کالایاب
شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

انتخاب زیرشاخه

Aurora

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AOAR/ETH kucoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۴۵
AOAR/USD synthetic 0.0268 - 0.026 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۵۳
Aurora Index investing-com 0.0268 - 0.026 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۵۳
Aurora ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۴۵
بیشتر

AurumCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AU/BTC cryptopia 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/LTC cryptopia 0.7345 - 0.4404 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۴
AU/USD synthetic 48.036 - 29.572 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/DOGE cryptopia 8397.4 - 13299.8 9940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
AU/BTC coinexchange 0.0145 - 0.0039 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin Index investing-com 48.036 - 28.535 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin BTC Index investing-com 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
بیشتر

Bitcoin Cash SV [IOU]

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCHSV/USD cbx 132.49 132.5 131.62 133.72 0.38 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BSV/BTC huobi 0.0131 0.0132 0.0131 0.0133 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
BSV/BTC upbit 0.0132 0.0131 0.0131 0.0133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
BSV/KRW upbit 160150 159850 158950 161550 250.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BSV/KRW upbit 97280 - 101850 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/USD huobi 132.48 132.5 131.52 133.83 0.38 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHSV/BTC idax 0.0237 - 0.023 0.0245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۶:۴۴
BCHSV/BTC okex 0.0131 0.0132 0.0131 0.0133 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۵۲
BCHSV/USD okex 132.5 132.48 131.4 133.7 0.28 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BSV/BTC hotbit 0.0124 0.0123 0.0122 0.0131 0.00 5.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BSV/ETH hotbit 0.6744 0.646 0.6416 0.6751 0.03 3.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BSV/EUR kraken 45.8 - 45.4 46.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۳:۱۳
BSV/EUR kraken 45.8 - 45.8 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۲:۰۹
BSV/KRW korbit 159400 159100 158700 159400 700.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۳
BSV/THB bitkub 4495.91 4100 4100 4495.91 40.01 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BSV/USD hotbit 124.72 124.82 122.42 128.77 0.49 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BSV/USD kraken 51.6 - 51.2 52.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۳:۲۵
BCHASV/BTC abcc 0.0132 0.0133 0.0129 0.0134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
BCHASV/USD abcc 132.14 133.38 130.12 135.15 1.39 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHSV/BTC bibox 0.0132 0.0133 0.0129 0.0138 0.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHSV/BTC bit-z 0.0131 0.0132 0.013 0.0133 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۵۲
BCHSV/BTC yobit 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 15.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۰:۰۴
BCHSV/ETH bibox 0.7039 0.7093 0.6868 0.7355 0.01 1.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHSV/ETH yobit 0.6819 - 0.5966 0.6819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۹
BCHSV/USD yobit 123 - 123 123 9.00 7.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHSV/USD yobit 89.34 - 85.0001 89.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/BTC bittrex 0.0132 0.0131 0.0131 0.0133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
BSV/BTC panxora 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۶:۱۶
BSV/ETH bittrex 0.6981 0.7031 0.6967 0.7031 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
BSV/KRW bithumb 157600 157400 156200 158200 500.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۳
BSV/USD bittrex 132.34 133.35 132.34 133.35 0.67 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۳۶
BSV/USD panxora 132.9 132.5 132.2 133.65 0.37 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۴۰
BTC/CHF panxora 9880.6082 9897.6388 9745.637 9932.8461 56.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/EUR panxora 9097.78 9106.07 8974.85 9145.88 41.24 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/GBP panxora 8019.0608 8035.2937 7906.1307 8062.6665 39.90 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/HKD panxora 79510.59 79575.21 78436.34 79961.23 462.63 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BCHASV/USD bibox 133.65 134.69 130.79 140.06 1.25 0.94% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHSV/BTC bigone 0.0131 0.0132 0.0131 0.0133 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
BCHSV/BTC hitbtc 0.0131 0.0132 0.0131 0.0134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
BCHSV/BTC kucoin 0.0131 0.0132 0.0131 0.0132 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
BCHSV/BTC otcbtc 0.0165 - 0.0165 0.0165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۶:۵۲
BCHSV/DOGE yobit 47881.065 - 47881.065 47881.065 3382.03 7.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۰:۰۴
BCHSV/ETH kucoin 0.6979 0.6976 0.6959 0.7055 0.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۳
BCHSV/ETH otcbtc 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۳:۰۱
BCHSV/INR bitbns 11055.03 - 11055.03 11055.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۳
BCHSV/INR bitbns 6499 - 6499 6499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD bigone 132.49 132.5 131.62 133.72 0.38 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHSV/USD bigone 85.317 - 85.317 85.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD hitbtc 132.48 132.86 131.38 133.51 0.19 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHSV/USD hitbtc 86.846 - 86.846 90.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD kucoin 132.48 132.52 131.53 133.7 0.39 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHSV/USD kucoin 80.0905 - 80.0905 80.0905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD otcbtc 190 - 189.99 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۵:۴۰
BCHSV/USD wazirx 128.05 - 128.05 128.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۷:۴۵
BCHSV/USD zb-com 134.01 - 134.01 134.01 4.61 3.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۳:۲۴
BSV/BTC bitforex 0.0131 0.0132 0.0131 0.0133 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
BSV/USD bitforex 132.53 132.44 131.45 133.73 0.23 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BSV/USD dragonex 132.15 132.26 131.49 133.48 0.61 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHASV/BCH coinex 0.4306 0.4305 0.429 0.4379 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHASV/BTC bitrue 0.0109 - 0.0105 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۷
BCHASV/BTC coinex 0.0131 0.0132 0.0131 0.0132 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
BCHASV/USD bitrue 56.58 - 54.07 56.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۷
BCHASV/USD coinex 132.37 132.5 131.36 133.88 0.07 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHSV/BTC binance 0.0112 - 0.0105 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۳
BCHSV/BTC gate-io 0.0131 0.0132 0.0131 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۳:۲۴
BCHSV/IDR indodax 1889000 1873000 1869000 1898000 16000.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۰۸
BCHSV/USD binance 58.9 - 55.14 59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۳
BCHSV/USD binance 97.18 - 102.47 99.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD gate-io 132.55 132.2 131.99 133.74 0.11 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
BCHSV/USD gate-io 84.8 - 84.8 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/EUR synthetic 61.8 - 61.8 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۲:۱۳
BSV/EUR synthetic 118.9 119.1 118.1 120 0.30 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۳
BCHSV/BTC bitfinex 0.0132 0.0131 0.0131 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱:۲۸
BCHSV/BTC poloniex 0.0212 - 0.0211 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
BCHSV/BTC poloniex 0.0132 0.0133 0.0131 0.0133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۲۱
BCHSV/USD bitfinex 99.9 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD bitfinex 133.09 132.61 132.16 134.26 0.59 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
BCHSV/USD coinbene 133.58 133.22 127.47 135.53 5.15 4.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BCHSV/USD coinbene 82.61 - 82.61 82.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BSV/THB bxthailand 4025.01 4150 4010 4150 88.99 2.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۳۲
BSV/BCH southxchange 0.4384 - 0.4384 0.4384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۴۱
BSV/BTC southxchange 0.0133 - 0.0133 0.0133 0.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۴:۲۸
BSV/USD southxchange 130.93 - 130.93 130.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۲۴
BCHSV/AUD btc-markets 202.6 202.81 202.6 202.81 3.60 1.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۶:۴۸
BCHSV/BTC btc-markets 0.016 - 0.0119 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/ZAR altcointrader 2279.4 - 2116.19 2290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۲۰
BSV/ZAR altcointrader 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۵۶
BCHSV/BTC trade-satoshi 0.0131 0.0132 0.0128 0.0132 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۸:۱۲
BCHSV/USD trade-satoshi 134.06 134.1 130.77 134.13 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
BCHSV/USD trade-satoshi 106.2179 - 106.2179 106.2179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/DOGE trade-satoshi 47355.8196 47361.7213 47355.8196 47416.3741 44.56 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۸:۰۱
Bitcoin Cash SV Index investing-com 132.91 133.15 130.9 133.98 1.77 1.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin Cash SV BCH Index investing-com 0.4306 0.4305 0.429 0.4379 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin Cash SV BTC Index investing-com 0.0131 0.0132 0.0131 0.0133 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com 0.6976 0.6973 0.6953 0.705 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com 118.9 119.1 118.1 120 0.30 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۳
Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com 1889000 1873000 1869000 1898000 16000.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۰۸
Bitcoin Cash SV INR Index investing-com 11055.03 - 11055.03 11055.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۳
Bitcoin Cash SV THB Index investing-com 4025.01 4150 4010 4150 88.99 2.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۳۲
Bitcoin Cash SV ZAR Index investing-com 2279.4 - 2116.19 2290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۲۰
Bitcoin Cash SV DOGE Index investing-com 47618.44 47621.39 47618.44 47648.72 1713.30 3.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۸:۰۱
بیشتر

BitTorrent

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTTN/TRX abcc 0.0405 - 0.0405 0.0407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD okex 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
BTTN/KRW upbit 1.89 - 1.89 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD huobi 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
BTTN/INR bitbns 0.1121 - 0.1121 0.1207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD bitbns 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
BTTN/USD bitmax 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
BTTN/USD hitbtc 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۱:۵۷
BTTN/USD wazirx 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۹
BTTN/BNB binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۴:۲۵
BTTN/IDR indodax 23 - 22 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
BTTN/KRW bithumb 2.46 - 2.46 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/TRY koineks 0.0095 - 0.0094 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۲۵
BTTN/USD binance 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
BTTN/USD bittrex 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD gate-io 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
BTTN/USD bitfinex 0.0016 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۲۵
BTTN/USD bitforex 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
BTTN/TRX cointiger 0.0504 - 0.0497 0.0504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD cointiger 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

Cosmos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATOM/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱:۰۸
ATOM/ETH okex 0.0143 0.0144 0.0141 0.0144 0.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ATOM/USD okex 2.71 2.7 2.67 2.73 0.05 1.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۸
ATOM/BTC huobi 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱:۰۸
ATOM/ETH huobi 0.0143 0.0144 0.0141 0.0144 0.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۰۸
ATOM/USD huobi 2.7032 2.7077 2.6713 2.722 0.03 1.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ATOM/BTC hotbit 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۰۸
ATOM/ETH hotbit 0.0142 0.0143 0.014 0.0145 0.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ATOM/USD hotbit 2.7075 2.7179 2.6603 2.7398 0.03 1.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ATOM/BNB binance 0.1031 0.1035 0.1017 0.1043 0.00 1.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
ATOM/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۳:۲۰
ATOM/BTC gate-io 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۲۴
ATOM/USD binance 2.701 2.711 2.672 2.726 0.03 1.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ATOM/USD gate-io 2.7075 2.6986 2.6632 2.7232 0.05 1.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
ATOM/BTC bitforex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱:۰۸
ATOM/ETH bitforex 0.0143 0.0142 0.0141 0.0144 0.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ATOM/USD bitforex 2.7066 2.7065 2.669 2.7225 0.04 1.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
بیشتر

Crypto.com Chain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRO/KRW gopax 55.8 - 55.8 55.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۷
CRO/USD synthetic 0.0429 0.0431 0.0427 0.0436 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۳
Crypto.com Chain Index investing-com 0.0428 0.0429 0.0426 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
بیشتر

ERC20

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERC20/USD synthetic 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
ERC20 Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
بیشتر

ETERNAL TOKEN

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XET/BTC idax 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
XET/ETH idax 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
XET/USD synthetic 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN Index investing-com 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
ETERNAL TOKEN ETH Index investing-com 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
بیشتر

Holo

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0013 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۴
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۵۲
HOT/INR wazirx 0.095 - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۴۰
HOT/TRY paribu 0.0072 - 0.0072 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۳:۴۴
HOT/USD wazirx 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۲
Holo Index investing-com 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۲
بیشتر

Insight Chain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INB/USD dragonex 0.2641 - 0.2456 0.2658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۵۲
Insight Chain Index investing-com 0.2641 - 0.2456 0.2658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۵۲
بیشتر

KuCoin Shares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KCS/BTC kucoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/ETH kucoin 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/USD kucoin 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares Index investing-com 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KuCoin Shares ETH Index investing-com 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
بیشتر

Maker

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MKR/BTC exmo 0.0498 0.0496 0.0483 0.0507 0.00 2.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
MKR/ETH ddex 2.61 - 2.61 2.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۴۸
MKR/ETH ddex 3.5064 - 3.5064 3.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۱
MKR/USD okex 491.6 509 491.6 509 5.80 1.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۶:۴۸
MKR/BTC bibox 0.0494 0.0493 0.0479 0.0498 0.00 2.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
MKR/ETH bibox 2.6245 2.6211 2.5523 2.6412 0.06 2.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
MKR/USD hitbtc 502.36 502.39 498.87 502.39 1.21 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۵۷
MKR/ETH gate-io 2.4283 - 2.4283 2.5104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۱۷
MKR/USD gate-io 493.55 - 493.55 493.55 26.40 5.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۰:۰۴
MKR/BTC ethfinex 0.0498 0.05 0.0498 0.05 0.00 1.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
MKR/BTC ethfinex 0.1101 0.1089 0.1089 0.1109 0.00 3.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۷:۵۷
MKR/ETH ethfinex 2.6594 2.6581 2.6581 2.6594 0.04 1.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۱۶
MKR/USD ethfinex 503.99 506.5 497.85 506.56 8.44 1.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۸:۵۶
MKR/ETH etherdelta 3.697 - 3.697 3.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۵۲
MKR/BTC coinbase-pro 0.082 - 0.082 0.0825 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۰:۰۸
MKR/ETH kyber-network 2.6314 2.6605 2.6215 2.6605 0.02 0.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۶:۲۸
MKR/ETH kyber-network 3.4357 3.433 3.4301 3.5026 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۹
Maker Index investing-com 500.82 500.85 498.47 503.29 0.53 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۵۷
Maker BTC Index investing-com 0.0497 0.0496 0.0484 0.0506 0.00 2.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Maker ETH Index investing-com 2.6316 2.6313 2.6079 2.6593 0.02 0.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
بیشتر

Mixin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XIN/BTC cbx 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
XIN/EOS cbx 41 - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
XIN/ETH cbx 0.8179 - 0.8179 0.8179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
XIN/USD cbx 149.89 - 149.33 149.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
XIN/BTC bigone 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
XIN/EOS bigone 39.81 - 39.31 39.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
XIN/ETH bigone 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Mixin Index investing-com 149.89 - 149.23 149.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Mixin BTC Index investing-com 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
Mixin ETH Index investing-com 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

Paxos Standard Token

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PAX/BTC uex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD uex 1.0074 1.0068 1.0068 1.0074 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC abcc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD abcc 1.0077 1.0073 1.0073 1.0077 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD okex 1.0073 1.0072 1.0071 1.0073 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC cpdax 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC hotbit 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۲۰
PAX/ETH hotbit 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
PAX/USD bitrue 1.0074 1.0076 1.0074 1.0076 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD hotbit 1.0072 1.006 1.0052 1.0072 0.01 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD zb-com 1.0078 1.0074 1.007 1.0078 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/XRP bitrue 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD binance 1.0076 1.0074 1.0074 1.0076 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD bittrex 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۱۶
PAX/USD coinbene 1.0073 1.0074 1.0073 1.0075 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token Index investing-com 1.0075 1.0073 1.0072 1.0075 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Paxos Standard Token ETH Index investing-com 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
Paxos Standard Token XRP Index investing-com 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
بیشتر

Pundi X

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NPXS/LA latoken 0.0353 - 0.0353 0.0353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/KRW coinnest 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD coinbene 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD synthetic 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

SpankChain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPANK/USD ethfinex 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/LTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SPANK/USD synthetic 0.0476 - 0.0454 0.0495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۶
SPANK/DOGE cryptopia 25 - 20.017 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SpankChain Index investing-com 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SpankChain ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
بیشتر

TaTaTu

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TTU/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/USD liqui 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/USD synthetic 0.0095 - 0.0095 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TaTaTu Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TaTaTu Index investing-com 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
بیشتر

Tezos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۴۵
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۴۴
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۵
XTZ/USD uex 0.82 - 0.35 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
XTZ/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۵۳
XTZ/ETH huobi 0.0061 0.0062 0.006 0.0062 0.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۸:۰۸
XTZ/BTC bitmax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۵۳
XTZ/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۲۵
XTZ/CAD kraken 1.5506 - 1.5506 1.5506 0.05 3.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
XTZ/ETH bitmax 0.0061 0.0062 0.006 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۹:۰۴
XTZ/ETH hitbtc 0.0061 0.006 0.006 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۵:۵۲
XTZ/ETH kraken 0.0061 0.006 0.006 0.0061 0.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۵:۳۲
XTZ/EUR kraken 1.0355 1.0324 1.0255 1.0464 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۲۹
XTZ/USD hitbtc 1.152 1.1505 1.1402 1.1632 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
XTZ/USD kraken 1.1537 1.1514 1.1416 1.1661 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
XTZ/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۲۹
XTZ/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۵
XTZ/ETH gate-io 0.0061 - 0.0061 0.0061 0.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۲۱
XTZ/KRW coinone 420 - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/KRW coinone 1398 1392 1355 1398 44.00 3.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۹:۰۴
XTZ/USD gate-io 1.1504 1.152 1.1406 1.1608 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
XTZ/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۴۱
XTZ/USD bitfinex 1.1617 1.1502 1.1438 1.1617 0.02 1.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۲۸
Tezos Index investing-com 1.1521 1.1511 1.1419 1.1617 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Tezos BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۲۵
Tezos CAD Index investing-com 1.5506 - 1.5506 1.5506 0.05 3.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Tezos ETH Index investing-com 0.0061 0.006 0.006 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۵:۰۴
Tezos EUR Index investing-com 1.0355 1.0324 1.0255 1.0464 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۲۹
Tezos KRW Index investing-com 1398 1392 1355 1398 44.00 3.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۹:۰۴
بیشتر

ThoreCash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TCH/ETH bitebtc 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۲۴
TCH/USD synthetic 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
ThoreCash Index investing-com 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

TrueUSD

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TUSD/BNB binance 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
TUSD/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TUSD/ETH binance 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
TUSD/USD binance 1.0042 - 1.0031 1.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TUSD/BTC cointiger 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TrueUSD Index investing-com 1.0042 - 1.0031 1.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TrueUSD BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TrueUSD ETH Index investing-com 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
بیشتر

UNUS SED LEO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LEOu/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
LEOu/ETH okex 0.0063 - 0.0063 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۱
LEOu/USD okex 1.1815 1.1812 1.1705 1.1815 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۲۴
LEOu/USD zb-com 1.217 1.17 1.17 1.217 0.05 3.99% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
LEOu/USD gate-io 1.1811 1.1799 1.1681 1.1838 0.01 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
LEOu/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۲۰
LEOu/ETH bitfinex 0.0062 0.0061 0.0061 0.0062 0.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۶:۱۲
LEOu/USD bitfinex 1.185 1.1848 1.1599 1.185 0.02 1.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۱۷
LEOu/ETH switcheo-network 0.0061 0.0059 0.0051 0.0061 0.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
UNUS SED LEO Index investing-com 1.1849 1.1848 1.1606 1.1849 0.01 1.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۹
UNUS SED LEO BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۶:۱۶
UNUS SED LEO ETH Index investing-com 0.0061 0.006 0.0054 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
بیشتر

USD Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USDC/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۷
USDC/USD okex 0.9988 0.9985 0.9984 1.0002 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
USDC/BTC hotbit 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۴۸
USDC/ETH hotbit 0.0052 0.0053 0.0052 0.0053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
USDC/KRW korbit 1225 - 1195 1225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۴:۲۰
USDC/USD hotbit 0.9896 0.9895 0.9792 0.9909 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
USDC/BNB binance 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USDC/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۲۴
USDC/USD synthetic 0.9983 0.9989 0.9796 1 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۳
USD Coin Index investing-com 0.9988 0.9984 0.9982 1.0001 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
USD Coin BNB Index investing-com 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USD Coin BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۷
USD Coin ETH Index investing-com 0.0052 0.0053 0.0052 0.0053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
USD Coin KRW Index investing-com 1225 - 1195 1225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۴:۲۰
بیشتر

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 15070 14961.7 14880 15152.6 114.60 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/AUD anx 5018.4 - 5006 5020.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۵۷
BTC/CAD anx 9410.6 - 9407.2 9413.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CHF anx 6945.2 - 6939 6950.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CNY anx 48327 - 48326 48327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱:۴۱
BTC/EUR anx 6224.5 - 6218 6226.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 5526.4 - 5523.6 5528.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/HKD anx 54510 - 54510 54510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۳:۴۱
BTC/JPY anx 755852 - 755525 756595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/NZD anx 10609.3 - 10601.2 10611.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 9565.1 - 9560.1 9569.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 9285.3 9278.7 9178.7 9342.8 27.20 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/EUR gdax 9091.5 9105.5 8991.2 9150 7.30 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/GBP gdax 8400 - 8177.7 8585.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/JPY zaif 1067505 1067420 1054390 1074575 2685.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/PLN exmo 39750.7 39589.8 39191.8 40428.1 562.60 1.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/RUB exmo 674616 676000 668631 679759 466.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/UAH exmo 251300 251656 249789 253497 976.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 81473 - 81473 81473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۲۴
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 8840.8 - 8840.8 9365.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۵۳
BTC/EUR xbtce 9045.3 9010.1 8934.4 9084.7 27.90 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/GBP xbtce 8260.3 8245.8 8156.1 8279.6 39.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/JPY fisco 1072270 1100980 1060000 1100980 31670.00 3.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۵۶
BTC/JPY xbtce 1060648 1059606 1052720 1069277 1168.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
BTC/KRW gopax 12170000 12200000 12080000 12270000 30000.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/KRW upbit 12178000 12179000 12079000 12265000 11000.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/RUB xbtce 723714 - 723714 723714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۵۶
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۷:۴۱
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 10121.8 10090.2 10002.3 9996.5 41.10 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/AUD quoine 14730.5 - 14730.5 14809.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۷:۲۸
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 14106.9 - 13685.8 14455.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۵۲
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 9094.2 9065.9 9000 9150.7 17.10 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/EUR getbtc 3349.5 - 3330.8 3394.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR kraken 9093.1 9099.4 8989 9157.2 17.70 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/EUR quoine 9071.5 9044.7 8932.8 9126.4 11.80 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۲۸
BTC/HKD quoine 87153 - 87153 87153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۲۸
BTC/IDR quoine 80000000 - 80000000 80000000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/JPY btcbox 1067916 1067853 1053619 1073476 4270.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/JPY kraken 1067226 - 1067226 1067226 69368.00 6.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۴:۱۶
BTC/JPY quoine 1067265 1067145 1054672 1074189 2718.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/PHP quoine 495599 - 495599 495599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۲۵
BTC/PLN bitbay 40025.4 39838 39500 40168.5 125.40 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/RUB cex-io 690001 691935 685001 708000 5000.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۹:۴۰
BTC/RUB getbtc 267829 - 265232 271019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/SGD quoine 14082 13972.7 13889.9 14120 57.40 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/TRY paribu 18080 - 17989 18144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 15408.2 15401.3 15370.1 15538.5 26.40 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۵۶
BTC/CAD lakebtc 13863.5 13866.4 13731.6 13970.5 13.90 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
BTC/CHF lakebtc 10573.6 - 10481.2 10851.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/EUR lakebtc 9374.5 9346.5 9258.4 9422.3 37.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/GBP lakebtc 8613.9 8570.2 8569 8649.9 39.80 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/HKD tidebit 79500 79001 78800 80000 100.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۹:۴۸
BTC/JPY bitbank 1069121 1068056 1055998 1075000 4622.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/JPY lakebtc 1106731 1103907 1093287 1112397 3115.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/KRW bithumb 12181000 12176000 12067000 12269000 27000.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/KRW coinone 12171000 12180000 12063000 12267000 13000.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 14463.4 14406.6 14325.1 14550 40.60 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
BTC/TRY btcturk 17930 - 17930 18179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 9013.8 9012.9 8898.6 9074 33.30 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/EUR bitstamp 9080.5 9099.4 8984.7 9155.5 3.80 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/EUR gatecoin 6449 - 6449 6449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۲۹
BTC/EUR livecoin 9859.4 9782.7 9620 9995 93.60 0.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
BTC/HKD gatecoin 43888 - 43888 43888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
BTC/JPY bitflyer 1147007 - 1118713 1169245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/KRW coinnest 1300000 - 1000000 900000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۲۷
BTC/KRW coinrail 3230000 - 3230000 3230000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۸:۰۴
BTC/TRY bithesap 57355 57393 56682 59137 72.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 9107.3 9108.1 8965.4 9200.5 46.80 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/GBP coinsbank 8228 8223.2 8163.8 8235.4 51.60 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/ILS synthetic 35447.6 35483 35101.4 35757.3 10.30 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/INR synthetic 722064 722784 715012 728372 210.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/MXN synthetic 201141 201341 199177 202898 58.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/MYR synthetic 42322.3 42364.4 41908.9 42692 12.30 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/SAR synthetic 37866.4 37904.1 37496.6 38197.2 11.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/SEK synthetic 96997 97094 96050 97845 28.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 234268615 234352122 231680469 236050568 107979.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/XAU synthetic 6.6294 6.6416 6.5436 6.67 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/ZAR synthetic 153992 154145 152488 155337 45.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/CAD quadrigacx 5300 - 5200 5438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/THB bxthailand 305999 306080 304403 307111 951.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 41785.5 41961.8 41675.2 42229.1 184.40 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۳۶
BTC/BRL bitcointrade 41830 41600 41500 41950 270.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
BTC/BTS cryptobridge 253813 250000 248554 253813 5361.00 2.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
BTC/BRL negocie-coins 42125.7 41974.4 41622.7 42350 206.60 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/IDR btc-indonesia 145783000 145799000 144902000 146616000 678000.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/BRL mercadobitcoin 41666.9 41500 41381 41699 32.10 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۵۲
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 10102.3 10101.5 10001.3 9992.9 8.50 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin AUD Index investing-com 15088.8 15088.7 14924 15139.7 95.50 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin CAD Index investing-com 13523 13506.6 13281.2 13850.6 35.20 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
Bitcoin CNY Index investing-com 71493 71461 71203 71884 113.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin HKD Index investing-com 79507 79546 78679 79930 252.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
Bitcoin IDR Index investing-com 145783000 145799000 144902000 146616000 678000.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin ILS Index investing-com 35447.6 35483 35101.4 35762.9 10.30 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin INR Index investing-com 722064 722784 715012 728372 210.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin JPY Index investing-com 1067623 1067318 1054764 1074420 2780.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin KRW Index investing-com 11411065 11411066 10861129 11989022 124388.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
Bitcoin MXN Index investing-com 201141 201341 199177 202930 58.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin MYR Index investing-com 42322.3 42364.4 41908.9 42692 12.30 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin PLN Index investing-com 40020.8 39833.9 39511.1 40167.5 113.20 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin RUB Index investing-com 674616 676000 668631 679759 466.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin SAR Index investing-com 37866.4 37904.1 37496.6 38197.2 11.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin SEK Index investing-com 96997 97094 96050 97845 28.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin THB Index investing-com 306229 305317 304760 307292 891.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin TRY Index investing-com 58680 58679 58555 59000 300.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Bitcoin VND Index investing-com 234268615 234352122 231680469 236050568 107979.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin ZAR Index investing-com 153992 154145 152488 155337 45.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin Euro Index investing-com 9085.8 9095.1 8987.8 9147 12.30 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
بیت کوین / Bitcoin 10131 10130 10006 10202 36.50 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/AUD acx 6983.1 - 6983.1 7024.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۱
BTC/AUD anx 10034.8 - 10027.9 10035.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CAD anx 9410.6 - 9410.6 9410.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۰۱
BTC/CHF anx 6945.2 - 6945.2 6945.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/CNY anx 48327 - 48327 48327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/GBP anx 5526.4 - 5526.4 5526.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/HKD anx 54510 - 54510 54510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/JPY anx 755852 - 755852 755852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/NZD anx 10609.3 - 10609.3 10609.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۴۰
BTC/SGD anx 5526.4 - 5526.4 5526.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۵۶
BTC/USD anx 4500 - 3760.6 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۹
BTC/USD cbx 10101.44 10102.6 10008.08 9998.83 11.64 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD exx 10094.1 10094.8 10002.4 9999.4 54.50 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD uex 5310.77 - 5157.13 5475.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/EUR luno 9127 9130 9127 9189.91 64.91 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۶:۲۴
BTC/GBP gdax 8265.9 8248.9 8132 8305.1 41.80 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/NGN luno 3624899 3622799 3618000 3638891 5085.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/THB tdax 164406 - 164406 164406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
BTC/USD abcc 10104.59 10109.81 10009.32 9999.26 12.85 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 10095 10114 10015 10150 22.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
BTC/USD exmo 10340.8 10329 10244.3 10414.6 2.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD gdax 10123.4 10125.9 10002.5 9990.2 27.60 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD idax 10099.22 10105.16 10003.72 9996.14 10.09 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD idcm 10095.11 10092.19 10004.23 9997.91 2.99 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD okex 10097.8 10096.3 10005.3 9997.4 4.10 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/JPY fisco 1145000 - 1145000 1150000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۵۲
BTC/KRW cpdax 11411000 11303500 10861000 11989000 124500.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD bibox 10096.8 10092.5 10000 9996.5 3.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD bit-z 10101.6 10089.6 10003.8 9989.7 16.30 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD huobi 10095.1 10094.9 10006.4 9998.1 2.10 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD itbit 10129 10128.5 10003.5 9998.8 36.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD lbank 10100.9 10101.9 10003.63 9991.98 11.47 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD liqui 3557.7 - 3557 3572.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
BTC/USD simex 9989.05 - 10001.85 9999.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/USD tidex 9980 - 9980 9980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۵۳
BTC/USD upbit 10094.5 10107.8 10000.9 9996.7 7.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD xbtce 10125.8 10083.1 10011.7 10138.6 45.50 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/USD yobit 10645.5 10593.8 10540 10721.1 92.50 0.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/CAD kraken 13427 13377.6 13224 13529 75.50 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/HKD quoine 79238 79543 79238 79543 777.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/KRW korbit 12173000 12191500 12071000 12269500 20500.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/TRY koinim 60050 60231 58300 60390 1919.00 3.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/TRY paribu 58539 58550 58228 59050 109.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 10101.4 10102.6 10008.1 9998.8 11.60 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD bitibu 11003.39 - 11003.39 11003.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
BTC/USD bitmax 10103.25 10092.42 10005.74 9998.87 7.69 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD bitmex 10117.5 10133 10002 9997.5 22.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/USD bitrue 10084.42 10079.02 10011.77 9996.57 2.22 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/USD cex-io 10124.9 10097.6 10015 10165.7 19.60 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/USD gemini 10133.6 10135.1 10013.6 9994.1 35.70 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD getbtc 3793.8 - 3775 3909.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD hitbtc 10097.9 10104.3 10002.9 9994.9 2.80 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD kraken 10130.6 10141.8 10007.5 9990.3 40.70 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/USD kucoin 10102.7 10099.5 10004.4 9999.9 5.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD okcoin 10109.1 10130.5 10000.8 9999.8 24.20 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/USD ooobtc 12989.47 - 12924.52 12989.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۳:۱۲
BTC/USD p2pb2b 10102.57 10098.43 10024.73 9990 127.86 1.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD quoine 10135 10152.7 10016.7 10202.6 31.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/USD zb-com 10093.4 10085.8 10001.9 9998.5 7.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/ARS bitinka 545474.7 545468.85 542683.83 551026.22 933.48 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/BOB bitinka 68527.54 68507.59 68106.21 69082 148.67 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
BTC/CHF lakebtc 10164.6 10206 10158.5 10206 99.30 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۹:۰۴
BTC/CLP bitinka 7077391.5 7077932.3 7041127.9 7140388.1 3784.60 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/CNY bitebtc 73971.41 - 71879.88 75032.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
BTC/CNY bitebtc 71495.34 71460.51 71203.12 71883.81 115.26 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/COP bitinka 28970.2 - 28970.2 28970.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/COP bitinka 33587110.2 33567138.4 33351532.4 33856512.5 3652.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۰۱
BTC/EUR bitinka 9059.67 9049.18 9001.21 9134.54 3.28 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۴۰
BTC/EUR bitsane 7248.986 - 6117.754 7850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/JPY bitbank 1140302 - 1140302 1145294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۵۲
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BTC/PEN bitinka 33405.34 33406.96 33227.4 33709.23 17.60 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
BTC/SGD coinhub 7711.49 - 7688.27 7808.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۴۳
BTC/SGD coinhub 14500.41 - 13947.84 14534.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۵۶
BTC/TRY btcturk 58394 58395 58169 58900 26.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/TRY btcturk 17999 - 17999 17999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/TRY koineks 58986 58360 58209 60000 211.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۸
BTC/USD allcoin 3588 - 10000 9999.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD binance 10099 10108.9 10000.3 9998.8 3.40 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD bitinka 9500 - 9500 9500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۰:۳۶
BTC/USD bitlish 10056.87 10082.19 10005.76 10195.39 46.33 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۵۲
BTC/USD bitmart 10099.85 10097.49 10004.69 9999.21 4.29 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD bitsane 7800 - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۲۵
BTC/USD bittrex 10094.5 10107.8 10000.9 9996.7 4.60 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD btcturk 10319 10100 10085 9954 392.00 3.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
BTC/USD coinall 10097.9 10096.3 10006.1 9999.3 8.30 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD coinegg 10097.2 10096.69 10002.32 9994.81 12.07 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD coinhub 10406.95 - 10069.36 10420.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
BTC/USD exrates 10099.84 10080.78 10007.97 10178.22 11.59 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
BTC/USD gate-io 10097.9 10102 10010 10177.2 2.10 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD lakebtc 10462.6 10460.6 10341 10519.8 29.90 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD panxora 10135.89 10146.89 10002.96 10202.87 43.80 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/USD tidebit 5070 - 5002.5 5247.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۴:۲۹
BTC/ARS bitex-la 577634.24 - 577634.24 577634.24 3678.03 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۳:۱۲
BTC/BRL coinbene 42680 - 42680 42680 920.00 2.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۴:۰۴
BTC/CLP bitex-la 5535700 - 5535700 5535700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۴۹
BTC/JPY bitflyer 1146389 - 1146389 1150101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۲۸
BTC/JPY bitflyer 1067900 1067000 1054336 1073740 1992.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/NGN bitbegin 1358000 - 1358000 1358000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/NGN bitbegin 3902165.25 - 3902165.25 3902165.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
BTC/USD bitex-la 10080 10100 10080 10200 5.88 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۲۴
BTC/USD bitflyer 10126.1 10049.5 10014.5 10193.9 33.80 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/USD bitforex 10097.67 10096.18 10000.59 9988.11 9.27 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD bitstamp 10120.3 10121.6 10001.7 9986.8 17.80 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD btcwinex 10098.92 10093.56 10002.59 9995.33 8.30 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD coinbene 10099.22 10102.3 10004.16 9997.25 10.10 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD coinsbit 10131 10151 10047 10195 2.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/USD dragonex 10094.53 10092.75 10001.2 9994.57 14.06 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD gatecoin 4910 - 4910 4910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۱۷
BTC/USD kryptono 10100.19 10097.31 10000.31 9997.89 8.78 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD livecoin 10316.1 10329.8 10249.9 10401 39.70 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD poloniex 10103.2 10121.7 10005.9 9996.6 14.20 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44780 44780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CAD coinfield 13459.45 13439.7 13170.55 13954.97 1.85 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/CHF bitci-com 9958.4402 9970.5264 10009.1264 9999.0927 35.14 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/ETH synthetic 53.2 53.18 52.98 53.6 0.16 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/EUR coinfield 8984.69 9006.05 8898.85 9052.41 13.51 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/TRY bitci-com 58453 57402 57000 59039 900.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/TRY vebitcoin 58680 58780 58555 59000 300.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۵۲
BTC/USD btc-alpha 10096.2 10096.8 10000 9993.2 1.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD cobinhood 10670 - 10670 11500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/USD coinfield 10114.45 10056.1 10009.58 9999.85 20.93 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD coinsbank 10122.6 10109.5 10005.4 9999.4 36.50 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD cointiger 10098 10097 10002.6 9993.1 4.10 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD cryptopia 3499.7 - 3445.3 3499.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۴
BTC/XRP coinfield 1.3971 - 1.3969 1.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/XRP coinfield 36755.5802 36801.7497 36121.04 37495.3813 273.36 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/THB satang-pro 308927 308931 308927 309546 618.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD n-exchange 11753.98 11764.42 11597.85 11827.08 44.83 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD quadrigacx 4099.7 - 3900 4180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/AUD btc-markets 7045.3 - 6774.4 7441.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۳
BTC/AUD btc-markets 15106.9 15040.7 14894.8 15155 85.50 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
BTC/USD cryptaldash 9726.25 9849.93 10014.57 9993.87 9.49 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/BITCNY cointiger 24221 - 22817 24338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/BITCNY cointiger 71697 71674 70969 72428 117.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/BITCNY cointiger 24240 - 24133 24240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BTC/EUR coinbase-pro 9091.52 9105.45 8990 9149.95 3.53 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/GBP coinbase-pro 8265.91 8248.85 8131.99 8305.05 41.84 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD coinbase-pro 10123.42 10120.01 10002.51 9990.16 27.67 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
BTC/USD trade-by-trade 5763 - 5761 6890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
BTC/AUD independent-reserve 15061.09 15034.93 14906.58 15131.71 82.44 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/AUD independent-reserve 7054.62 - 7050.11 7065.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۷
BTC/NZD independent-reserve 16277.57 - 15773.89 16642.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۲
BTC/NZD independent-reserve 15881.99 15965.74 15719.05 15965.74 86.93 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/USD independent-reserve 10153.17 10171.3 10049.02 10200.79 55.56 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
Bitcoin BRL Index investing-com 42125 41974 41622 42349 207.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
Bitcoin CHF Index investing-com 9880.6 9897.6 9745.6 9932.8 56.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
Bitcoin GBP Index investing-com 8266.7 8249.6 8135.3 8299.2 40.60 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
Bitcoin SGD Index investing-com 14102.1 13998.5 13977 14184.8 12.70 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
بیشتر

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0187 - 0.0187 0.0187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۹:۴۸
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0188 0.0187 0.0187 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
ETH/BTC gdax 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/BTC okex 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۴۴
ETH/BTC zaif 0.0186 - 0.0186 0.0186 0.00 2.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۴۴
ETH/EUR exmo 174.05 174.17 171.64 175.42 0.34 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/EUR gdax 170.97 170.6 168.77 172.46 0.66 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
ETH/JPY zaif 20030 19950 19725 20205 65.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
ETH/LTC exmo 2.6011 2.5998 2.5801 2.6034 0.02 0.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/PLN exmo 755.27 741.35 730.73 763.12 5.64 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/RUB exmo 12673.9 12663.3 12528.9 12758.7 8.10 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/UAH exmo 4737.2 4711.3 4683.1 4744.6 30.90 0.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/BTC bibox 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۸
ETH/BTC bit-z 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۵۲
ETH/BTC gopax 0.0186 - 0.0186 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۰:۵۶
ETH/BTC huobi 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۸
ETH/BTC lbank 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/BTC liqui 0.032 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۸
ETH/BTC tidex 0.0187 0.0186 0.0183 0.0189 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/BTC xbtce 0.0188 0.0187 0.0187 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۲۱
ETH/BTC yobit 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
ETH/CNH xbtce 1495.1 - 1495.1 1495.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۵:۱۲
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 209.44 209.4 208.83 217.38 3.96 1.89% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/EUR xbtce 169.38 169.05 168.1 171.02 0.23 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/JPY xbtce 19904 19850 19730 20152 85.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۵۲
ETH/KRW gopax 229000 229500 226800 230700 600.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/LTC xbtce 2.5801 - 2.5773 2.5919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۶:۴۸
ETH/RUB xbtce 12810.7 - 12810.7 12810.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
ETH/AUD quoine 280.2 280.34 280.16 281.48 1.40 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۸
ETH/BTC bitbay 0.0188 - 0.0188 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
ETH/BTC cex-io 0.0189 0.0188 0.0188 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
ETH/BTC gemini 0.0187 0.0188 0.0187 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۲۰
ETH/BTC hitbtc 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/BTC kraken 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۲۸
ETH/BTC kucoin 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۸
ETH/BTC quoine 0.0188 0.0186 0.0186 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۲۰
ETH/BTC zb-com 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/CAD kraken 251.25 251.82 249.48 254.86 1.61 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 176.91 177.42 169 177.42 6.13 3.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/EUR cex-io 170.62 170.72 169.67 173 0.75 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
ETH/EUR kraken 170.84 171 168.82 172 0.93 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/EUR quoine 169.45 170.44 169.15 170.51 0.75 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/GBP kraken 150.31 153.94 150.31 157.37 4.09 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/HKD quoine 1483.3 1497 1483.3 1497 11.30 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
ETH/IDR quoine 4384948 - 4384948 4384948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۰۹
ETH/JPY kraken 18830 - 17956 20456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۴
ETH/JPY quoine 20067 20060 19798 20200 100.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/PHP quoine 10865.7 - 10865.7 11163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰:۴۱
ETH/PLN bitbay 748.59 747.89 741.46 754 4.23 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/SGD quoine 264.16 262.35 262.1 264.44 1.35 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/BTC allcoin 0.0187 0.0188 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/BTC binance 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/BTC bitbank 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۲۴
ETH/BTC bittrex 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۵۶
ETH/BTC coinegg 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC gate-io 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۵۲
ETH/BTC lakebtc 0.0205 - 0.0205 0.0205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۳:۴۸
ETH/KRW bithumb 229200 229400 226700 230700 900.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/KRW coinone 229100 229350 226650 230750 900.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/TRY btcturk 1101 1103 1092 1113 2.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۰۱
ETH/BTC bitflyer 0.0188 0.0187 0.0187 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/BTC bitstamp 0.0188 0.0187 0.0187 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۳۶
ETH/BTC coinrail 0.0434 - 0.0434 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۴۹
ETH/BTC livecoin 0.0187 0.0188 0.0185 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۵۶
ETH/BTC poloniex 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/EUR bitstamp 171.06 170.85 168.88 172.25 1.17 0.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/KRW coinnest 179000 - 179000 74000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۶
ETH/KRW coinrail 164000 - 164000 164000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0332 - 0.0327 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۵۶
ETH/LTC cryptopia 3.76 - 3.76 3.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/XAU synthetic 0.1247 0.1249 0.1229 0.1257 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/BTC bxthailand 0.0187 0.0186 0.0186 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
ETH/BTC quadrigacx 0.0311 - 0.0302 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/CAD quadrigacx 163.29 - 163.29 163.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۴
ETH/DOGE cryptopia 56343 - 55104 57141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC btc-indonesia 0.0188 - 0.0188 0.0188 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۳:۵۲
ETH/IDR btc-indonesia 2737000 2735000 2726000 2761000 5000.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
اتریوم / Ethereum 164.05 - 158.6 164.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/AUD acx 281.68 280.66 278.15 285.45 1.61 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۶:۵۲
ETH/BTC cbx 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۸
ETH/USD cbx 189.95 189.83 187.74 191.48 0.57 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD exx 187.88 187.91 187.58 189.69 0.76 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC abcc 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/BTC idax 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/BTC idcm 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۵۲
ETH/BTC stex 0.0187 0.0189 0.0187 0.019 0.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/HKD idcm 1486.27 1486.55 1467.59 1499.34 5.49 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/THB tdax 5380.2 - 5380.2 5380.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/USD abcc 189.52 189.54 187.5 194.63 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD abcc 162.72 - 162.72 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD exmo 194.31 194.24 192.33 195.59 0.69 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 190.16 190.19 187.67 191.58 1.09 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD idax 189.86 189.88 187.59 191.48 0.72 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD idcm 189.94 190.01 187.73 191.54 0.73 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD okex 189.87 189.88 187.86 191.5 0.56 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC simex 0.0186 - 0.0185 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۴۴
ETH/BTC tokok 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۸:۴۸
ETH/BTC upbit 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۵۶
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/EUR itbit 170.55 - 170.55 170.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۵۲
ETH/KRW upbit 228900 229300 226500 230900 500.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/SGD itbit 222.1 - 222.1 222.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
ETH/USD bibox 163.16 - 157.92 163.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bibox 189.85 190.12 187.64 191.48 0.61 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/USD bit-z 189.91 189.98 188.02 191.52 0.49 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 189.87 189.88 187.65 191.49 0.51 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD itbit 190.25 190.05 187.75 191.55 1.10 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/USD itbit 163.3 - 162.7 163.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD lbank 189.89 189.92 187.48 191.39 0.78 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD liqui 114.18 - 113.63 114.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD simex 186.69 - 183.47 188.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۱
ETH/USD tidex 186.76 - 186.76 190.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۵۳
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tokok 188.84 188.88 187.8 191.49 0.47 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
ETH/USD tokok 162.61 - 162.61 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD upbit 189.9 188.9 187.59 191.6 0.70 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 188.71 188.63 187.87 191.36 0.40 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 199 198.7 197.53 200.73 0.18 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC bilaxy 0.0188 0.0187 0.0187 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/BTC bitibu 0.0277 - 0.0277 0.0277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/BTC fatbtc 0.0278 - 0.0246 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۵۷
ETH/BTC hotbit 0.0187 0.0188 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
ETH/BTC ooobtc 0.032 - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۵
ETH/BTC p2pb2b 0.0188 0.0187 0.0187 0.0191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/CNY fatbtc 2164.83 - 1950.13 2200.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
ETH/CNY fatbtc 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY koinim 1080 - 1080 1080 25.00 2.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۱۶
ETH/TRY paribu 1107.69 1107.6 1089.31 1114 12.79 1.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 189.95 189.83 187.74 191.48 0.57 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bilaxy 189.7 189.89 188.1 191.4 0.70 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD bilaxy 162.46 - 162.46 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD bitbay 188.23 189 188.23 189 0.07 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۳:۲۰
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 161 - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD bitibu 309.35 - 309.35 309.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
ETH/USD cex-io 190.5 190.53 188.54 192.15 1.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 190.22 190.24 187.87 191.62 0.91 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 189.82 189.83 187.76 191.62 0.45 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hotbit 192.87 193.69 192.86 194.95 1.93 1.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ETH/USD hotbit 158.23 - 157.92 158.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD kraken 190.32 190.02 187.78 191.6 1.14 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 189.85 189.91 187.77 191.52 0.58 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD ooobtc 189.68 189.51 187.65 191.18 0.71 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD p2pb2b 190.09 189.05 186.11 191.39 2.65 1.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
ETH/USD quoine 190.38 189.96 187.84 191.6 0.92 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD topbtc 190.89 190.72 188.24 192.3 1.06 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD topbtc 163.61 - 163.61 163.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD zb-com 189.5 189.68 187.49 191.27 0.41 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitebtc 0.0187 0.0188 0.0183 0.0192 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/BTC bitlish 0.0188 - 0.0188 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
ETH/BTC bitmart 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/BTC coinall 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۴۴
ETH/BTC coinmex 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۴۸
ETH/BTC exrates 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/BTC panxora 0.0187 - 0.0186 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۰:۳۶
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/CNY bitebtc 1341.08 1342.79 1338.79 1349.39 0.72 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/HKD tidebit 1494 - 1494 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/SGD coinhub 230.79 - 218.8 239.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۴۹
ETH/TRY koineks 1087.01 1086.01 1086.01 1110 11.99 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۲۴
ETH/USD allcoin 167.5 167.51 164.51 173.85 1.59 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD binance 189.87 189.82 187.76 191.5 0.74 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitebtc 189.86 189.66 188.06 191.07 0.58 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD bitlish 189.87 - 189.87 191.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۶:۳۲
ETH/USD bitmart 189.82 189.99 187.61 191.38 0.58 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/USD bittrex 189.9 188.9 187.59 191.63 0.52 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinall 189.87 189.89 187.65 191.47 0.73 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD coinhub 167.82 - 163.91 172.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۵۳
ETH/USD coinhub 167.82 - 167.82 167.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD exrates 190.16 189.64 188.47 191.65 0.49 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD gate-io 189.8 189.88 187.71 191.66 0.34 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD panxora 190.56 190.53 187.65 191.78 1.42 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/USD tidebit 160 - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۲۹
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BRL coinbene 780 - 780 780 14.00 1.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۰:۲۰
ETH/BTC bitforex 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۴۴
ETH/BTC btcwinex 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/BTC coinbene 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/BTC coinsbit 0.0188 0.0189 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/BTC dragonex 0.0342 - 0.034 0.0346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC gatecoin 0.0002 - 0.0002 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۲۰
ETH/BTC kryptono 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitfinex 169.47 169.24 166.92 170.74 1.18 0.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/EUR gatecoin 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
ETH/GBP bitfinex 154.94 154.25 153.48 155.46 0.90 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
ETH/HKD gatecoin 909.1 - 909.1 909.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۵:۳۶
ETH/JPY bitfinex 20063 20053 19781 20211 124.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitfinex 190.34 190.32 187.67 191.91 1.26 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD bitforex 189.85 189.8 187.63 191.45 0.71 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD bitstamp 190.37 190.33 187.6 191.38 1.21 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD btcwinex 189.91 189.79 187.59 191.27 0.76 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD coinbene 190.11 190.05 187.59 191.48 0.95 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD coinsbit 191.48 191.21 189.04 191.94 2.31 1.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD dragonex 189.93 189.91 187.73 191.26 0.88 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD gatecoin 141 - 141 224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۳
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kryptono 189.86 189.87 187.79 191.49 0.73 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD livecoin 194.19 193.19 191.07 194.92 2.49 1.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۸
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 189.98 189.92 187.55 191.45 0.69 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC bitci-com 0.0187 0.0189 0.0185 0.0191 0.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/BTC btc-alpha 0.0186 0.0189 0.0186 0.0189 0.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴
ETH/BTC cobinhood 0.0184 - 0.0184 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۴۱
ETH/BTC cointiger 0.0188 0.0187 0.0187 0.0189 0.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۰۱
ETH/BTC vebitcoin 0.0309 - 0.0309 0.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲:۴۵
ETH/CAD coinfield 252.87 253.07 250.29 255.21 0.36 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/CHF bitci-com 16.33 - 16.06 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/CHF bitci-com 185.62 183.72 181.4 188.8 2.31 1.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/CNY synthetic 1347.4 1347.9 1332.2 1359.4 4.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۲
ETH/EUR coinfield 168.84 168.76 167.17 170.4 0.39 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/ILS synthetic 668.33 668.24 658.84 673.83 4.51 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/INR synthetic 7819.3 - 7209.9 7921.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
ETH/INR synthetic 13613.8 13612 13420.4 13725.8 91.90 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
ETH/MXN synthetic 3792.3 3791.8 3738.4 3823.5 25.60 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶