کالایاب
شاخص یاب

EOS/USD Ask

  • نرخ فعلی:4.0479
  • بالاترین قیمت روز:4.1234
  • پایین ترین قیمت روز:4.0199
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.0202
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:4.0198
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0281

نمودار کندل استیک EOS/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EOS/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.0479 ریال8:39:07
4.0489 ریال8:37:04
4.0509 ریال8:35:05
4.0509 ریال8:35:04
4.0514 ریال8:33:07
4.0549 ریال8:31:04
4.0527 ریال8:29:04
4.0519 ریال8:27:07
4.0523 ریال8:25:05
4.0523 ریال8:25:04
4.054 ریال8:23:04
4.0539 ریال8:21:07
4.0552 ریال8:19:03
4.0556 ریال8:17:04
4.0551 ریال8:15:09
4.0551 ریال8:15:08
4.054 ریال8:13:04
4.0543 ریال8:11:04
4.0548 ریال8:09:07
4.0544 ریال8:07:04
4.0532 ریال8:05:04
4.0532 ریال8:05:04
4.0552 ریال8:03:06
4.051 ریال7:59:04
4.0518 ریال7:57:06
4.0523 ریال7:55:04
4.0523 ریال7:55:04
4.0525 ریال7:53:04
4.0517 ریال7:51:07
4.056 ریال7:49:04
4.0558 ریال7:47:03
4.0568 ریال7:45:08
4.0568 ریال7:45:07
4.0569 ریال7:43:04
4.0561 ریال7:41:03
4.0592 ریال7:39:07
4.0589 ریال7:37:03
4.057 ریال7:35:04
4.057 ریال7:35:04
4.0569 ریال7:33:06
4.0561 ریال7:31:04
4.0591 ریال7:29:03
4.0593 ریال7:27:06
4.0587 ریال7:25:06
4.0619 ریال7:23:03
4.0623 ریال7:21:06
4.0625 ریال7:19:03
4.0627 ریال7:15:08
4.0627 ریال7:15:07
4.0629 ریال7:13:04
4.063 ریال7:11:03
4.0641 ریال7:09:08
4.0637 ریال7:07:03
4.0629 ریال7:05:05
4.0629 ریال7:05:04
4.0627 ریال7:03:06
4.0583 ریال7:01:05
4.0597 ریال6:59:03
4.0635 ریال6:57:06
4.0681 ریال6:55:05
4.0681 ریال6:55:04
4.0707 ریال6:53:04
4.0696 ریال6:51:06
4.07 ریال6:49:03
4.0671 ریال6:47:03
4.0664 ریال6:45:08
4.0664 ریال6:45:07
4.0705 ریال6:43:03
4.07 ریال6:41:03
4.0698 ریال6:39:06
4.0666 ریال6:37:04
4.066 ریال6:35:04
4.066 ریال6:35:04
4.0639 ریال6:33:05
4.0617 ریال6:31:03
4.0605 ریال6:29:03
4.0561 ریال6:27:06
4.0552 ریال6:25:06
4.0552 ریال6:25:04
4.0608 ریال6:23:03
4.0674 ریال6:21:06
4.0682 ریال6:19:04
4.0686 ریال6:17:05
4.0697 ریال6:15:08
4.0697 ریال6:15:07
4.0699 ریال6:13:04
4.0702 ریال6:11:03
4.0757 ریال6:09:07
4.0753 ریال6:07:04
4.0746 ریال6:05:05
4.0746 ریال6:05:04
4.0651 ریال6:03:06
4.0646 ریال6:01:07
4.0647 ریال5:59:03
4.0593 ریال5:57:07
4.0551 ریال5:55:05
4.0551 ریال5:55:04
4.0585 ریال5:53:03
4.0587 ریال5:51:07
4.0586 ریال5:49:03
4.0537 ریال5:47:05
4.0539 ریال5:45:08
4.0539 ریال5:45:07
4.0498 ریال5:43:04
4.0576 ریال5:41:03
4.0548 ریال5:39:06
4.0558 ریال5:37:03
4.0556 ریال5:35:05
4.0556 ریال5:35:04
4.0577 ریال5:33:06
4.0683 ریال5:31:05
4.056 ریال5:29:04
4.0646 ریال5:27:06
4.0662 ریال5:25:05
4.0662 ریال5:25:04
4.0652 ریال5:23:04
4.0707 ریال5:21:06
4.0667 ریال5:19:04
4.0718 ریال5:17:04
4.0724 ریال5:15:07
4.0724 ریال5:15:07
4.077 ریال5:13:04
4.0748 ریال5:11:03
4.0722 ریال5:09:05
4.076 ریال5:07:04
4.0817 ریال5:05:04
4.0817 ریال5:05:04
4.072 ریال5:03:05
4.0719 ریال5:01:05
4.0705 ریال4:59:03
4.0712 ریال4:57:07
4.0702 ریال4:55:06
4.0702 ریال4:55:05
4.0709 ریال4:53:04
4.0695 ریال4:51:07
4.0789 ریال4:49:04
4.0676 ریال4:47:04
4.0685 ریال4:45:08
4.0685 ریال4:45:07
4.0703 ریال4:43:04
4.0758 ریال4:41:04
4.0761 ریال4:39:07
4.0743 ریال4:37:04
4.0753 ریال4:35:05
4.087 ریال4:33:06
4.0871 ریال4:31:04
4.087 ریال4:29:03
4.0875 ریال4:27:06
4.0754 ریال4:25:05
4.0754 ریال4:25:04
4.0753 ریال4:23:03
4.0724 ریال4:21:06
4.0714 ریال4:19:03
4.0692 ریال4:17:04
4.0689 ریال4:15:07
4.0689 ریال4:15:07
4.0657 ریال4:13:04
4.0692 ریال4:11:03
4.0703 ریال4:09:06
4.0654 ریال4:07:04
4.0727 ریال4:05:04
4.0727 ریال4:05:04
4.0763 ریال4:03:06
4.0766 ریال4:01:04
4.0765 ریال3:59:03
4.0721 ریال3:55:05
4.0721 ریال3:55:04
4.0715 ریال3:53:04
4.0718 ریال3:51:06
4.0732 ریال3:49:03
4.0753 ریال3:45:09
4.0753 ریال3:45:08
4.0808 ریال3:43:04
4.0792 ریال3:41:03
4.085 ریال3:39:06
4.0859 ریال3:37:04
4.0897 ریال3:35:04
4.0904 ریال3:33:06
4.0914 ریال3:31:04
4.0833 ریال3:29:04
4.0802 ریال3:27:06
4.083 ریال3:25:05
4.083 ریال3:25:04
4.0833 ریال3:23:04
4.0825 ریال3:21:06
4.0855 ریال3:19:03
4.0765 ریال3:17:03
4.0785 ریال3:15:07
4.0785 ریال3:15:06
4.0759 ریال3:13:04
4.0764 ریال3:11:04
4.0743 ریال3:09:06
4.0747 ریال3:07:04
4.0785 ریال3:05:05
4.0785 ریال3:05:04
4.0861 ریال3:03:05
4.0903 ریال3:01:04
4.0908 ریال2:59:04
4.0899 ریال2:57:06
4.0872 ریال2:55:05
4.0872 ریال2:55:04
4.0919 ریال2:53:04
4.0907 ریال2:51:07
4.0954 ریال2:49:04
4.0903 ریال2:47:03
4.0909 ریال2:45:07
4.0909 ریال2:45:06
4.095 ریال2:43:04
4.103 ریال2:41:03
4.1169 ریال2:39:06
4.1186 ریال2:37:04
4.1195 ریال2:35:05
4.1195 ریال2:35:04
4.1174 ریال2:33:06
4.1086 ریال2:31:04
4.1085 ریال2:29:04
4.1087 ریال2:27:06
4.107 ریال2:25:05
4.107 ریال2:25:04
4.1115 ریال2:23:03
4.1052 ریال2:21:05
4.1094 ریال2:19:03
4.1161 ریال2:17:03
4.1197 ریال2:15:07
4.1197 ریال2:15:06
4.1234 ریال2:13:04
4.1103 ریال2:11:03
4.1074 ریال2:09:05
4.1048 ریال2:07:05
4.1038 ریال2:05:05
4.1038 ریال2:05:04
4.0953 ریال2:01:04
4.1005 ریال1:59:03
4.0922 ریال1:57:05
4.0948 ریال1:55:05
4.0948 ریال1:55:04
4.0959 ریال1:53:04
4.0968 ریال1:51:05
4.0888 ریال1:49:04
4.0907 ریال1:47:03
4.0923 ریال1:45:06
4.0923 ریال1:45:06
4.0914 ریال1:43:03
4.0935 ریال1:41:05
4.093 ریال1:39:05
4.0992 ریال1:37:04
4.1023 ریال1:35:04
4.1023 ریال1:35:04
4.1015 ریال1:33:07
4.0849 ریال1:31:04
4.0832 ریال1:29:04
4.0841 ریال1:27:06
4.0828 ریال1:25:05
4.0828 ریال1:25:03
4.0775 ریال1:23:04
4.081 ریال1:21:06
4.0768 ریال1:19:03
4.0646 ریال1:17:03
4.0676 ریال1:15:08
4.0676 ریال1:15:07
4.0635 ریال1:13:04
4.0662 ریال1:11:04
4.0714 ریال1:09:07
4.0712 ریال1:07:04
4.066 ریال1:05:05
4.066 ریال1:05:04
4.0653 ریال1:03:06
4.0662 ریال1:01:04
4.0689 ریال0:59:03
4.0734 ریال0:57:07
4.0727 ریال0:55:06
4.0727 ریال0:55:05
4.0542 ریال0:53:04
4.0467 ریال0:51:07
4.0387 ریال0:49:04
4.0425 ریال0:47:03
4.0443 ریال0:45:09
4.0443 ریال0:45:08
4.035 ریال0:43:04
4.024 ریال0:41:04
4.0242 ریال0:39:06
4.0228 ریال0:37:04
4.0199 ریال0:33:06
4.0224 ریال0:31:04
4.0248 ریال0:29:04
4.0257 ریال0:27:07
4.0255 ریال0:25:05
4.0255 ریال0:25:04
4.0244 ریال0:23:03
4.023 ریال0:21:07
4.0239 ریال0:19:04
4.025 ریال0:17:03
4.0236 ریال0:15:08
4.0236 ریال0:15:07
4.0241 ریال0:13:04
4.0234 ریال0:11:04
4.0222 ریال0:09:06
4.0205 ریال0:07:03
4.0199 ریال0:05:03
4.0202 ریال0:03:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات