شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

آیکن / ICON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیکون / ICON 1.935 - 1.9046 2.0759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
ICX/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ICX/ETH okex 0.0038 0.0039 0.0038 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۲۰
ICX/USD okex 1.9889 1.9859 1.9791 2.0162 0.03 1.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/USD okex 2.5799 - 2.1592 2.5799 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC huobi 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC huobi 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ICX/ETH huobi 0.0038 - 0.0038 0.0038 0.00 2.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۸
ICX/ETH huobi 0.0038 - 0.0038 0.0038 0.00 2.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۸
ICX/BTC hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ICX/ETH hitbtc 0.0037 - 0.0037 0.0037 0.00 5.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۴۴
ICX/LA latoken 15.094 15.141 15.016 15.416 0.47 3.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۸
ICX/USD hitbtc 2.19 - 1.9937 2.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BNB binance 0.1169 0.1175 0.1149 0.1191 0.00 2.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۱:۳۶
ICX/ETH binance 0.0038 - 0.0038 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۵۶
ICX/ETH gate-io 0.0039 - 0.0038 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۱۶
ICX/USD gate-io 1.98 2.0309 1.98 2.0309 0.02 1.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۶
ICX/USD gate-io 2.461 - 2.0872 2.6233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/AUD synthetic 2.6228 2.6235 2.6144 2.768 0.14 5.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/BTC cointiger 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ICX/CAD synthetic 2.5764 2.577 2.5678 2.7188 0.14 5.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/CNY synthetic 12.5664 12.5669 12.5244 13.2769 0.70 5.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/EUR synthetic 1.667 1.6671 1.6618 1.7597 0.09 5.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/HKD synthetic 15.1787 15.1814 15.1351 16.031 0.85 5.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/ILS synthetic 7.0046 7.0053 6.9845 7.4012 0.39 5.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/INR synthetic 131.23 131.46 131.07 138.62 7.32 5.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/KRW synthetic 2148.9 2149.1 2142.4 2269.8 120.00 5.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/MXN synthetic 39.339 39.346 39.22 41.509 2.05 5.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/MYR synthetic 7.7675 7.7683 7.7452 8.2045 0.43 5.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/PLN synthetic 7.2159 7.2162 7.192 7.6209 0.39 5.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/RUB synthetic 123.25 123.26 122.89 130.2 6.83 5.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/SAR synthetic 7.2561 7.2555 7.2339 7.662 0.40 5.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/SEK synthetic 17.2015 17.2019 17.1471 18.1502 0.94 5.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/TRY synthetic 9.1416 9.144 9.1153 9.6624 0.52 5.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
ICX/VND synthetic 44258 44262 44131 46742 2464.00 5.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICX/ZAR synthetic 26.271 26.274 26.196 27.764 1.44 5.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON Index investing-com 1.9867 1.9856 1.9796 2.0168 0.03 1.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON AUD Index investing-com 2.6228 2.6235 2.6144 2.768 0.14 5.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ICON CAD Index investing-com 2.5764 2.577 2.5678 2.7188 0.14 5.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON CNY Index investing-com 12.5664 12.5669 12.5259 13.2769 0.70 5.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON EUR Index investing-com 1.667 1.6671 1.6618 1.7597 0.09 5.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON HKD Index investing-com 15.1787 15.1814 15.1364 16.031 0.85 5.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON ILS Index investing-com 7.0046 7.0053 6.9845 7.4012 0.39 5.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON INR Index investing-com 131.23 131.46 131.07 138.62 7.32 5.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON KRW Index investing-com 2148.9 2149.1 2142.4 2269.8 120.00 5.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON MXN Index investing-com 39.339 39.346 39.22 41.509 2.05 5.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON MYR Index investing-com 7.7675 7.7683 7.7458 8.2045 0.43 5.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON PLN Index investing-com 7.2159 7.2162 7.192 7.6209 0.39 5.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON RUB Index investing-com 123.25 123.26 122.9 130.2 6.83 5.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON SAR Index investing-com 7.2561 7.2555 7.2339 7.662 0.40 5.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON SEK Index investing-com 17.201 17.202 17.147 18.15 0.94 5.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON TRY Index investing-com 9.1416 9.144 9.1153 9.6624 0.52 5.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
ICON VND Index investing-com 44258 44262 44134 46742 2464.00 5.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ICON ZAR Index investing-com 26.271 26.274 26.196 27.764 1.44 5.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴

آیوتا / IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/BTC okex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH okex 0.0025 - 0.0024 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.458 - 1.2535 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BNB binance 0.1525 - 0.1516 0.1641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC gate-io 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH binance 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/KRW coinone 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.503 - 1.0612 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH bitfinex 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/AUD synthetic 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CAD synthetic 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CNY synthetic 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/EUR synthetic 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/HKD synthetic 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ILS synthetic 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/INR synthetic 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MXN synthetic 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MYR synthetic 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/PLN synthetic 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/RUB synthetic 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SAR synthetic 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SEK synthetic 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/TRY synthetic 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/VND synthetic 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ZAR synthetic 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA/USD bitfinex 1.4967 - 1.2679 1.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOTA Index investing-com 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA AUD Index investing-com 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOTA CAD Index investing-com 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA CNY Index investing-com 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA HKD Index investing-com 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ILS Index investing-com 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA INR Index investing-com 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA KRW Index investing-com 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MXN Index investing-com 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MYR Index investing-com 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA PLN Index investing-com 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA RUB Index investing-com 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SAR Index investing-com 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SEK Index investing-com 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA TRY Index investing-com 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA VND Index investing-com 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ZAR Index investing-com 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Investing.com IOT Index investing-com 1.4193 - 1.3816 1.4968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
آیوتا / IOTA 1.1101 - 1.0566 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.0912 - 1.0299 1.2553 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.0716 - 1.064 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/GBP bitfinex 0.8843 0.877 0.877 0.8843 0.02 2.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۲۸

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم کلاسیک / Ethereum 14.749 - 14.3421 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC aex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exx 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH exx 0.0352 - 0.0351 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HSR exx 2.997 - 2.997 2.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 14.73 - 14.59 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 20.63 - 17.63 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0188 - 0.0184 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exmo 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC okex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 15.03 - 14.98 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 21.1929 - 18 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bit-z 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC lbank 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC upbit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH upbit 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW upbit 20400 - 20320 21200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 20.6 - 17.78 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 14.63 - 14.3498 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 20.51 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 21.7 - 18.54 21.9768 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0028 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC hitbtc 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kraken 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC zb-com 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH hitbtc 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kraken 0.0353 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/EUR kraken 14.787 - 14.773 15.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 15.38 - 15.3 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 21.35 - 18.29 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 14.508 - 14.215 16.637 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 20.614 - 17.805 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 14.62 - 14.42 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 20.42 - 17.8 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC binance 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bittrex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinegg 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC gate-io 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC qryptos 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH binance 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bittrex 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH gate-io 0.0352 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW bithumb 20330 - 20330 21140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinone 20370 - 20340 21120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 14.63 - 14.332 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 20.6671 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 14.63 - 14.31 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 20.75 - 17.74 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bitfinex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC poloniex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH poloniex 0.0353 - 0.0349 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinnest 16800 - 16200 17030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 14.58 - 14.34 16.668 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 20.575 - 17.774 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD poloniex 20.5182 - 17.7951 20.9282 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 23.749 - 23.704 24.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC btc-alpha 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cointiger 0.0026 0.0027 0.0026 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CAD synthetic 23.583 - 23.538 24.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 115.48 - 115.26 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HKD synthetic 143.45 - 143.18 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ILS synthetic 63.721 - 63.6 66.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/INR synthetic 1180.53 - 1180.52 1244.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/MXN synthetic 338.58 - 337.94 354.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/MYR synthetic 71.63 - 71.494 74.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/PLN synthetic 62.496 - 62.451 65.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 1039.81 - 1039.8 1096.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SAR synthetic 68.568 - 68.438 71.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SEK synthetic 149.67 - 149.67 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY synthetic 72.863 - 72.724 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 20.98 - 17.535 21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/VND synthetic 416983 - 416191 436425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ZAR synthetic 214.61 - 214.2 224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinexchange 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinexchange 0.0288 - 0.0275 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/IDR btc-indonesia 261000 - 260200 267000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 17.7084 17.7241 17.3522 17.8144 0.36 2.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic Index investing-com 15.282 15.355 14.972 15.416 0.30 1.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic AUD Index investing-com 24.0098 24.0362 23.4513 24.1906 0.56 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic BTC Index investing-com 0.0026 0.0027 0.0026 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۸
Ethereum Classic CAD Index investing-com 23.5839 23.6104 23.0439 23.7679 0.53 2.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic CNY Index investing-com 115.017 115.139 114.943 115.139 10.07 9.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic HKD Index investing-com 138.93 139.09 135.9 140.02 2.97 2.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic ILS Index investing-com 64.113 64.183 62.722 64.615 1.37 2.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic INR Index investing-com 1201.17 1204.44 1175.15 1210.54 25.58 2.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic KRW Index investing-com 19800.8 19803.3 19245.8 19885.7 468.70 2.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic MXN Index investing-com 360.07 360.49 351.09 362.55 8.88 2.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic MYR Index investing-com 71.095 71.173 69.553 71.65 1.51 2.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic PLN Index investing-com 66.051 66.115 64.539 66.543 1.50 2.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic RUB Index investing-com 1128.06 1129.3 1103.19 1136.86 24.36 2.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic SAR Index investing-com 66.399 66.475 64.961 66.931 1.41 2.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic SEK Index investing-com 157.45 157.6 153.85 158.73 3.50 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic TRY Index investing-com 83.67 83.756 81.929 84.417 1.69 2.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic VND Index investing-com 405088 405533 396255 408248 8658.00 2.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ethereum Classic ZAR Index investing-com 240.46 240.72 235.12 242.26 5.33 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴

استراتیس / Stratis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STRAT/BTC upbit 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH upbit 0.0099 - 0.0097 0.0101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/KRW upbit 4865 - 4865 4930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC hitbtc 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH hitbtc 0.0099 - 0.0097 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/USD hitbtc 5.39 - 4.93 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC binance 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC bittrex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH binance 0.0099 - 0.0099 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH bittrex 0.0099 - 0.0097 0.0101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC coinrail 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC livecoin 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC livecoin 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC poloniex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH livecoin 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH livecoin 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/KRW coinrail 4410 - 4095 4410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
STRAT/USD livecoin 5.221 - 4.4366 5.221 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC cryptopia 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC cryptopia 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/LTC cryptopia 0.0535 - 0.0343 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/LTC cryptopia 0.0535 - 0.0343 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/DOGE cryptopia 1335.55 - 1335.55 1335.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
STRAT/DOGE cryptopia 1335.55 - 1335.55 1335.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC trade-by-trade 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/USD trade-by-trade 4.8359 - 4.6926 4.8359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Stratis BTC Index investing-com 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Investing.com STRAT Index investing-com 4.4936 - 4.4884 4.4936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰

استلار لومنس / Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH okex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۴۰
XLM/USD okex 0.2786 - 0.2284 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC gopax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH gopax 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/ETH gopax 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۱۶
XLM/ETH upbit 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
XLM/KRW gopax 256 255 252 256 2.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/KRW gopax 256 255 252 256 2.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/KRW upbit 255 253 252 256 3.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
XLM/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD cex-io 0.2792 - 0.2321 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH bittrex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
XLM/ETH qryptos 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۰:۴۴
XLM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD poloniex 0.275 - 0.23 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/AUD synthetic 0.3074 0.3076 0.3064 0.308 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/CAD synthetic 0.3019 0.3021 0.301 0.3026 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/CNY synthetic 1.4724 1.4734 1.4689 1.4772 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/EUR synthetic 0.1956 0.1955 0.1945 0.1959 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/HKD synthetic 1.7785 1.78 1.7746 1.7845 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/ILS synthetic 0.8207 0.8214 0.8189 0.824 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/INR synthetic 15.3767 15.4132 15.3494 15.4384 0.06 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/MXN synthetic 4.6094 4.6132 4.5884 4.6197 0.03 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/MYR synthetic 0.9101 0.9108 0.9081 0.9133 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/PLN synthetic 0.8455 0.8461 0.843 0.8478 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/RUB synthetic 14.4408 14.4517 14.4091 14.4869 0.06 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/SAR synthetic 0.85 0.8507 0.8484 0.8529 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/SEK synthetic 2.0156 2.0169 2.0096 2.0202 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/TRY synthetic 1.0711 1.0718 1.0692 1.075 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/VND synthetic 5185.7 5189.6 5174.3 5203.3 20.20 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/ZAR synthetic 3.0783 3.0805 3.0715 3.0878 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/IDR btc-indonesia 3248 3247 3245 3270 3.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens Index investing-com 0.1956 0.1955 0.1945 0.1959 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Investing.com XLM Index investing-com 0.2267 0.2264 0.2259 0.2275 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens AUD Index investing-com 0.3074 0.3076 0.3064 0.308 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens CAD Index investing-com 0.3019 0.3021 0.301 0.3026 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens CNY Index investing-com 1.4724 1.4734 1.4689 1.4772 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens HKD Index investing-com 1.7785 1.78 1.7746 1.7845 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens ILS Index investing-com 0.8207 0.8214 0.8189 0.824 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens INR Index investing-com 15.3767 15.4132 15.3494 15.4384 0.06 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens KRW Index investing-com 255.35 255 252 255.35 2.64 1.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens MXN Index investing-com 4.6094 4.6132 4.5884 4.6197 0.03 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens MYR Index investing-com 0.9101 0.9108 0.9081 0.9133 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens PLN Index investing-com 0.8455 0.8461 0.843 0.8478 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens RUB Index investing-com 14.4408 14.4517 14.4091 14.4869 0.06 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens SAR Index investing-com 0.85 0.8507 0.8484 0.8529 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens SEK Index investing-com 2.0156 2.0169 2.0096 2.0202 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens TRY Index investing-com 1.0711 1.0718 1.0692 1.075 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens VND Index investing-com 5185.7 5189.6 5174.3 5203.3 20.20 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Stellar Lumens ZAR Index investing-com 3.0783 3.0805 3.0715 3.0878 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
استلار / Stellar 0.2263 0.2264 0.2256 0.2274 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/USD okex 0.2267 0.2264 0.2258 0.2273 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/USD cex-io 0.227 0.2276 0.227 0.2305 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
XLM/BNB binance 0.0133 0.0134 0.0131 0.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
XLM/ETH binance 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.00 25.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۲۱

استییم / Steem

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
استیم / Steem 2.4827 - 2.4827 2.5396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC tidex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
STEEM/KRW upbit 2775 - 2770 2825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BNB binance 0.1983 - 0.1983 0.2038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
STEEM/ETH binance 0.0044 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STEEM/WAVES tidex 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC poloniex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ساعت ۰:۰۰
STEEM/ETH poloniex 0.0036 - 0.0035 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STEEM/USD synthetic 2.1556 - 1.8849 2.2707 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Steem Index investing-com 2.4827 - 2.4806 2.5447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Steem BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰

اومیس گو / OmiseGO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اومیسگو / OmiseGO 8.9274 8.9248 8.9001 8.9684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۲
OMG/BTC okex 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۳۶
OMG/BTC tdax 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۴۰
OMG/ETH okex 0.017 0.0169 0.0169 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
OMG/ETH tdax 0.0171 - 0.0171 0.0171 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۱۶
OMG/THB tdax 294.33 294.56 292.72 295.12 1.16 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
OMG/USD okex 8.9582 8.934 8.8852 8.9582 0.06 0.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
OMG/USD okex 12.5499 - 10.63 12.5499 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bit-z 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۱:۲۴
OMG/BTC huobi 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۲۸
OMG/BTC huobi 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۲۸
OMG/BTC liqui 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۴۸
OMG/BTC tidex 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
OMG/BTC upbit 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۴۴
OMG/ETH huobi 0.017 0.0169 0.0168 0.0171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
OMG/ETH huobi 0.017 0.0169 0.0168 0.0171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
OMG/ETH liqui 0.017 0.0171 0.017 0.0172 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۸
OMG/ETH tidex 0.0199 - 0.019 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH upbit 0.0169 0.0171 0.0169 0.0171 0.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۴۸
OMG/KRW upbit 9940 9945 10020 9990 5.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
OMG/USD huobi 8.9323 8.9386 8.8871 8.9445 0.04 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
OMG/USD huobi 8.9323 8.9386 8.8871 8.9445 0.04 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
OMG/USD huobi 12.5 - 10.56 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD liqui 9.0622 9 9 9.0622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۸
OMG/USD liqui 12.1707 - 10.6486 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD upbit 8.9798 8.9799 8.8862 8.9799 0.09 1.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۲
OMG/USD upbit 12.42 - 10.6 12.502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bigone 0.0016 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bigone 0.0014 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC hitbtc 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۲۸
OMG/BTC kucoin 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۵۶
OMG/BTC kucoin 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۵۶
OMG/ETH bigone 0.0174 - 0.0166 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH bigone 0.018 - 0.018 0.0181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH hitbtc 0.017 - 0.0169 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMG/ETH kucoin 0.0168 - 0.0168 0.0168 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۴۰
OMG/ETH kucoin 0.0168 - 0.0168 0.0168 0.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۴۰
OMG/INR zebpay 491 492 476.26 522.95 7.80 1.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
OMG/BTC binance 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۴۰
OMG/BTC bittrex 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۴۴
OMG/BTC gate-io 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۲۸
OMG/ETH binance 0.017 0.0169 0.0169 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
OMG/ETH bittrex 0.0169 0.0171 0.0169 0.0171 0.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۴۸
OMG/ETH gate-io 0.0173 - 0.0173 0.0173 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
OMG/USD bittrex 8.9798 8.9799 8.8862 8.9799 0.09 1.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۲
OMG/USD bittrex 12.42 - 10.6 12.502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD gate-io 9.01 8.91 8.82 9.01 0.12 1.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
OMG/USD gate-io 12.41 - 10.46 12.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bitfinex 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۱۲
OMG/BTC coinrail 0.0018 - 0.0018 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC livecoin 0.0014 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۲۰
OMG/BTC livecoin 0.0014 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۲۰
OMG/BTC poloniex 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۴
OMG/ETH bitfinex 0.017 - 0.0167 0.0171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۴۰
OMG/ETH livecoin 0.0187 - 0.0167 0.0187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۴۰
OMG/ETH livecoin 0.0187 - 0.0167 0.0187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۴۰
OMG/ETH poloniex 0.017 0.0169 0.0169 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۵۶
OMG/KRW coinnest 8790 - 8500 8790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۲
OMG/KRW coinrail 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD bitfinex 12.468 - 10.577 12.522 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD coinbene 9.21 9.31 9.03 9.31 0.07 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
OMG/USD livecoin 9.1073 - 9.1073 9.1073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۴۰
OMG/USD livecoin 9.1073 - 9.1073 9.1073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۴۰
OMG/USD livecoin 12.1001 - 10.6 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC cobinhood 0.0013 - 0.0013 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲۲:۴۴
OMG/BTC cointiger 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۴۰
OMG/BTC cryptopia 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۴۰
OMG/ETH cobinhood 0.0169 - 0.0169 0.0169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۰۴
OMG/LTC cryptopia 0.0976 - 0.092 0.0976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۱۲
OMG/LTC cryptopia 0.0976 - 0.092 0.0976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۱۲
OMG/DOGE cryptopia 3051 - 3051 3051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۵۲
OMG/ETH etherdelta 0.0174 - 0.0164 0.0174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۸
OMG/THB bxthailand 292 294 291.23 294.98 0.50 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۰
Omisego BTC Index investing-com 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۱
Investing.com OMG Index investing-com 8.9346 8.94 8.8974 8.9431 0.03 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴

اونتولوژی / Ontology

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ONT/BNB binance 0.3706 0.3704 0.3642 0.3739 0.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ONT/BTC binance 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۵۲
ONT/ETH binance 0.012 0.0119 0.0119 0.0121 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۸
Ontology Index investing-com 6.3173 6.3144 6.248 6.3257 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Ontology BTC Index investing-com 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۵۲

ای او اس / EOS

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EOS/BTC exx 0.0016 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۶:۵۲
EOS/ETH exx 0.02 0.0196 0.0196 0.0205 0.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۲
EOS/BCH okex 0.0081 - 0.0079 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC okex 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۲۸
EOS/QTUM exx 0.387 - 0.387 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bibox 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۵۶
EOS/BTC bit-z 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۴۸
EOS/BTC huobi 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
EOS/BTC liqui 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC tidex 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۲۴
EOS/BTC yobit 0.0018 - 0.0018 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
EOS/CNY chbtc 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/ETH bibox 0.0198 0.0197 0.0197 0.0199 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/ETH huobi 0.0197 0.0198 0.0197 0.0198 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/ETH lbank 0.0199 0.0198 0.0197 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/ETH liqui 0.0204 - 0.0201 0.0207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD bibox 6.2504 - 5.3217 6.3153 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD huobi 6.18 - 5.36 6.3155 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD liqui 6.223 - 5.4076 6.223 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD yobit 6.4409 - 5.7383 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/ANS kucoin 0.079 - 0.079 0.0872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bigone 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bigone 0.0016 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC hitbtc 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۴
EOS/BTC kraken 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۱:۲۸
EOS/BTC kucoin 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۲۸
EOS/BTC zb-com 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۲۸
EOS/ETH hitbtc 0.0197 0.0198 0.0197 0.0198 0.00 1.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۴
EOS/ETH kraken 0.0197 0.0198 0.0197 0.0198 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۲۸
EOS/ETH kucoin 0.0198 0.0197 0.0195 0.0198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/USD bigone 6.19 - 5.5 6.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD hitbtc 6.3749 - 5.4952 6.4896 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD zb-com 6.096 - 5.381 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC binance 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۲۸
EOS/BTC gate-io 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
EOS/ETH binance 0.0197 0.0198 0.0197 0.0198 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
EOS/ETH gate-io 0.0196 0.0198 0.0196 0.0198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۲
EOS/USD gate-io 6.2211 - 5.375 6.288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/WAVES tidex 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bitfinex 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۶
EOS/BTC coinrail 0.0019 - 0.0019 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC livecoin 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹:۰۸
EOS/ETH bitfinex 0.0197 0.0198 0.0197 0.0198 0.00 1.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/ETH livecoin 0.021 - 0.021 0.021 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۲۸
EOS/KRW coinrail 15550 - 15250 15550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD bitfinex 6.137 - 5.3409 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD livecoin 6.5 - 5.3317 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/AUD synthetic 14.0739 14.08 13.992 14.1686 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/BITCNY bigone 88.01 - 80 92.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/BITCNY bigone 75.87 - 72.8 77.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC cobinhood 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۸
EOS/CAD synthetic 13.8242 13.8306 13.7442 13.9122 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/CNY synthetic 67.42 67.446 67.019 67.876 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/ETH cobinhood 0.0202 - 0.0202 0.0202 0.00 6.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۱۶
EOS/EUR synthetic 8.9688 8.9727 8.913 9.0011 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/HKD synthetic 81.437 81.478 80.975 82.029 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/ILS synthetic 37.581 37.597 37.367 37.854 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/INR synthetic 704.09 705.54 701.23 709.21 0.22 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/MXN synthetic 211.06 211.17 209.76 212.5 0.65 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/MYR synthetic 41.674 41.692 41.437 41.977 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/PLN synthetic 38.717 38.729 38.492 38.978 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/RUB synthetic 661.24 661.53 657.48 666.05 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/SAR synthetic 38.921 38.94 38.71 39.206 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/SEK synthetic 92.292 92.322 91.796 92.951 0.06 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/TRY synthetic 49.045 49.063 48.785 49.421 0.07 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/USD cobinhood 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
EOS/VND synthetic 237451 237554 236102 239178 57.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/ZAR synthetic 140.95 141.01 140.14 141.97 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/ETH etherdelta 0.0152 - 0.0152 0.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۰۸
EOS Index investing-com 8.9688 8.9727 8.913 9.0011 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS AUD Index investing-com 14.0739 14.08 13.992 14.1686 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS BTC Index investing-com 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۲۸
EOS CAD Index investing-com 13.8242 13.8306 13.7442 13.9122 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS CNY Index investing-com 67.42 67.4462 67.42 67.4462 57.86 605.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS HKD Index investing-com 81.437 81.478 80.975 82.029 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS ILS Index investing-com 37.581 37.597 37.367 37.854 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS INR Index investing-com 600 602 589.99 626 12.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۸
EOS KRW Index investing-com 15550 - 15250 15550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
EOS MXN Index investing-com 211.06 211.17 209.76 212.5 0.65 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS MYR Index investing-com 41.674 41.692 41.437 41.977 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS PLN Index investing-com 38.717 38.729 38.492 38.978 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS RUB Index investing-com 661.24 661.53 657.48 666.05 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS SAR Index investing-com 38.921 38.94 38.71 39.206 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS SEK Index investing-com 92.292 92.322 91.796 92.951 0.06 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS TRY Index investing-com 49.045 49.063 48.785 49.421 0.07 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS VND Index investing-com 237451 237554 236102 239178 57.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS ZAR Index investing-com 140.95 141.01 140.14 141.97 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Investing.com EOS Index investing-com 10.3994 10.4044 10.3417 10.4525 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ای او اس / EOS 10.383 10.384 10.32 10.445 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/BTC exmo 0.0021 0.002 0.002 0.0021 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۴
EOS/USD exmo 13.8077 13.785 13.588 13.949 0.19 1.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/USD bibox 10.388 10.3284 10.325 10.4137 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۱۲
EOS/USD huobi 10.3861 10.3978 10.322 10.4399 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/USD liqui 9.8185 - 9.6672 10.3938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD yobit 12 11.8 11.7328 12.4351 0.07 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۸
EOS/INR zebpay 600 602 589.99 626 12.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۸
EOS/LA latoken 20 - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD bigone 12.816 - 11.75 12.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD bigone 10.817 - 10.304 11.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD hitbtc 10.4239 10.4255 10.4077 10.4795 0.05 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/USD zb-com 10.395 10.396 10.324 10.43 0.04 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
EOS/USD gate-io 10.4092 10.3826 10.33 10.4563 0.03 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
EOS/USD livecoin 11.0202 11.42 11.0202 11.499 0.18 1.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۸
EOS/ETH cointiger 0.0198 0.0197 0.0197 0.0199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
EOS/USD cobinhood 9.5 - 9.499 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰

بیت پرایویت / Bitcoin Private

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTCP/USD synthetic 48.2097 - 46.143 51.3495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BTCP/BCH trade-satoshi 0.0322 - 0.0322 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BTCP/BTC trade-satoshi 0.0051 - 0.005 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BTCP/LTC trade-satoshi 0.31 - 0.3003 0.3333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BTCP/USD trade-satoshi 47.45 - 42.02 48.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BTCP/DOGE trade-satoshi 5555 - 5555 8870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰

بیت دیماند / 0Bitcoin Diamond

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCD/BTC aex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
BCD/BTC exx 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BCD/BCH okex 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BCD/BTC okex 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BCD/BTC bit-z 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
BCD/BTC huobi 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BCD/BTC lbank 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
BCD/BTC yobit 0.001 - 0.001 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BCD/BTC bigone 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BCD/BTC kucoin 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
BCD/BTC zb-com 0.0017 - 0.0016 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BCD/ETH kucoin 0.0751 - 0.0751 0.0751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
BCD/USD zb-com 14.66 - 14.6 14.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
BCD/BTC binance 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BCD/BTC gate-io 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BCD/ETH binance 0.0458 - 0.0455 0.0458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
BCD/USD gate-io 6.139 - 6.139 6.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
BCD/KRW coinnest 4890 - 4890 4890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
BCD/USD coinbene 6.09 - 6.09 6.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Diamond Index investing-com 6.1477 - 6.1477 6.2163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Diamond BTC Index investing-com 0.0008 - 0.0008 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Diamond ETH Index investing-com 0.046 - 0.0457 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰

بیت کوین کش / Bitcoin Cash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCH/AUD acx 1344 - 1330 1379.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC aex 0.146 - 0.146 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC exx 0.1307 - 0.1307 0.1318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۱:۵۶
BCH/BTC wex 0.1149 - 0.1131 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH wex 1.877 - 1.868 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR wex 796.19 - 795.1 823.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/LTC wex 6.127 - 6.103 6.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB wex 56043 - 55498 56696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD wex 1069.95 - 960 1078.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZEC wex 4.068 - 4.004 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC exmo 0.1154 - 0.113 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC okex 0.1103 - 0.1091 0.1126 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC zaif 0.1157 - 0.1132 0.1159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/DASH wex 2.338 - 2.278 2.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH exmo 1.8743 - 1.868 1.8899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR gdax 789.58 - 785 825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY zaif 104000 - 102500 108300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB exmo 53522 - 53039 54890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD exmo 1081.01 - 972.57 1096.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gdax 1058.66 - 950.64 1071.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bit-z 0.1152 - 0.1133 0.1153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC fisco 0.1157 - 0.1132 0.1159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC huobi 0.1153 - 0.1134 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC lbank 0.1197 - 0.1095 0.1197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC liqui 0.115 - 0.114 0.1151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC tidex 0.1147 - 0.1134 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC upbit 0.1147 - 0.1135 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC xbtce 0.123 - 0.122 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bibox 1.8415 - 1.837 1.8933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH lbank 1.8812 - 1.8601 1.9315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH liqui 1.8789 - 1.8718 1.8962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH tidex 1.8767 - 1.8652 1.8997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH upbit 1.8784 - 1.8619 1.9012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY fisco 104000 - 102500 108300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW gopax 1092000 - 1081000 1098000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW upbit 1091500 - 1076000 1123000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD huobi 1057.01 - 949.08 1070.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD liqui 1051.69 - 958.66 1051.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD upbit 1058.98 - 951.71 1070 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD xbtce 1070.5 - 971.32 1070.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD yobit 1101.66 - 1004.07 1109.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/ANS kucoin 14 - 13.3319 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bigone 0.1464 - 0.14 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bigone 0.1126 - 0.1126 0.1145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cex-io 0.1166 - 0.1134 0.1166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC hitbtc 0.1152 - 0.1135 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC kraken 0.1154 - 0.1133 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC kucoin 0.1148 - 0.1132 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC zb-com 0.1154 - 0.1136 0.1155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH hitbtc 1.8822 - 1.8672 1.8927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH kucoin 1.8619 - 1.8571 1.8947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR bitbay 810 - 810 874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
BCH/EUR cex-io 798.1 - 790 821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR kraken 790.9 - 786 825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY quoine 105074 - 103831 105074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KCS kucoin 331.4 - 330.8 350.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/PLN bitbay 3428.9 - 3355 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SGD quoine 1293.59 - 1293.59 1364.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 1007.31 - 1007.31 1007.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cex-io 1081.97 - 970.05 1093.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD hitbtc 1090.26 - 980.18 1100.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kraken 1058.4 - 950 1069.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kucoin 1067.86 - 951.9 1068.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD quoine 1006.43 - 956.86 1055 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD zb-com 1060 - 963.33 1060.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BNB binance 72.95 - 68.39 78.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC binance 0.1152 - 0.1133 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitbank 0.1295 0.1302 0.1295 0.1342 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۴
BCH/BTC bittrex 0.1147 - 0.1135 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC coinegg 0.1131 - 0.1127 0.1161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC gate-io 0.1136 - 0.1132 0.1149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC qryptos 0.1102 - 0.1102 0.1102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH binance 1.8815 - 1.8645 1.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bittrex 1.8784 - 1.8619 1.9012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY bitbank 103966 - 103010 107697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW bithumb 1088000 - 1081000 1125000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinone 1090000 - 1082500 1129500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD binance 1059.5 - 945.03 1071.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bittrex 1058.98 - 951.71 1070 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gate-io 1069.99 - 950.01 1069.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/WAVES tidex 210.88 - 205.9 211.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitfinex 0.1153 - 0.1135 0.1153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitflyer 0.1152 - 0.1134 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitstamp 0.1147 - 0.1132 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC gatecoin 0.1174 - 0.1174 0.1174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC livecoin 0.1149 - 0.113 0.1149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC poloniex 0.115 - 0.1135 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bitfinex 1.8921 - 1.8682 1.8921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH livecoin 1.8515 - 1.8515 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH poloniex 1.8889 - 1.8692 1.8983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR bitstamp 787.66 - 784 824.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinnest 850000 - 701000 940000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinrail 1250000 - 1250000 1250000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitfinex 1057.5 - 951 1072.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitstamp 1062.28 - 952.2 1067.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD livecoin 1080 - 972 1085.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD poloniex 1057.58 - 950.7 1075.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZBC livecoin 96598 - 96598 96598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/AUD synthetic 1263.53 - 1254.84 1323.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC btc-alpha 0.14 - 0.129 0.1495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cryptopia 0.1145 - 0.112 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CAD synthetic 1254.68 - 1246.04 1313.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CNY synthetic 6143.6 - 6101.3 6433.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/HKD synthetic 7631.9 - 7579.4 7992.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ILS synthetic 3390.1 - 3366.8 3550.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/INR synthetic 63195 - 62821 66241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/LTC cryptopia 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/MXN synthetic 18013.6 - 17889.6 18863.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/MYR synthetic 3810.9 - 3784.7 3990.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/PLN synthetic 3326.5 - 3305.9 3485.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB synthetic 55662 - 55332 58345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SAR synthetic 3648 - 3622.9 3820.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SEK synthetic 8024.3 - 7969.1 8402.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/TRY synthetic 3876.5 - 3849.8 4059.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cryptopia 1062.09 - 951.9 1087.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/VND synthetic 22184606 - 22031928 23231472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZAR synthetic 11417.9 - 11339.3 11956.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC quadrigacx 0.1133 - 0.113 0.1133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CAD quadrigacx 1256.02 - 1256.02 1334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/DOGE cryptopia 218000 - 218000 218000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/THB bxthailand 30700 - 30200 32097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC coinexchange 0.1126 - 0.1125 0.118 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cryptobridge 0.1135 - 0.1117 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BRL negocie-coins 3360 - 3360 3545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/IDR btc-indonesia 13900000 - 13850000 14219000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BRL mercadobitcoin 3380 - 3305 3420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Investing.com BCH investing-com 872.76 873.36 860.84 900.96 2.93 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash Index investing-com 753.53 753.88 748.98 755.04 2.80 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
Bitcoin Cash AUD Index investing-com 1182.06 1182.66 1182.06 1204.96 17.86 1.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash BTC Index investing-com 0.1303 0.1304 0.13 0.1304 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash CAD Index investing-com 1195.01 1206 1193.27 1206 1.75 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۶
Bitcoin Cash CNY Index investing-com 5662.6 5665.2 5634.9 5675.8 24.40 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash HKD Index investing-com 6839.8 6843.8 6809.3 6859.4 29.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash ILS Index investing-com 3156.4 3158 3142.5 3165.4 13.40 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash INR Index investing-com 50999 51000 48801 51499 1998.00 4.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
Bitcoin Cash KRW Index investing-com 974241 972853 965761 976489 5885.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash MXN Index investing-com 17727.2 17737.2 17588.1 17769.3 134.60 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash MYR Index investing-com 3500.2 3502 3485 3510.1 14.50 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash PLN Index investing-com 3276 3275.9 3192.5 3295.9 39.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
Bitcoin Cash RUB Index investing-com 55153 55113 54802 55214 266.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash SAR Index investing-com 3269 3270.8 3254.9 3278.5 13.40 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash SEK Index investing-com 7751.6 7754.7 7707.9 7773.5 39.90 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash TRY Index investing-com 4119.3 4121.1 4102.7 4132.6 12.80 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash VND Index investing-com 19943436 19953616 19854330 20000285 84759.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash ZAR Index investing-com 11838.5 11844.4 11780.8 11871.5 59.70 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
بیت کوین کش / Cash 855.66 - 852.64 974.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD wex 868.56 - 867.45 992.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD exmo 886.89 - 873.21 993.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gdax 856 - 849.36 974.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD huobi 855.75 - 850 971.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD liqui 861.08 - 854.27 967.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD upbit 854.21 - 851.24 971.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD xbtce 869.01 - 869.01 972.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD yobit 900 - 889.82 1023.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/INR zebpay 50999 51000 48801 51499 1998.00 4.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
BCH/USD bigone 1529.1 - 1509.8 1606.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 854.98 - 854.98 893.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cex-io 875 - 864.84 996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD hitbtc 907.45 - 906.59 1008.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kraken 857.8 - 851.3 974 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kucoin 800.01 - 800.01 975 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD quoine 888.07 - 868.45 938.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD zb-com 857.17 - 852.63 917.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD binance 854.61 - 850.86 971.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bittrex 857 - 851 971.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gate-io 859.35 - 855 968.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitstamp 854.39 - 850 975.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD coinbene 870.01 872.44 848.11 989.95 0.89 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
BCH/USD livecoin 874.82 - 860 989.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD poloniex 851.93 - 848.57 972.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cointiger 0.1299 0.1298 0.1295 0.13 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
BCH/USD cryptopia 865.02 - 852.02 960.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰

بیت کوین گلد / Bitcoin Gold

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین طلا / Bitcoin Gold 49.378 - 48.23 59.414 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/BCH okex 0.0588 - 0.0575 0.0622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC exmo 0.0047 0.0046 0.0046 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۸
BTG/BTC okex 0.0067 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC tdax 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
BTG/THB tdax 2349 - 2349 2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD exmo 31.697 31.548 31.25 31.734 0.07 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
BTG/BTC bit-z 0.013 - 0.0098 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC huobi 0.0067 - 0.0059 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC huobi 0.0067 - 0.0059 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC lbank 0.0075 - 0.0075 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC upbit 0.0069 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC yobit 0.0068 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC yobit 0.0068 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH upbit 0.1112 - 0.1104 0.1157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW upbit 64400 - 64200 68190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD upbit 49.162 - 49 59.449 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD upbit 66 - 59.542 68.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 52.009 - 51.759 62.711 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 52.009 - 51.759 62.711 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 68.179 - 61.655 71.549 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bigone 0.015 - 0.01 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bigone 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cex-io 0.0068 - 0.0068 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC hitbtc 0.0068 - 0.0068 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC kucoin 0.0064 - 0.0064 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC kucoin 0.0064 - 0.0064 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH hitbtc 0.1114 - 0.1111 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH kucoin 0.1116 - 0.1116 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH kucoin 0.1116 - 0.1116 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/EUR cex-io 47.31 - 47.31 51.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/PLN bitbay 199.99 - 199.99 209.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD cex-io 50.61 - 50 61.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD cex-io 68.27 - 60.53 69.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD hitbtc 52.37 - 51.92 61.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD hitbtc 68.07 - 61.54 70.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC binance 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bittrex 0.0069 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC gate-io 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH binance 0.1114 - 0.11 0.1156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH bittrex 0.1112 - 0.1104 0.1157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW bithumb 64300 - 64000 68100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD bittrex 49.162 - 49 59.449 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD bittrex 66 - 59.144 68.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD gate-io 49.95 - 47.24 58.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD gate-io 65.31 - 58.32 68.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bitfinex 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW coinnest 45030 - 45010 55500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD bitfinex 65.775 - 59.536 68.405 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/AUD synthetic 74.616 - 74.245 80.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CAD synthetic 74.092 - 73.725 79.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CNY synthetic 362.8 - 361 389.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/HKD synthetic 450.69 - 448.45 483.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ILS synthetic 200.2 - 199.2 214.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/INR synthetic 3736.7 - 3717.9 4008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/LTC cryptopia 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/LTC cryptopia 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/MXN synthetic 1063.76 - 1058.76 1141.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/MYR synthetic 225.05 - 223.93 241.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/PLN synthetic 196.33 - 195.41 210.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/RUB synthetic 3290.2 - 3274.7 3530.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/SAR synthetic 215.43 - 214.41 231.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/SEK synthetic 473.86 - 471.63 508.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/TRY synthetic 228.92 - 227.84 245.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/VND synthetic 1310068 - 1303569 1405622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ZAR synthetic 674.26 - 671.09 723.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC quadrigacx 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CAD quadrigacx 75.13 - 75.03 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/DOGE cryptopia 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/DOGE cryptopia 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/BRL negocie-coins 202.04 - 202.04 213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC trade-by-trade 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD trade-by-trade 8.6399 - 8.4989 8.6399 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD trade-by-trade 8.6399 - 8.6399 8.6399 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold Index investing-com 26.78 26.83 26.78 27.37 0.71 2.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۴۸
Bitcoin Gold AUD Index investing-com 42.512 42.433 41.579 43.501 0.76 1.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold BTC Index investing-com 0.0046 0.0047 0.0046 0.0048 0.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold CAD Index investing-com 45 44.94 42.51 45 0.29 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
Bitcoin Gold CNY Index investing-com 203.68 203.26 199.09 208.57 3.99 1.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold HKD Index investing-com 246.02 245.55 240.66 251.9 4.84 1.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold ILS Index investing-com 113.53 113.31 111.07 116.25 2.24 1.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold INR Index investing-com 2127.1 2126.3 2083.3 2177.8 42.00 1.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold KRW Index investing-com 35417 35505 34991 36101 605.00 1.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold MXN Index investing-com 637.63 636.39 623.42 652.19 10.36 1.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold MYR Index investing-com 125.9 125.65 123.15 128.91 2.49 1.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold PLN Index investing-com 130.8 130.85 130.8 134.99 0.54 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
Bitcoin Gold RUB Index investing-com 1997.6 1993.6 1954 2045 38.80 1.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold SAR Index investing-com 117.61 117.35 115.02 120.36 2.30 1.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold SEK Index investing-com 278.81 278.23 272.78 285.46 5.24 1.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold TRY Index investing-com 148.17 147.86 145.11 151.65 3.08 2.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold VND Index investing-com 717352 715911 701693 734441 14104.00 1.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Gold ZAR Index investing-com 425.82 424.96 416.37 436.13 8.03 1.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Investing.com BTG Index investing-com 31.397 31.398 30.995 32.184 0.63 2.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴

بیننس کوین / Binance Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیننس کوین / Binance 8.04 - 7.8901 9.1246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BNB/BTC binance 0.0016 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BNB/ETH binance 0.0259 - 0.0241 0.0273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BNB/USD binance 9.17 - 8.5273 9.2452 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BNB/ETH etherdelta 0.0261 - 0.0221 0.0289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Binance Coin BTC Index investing-com 0.0025 0.0026 0.0025 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۵۶
Investing.com BNB Index investing-com 17.0391 16.9804 16.872 17.1483 0.16 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴

پاپیولوس / Populous

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پاپیولوس / Populous 22.145 - 21.9985 27.1209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/BTC okex 0.0025 - 0.0025 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH okex 0.0368 - 0.0354 0.0374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/BTC hitbtc 0.0025 - 0.0024 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/BTC kucoin 0.0024 - 0.0023 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/BTC kucoin 0.0024 - 0.0023 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH hitbtc 0.0359 - 0.035 0.0394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH kucoin 0.0302 - 0.0302 0.0379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH kucoin 0.0302 - 0.0302 0.0379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/BTC binance 0.0024 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH binance 0.0357 - 0.0355 0.0385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/EUR synthetic 18.1209 - 17.8856 22.2479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
PPT/USD synthetic 16.155 - 14.4978 16.3966 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH etherdelta 0.0356 - 0.0356 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Populous Index investing-com 18.1209 - 17.8856 22.2479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Populous Index investing-com 22.6857 - 21.9985 27.1209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Populous BTC Index investing-com 0.0024 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۰:۰۰

تتر / Tether

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
تتر / Tether 0.9999 0.9998 0.9997 0.9999 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۱۶
USDT/RUB exmo 63.678 63.484 63.391 63.678 0.15 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
USDT/THB tdax 31.43 - 31.03 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۹:۲۰
USDT/USD exmo 0.9979 1.0004 0.997 1.0015 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
USDT/USD exmo 1.0244 - 1.016 1.036 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
USDT/USD kraken 1.0001 - 0.9981 1.003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Investing.com USDT Index investing-com 0.9997 0.9999 0.9995 1.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰

ترون / TRON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ترون / TRON 0.049 0.0488 0.0486 0.0491 0.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
TRX/ETH okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD okex 0.0486 0.0487 0.0479 0.0491 0.00 1.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
TRX/USD okex 0.0382 - 0.0309 0.0382 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/BTC liqui 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH bit-z 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH tidex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD liqui 0.0376 - 0.031 0.0377 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD yobit 0.0491 0.049 0.0483 0.0491 0.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۲
TRX/USD yobit 0.0394 - 0.0327 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/INR zebpay 2.75 2.76 2.75 2.81 0.05 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۶
TRX/LA latoken 0.3718 0.3682 0.3661 0.3761 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۸
TRX/USD hitbtc 0.0489 0.049 0.0483 0.0491 0.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
TRX/USD hitbtc 0.0387 - 0.0321 0.0397 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/BTC binance 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH qryptos 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD bittrex 0.0487 0.049 0.048 0.0491 0.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
TRX/USD gate-io 0.0486 0.0487 0.0478 0.049 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
TRX/USD gate-io 0.0383 - 0.0305 0.0385 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH gatecoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۰۰
TRX/KRW coinnest 47.3 47.2 46.4 48.1 0.20 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
TRX/AUD synthetic 0.0663 0.0661 0.0657 0.0663 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRX/CAD synthetic 0.0651 0.0649 0.0646 0.0651 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRX/CNY synthetic 0.3177 0.3176 0.3152 0.3179 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
TRX/ETH cobinhood 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ساعت ۰:۰۰
TRX/EUR synthetic 0.042 0.0421 0.0414 0.0422 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
TRX/HKD synthetic 0.3837 0.3838 0.3809 0.3838 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
TRX/ILS synthetic 0.1771 0.1765 0.1758 0.1772 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRX/INR synthetic 3.3177 3.3231 3.2939 3.3231 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
TRX/MXN synthetic 0.9945 0.9946 0.9841 0.9947 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
TRX/MYR synthetic 0.1964 0.1957 0.1949 0.1964 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRX/PLN synthetic 0.1824 0.1823 0.1809 0.1824 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۶
TRX/RUB synthetic 3.1158 3.1052 3.0922 3.1169 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRX/SAR synthetic 0.1834 0.1828 0.1821 0.1834 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRX/SEK synthetic 0.4349 0.4348 0.4312 0.4349 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
TRX/TRY synthetic 0.2311 0.2312 0.2295 0.2314 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
TRX/USD cobinhood 0.0469 - 0.0469 0.0469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD cobinhood 0.0324 - 0.0324 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/VND synthetic 1118.87 1115.08 1110.47 1118.87 3.79 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRX/ZAR synthetic 0.6642 0.6641 0.659 0.6647 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
TRX/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲۳:۱۲
TRX/BITCNY cointiger 0.294 0.295 0.291 0.297 0.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۴
TRON Index investing-com 0.042 0.0421 0.0414 0.0422 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
TRON AUD Index investing-com 0.0663 0.0661 0.0657 0.0663 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRON CAD Index investing-com 0.0651 0.0649 0.0646 0.0651 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRON CNY Index investing-com 0.3177 0.3176 0.3152 0.3179 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
TRON HKD Index investing-com 0.3837 0.3838 0.3809 0.3838 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
TRON ILS Index investing-com 0.1771 0.1765 0.1758 0.1772 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRON INR Index investing-com 2.75 2.76 2.75 2.81 0.05 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۶
TRON KRW Index investing-com 47.3 47.2 46.4 48.1 0.20 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
TRON MXN Index investing-com 0.9945 0.9946 0.9841 0.9947 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
TRON MYR Index investing-com 0.1964 0.1957 0.1949 0.1964 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRON PLN Index investing-com 0.1824 0.1823 0.1809 0.1824 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۶
TRON RUB Index investing-com 3.1158 3.1052 3.0922 3.1169 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRON SAR Index investing-com 0.1834 0.1828 0.1821 0.1834 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRON SEK Index investing-com 0.4349 0.4348 0.4312 0.4349 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
TRON TRY Index investing-com 0.2311 0.2312 0.2295 0.2314 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
TRON VND Index investing-com 1118.87 1115.08 1110.47 1118.87 3.79 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
TRON ZAR Index investing-com 0.6642 0.6641 0.659 0.6647 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
Investing.com TRX Index investing-com 0.0486 0.0488 0.048 0.0491 0.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰

دش / Dash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DASH/BTC aex 0.0444 - 0.0422 0.0452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC wex 0.0389 0.0388 0.0388 0.0389 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۲
DASH/ETH wex 0.497 0.498 0.497 0.499 0.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۶
DASH/EUR wex 229.2 228.61 228.61 230.46 0.86 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۲۰
DASH/LTC wex 2.702 2.71 2.698 2.714 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
DASH/RUB wex 16483.4 16485.3 16352.9 16520.5 6.50 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۰
DASH/USD wex 440.57 - 390.16 440.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/ZEC wex 1.37 1.374 1.367 1.374 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۱۲
DASH/BCH okex 0.4253 - 0.4253 0.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC exmo 0.0389 0.0387 0.0385 0.0389 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۲
DASH/BTC okex 0.0387 0.0388 0.0387 0.0389 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/ETH okex 0.4948 0.495 0.4944 0.4986 0.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/LTC btce 4.756 - 4.756 4.756 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/RUB exmo 16452 16492 16354.4 16542.9 133.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/USD exmo 440.7 - 392.02 446.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC bit-z 0.0388 0.0389 0.0386 0.0389 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
DASH/BTC huobi 0.0388 0.0387 0.0386 0.0389 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۸
DASH/BTC lbank 0.0392 0.0391 0.0215 0.0395 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/BTC liqui 0.0388 0.039 0.0387 0.039 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/BTC tidex 0.039 0.0385 0.0385 0.039 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۲
DASH/BTC upbit 0.0389 0.0388 0.0385 0.039 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/BTC xbtce 0.0391 - 0.0391 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
DASH/BTC yobit 0.0387 0.0384 0.0382 0.0388 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/BTC yobit 0.0387 0.0384 0.0382 0.0388 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/CNH xbtce 1834 - 1834 1883.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۲۸
DASH/ETH liqui 0.4969 0.4948 0.4948 0.4993 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/ETH tidex 0.4947 0.4945 0.4941 0.495 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
DASH/ETH upbit 0.496 0.494 0.494 0.496 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۸
DASH/KRW upbit 294950 293100 290000 294950 1950.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/USD huobi 431.53 - 386.9 436.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD liqui 428.46 - 397.58 428.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD tidex 433.42 - 393.65 433.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD upbit 440.3 - 391.01 440.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD xbtce 436 - 395.67 436 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD yobit 451.82 - 404.55 452.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC bitbay 0.0381 - 0.0381 0.0381 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۲۰
DASH/BTC cex-io 0.0386 - 0.0386 0.0386 0.00 1.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۸
DASH/BTC hitbtc 0.0388 0.0387 0.0387 0.0389 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
DASH/BTC kraken 0.0386 0.0387 0.0386 0.0389 0.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۴
DASH/BTC kucoin 0.0384 0.0388 0.0384 0.0388 0.00 2.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۱۲
DASH/BTC zb-com 0.0387 0.0389 0.0386 0.0389 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۶
DASH/ETH hitbtc 0.4959 0.4956 0.4952 0.4974 0.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/ETH kucoin 0.4747 - 0.4747 0.4747 0.02 4.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۱۲
DASH/ETH kucoin 0.4747 - 0.4747 0.4747 0.02 4.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۱۲
DASH/EUR cex-io 223.82 224.07 223.82 224.22 0.61 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۴۴
DASH/EUR kraken 225.57 224.18 223.27 225.86 0.57 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
DASH/EUR quoine 8857 - 8857 8857 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/EUR quoine 8857 - 8857 8857 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/JPY quoine 846510 - 846510 846510 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/JPY quoine 846510 - 846510 846510 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/KCS kucoin 150.5 - 135 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
DASH/KCS kucoin 150.5 - 135 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
DASH/PLN bitbay 999.99 981.98 971.43 999.99 2.20 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
DASH/SGD quoine 18887 - 18887 18887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/SGD quoine 18887 - 18887 18887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD cex-io 443.58 - 385.74 443.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD hitbtc 446.6 - 398.34 448.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD quoine 503.63 - 503.63 503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD zb-com 407.49 - 393.41 420.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC binance 0.0388 0.0387 0.0387 0.0389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
DASH/BTC bittrex 0.0389 0.0388 0.0385 0.039 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/BTC gate-io 0.0387 - 0.0387 0.0387 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۴
DASH/BTC qryptos 0.0444 - 0.0444 0.0444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۸
DASH/ETH binance 0.4942 0.4961 0.4942 0.4985 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/ETH bittrex 0.496 0.494 0.494 0.496 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۲۸
DASH/KRW bithumb 290500 291000 284100 291000 2500.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/USD bittrex 440.3 - 391.01 440.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD gate-io 429.29 - 386.78 429.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/WAVES tidex 75.095 - 75.095 75.095 0.60 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۲
DSH/BTC bitfinex 0.0388 0.0387 0.0386 0.0389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
DASH/BTC livecoin 0.0388 0.039 0.0385 0.0393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
DASH/BTC poloniex 0.0389 0.0388 0.0386 0.0389 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/KRW coinrail 290600 - 290600 290600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD bitfinex 434.37 - 387.4 436.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD livecoin 438 - 384.61 440 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD poloniex 433.25 - 385.41 438.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/XMR poloniex 2.1378 2.1377 2.1323 2.1429 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۴
DASH/AUD synthetic 354.31 354.43 351.76 355.29 0.27 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/BTC cryptopia 0.0385 0.0383 0.0383 0.039 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۴
DASH/CAD synthetic 348.03 348.15 345.35 349.11 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/CNY synthetic 1697.3 1697.8 1687.1 1702.4 1.80 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/HKD synthetic 2050.2 2051 2038.2 2057 2.30 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/ILS synthetic 946.11 946.41 941.04 949.24 1.07 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/INR synthetic 17725.7 17760.1 17624.2 17784.3 21.20 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/LTC cryptopia 2.85 - 2.678 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۸
DASH/LTC cryptopia 2.85 - 2.678 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۸
DASH/MXN synthetic 5313.6 5315.6 5270.8 5328.5 11.90 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/MYR synthetic 1049.15 1049.48 1043.11 1052.62 1.30 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/PLN synthetic 974.71 974.9 968.71 977.75 0.27 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/RUB synthetic 16646.8 16652.1 16547.3 16701.9 14.90 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/SAR synthetic 979.84 980.21 974.17 983.19 1.26 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/SEK synthetic 2323.5 2324 2307.4 2331.3 0.50 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/TRY synthetic 1234.72 1235.02 1227.25 1239.31 2.80 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/USD cryptopia 434.8 - 390.81 434.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/VND synthetic 5977883 5979778 5942773 5997657 6712.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/ZAR synthetic 3548.5 3549.6 3528.5 3560.4 1.10 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/DOGE cryptopia 92947 87466 10000 92947 3679.00 4.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۳۳
DASH/DOGE cryptopia 92947 87466 10000 92947 3679.00 4.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۳۳
DASH/BTC coinexchange 0.0523 - 0.0523 0.0568 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC cryptobridge 0.041 - 0.0374 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۴۴
DASH/ETH coinexchange 0.69 - 0.69 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC trade-by-trade 0.0381 0.038 0.038 0.0381 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶
Dash Index investing-com 227.96 227.49 227.46 228.44 0.86 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
Dash AUD Index investing-com 354.31 354.43 351.76 355.29 0.27 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash BTC Index investing-com 0.0389 0.0388 0.036 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash CAD Index investing-com 348.03 348.15 345.35 349.11 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash CNY Index investing-com 1697.3 1697.8 1687.1 1702.4 1.80 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash HKD Index investing-com 2050.2 2051 2038.2 2057 2.30 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash ILS Index investing-com 946.11 946.41 941.04 949.24 1.07 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash INR Index investing-com 17725.7 17760.1 17624.2 17784.3 21.20 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash KRW Index investing-com 292093 291752 286162 292093 2636.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash MXN Index investing-com 5313.6 5315.6 5270.8 5328.5 11.90 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash MYR Index investing-com 1049.15 1049.48 1043.11 1052.62 1.30 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash PLN Index investing-com 999.99 981.98 971.43 999.99 2.20 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۲
Dash RUB Index investing-com 16474.7 16485.8 16353.3 16496.6 31.90 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash SAR Index investing-com 979.84 980.21 974.17 983.19 1.26 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash SEK Index investing-com 2323.5 2324 2307.4 2331.3 0.50 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash TRY Index investing-com 1234.72 1235.02 1227.25 1239.31 2.80 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash VND Index investing-com 5977883 5979778 5942773 5997657 6712.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Dash ZAR Index investing-com 3548.5 3549.6 3528.5 3560.4 1.10 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
Investing.com DASH Index investing-com 262.32 262.63 260.61 263 0.40 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
دش / Dash 262.15 260 259.46 262.15 0.82 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۱۶
DASH/USD wex 268.23 267.39 265.92 268.59 0.48 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۸
DASH/USD exmo 259.7 260.01 257.8 260.04 1.60 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۰
DASH/USD huobi 260.57 261.12 259.06 261.81 0.11 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/USD liqui 262.62 263.57 261.67 263.57 0.27 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۲۸
DASH/USD tidex 261.12 262.42 261.12 262.42 2.62 1.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۲
DASH/USD upbit 261.71 259.35 259.35 262.05 1.21 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۴
DASH/USD xbtce 265.35 - 260.61 269.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۱۶
DASH/USD yobit 259.52 259.03 258.94 259.52 1.38 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۲۸
DASH/USD yobit 259.52 259.03 258.94 259.52 1.38 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۲۸
DASH/USD cex-io 258.04 258.62 258.04 262.12 2.37 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۸
DASH/USD hitbtc 262.57 262.31 261.56 263.32 0.51 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/USD quoine 503.63 - 503.63 503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD quoine 503.63 - 503.63 503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD zb-com 259.54 259.91 259.54 259.91 2.79 1.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۳۶
DASH/USD bittrex 261.71 259.35 259.35 262.05 1.21 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۴
DASH/USD gate-io 260 261.33 260 261.33 2.40 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۸
DSH/USD bitfinex 260.94 261.36 258.82 262.11 0.33 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۴
DASH/USD livecoin 267.56 269.59 265.21 273.69 0.55 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۲
DASH/USD cryptopia 261.83 - 261.83 261.83 2.50 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۴
DASH/USD cryptopia 261.83 - 261.83 261.83 2.50 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۴۴
DASH/USD trade-by-trade 262.38 259.5 259.5 262.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۵۶

دیجی ایکس دی ای او / DigixDAO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار