شاخص بورس

  • نرخ فعلی:80,059
  • بالاترین قیمت روز:80,180
  • پایین ترین قیمت روز:80,034
  • بیشترین مقدار نوسان روز:504
  • درصد بیشترین نوسان روز:899.89%
  • نرخ بازگشایی بازار:80,180
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۸
  • نرخ روز گذشته:80,018.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:40.4

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
800,588 ریال12:48:24
800,587 ریال12:35:25
800,733 ریال12:30:25
800,766 ریال12:26:28
800,788 ریال12:10:23
800,787 ریال12:06:18
800,732 ریال12:01:28
800,784 ریال11:50:22
800,774 ریال11:46:19
800,780 ریال11:40:23
800,776 ریال11:35:21
800,662 ریال11:25:24
800,631 ریال11:20:25
800,621 ریال11:15:21
800,637 ریال11:10:20
800,698 ریال11:05:21
800,671 ریال11:00:29
800,621 ریال10:55:19
800,587 ریال10:50:30
800,554 ریال10:45:19
800,539 ریال10:40:32
800,339 ریال10:36:17
800,403 ریال10:30:20
800,500 ریال10:26:21
801,004 ریال10:16:29
800,855 ریال10:16:29
801,004 ریال10:11:17
801,137 ریال10:05:18
800,758 ریال10:00:30
800,873 ریال9:56:16
800,692 ریال9:50:16
800,942 ریال9:45:15
801,262 ریال9:40:16
801,386 ریال9:35:15
801,483 ریال9:30:26
801,440 ریال9:25:15
801,640 ریال9:20:27
801,681 ریال9:15:15
801,800 ریال9:10:16
نظرات