صفحات مرتبط

شاخص بورس

  • نرخ فعلی:77,549
  • بالاترین قیمت روز:77,577
  • پایین ترین قیمت روز:77,533
  • بیشترین مقدار نوسان روز:68
  • درصد بیشترین نوسان روز:900.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:77,533.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۵
  • نرخ روز گذشته:77,523.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:25.7

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
775,485 ریال12:35:22
775,471 ریال12:30:22
775,489 ریال12:25:23
775,524 ریال12:20:25
775,515 ریال12:15:22
775,552 ریال12:10:30
775,543 ریال12:05:29
775,592 ریال12:00:27
775,531 ریال11:55:23
775,564 ریال11:50:23
775,549 ریال11:45:22
775,530 ریال11:40:24
775,535 ریال11:35:22
775,555 ریال11:30:23
775,557 ریال11:25:20
775,585 ریال11:20:24
775,578 ریال11:15:28
775,631 ریال11:10:24
775,648 ریال11:05:22
775,660 ریال11:00:26
775,692 ریال10:55:32
775,706 ریال10:50:39
775,727 ریال10:45:24
775,748 ریال10:40:23
775,761 ریال10:35:22
775,770 ریال10:30:26
775,772 ریال10:25:22
775,762 ریال10:20:23
775,760 ریال10:15:31
775,758 ریال10:10:27
775,742 ریال10:05:21
775,719 ریال10:00:25
775,698 ریال9:55:17
775,683 ریال9:50:18
775,641 ریال9:45:16
775,599 ریال9:40:16
775,574 ریال9:35:16
775,534 ریال9:30:19
775,466 ریال9:25:14
775,400 ریال9:20:17
775,381 ریال9:15:25
775,333 ریال9:10:18
نظرات