کالایاب
شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

انتخاب زیرشاخه

AurumCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AU/BTC cryptopia 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/LTC cryptopia 0.7345 - 0.4404 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۴
AU/USD synthetic 48.036 - 29.572 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/DOGE cryptopia 8397.4 - 13299.8 9940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
AU/BTC coinexchange 0.0145 - 0.0039 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin Index investing-com 48.036 - 28.535 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin BTC Index investing-com 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
بیشتر

Bitcoin Cash SV [IOU]

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCHSV/USD cbx 57.59 57.9 57.59 58.24 0.91 1.58% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۵
BSV/BTC huobi 0.0111 0.0112 0.011 0.0113 0.00 1.80% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۹
BSV/BTC upbit 0.0109 0.0108 0.0108 0.0112 0.00 1.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۳
BSV/KRW upbit 66290 66230 66100 68570 1970.00 2.97% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BSV/KRW upbit 97280 - 101850 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/USD huobi 58.0659 58.0676 58 59.6658 1.62 2.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHSV/BTC idax 0.0237 - 0.023 0.0245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۶:۴۴
BCHSV/BTC okex 0.0254 - 0.0253 0.0258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/USD okex 86.3293 - 86 89.2216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۷:۴۰
BSV/BTC hotbit 0.0123 0.012 0.0117 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BSV/ETH hotbit 0.3615 0.3643 0.3571 0.3754 0.01 1.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BSV/EUR kraken 51.1 51.2 50.5 52.7 1.50 2.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BSV/KRW korbit 66500 66000 65700 68300 1600.00 2.41% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۳
BSV/THB bitkub 1817 1818 1817 1880 81.00 4.46% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
BSV/USD hotbit 61.439 62.4215 59.7438 62.7278 0.68 1.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BSV/USD kraken 57.4 57.3 56.8 59.2 1.70 2.96% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۳
BCHASV/BTC abcc 0.01 - 0.01 0.01 0.00 12.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۹
BCHASV/USD abcc 57.79 59.87 55.28 59.87 1.47 2.61% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۲۹
BCHSV/BTC bibox 0.0101 0.0102 0.0097 0.011 0.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHSV/BTC bit-z 0.0109 0.011 0.0109 0.0112 0.00 2.75% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۷
BCHSV/BTC yobit 0.011 0.0111 0.011 0.0111 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۷
BCHSV/ETH bibox 0.3135 0.3186 0.2986 0.3378 0.01 2.32% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHSV/ETH yobit 0.341 0.34 0.34 0.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۹:۴۵
BCHSV/USD yobit 60.9506 - 60.9506 60.9506 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۹:۴۵
BCHSV/USD yobit 89.34 - 85.0001 89.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/BTC bittrex 0.0109 0.0108 0.0108 0.0112 0.00 1.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۳
BSV/BTC panxora 0.0109 0.0111 0.0109 0.0112 0.00 2.75% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۹
BSV/ETH bittrex 0.3391 0.3385 0.3379 0.3407 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۰:۵۳
BSV/KRW bithumb 66500 66550 65650 68550 1900.00 2.86% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BSV/USD bittrex 56.9094 56.5055 56.5055 58.7486 1.79 3.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
BSV/USD panxora 57.5475 57.4559 57.4559 59.988 2.43 4.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۵
BTC/CHF panxora 5376.895 5376.4692 5345.6501 5438.5068 41.62 0.77% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
BTC/EUR panxora 4713.04 4713.13 4685.65 4766.33 36.48 0.77% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
BTC/GBP panxora 4193.3384 4193.4256 4168.8993 4241.3884 32.46 0.77% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
BTC/HKD panxora 41579.73 41574.36 41331.2 42043.57 332.83 0.80% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
BCHASV/USD bibox 53.7752 53.775 51.6066 55.3643 0.10 0.19% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHSV/BTC bigone 0.011 - 0.011 0.011 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۴:۵۷
BCHSV/BTC hitbtc 0.0109 0.0108 0.0108 0.0112 0.00 1.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۳
BCHSV/BTC kucoin 0.011 0.0111 0.011 0.0111 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
BCHSV/BTC otcbtc 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۳
BCHSV/DOGE yobit 21471.14 20014.86 20014.86 21471.14 0.30 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۹
BCHSV/ETH kucoin 0.34 0.3373 0.264 0.34 0.00 1.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BCHSV/ETH otcbtc 0.38 - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۱۳
BCHSV/INR bitbns 4300 4310 4300 4399.99 10.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۴۹
BCHSV/INR bitbns 6499 - 6499 6499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD bigone 57.59 57.9 57.59 58.24 0.91 1.58% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۵
BCHSV/USD bigone 85.317 - 85.317 85.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD hitbtc 56.806 56.99 56.595 59.225 2.24 3.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHSV/USD hitbtc 86.846 - 86.846 90.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD kucoin 57.483 57.724 57.483 59.428 1.58 2.75% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BCHSV/USD kucoin 80.0905 - 80.0905 80.0905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD otcbtc 6.31 - 6.31 6.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۰۹
BCHSV/USD wazirx 57.27 56.5 56.46 59.47 1.44 2.51% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
BCHSV/USD zb-com 56.98 57.3 55.03 58.91 1.60 2.81% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BSV/USD dragonex 57.76 57.79 57.48 59.21 1.19 2.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHASV/BCH coinex 0.747 - 0.738 0.8242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۶:۴۴
BCHASV/BTC bitrue 0.0109 - 0.0105 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۷
BCHASV/BTC coinex 0.023 - 0.0225 0.0235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۶:۲۸
BCHASV/USD bitrue 56.58 - 54.07 56.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۷
BCHASV/USD coinex 85.04 - 79.16 86.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۶:۴۴
BCHSV/BTC binance 0.0109 0.011 0.0109 0.0112 0.00 2.75% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
BCHSV/BTC gate-io 0.011 0.0109 0.0108 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
BCHSV/IDR indodax 827000 828000 820000 851000 20000.00 2.42% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHSV/USD binance 56.9 56.93 56.66 59.24 2.09 3.67% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHSV/USD binance 97.18 - 102.47 99.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD gate-io 56.77 56.95 56.5 59.05 2.13 3.75% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHSV/USD gate-io 84.8 - 84.8 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/BTC bitfinex 0.0109 0.011 0.0109 0.0111 0.00 2.75% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۲۹
BCHSV/BTC poloniex 0.0212 - 0.0211 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
BCHSV/BTC poloniex 0.0109 0.0108 0.0108 0.0112 0.00 1.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHSV/USD bitfinex 99.9 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD bitfinex 57.72 57.89 57.43 59.91 2.28 3.95% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHSV/USD coinbene 56.86 56.93 56.71 59.21 2.18 3.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHSV/USD coinbene 82.61 - 82.61 82.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BSV/THB bxthailand 1834.98 1832 1832 1870 39.52 2.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
BSV/BCH southxchange 0.1828 - 0.1828 0.1828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۳
BSV/BTC southxchange 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 2.80% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۵:۲۵
BSV/USD southxchange 58.2214 - 57.645 58.2214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۵
BCHSV/AUD btc-markets 80.09 82.98 80.09 82.98 2.81 3.51% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BCHSV/BTC btc-markets 0.0119 0.0129 0.0119 0.0129 0.00 13.33% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۱۷
BSV/ZAR altcointrader 888.98 851.11 851.03 888.98 36.98 4.34% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BSV/ZAR altcointrader 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۵۶
BCHSV/BTC trade-satoshi 0.011 - 0.011 0.011 0.00 10.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۱:۵۳
BCHSV/USD trade-satoshi 52.2643 - 52.2643 52.2643 12.16 30.33% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۵:۳۳
BCHSV/USD trade-satoshi 106.2179 - 106.2179 106.2179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/DOGE trade-satoshi 17854.5832 - 17854.5832 19990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۲۹
Bitcoin Cash SV Index investing-com 57.25 57.35 57.16 59.2 1.78 3.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin Cash SV BCH Index investing-com 0.1828 - 0.1828 0.1828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۱۳
Bitcoin Cash SV BTC Index investing-com 0.0109 0.011 0.0109 0.0112 0.00 2.75% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com 0.3594 0.362 0.3558 0.3746 0.01 2.34% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com 51.1 51.2 50.5 52.7 1.50 2.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com 827000 828000 820000 851000 20000.00 2.42% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin Cash SV INR Index investing-com 4300 4310 4300 4399.99 10.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۴۹
Bitcoin Cash SV THB Index investing-com 1829.89 1830.2 1828.01 1874.98 45.07 2.46% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
Bitcoin Cash SV ZAR Index investing-com 888.98 851.11 851.03 888.98 36.98 4.34% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin Cash SV DOGE Index investing-com 19662.86 18934.72 18934.72 19662.86 0.15 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۹
بیشتر

Crypto.com Chain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRO/KRW gopax 98.8 100 100 99 4.90 4.96% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۷
CRO/USD synthetic 0.0863 0.0868 0.0863 0.0971 0.01 9.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
Crypto.com Chain Index investing-com 0.0863 0.0868 0.0863 0.0971 0.01 9.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
بیشتر

ERC20

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERC20/USD synthetic 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
ERC20 Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
بیشتر

ETERNAL TOKEN

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XET/BTC idax 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
XET/ETH idax 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
XET/USD synthetic 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN Index investing-com 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
ETERNAL TOKEN ETH Index investing-com 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
بیشتر

Holo

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0013 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۴
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۵۲
HOT/INR wazirx 0.095 - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۴۰
HOT/TRY paribu 0.0072 - 0.0072 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۳:۴۴
HOT/USD wazirx 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۲
Holo Index investing-com 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۲
بیشتر

KuCoin Shares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KCS/BTC kucoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/ETH kucoin 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/USD kucoin 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares Index investing-com 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KuCoin Shares ETH Index investing-com 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
بیشتر

Maker

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MKR/USD okex 583.2 605.2 583.2 611.4 28.30 4.85% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
MKR/BTC bibox 0.1134 0.1143 0.1123 0.1166 0.00 1.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
MKR/ETH bibox 3.5442 3.5608 3.4972 3.5879 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
MKR/USD hitbtc 595.95 597.25 593 614.22 12.79 2.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
MKR/ETH gate-io 3.587 3.5869 3.5644 3.587 0.09 2.51% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۲۹
MKR/USD gate-io 600 600.01 600 609.85 9.88 1.65% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
MKR/USD ethfinex 602.97 597.97 597.97 618.28 12.03 2.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۱۳
MKR/ETH etherdelta 3.697 - 3.697 3.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۵۲
Maker Index investing-com 599.65 600.13 597.75 616.09 14.27 2.38% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Maker BTC Index investing-com 0.1134 0.1137 0.1123 0.1166 0.00 1.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Maker ETH Index investing-com 3.5442 3.5444 3.4972 3.5879 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
بیشتر

Mixin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XIN/BTC cbx 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
XIN/EOS cbx 41 - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
XIN/ETH cbx 0.8179 - 0.8179 0.8179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
XIN/USD cbx 149.89 - 149.33 149.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
XIN/BTC bigone 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
XIN/EOS bigone 39.81 - 39.31 39.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
XIN/ETH bigone 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Mixin Index investing-com 149.89 - 149.23 149.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Mixin BTC Index investing-com 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
Mixin ETH Index investing-com 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

Paxos Standard Token

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PAX/BTC uex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD uex 1.0074 1.0068 1.0068 1.0074 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC abcc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD abcc 1.0077 1.0073 1.0073 1.0077 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD okex 1.0073 1.0072 1.0071 1.0073 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC cpdax 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC hotbit 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۲۰
PAX/ETH hotbit 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
PAX/USD bitrue 1.0074 1.0076 1.0074 1.0076 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD hotbit 1.0072 1.006 1.0052 1.0072 0.01 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD zb-com 1.0078 1.0074 1.007 1.0078 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/XRP bitrue 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD binance 1.0076 1.0074 1.0074 1.0076 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD bittrex 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۱۶
PAX/USD coinbene 1.0073 1.0074 1.0073 1.0075 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token Index investing-com 1.0075 1.0073 1.0072 1.0075 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Paxos Standard Token ETH Index investing-com 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
Paxos Standard Token XRP Index investing-com 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
بیشتر

Pundi X

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NPXS/LA latoken 0.0353 - 0.0353 0.0353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/KRW coinnest 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD coinbene 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD synthetic 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

SpankChain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPANK/USD ethfinex 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/LTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SPANK/USD synthetic 0.0476 - 0.0454 0.0495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۶
SPANK/DOGE cryptopia 25 - 20.017 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SpankChain Index investing-com 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SpankChain ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
بیشتر

TaTaTu

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TTU/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/USD liqui 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/USD synthetic 0.0095 - 0.0095 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TaTaTu Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TaTaTu Index investing-com 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
بیشتر

Tezos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XTZ/BTC uex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۴۴
XTZ/USD uex 0.82 - 0.35 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
XTZ/BTC hitbtc 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
XTZ/CAD kraken 1.754 1.755 1.7204 1.965 0.05 2.63% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
XTZ/ETH hitbtc 0.0077 0.0078 0.0076 0.0079 0.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۳
XTZ/ETH kraken 0.0079 0.0078 0.0076 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
XTZ/EUR kraken 1.175 1.1912 1.165 1.2212 0.04 3.74% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۷
XTZ/USD hitbtc 1.2881 1.2982 1.282 1.3591 0.07 5.19% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
XTZ/USD kraken 1.3001 1.31 1.3001 1.3935 0.08 5.90% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
XTZ/BTC gate-io 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
XTZ/ETH gate-io 0.0076 0.0077 0.0076 0.0079 0.00 5.26% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
XTZ/KRW coinone 420 - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/KRW coinone 1501 1515 1501 1560 59.00 3.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۱
XTZ/USD gate-io 1.2879 1.2902 1.2781 1.3555 0.06 5.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
XTZ/BTC bitfinex 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۱۳
XTZ/USD bitfinex 1.305 1.3133 1.305 1.37 0.07 5.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۱۳
Tezos Index investing-com 1.2919 1.295 1.287 1.3642 0.07 5.58% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Tezos BTC Index investing-com 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Tezos CAD Index investing-com 1.754 1.755 1.7204 1.965 0.05 2.63% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Tezos ETH Index investing-com 0.0077 0.0078 0.0076 0.0079 0.00 2.60% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۱۳
Tezos EUR Index investing-com 1.175 1.1912 1.165 1.2212 0.04 3.74% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۷
Tezos KRW Index investing-com 1501 1515 1501 1560 59.00 3.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

ThoreCash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TCH/ETH bitebtc 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۲۴
TCH/USD synthetic 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
ThoreCash Index investing-com 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

TrueUSD

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TUSD/BNB binance 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
TUSD/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TUSD/ETH binance 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
TUSD/USD binance 1.0042 - 1.0031 1.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TUSD/BTC cointiger 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TrueUSD Index investing-com 1.0042 - 1.0031 1.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TrueUSD BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TrueUSD ETH Index investing-com 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
بیشتر

USD Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USDC/BTC okex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۹
USDC/USD okex 0.997 - 0.997 1.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۵۷
USDC/BTC hotbit 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۵:۳۳
USDC/ETH hotbit 0.0062 - 0.0061 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
USDC/KRW korbit 1163 - 1154 1163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۵۷
USDC/USD hotbit 1.0219 - 0.9802 1.0219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
USDC/BNB binance 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USDC/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۲۴
USDC/USD synthetic 1.027 1.0273 1.0235 1.0362 0.01 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۵:۳۶
USD Coin Index investing-com 1.0097 - 0.9871 1.0097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
USD Coin BNB Index investing-com 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USD Coin BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۵:۳۳
USD Coin ETH Index investing-com 0.0062 - 0.0061 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
USD Coin KRW Index investing-com 1163 - 1154 1163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۵۷
بیشتر

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 7426.2 7434.4 7389.6 7514.4 33.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/AUD anx 5018.4 - 5006 5020.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۵۷
BTC/CAD anx 5466.1 5978.5 5466.1 5978.5 512.40 9.37% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۹
BTC/CHF anx 4138.7 - 4138.7 4138.7 388.00 9.37% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
BTC/CNY anx 27349 29913 27349 30768 2564.00 9.38% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
BTC/EUR anx 3627.2 3627.5 3627.2 3967.6 340.40 9.38% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 3138.9 3433.2 3138.9 3511.7 294.30 9.38% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/HKD anx 32000 - 32000 32000 3000.00 9.38% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
BTC/JPY anx 456556 - 456556 456556 42802.00 9.37% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
BTC/NZD anx 6100.4 6672.3 6100.4 6672.3 571.90 9.37% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 5526.8 - 5526.8 5526.8 518.10 9.37% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 4860.9 4840.8 4831.2 4910.3 28.10 0.58% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/EUR gdax 4704.8 4703.6 4676.9 4754.5 31.20 0.66% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/GBP gdax 4081.8 4083.9 4060 4130 33.10 0.81% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/JPY zaif 591275 590990 587520 597490 3470.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/PLN exmo 22074.5 22413.3 21160.4 22825.5 173.80 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/RUB exmo 344133 344013 342132 347231 1304.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/UAH exmo 139794 140068 139490 141753 1580.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 36031 - 36031 36031 1293.00 3.72% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۵۷
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 4663.3 4691 4663.3 4703 76.00 1.63% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
BTC/EUR xbtce 4721.9 - 4721.9 4721.9 126.80 2.76% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۱۳
BTC/GBP xbtce 3014 - 3014 3854.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۷
BTC/JPY fisco 595670 597985 582190 599790 875.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
BTC/JPY xbtce 440973 - 440973 440973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۴:۱۲
BTC/KRW gopax 6125000 6110000 6075000 6180000 10000.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/KRW upbit 6113000 6110000 6053000 6176000 18000.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/RUB xbtce 342310 - 342310 342310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۲۹
BTC/SGD itbit 6755 - 6709 6755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۴۵
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 5223.9 5238 5201.7 5317.7 64.50 1.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/AUD quoine 7257 - 7257 7339.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۵۷
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 7108.8 7123.3 7098.7 7230 109.20 1.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 4712.8 4713.7 4661.3 4756.9 7.90 0.17% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/EUR getbtc 3349.5 - 3330.8 3394.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR kraken 4693.9 4693.8 4669.8 4751.6 41.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/EUR quoine 4700 4699.2 4665.2 4742.9 27.40 0.58% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/HKD quoine 41833 41825 41825 41833 172.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۵:۲۸
BTC/IDR quoine 71970128 - 71970128 72257378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
BTC/JPY btcbox 590352 589764 587257 597996 4671.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/JPY kraken 592401 - 592401 592401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۳۷
BTC/JPY quoine 591445 591050 587499 597771 3952.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/PHP quoine 272000 - 272000 272000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۵۷
BTC/PLN bitbay 20177.8 20184 20067.1 20432.1 42.20 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/RUB cex-io 335189 332777 328999 339759 4992.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
BTC/RUB getbtc 267829 - 265232 271019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/SGD quoine 7154.8 7156 7121.3 7230.1 67.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/TRY paribu 18080 - 17989 18144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 8153.9 8135.6 8135.6 8246.2 60.30 0.74% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
BTC/CAD lakebtc 7817.6 7824.1 7790 7916.3 65.90 0.84% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/CHF lakebtc 5940.6 5976.5 5940.6 5976.5 26.30 0.44% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۴۹
BTC/EUR lakebtc 5177.5 5184 5170.9 5242.7 44.60 0.86% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/GBP lakebtc 4539.6 4529 4529 4589.1 31.20 0.69% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
BTC/HKD tidebit 41750 41617 41515 42194 124.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/JPY bitbank 591584 591638 587568 598672 4916.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/JPY lakebtc 655484 655915 653463 663089 5407.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/KRW bithumb 6111000 6109000 6058000 6179000 25000.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/KRW coinone 6109000 6111000 6065000 6177000 29000.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 7912.5 7903.7 7903.7 7996.1 55.40 0.70% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
BTC/TRY btcturk 17930 - 17930 18179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 4713.5 4716.7 4685.4 4771.4 38.60 0.82% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
BTC/EUR bitstamp 4700.3 4692.9 4670 4759.7 31.70 0.67% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/EUR gatecoin 6449 - 6449 6449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۲۹
BTC/EUR livecoin 4950.1 4950 4950 5025 28.40 0.57% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
BTC/HKD gatecoin 43888 - 43888 43888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
BTC/JPY bitflyer 591000 590996 588000 598051 5036.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/KRW coinnest 822000 1681000 1100000 898000 121000.00 17.26% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۱۷
BTC/KRW coinrail 3230000 - 3230000 3230000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۸:۰۴
BTC/TRY bithesap 31478 31465 31371 31497 1160.00 3.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۹
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 4700.2 4702.9 4679.4 4787.9 37.80 0.80% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/GBP coinsbank 3947.8 3948.4 3947 3950 1.20 0.03% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/ILS synthetic 19043.1 19046.7 18930.3 19274.5 151.20 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/INR synthetic 367770 367840 365592 372239 2922.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/MXN synthetic 99467 99485 100013 99983 790.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/MYR synthetic 21902.4 21906.5 21772.6 22168.5 174.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/SAR synthetic 19876 19879.7 19758.2 20117.5 157.90 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/SEK synthetic 49308 49317 49016 49907 392.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 123028087 123051300 122299211 124522981 977252.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/XAU synthetic 4.1304 4.1299 4.1105 4.1881 0.04 0.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/ZAR synthetic 74492 74506 74051 75397 592.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/CAD quadrigacx 5300 - 5200 5438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/THB bxthailand 169998 169890 168400 170773 38.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 21500 21432.5 21250 21500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۲۵
BTC/BRL bitcointrade 21196.1 21150 21150 21348 83.90 0.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
BTC/BTS cryptobridge 84543 84547 82034 85560 437.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/BRL negocie-coins 21768.4 21737.4 21625.9 22036.8 203.30 0.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
BTC/IDR btc-indonesia 75950000 75949000 75594000 76550000 414000.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/BRL mercadobitcoin 21271.8 21160 21116.5 21279.7 22.80 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 5235.2 5234.3 5207.9 5307.2 50.90 0.97% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin AUD Index investing-com 7426.4 7431.7 7391.4 7517.6 36.70 0.49% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Bitcoin CAD Index investing-com 7134.8 7127.4 7102.7 7283.6 74.20 1.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin CNY Index investing-com 39356 39224 39006 39865 365.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin HKD Index investing-com 41647 41595 41406 42098 256.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin IDR Index investing-com 75950000 75949000 75594000 76550000 414000.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Bitcoin ILS Index investing-com 19043.1 19046.7 18931.3 19280.6 159.50 0.84% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin INR Index investing-com 367770 367840 365592 372357 2922.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin JPY Index investing-com 591459 591149 587760 597912 4128.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin KRW Index investing-com 6118500 6119500 6064000 6174000 20499.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۷
Bitcoin MXN Index investing-com 99467 99485 100015 99983 790.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin MYR Index investing-com 21906.5 21921.2 21773.9 22168.5 169.90 0.78% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
Bitcoin PLN Index investing-com 20264.5 20284.1 20153.8 20518.3 30.30 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin RUB Index investing-com 344122 344002 342124 347222 1309.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin SAR Index investing-com 19876 19879.7 19759.4 20123.9 166.50 0.84% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin SEK Index investing-com 49308 49317 49016 49907 413.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin THB Index investing-com 169708 169615 168195 170309 190.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Bitcoin TRY Index investing-com 30812 30950 30812 31250 428.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Bitcoin VND Index investing-com 123028087 123051300 122306175 124562442 1030641.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin ZAR Index investing-com 74492 74506 74055 75421 592.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin Euro Index investing-com 4716 4710.2 4699.4 4779.4 42.10 0.89% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
بیت کوین / Bitcoin 5300 5301 5268.6 5364.5 44.20 0.83% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/AUD acx 6983.1 - 6983.1 7024.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۱
BTC/AUD anx 5699.8 6234.1 5699.8 6376.6 534.30 9.37% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
BTC/USD anx 4079.3 4461.8 4079.3 4461.8 382.50 9.38% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۹
BTC/USD cbx 5228.76 5222.29 5194.73 5310 65.23 1.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD exx 5227.7 5223.9 5194 5310 63.30 1.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD uex 5223.46 5225.48 5197.25 5309.86 66.14 1.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/EUR luno 4700.02 4700.03 4700.01 4765 37.83 0.80% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/NGN luno 1910790 1913583 1908006 1919520 8720.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/THB tdax 164406 - 164406 164406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
BTC/USD abcc 5226.81 5224.4 5189.15 5309.64 64.24 1.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 5233 5229 5199 5318 64.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD exmo 5327.5 5331.9 5291 5368.7 13.40 0.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD gdax 5267.1 5266.9 5243.3 5344.9 51.50 0.98% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD idax 5226.76 5223.56 5193.07 5310.98 63.11 1.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD idcm 5229.64 5230.64 5200.38 5309.32 59.25 1.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD okex 5225.1 5224.7 5193.3 5311.6 66.40 1.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/KRW cpdax 6118500 6119500 6064000 6174000 20500.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۷
BTC/USD bibox 5226.1 5223.6 5194.6 5311 63.80 1.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD bit-z 5225.4 5223.9 5191.8 5311 65.20 1.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD huobi 5224.7 5223.6 5195.2 5310 65.40 1.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD itbit 5268.3 5268.5 5244.8 5342.5 49.70 0.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD lbank 5225.17 5223.65 5190.92 5307.33 61.69 1.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD liqui 3557.7 - 3557 3572.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
BTC/USD simex 5290.02 5287.68 5260.43 5367.77 31.44 0.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD tidex 5242.116 5315 5242.116 5315 79.56 1.52% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۱۳
BTC/USD upbit 5221.6 5225.3 5191.3 5313.9 75.80 1.45% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD xbtce 5313.4 5327.1 5313.4 5327.1 39.50 0.74% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۱۳
BTC/USD yobit 5552 5525.9 5525.9 5589.4 23.30 0.42% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/KRW korbit 6115000 6110000 6062500 6179500 13500.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/TRY paribu 30911 30925 30801 31218 288.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 5228.8 5222.3 5196 5310 65.20 1.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD bitibu 5341.37 5334.28 5276.06 5341.37 60.97 1.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۹:۴۹
BTC/USD bitmax 5226.96 5223.78 5194.57 5310.96 63.04 1.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD bitmex 5263 5264 5243 5340.5 50.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD bitrue 5233.34 5226.84 5205.55 5310.94 53.91 1.03% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/USD cex-io 5301.8 5315 5288.7 5370 41.10 0.78% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
BTC/USD gemini 5268.2 5270 5245.9 5340.1 52.10 0.99% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD getbtc 3793.8 - 3775 3909.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD hitbtc 5226.6 5225.6 5197.6 5312.6 68.40 1.31% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD kraken 5265.3 5264.8 5237.5 5341.5 51.60 0.98% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD kucoin 5223.2 5224.8 5193.8 5309.9 66.30 1.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD okcoin 5261.2 5260.9 5238.3 5338.6 49.40 0.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/USD ooobtc 5222.876 5228.5978 5193.8112 5310.3178 72.09 1.38% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD p2pb2b 5224.32 5232.86 5029.84 5303.99 184.41 3.66% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/USD quoine 5287.2 5279.8 5245 5339.9 29.80 0.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD zb-com 5224.9 5224.4 5193.4 5310.9 65.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/ARS bitinka 223680.7 223114.99 222659.34 224207.49 475.64 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
BTC/BOB bitinka 37060.7 36960.96 36714.56 37220.44 219.17 0.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
BTC/CLP bitinka 3542184.3 3541357.1 3541119.9 3551970.8 2350.20 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۲۵
BTC/CNY bitebtc 39356.08 39224.44 39005.6 39865.28 364.60 0.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/COP bitinka 28970.2 - 28970.2 28970.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/COP bitinka 16620580.9 16635295.3 16620580.9 17050139.5 236869.10 1.43% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/EUR bitinka 4676.39 4667.86 4667.86 4765.14 64.45 1.38% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/EUR bitsane 4699.644 4718.132 4653.188 4765.125 61.25 1.30% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۳
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BTC/PEN bitinka 17571.04 17572.54 17533.48 17675.59 20.87 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۲۹
BTC/SGD coinhub 6974.76 - 6716.47 7072.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۵۷
BTC/TRY btcturk 30850 30932 30684 31200 339.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/TRY btcturk 17999 - 17999 17999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/TRY koineks 31399.99 31444.99 30899 31500 50.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD allcoin 5429.3 - 5387.9 5566.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۴۹
BTC/USD binance 5224.7 5224.3 5196.1 5312.3 65.30 1.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD bitinka 5282.42 5310.09 5268.34 5342.37 34.25 0.65% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
BTC/USD bitlish 5277.79 5273.53 5266.46 5336.97 12.14 0.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD bitmart 5227.27 5223.8 5193.61 5309.95 63.71 1.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD bitsane 5308.23 5409.7 5304.24 5409.7 100.07 1.89% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
BTC/USD bittrex 5221.6 5225.3 5190.3 5313.9 66.40 1.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD btcturk 5220 5230 5220 5282 11.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۲۹
BTC/USD coinall 5226.9 5223.9 5194.2 5310.5 64.60 1.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD coinegg 5220.104 5226.8306 5196.3885 5307.88 73.45 1.41% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD coinhub 5151.46 - 4971.54 5194.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۵۳
BTC/USD exrates 5310.5839 5301.1052 5273.9943 5359.3025 33.61 0.63% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD gate-io 5225 5222 5191.2 5305.8 61.10 1.17% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD lakebtc 5834 5838.6 5810.4 5907.6 50.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD panxora 5302.072 5303.6717 5268.6268 5362.6362 41.19 0.78% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
BTC/USD tidebit 5249 - 5003 5297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۱۷
BTC/BRL coinbene 21215.83 21211.21 21132.98 21268.56 8.31 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/NGN bitbegin 1358000 - 1358000 1358000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/NGN bitbegin 1904826.38 - 1904826.38 1904826.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۲۵
BTC/USD bitflyer 5257.2 5290 5257.2 5327.2 52.70 1.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۱۳
BTC/USD bitforex 5227.67 5224.86 5193.5 5311.38 63.91 1.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD bitstamp 5269.5 5264 5240.7 5340.5 46.40 0.88% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD coinbene 5226.5 5223.5 5193.1 5315.9 63.40 1.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD dragonex 5228.03 5222.99 5193.96 5309.72 62.53 1.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD gatecoin 4910 - 4910 4910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۱۷
BTC/USD kryptono 5227.323 5223.512 5193.787 5311.947 61.45 1.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD livecoin 5358.1 5357.2 5321.5 5397.8 26.90 0.50% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD poloniex 5229.7 5228.5 5202.1 5311.3 65.40 1.25% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44780 44780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CAD coinfield 7060.85 7050.29 7030 7219.55 50.35 0.71% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/CHF bitci-com 5418.9978 5358.3111 5259.148 5494.9338 65.87 1.23% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/EUR coinfield 4677.43 4682 4644.25 4746.13 42.87 0.92% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/TRY bitci-com 30684 30664 30551 31108 119.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/TRY vebitcoin 30812 30950 30812 31250 428.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/USD btc-alpha 5273.5 5274.5 5242.3 5337.6 42.40 0.80% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD cobinhood 5236.3 5231.9 5190.1 5309.9 48.80 0.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD coinfield 5264.07 5264.27 5223.08 5347.55 57.26 1.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD coinsbank 5266 5263.5 5248 5389.7 48.20 0.92% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD cointiger 5226.3 5222.9 5193 5318.1 62.90 1.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/USD cryptopia 3499.7 - 3445.3 3499.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۴
BTC/XRP coinfield 1.3971 - 1.3969 1.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/XRP coinfield 16448.9179 16439.2191 16043.2641 16527.2171 375.38 2.34% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/THB satang-pro 167764 167765 166747 167765 889.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۱
BTC/USD quadrigacx 4099.7 - 3900 4180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/AUD btc-markets 7045.3 - 6774.4 7441.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۳
BTC/AUD btc-markets 7398.9 7404.5 7375 7509 47.90 0.65% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
BTC/USD cryptaldash 5523.06 4945.54 4735.58 6071.03 448.75 8.84% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۹
BTC/BITCNY cointiger 24221 - 22817 24338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/BITCNY cointiger 35265 35331 35009 35873 416.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
BTC/BITCNY cointiger 24240 - 24133 24240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BTC/USD trade-by-trade 5290 5296 5290 5299 19.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۶:۱۷
BTC/AUD independent-reserve 7431.38 7419.03 7359.98 7505.97 23.63 0.32% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
BTC/AUD independent-reserve 7054.62 - 7050.11 7065.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۷
BTC/NZD independent-reserve 7962.09 7948.86 7885.6 8057.22 25.32 0.32% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
BTC/USD independent-reserve 5318.53 5309.7 5263.55 5371.92 16.92 0.32% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
Bitcoin CHF Index investing-com 5376.9 5376.5 5345.7 5438.5 41.60 0.77% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
Bitcoin GBP Index investing-com 4140.6 4141.8 4117 4176.4 17.70 0.43% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Bitcoin SGD Index investing-com 7220.7 7221.8 7170.6 7307.1 66.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
بیشتر

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.032 0.0321 0.032 0.0327 0.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC gdax 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC okex 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۲۹
ETH/BTC zaif 0.0322 0.0325 0.0322 0.0327 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۵۳
ETH/EUR exmo 155.4 155.5 155.24 159.92 4.19 2.70% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/EUR gdax 150.75 150.87 149.94 155.33 4.03 2.67% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/JPY zaif 18990 19000 18850 19570 480.00 2.53% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
ETH/LTC exmo 2.2012 2.2001 2.119 2.29 0.06 2.99% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/PLN exmo 726.89 729.3 686.3 734 34.62 5.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/RUB exmo 11050 11034.6 10950 11315 250.50 2.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/UAH exmo 4507.2 4510.3 4483.7 4612.7 98.20 2.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/BTC bibox 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
ETH/BTC bit-z 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC gopax 0.0326 - 0.0326 0.0326 0.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۱۳
ETH/BTC huobi 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC lbank 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/BTC liqui 0.032 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۸
ETH/BTC tidex 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
ETH/BTC xbtce 0.0325 - 0.0325 0.0325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۴۵
ETH/BTC yobit 0.0322 0.0321 0.0321 0.0327 0.00 1.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
ETH/CNH xbtce 1183.4 - 1183.4 1183.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 172.97 172.96 172.9 177.14 4.14 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/EUR xbtce 156.14 - 156.14 156.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۵:۱۷
ETH/JPY xbtce 19040 - 19040 19040 4572.00 31.60% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۵۳
ETH/KRW gopax 196200 196000 194800 201000 4500.00 2.29% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/LTC xbtce 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
ETH/RUB xbtce 11503.8 - 11503.8 11503.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
ETH/AUD quoine 239.1 237.8 237.8 242.32 2.08 0.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۵۷
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0321 0.0322 0.0321 0.0327 0.00 2.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۷
ETH/BTC bitbay 0.0319 0.0323 0.0319 0.0325 0.00 2.19% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۵۳
ETH/BTC cex-io 0.032 0.0321 0.032 0.0326 0.00 2.19% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۲۹
ETH/BTC gemini 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۵۷
ETH/BTC hitbtc 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC kraken 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/BTC kucoin 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۲۹
ETH/BTC quoine 0.0321 0.0322 0.0319 0.0327 0.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC zb-com 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
ETH/CAD kraken 230.08 227.99 227.99 236 5.53 2.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۷
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 150.17 - 150.17 150.17 4.83 3.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۴۹
ETH/EUR cex-io 151.17 151.36 149.48 155.1 3.33 2.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/EUR kraken 151 150.96 149.72 155.1 3.55 2.35% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/EUR quoine 151.09 151.19 149.9 154.45 2.84 1.88% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/GBP kraken 125.44 127.86 114.63 127.86 4.78 3.81% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۵۳
ETH/HKD quoine 1341.8 1361.5 1341.8 1363.2 25.00 1.86% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۵۳
ETH/IDR quoine 1842056 - 1842056 1842056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۲۹
ETH/JPY kraken 19048 19103 19048 19103 301.00 1.58% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۵۳
ETH/JPY quoine 19024 19026 18900 19517 413.00 2.17% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/PHP quoine 9461.7 - 9461.7 9462.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
ETH/PLN bitbay 649.67 650.46 644.78 668.5 15.65 2.41% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/SGD quoine 229.95 229.49 228.74 235.49 5.42 2.36% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
ETH/BTC allcoin 0.0336 0.0335 0.0327 0.0341 0.00 2.75% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC binance 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC bitbank 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۹
ETH/BTC bittrex 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
ETH/BTC coinegg 0.0322 0.0321 0.032 0.0327 0.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/BTC gate-io 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
ETH/BTC lakebtc 0.0332 - 0.0332 0.0332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۲۱
ETH/KRW bithumb 196400 196000 194600 201200 4000.00 2.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/KRW coinone 196100 196000 194400 201100 4300.00 2.19% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/TRY btcturk 989 988 1000 999 25.00 2.53% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۲۹
ETH/BTC bitflyer 0.0322 0.0321 0.032 0.0328 0.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۷
ETH/BTC bitstamp 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۳
ETH/BTC coinrail 0.0434 - 0.0434 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۴۹
ETH/BTC livecoin 0.0322 0.0323 0.032 0.0331 0.00 1.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC poloniex 0.0321 0.0322 0.0321 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/EUR bitstamp 150.54 150.8 149.69 155.13 3.91 2.60% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/KRW coinnest 30000 33000 29000 39000 2000.00 7.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/KRW coinrail 164000 - 164000 164000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0332 - 0.0327 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۵۶
ETH/LTC cryptopia 3.76 - 3.76 3.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/XAU synthetic 0.1334 0.1333 0.1325 0.1371 0.00 2.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/BTC bxthailand 0.032 0.0325 0.0317 0.0325 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۴۹
ETH/BTC quadrigacx 0.0311 - 0.0302 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/CAD quadrigacx 163.29 - 163.29 163.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۴
ETH/DOGE cryptopia 56343 - 55104 57141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC btc-indonesia 0.0322 0.0325 0.0322 0.0327 0.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
ETH/IDR btc-indonesia 2439000 2444000 2430000 2500000 55000.00 2.26% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
اتریوم / Ethereum 164.05 - 158.6 164.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/AUD acx 237.23 239.33 237.23 246.08 6.85 2.89% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC cbx 0.0321 0.0322 0.0321 0.0327 0.00 2.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۷
ETH/USD cbx 167.93 167.68 166.6 173.3 4.41 2.63% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD exx 167.84 167.57 166.77 172.99 4.72 2.81% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC abcc 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۹
ETH/BTC idax 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC idcm 0.0323 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۵
ETH/BTC stex 0.0322 0.0319 0.0318 0.0332 0.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/HKD idcm 1316.98 1317.08 1308.27 1360.05 36.12 2.74% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/THB tdax 5380.2 - 5380.2 5380.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/USD abcc 167.69 167.48 166.44 173.48 4.87 2.90% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD abcc 162.72 - 162.72 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD exmo 171.11 170.81 169.46 175.3 3.42 2.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 169.06 168.92 168.13 174.45 4.43 2.62% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD idax 167.88 167.6 166.69 173.39 4.67 2.78% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD idcm 167.94 167.91 166.76 173.39 4.62 2.75% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD okex 167.84 167.6 166.75 173.18 4.73 2.82% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC simex 0.0321 0.0322 0.0319 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۳
ETH/BTC tokok 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
ETH/BTC upbit 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/EUR itbit 151.15 153.4 151.15 153.4 3.00 1.98% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۱۳
ETH/KRW upbit 196350 196050 194500 201050 3900.00 1.99% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/SGD itbit 222.1 - 222.1 222.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
ETH/USD bibox 163.16 - 157.92 163.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bibox 167.85 167.63 166.66 173.22 4.67 2.78% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD bit-z 167.75 167.59 166.64 173.36 4.81 2.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 167.82 167.64 166.65 173.39 4.72 2.81% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD itbit 169.45 169.25 168.1 174.4 3.80 2.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۳
ETH/USD itbit 163.3 - 162.7 163.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD lbank 167.62 167.63 166.51 173.18 4.97 2.97% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD liqui 114.18 - 113.63 114.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD simex 169.02 169.08 167.4 174.4 4.68 2.77% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD tidex 175 - 174 175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۲:۴۱
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tokok 167.84 167.6 166.75 173.4 4.67 2.78% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD tokok 162.61 - 162.61 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD upbit 167.75 167.36 166.16 173.31 4.97 2.96% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 169.66 - 169.66 169.66 6.09 3.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 178.56 178 177.26 182.5 2.43 1.36% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۵
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC bilaxy 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC bitibu 0.0325 - 0.0325 0.0325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۲۵
ETH/BTC fatbtc 0.0319 0.032 0.0314 0.0335 0.00 2.82% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC hotbit 0.0322 0.0321 0.032 0.0327 0.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC ooobtc 0.032 - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۵
ETH/BTC p2pb2b 0.032 0.0321 0.032 0.0327 0.00 2.50% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/CNY fatbtc 1161.94 1150.43 1150.43 1231.16 14.45 1.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/CNY fatbtc 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY paribu 999 995 1000 999.98 13.71 1.37% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۱
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 167.93 167.68 166.6 173.3 4.41 2.63% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bilaxy 167.8 167.39 166.62 173.2 4.73 2.82% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD bilaxy 162.46 - 162.46 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD bitbay 170.26 179.37 170.26 179.37 9.71 5.70% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 161 - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD bitibu 173.52 173.77 173.52 173.77 1.61 0.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۹:۴۹
ETH/USD cex-io 170.51 169.85 169.23 175 4.52 2.65% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 169 169.3 168.01 174.48 4.70 2.78% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 167.85 167.65 166.67 173.15 4.77 2.84% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hotbit 165.87 166.15 165.59 167.24 0.27 0.16% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD hotbit 158.23 - 157.92 158.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD kraken 169.13 168.95 168.07 174.23 4.36 2.58% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 167.75 167.7 166.46 173.31 4.86 2.90% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD ooobtc 167.61 167.39 165.82 173.01 4.95 2.95% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/USD p2pb2b 161.26 167.93 161.25 172.9 11.54 7.16% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۷
ETH/USD quoine 169.8 169.72 168 174.26 4.13 2.43% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD topbtc 168.4 168.01 166.16 175.32 5.24 3.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD topbtc 163.61 - 163.61 163.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD zb-com 167.81 167.63 166.63 173.34 4.67 2.78% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitebtc 0.0326 0.0328 0.0324 0.0333 0.00 2.45% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC bitlish 0.0328 - 0.0326 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۲۸
ETH/BTC bitmart 0.0321 0.0322 0.032 0.0328 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۲۹
ETH/BTC coinall 0.0321 0.0322 0.0321 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۹
ETH/BTC coinmex 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۱
ETH/BTC exrates 0.0322 0.032 0.032 0.0334 0.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC panxora 0.0321 0.0322 0.032 0.0325 0.00 2.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/CNY bitebtc 1259.15 1257.43 1251.72 1299.47 37.54 2.98% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/HKD tidebit 1376.7 1381.3 1351.3 1382.8 2.80 0.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/SGD coinhub 230.79 - 218.8 239.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۴۹
ETH/TRY koineks 993.86 993.99 1000 999.7 29.14 2.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD allcoin 199 - 199 199 0.99 0.50% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۹:۰۹
ETH/USD binance 167.78 167.56 166.51 173.2 4.71 2.81% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitebtc 188.27 188.26 186.39 193.99 5.15 2.74% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD bitlish 170.5 173.87 170.5 173.87 2.86 1.68% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۳
ETH/USD bitmart 167.87 167.6 166.64 173.42 4.66 2.78% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD bittrex 167.75 167.36 166.16 173.31 4.97 2.96% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinall 167.84 167.68 166.8 173.39 4.72 2.81% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD coinhub 167.82 - 163.91 172.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۵۳
ETH/USD coinhub 167.82 - 167.82 167.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD exrates 170.21 170 169.31 174.85 4.35 2.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD gate-io 167.75 167.63 166.45 173.18 4.85 2.89% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD panxora 170.06 170.18 168.868 174.785 4.21 2.48% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/USD tidebit 148.31 169.75 133.87 179.53 10.71 7.78% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BRL coinbene 680.87 681.54 676.67 694.33 12.20 1.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC bitforex 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC coinbene 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC dragonex 0.0342 - 0.034 0.0346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC gatecoin 0.0002 - 0.0002 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۲۰
ETH/BTC kryptono 0.0321 0.032 0.032 0.0326 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitfinex 151.14 151.38 150.21 155.56 3.95 2.61% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/EUR gatecoin 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
ETH/GBP bitfinex 129.6 130.2 129.6 134.26 4.54 3.50% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
ETH/HKD gatecoin 909.1 - 909.1 909.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۵:۳۶
ETH/JPY bitfinex 19060 19062 18868 19554 479.00 2.51% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۳
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitfinex 170.19 170.2 168.89 174.9 4.12 2.42% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD bitforex 167.91 167.63 166.63 173.37 4.64 2.76% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD bitstamp 169.29 168.92 168.26 174.27 4.31 2.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 168.09 168.02 166.84 173.42 4.69 2.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD dragonex 167.82 167.69 166.68 173.31 4.69 2.79% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD gatecoin 141 - 141 224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۳
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kryptono 167.84 167.6 166.75 173.4 4.70 2.80% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD livecoin 173.86 172.83 171.29 177.06 1.33 0.76% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 167.74 167.76 166 173.26 5.07 3.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC bitci-com 0.0318 0.0316 0.0316 0.0331 0.00 3.46% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC btc-alpha 0.0321 0.0322 0.0321 0.0327 0.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/BTC cobinhood 0.0321 0.0322 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/BTC cointiger 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC vebitcoin 0.032 0.0323 0.032 0.0327 0.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۹
ETH/CAD coinfield 226.57 226.89 223.99 238.81 5.61 2.48% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/CHF bitci-com 16.33 - 16.06 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/CHF bitci-com 172.92 171.77 168.8 179.23 2.99 1.73% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/CNY synthetic 1124.3 1125.3 1115.7 1161.2 33.00 2.94% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/EUR coinfield 150.24 150.21 148.64 154.82 4.24 2.82% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/ILS synthetic 611.51 610.83 607.09 628.4 14.61 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/INR synthetic 7819.3 - 7209.9 7921.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
ETH/INR synthetic 11809.8 11796.6 11724.5 12136 282.10 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/MXN synthetic 3194.1 3190.5 3171 3282.3 76.30 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/MYR synthetic 703.33 702.54 698.25 722.75 16.80 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/SAR synthetic 638.26 637.54 633.64 655.88 15.24 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/SEK synthetic 1583.4 1581.6 1571.9 1627.1 37.80 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/TRY bitci-com 982.02 985.72 1000.12 999.88 27.07 2.76% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/TRY vebitcoin 1000 995 1000 998 15.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/USD btc-alpha 169.34 169.15 168.04 174.03 4.06 2.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 167.78 167.69 166.48 173.12 4.60 2.74% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinfield 169.01 168.83 167.59 174.61 4.77 2.82% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD cointiger 167.77 167.64 166.45 173.25 4.82 2.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD cryptopia 116.74 - 113.1 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۲۸
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 3950673 3946263 3922122 4059773 94359.00 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/XRP coinfield 528.3865 527.9957 525.4851 531.7442 2.40 0.46% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/ZAR synthetic 2392.1 2389.4 2374.8 2458.1 57.10 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 5390 5442 5385 5547 121.00 2.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
ETH/THB satang-pro 5406.1 5379.6 5379.6 5563.1 153.60 2.84% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۱
ETH/AUD btc-markets 238.78 239 237 245.23 6.06 2.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC btc-markets 0.0321 0.0322 0.0321 0.0322 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۱۳
ETH/BITCNY cointiger 1409.9 - 1392.7 1416.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/BITCNY cointiger 1132.7 1133.5 1122.7 1171.1 31.50 2.78% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/BTC coinbase-pro 0.0321 0.032 0.032 0.0327 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۴۱
ETH/BTC coinexchange 0.0323 0.032 0.032 0.0328 0.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/EUR coinbase-pro 150.75 150.87 150 155.33 4.03 2.67% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/GBP coinbase-pro 131.62 130.68 130 134.79 2.78 2.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
ETH/USD coinbase-pro 169.06 168.92 168.13 174.41 4.43 2.62% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 150.9 150.93 149.96 155.22 3.76 2.49% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Ethereum AUD Index investing-com 238.48 239.06 237.08 245.15 6.18 2.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Ethereum BTC Index investing-com 0.0321 0.0322 0.0321 0.0327 0.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
Ethereum CAD Index investing-com 226.69 227 224.12 238.12 6.12 2.70% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Ethereum CNY Index investing-com 1163.7 1152.3 1152.3 1232.1 14.40 1.24% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Ethereum HKD Index investing-com 1321.501 1321.93 1311.6 1361.279 34.26 2.59% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Ethereum IDR Index investing-com 2439000 2444000 2430000 2500000 55000.00 2.26% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Ethereum ILS Index investing-com 611.51 610.83 605.08 628.4 14.61 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Ethereum INR Index investing-com 11809.8 11796.6 11724.5 12136 282.10 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Ethereum JPY Index investing-com 19022 19023 18890 19526 422.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Ethereum KRW Index investing-com 196171 195860 194431 200763 4024.00 2.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Ethereum MXN Index investing-com 3194.1 3190.5 3171 3282.3 76.30 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Ethereum MYR Index investing-com 703.33 702.54 695.93 722.75 16.80 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Ethereum PLN Index investing-com 676.47 677.79 667.1 691.3 0.27 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Ethereum RUB Index investing-com 11050 11034.6 10950 11315 250.50 2.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
Ethereum SAR Index investing-com 638.26 637.54 633.64 655.88 15.24 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Ethereum SEK Index investing-com 1583.4 1581.6 1571.9 1627.1 37.80 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Ethereum THB Index investing-com 5399.1 5421.6 5381.9 5554.2 136.10 2.52% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Ethereum TRY Index investing-com 1000 995 1000 998 15.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۷
Ethereum VND Index investing-com 3950673 3946263 3922122 4059773 94359.00 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Ethereum ZAR Index investing-com 2392.1 2389.4 2366.9 2458.1 57.10 2.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۵
Investing.com ETH Index investing-com 167.75 167.73 166.7 173.27 4.89 2.92% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۹
بیشتر

DNotes

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NOTE/LTC cryptopia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۴
NOTE/DOGE cryptopia