.471 9.38 10.099 0.37 3.95% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
EOS/BTC binance 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۴۲
EOS/BTC gate-io 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۲۳
EOS/ETH binance 0.0102 0.0101 0.0101 0.0103 0.00 0.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۶
EOS/ETH gate-io 0.0102 0.0101 0.0101 0.0103 0.00 0.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
EOS/USD gate-io 9.522 9.5295 9.36 10.098 0.39 4.05% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
EOS/WAVES tidex 0.7825 - 0.7825 0.7825 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۴۷
EOS/BTC bitfinex 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۴۹
EOS/BTC coinrail 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۴۱
EOS/BTC livecoin 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۵۲
EOS/ETH bitfinex 0.0102 0.0101 0.0101 0.0103 0.00 0.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
EOS/ETH livecoin 0.04 - 0.0126 0.04 0.03 263.64% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱:۵۳
EOS/KRW coinrail 10600 11000 10600 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۵۹
EOS/USD livecoin 9.7536 9.2356 9.2356 10.1 0.29 2.94% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
EOS/BITCNY bigone 58.82 59.28 58.61 61.99 3.18 5.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
EOS/EUR synthetic 7.7718 7.7799 7.6434 8.2112 0.28 3.60% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
EOS/ETH etherdelta 0.0103 - 0.0091 0.0107 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۳
EOS Index investing-com 7.7684 7.7799 7.6434 8.2112 0.28 3.64% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Investing.com EOS Index investing-com 9.513 9.497 9.3543 10.0389 0.35 3.73% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵

Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم کلاسیک / Ethereum 32.854 32.81 32.222 34.88 1.80 5.47% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETC/BTC aex 0.0032 0.0033 0.0031 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۲۰
ETC/BTC exx 0.0031 0.0032 0.0031 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۵۳
ETC/ETH exx 0.0355 0.0356 0.0355 0.0358 0.00 1.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۵۹
ETC/HSR exx 2.323 2.318 2.303 2.326 0.00 0.09% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETC/USD exx 32.93 32.94 32.93 34.62 1.66 5.04% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۹
ETC/BCH okex 0.0223 0.0222 0.0211 0.0225 0.00 0.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETC/BTC exmo 0.0031 0.0032 0.0031 0.0032 0.00 3.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
ETC/BTC okex 0.0031 0.0032 0.0031 0.0032 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۱۵
ETC/USD exmo 34.15 34.119 33.6 35.5 1.25 3.65% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETC/BTC bibox 0.0031 - 0.0031 0.0032 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۲۵
ETC/BTC bibox 0.0031 - 0.0031 0.0032 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۲۵
ETC/BTC bit-z 0.0031 0.0032 0.0031 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۱۷
ETC/BTC huobi 0.0031 0.0032 0.0031 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETC/BTC huobi 0.0031 0.0032 0.0031 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETC/BTC lbank 0.0031 0.0029 0.0029 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۴۹
ETC/BTC yobit 0.0031 0.0032 0.0031 0.0032 0.00 3.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۸
ETC/BTC yobit 0.0031 0.0032 0.0031 0.0032 0.00 3.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۸
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 23.95 29.57% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۱۱:۲۴
ETC/ETH bibox 0.0352 0.0351 0.0351 0.036 0.00 1.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETC/ETH bibox 0.0352 0.0351 0.0351 0.036 0.00 1.99% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETC/USD huobi 32.79 32.76 32.25 34.93 1.96 5.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETC/USD huobi 32.79 32.76 32.25 34.93 1.96 5.98% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETC/USD yobit 34.93 34.7 34.7 37.14 1.77 5.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETC/USD yobit 34.93 34.7 34.7 37.14 1.77 5.07% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETC/BTC bigone 0.0032 0.0031 0.0031 0.0033 0.00 3.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۴
ETC/BTC hitbtc 0.0031 0.0032 0.0031 0.0032 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۲۳
ETC/BTC kraken 0.0031 0.0032 0.003 0.0032 0.00 3.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۵۹
ETC/BTC kucoin 0.0031 0.0032 0.003 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۴۱
ETC/BTC kucoin 0.0031 0.0032 0.003 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۷:۴۱
ETC/BTC zb-com 0.0031 - 0.0031 0.0032 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۶
ETC/ETH hitbtc 0.0353 0.0352 0.035 0.0365 0.00 3.12% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETC/ETH kraken 0.0351 0.0353 0.0351 0.0363 0.00 3.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۴
ETC/ETH kucoin 0.035 0.0365 0.035 0.0367 0.00 1.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
ETC/ETH kucoin 0.035 0.0365 0.035 0.0367 0.00 1.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۱
ETC/EUR kraken 26.8 26.664 26.459 28.272 1.27 4.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETC/KCS kucoin 5.8 5.8001 5.8 6.2257 0.04 0.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۱۸
ETC/KCS kucoin 5.8 5.8001 5.8 6.2257 0.04 0.61% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۱۸
ETC/USD hitbtc 33.19 33.24 32.79 35.22 1.81 5.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETC/USD kraken 33 32.968 32.57 35.055 1.67 5.06% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۲
ETC/USD zb-com 32.69 32.7 32.25 34.88 1.91 5.84% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETC/BTC binance 0.0031 0.0032 0.0031 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۱۱
ETC/BTC bittrex 0.0031 0.003 0.003 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۳
ETC/BTC coinegg 0.003 0.0032 0.003 0.0034 0.00 6.67% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۲۹
ETC/BTC gate-io 0.0031 0.003 0.003 0.0032 0.00 3.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۴۳
ETC/BTC qryptos 0.0031 - 0.0031 0.0031 0.00 3.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۶
ETC/BTC qryptos 0.0036 - 0.0036 0.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
ETC/ETH binance 0.0352 0.0353 0.035 0.0364 0.00 3.69% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
ETC/ETH bittrex 0.0351 0.0354 0.0351 0.0365 0.00 3.42% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
ETC/ETH gate-io 0.0348 0.0349 0.0348 0.0361 0.00 4.31% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۸
ETC/KRW bithumb 37930 37900 37500 38900 810.00 2.14% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETC/KRW coinone 37890 37970 37530 38920 920.00 2.43% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۰
ETC/USD bittrex 32.8 32.56 32.2 34.975 2.02 6.16% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۳
ETC/USD gate-io 32.7 32.98 32.06 34.8 1.89 5.78% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETC/BTC bitfinex 0.0031 0.0032 0.0031 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۱۲
ETC/BTC poloniex 0.0031 0.0032 0.0031 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۱۶
ETC/ETH poloniex 0.0352 0.0355 0.035 0.0364 0.00 3.13% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
ETC/KRW coinnest 36850 36700 36100 37800 150.00 0.41% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
ETC/USD bitfinex 32.793 32.792 32.273 34.839 1.87 5.71% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
ETC/BTC btc-alpha 0.0031 0.0032 0.0031 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETC/BTC cryptopia 0.0031 0.0032 0.0031 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۳
ETC/BTC cryptopia 0.0031 0.0032 0.0031 0.0033 0.00 6.45% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۳
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
ETC/USD cryptopia 33 33.397 33 35.07 1.40 4.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۴
ETC/USD cryptopia 33 33.397 33 35.07 1.40 4.24% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۵۴
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۹
ETC/BTC coinexchange 0.0031 0.0032 0.0031 0.0034 0.00 3.23% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۸
ETC/ETH coinexchange 0.036 0.0367 0.0359 0.0379 0.00 0.28% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۳۹
ETC/IDR btc-indonesia 461200 461000 456500 479000 16500.00 3.58% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۴
Ethereum Classic Index investing-com 32.862 32.833 32.37 34.877 1.86 5.66% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵
Ethereum Classic Index investing-com 26.8 26.664 26.459 28.272 1.27 4.74% ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۱۵

Etherparty

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FUEL/ETH binance 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۴۰

EuropeCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

Everex

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EVX/ETH hitbtc 0.0029 - 0.0021 0.0029 0.00 31.82% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷
EVX/BTC binance 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
EVX/ETH binance 0.0031 - 0.0022 0.0032 0.00 34.78% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

Exchange Union

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XUC/BTC hitbtc 0.0007 - 0.0006 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۲:۲۷
XUC/ETH hitbtc 0.0114 - 0.0106 0.0115 0.00 1.79% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
XUC/USD hitbtc 9.7 - 8.901 9.77 0.23 2.43% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

ExclusiveCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXCL/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

Expanse

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXP/BTC bittrex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۲۲:۳۳
EXP/BTC poloniex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۲۲:۱۹

Factom

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FCT/BTC bittrex 0.0049 - 0.0049 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
FCT/ETH bittrex 0.0723 - 0.0627 0.0723 0.00 5.26% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
FCT/BTC poloniex 0.0049 - 0.0049 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹

FairCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FAIR/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۱۵:۵۵

Fantomcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FCN/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵

FirstBlood

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
1ST/USD liqui 0.3935 - 0.3641 0.4021 0.02 6.35% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲۳:۱۱
1ST/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 127.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۹:۲۰
1ST/ETH bittrex 0.0017 - 0.0014 0.0017 0.00 13.33% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

FunFair

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FUN/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۱:۲۶
FUN/ETH bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۱:۳۹

Gambit

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GAM/BTC bittrex 0.0015 - 0.0013 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷

GameCredits

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GAME/PLN bitbay 16.52 - 16 16.88 0.02 0.12% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
GAME/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۲۱:۵۶
GAME/BTC poloniex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۲۱:۵۶

Gas

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GAS/BTC okex 0.0054 - 0.0048 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۳
GAS/ETH okex 0.0584 - 0.0511 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۷
GAS/USD okex 76.695 - 66.701 88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۷
GAS/BTC binance 0.0054 - 0.0048 0.0061 0.00 134.78% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۳
GAS/BTC poloniex 0.0054 - 0.0049 0.0063 0.00 125.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۹
GAS/ETH poloniex 0.0579 - 0.0524 0.0634 0.02 42.61% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۷

GeoCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GEO/BTC bittrex 0.0006 - 0.0003 0.0006 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵:۵۲

Gnosis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GNO/BTC liqui 0.0176 - 0.0158 0.018 0.00 6.02% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۴۲
GNO/ETH liqui 0.3001 - 0.2789 0.3181 0.00 0.77% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
GNO/USD liqui 243.33 - 221.34 250.17 1.78 0.74% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
GNO/BTC kraken 0.0172 - 0.0157 0.019 0.00 6.83% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
GNO/ETH kraken 0.3089 - 0.2723 0.325 0.00 0.58% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
GNO/BTC bittrex 0.0175 - 0.0156 0.0185 0.00 6.06% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۲۷
GNO/ETH bittrex 0.2993 - 0.2717 0.324 0.01 2.85% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
GNO/BTC poloniex 0.0177 - 0.0157 0.0181 0.00 5.99% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
GNO/ETH poloniex 0.3043 - 0.2747 0.32 0.00 0.33% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

Golem

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GNT/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 270.37% ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۲۰:۱۵
GNT/ETH liqui 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۷
GNT/USD liqui 0.9883 - 0.8543 0.9883 0.13 15.47% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۶
GNT/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 270.37% ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۸:۰۷
GNT/ETH bittrex 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۳۹
GNT/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 270.37% ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۷:۴۰
GNT/ETH poloniex 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۵

Groestlcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GRS/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ساعت ۰:۲۹

GXShares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GXS/BTC binance 0.0005 - 0.0004 0.0005 0.00 25.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵:۵۲
GXS/ETH binance 0.0082 - 0.0064 0.0083 0.00 24.24% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

HempCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
THC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۷

Hive

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HVN/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۱۵:۵۲

Hshare

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اچ شیر / Hshare 17.9107 - 16.9289 18.756 0.09 0.53% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۹
HSR/BTC okex 0.0013 - 0.0012 0.0014 0.00 7.69% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۵۲
HSR/ETH okex 0.0135 - 0.013 0.0138 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۴۰
HSR/USD okex 17.4601 - 16 18.49 0.32 1.82% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۸
HSR/BTC bit-z 0.0013 - 0.0012 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۴۷
HSR/CNY chbtc 44.86 - 44.1 44.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ ساعت ۰:۰۰
HSR/BTC binance 0.0013 - 0.0012 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۴۷
HSR/ETH binance 0.0136 - 0.0129 0.0142 0.00 0.74% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۱۶

Humaniq

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HMQ/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۱۷:۴۶
HMQ/ETH bittrex 0.0006 - 0.0005 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰

I/O Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOC/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۱۰

ICON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار