شاخص بورس

  • نرخ فعلی:77,698
  • بالاترین قیمت روز:77,754
  • پایین ترین قیمت روز:77,698
  • بیشترین مقدار نوسان روز:185
  • درصد بیشترین نوسان روز:900%
  • نرخ بازگشایی بازار:77,705.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۰
  • نرخ روز گذشته:77,658.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:39.4

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
776,982 ریال12:40:25
776,984 ریال12:35:31
777,051 ریال12:30:27
776,978 ریال12:25:26
777,163 ریال12:20:28
777,133 ریال12:15:29
777,139 ریال12:10:27
777,013 ریال12:05:22
777,109 ریال12:00:27
777,195 ریال11:55:48
777,204 ریال11:50:25
777,222 ریال11:45:22
777,233 ریال11:40:28
777,244 ریال11:35:38
777,260 ریال11:31:33
777,215 ریال11:25:35
777,196 ریال11:20:36
777,248 ریال11:18:32
777,291 ریال11:10:32
777,272 ریال11:05:38
777,437 ریال11:00:38
777,485 ریال10:55:34
777,518 ریال10:50:47
777,502 ریال10:40:32
777,537 ریال10:35:35
777,531 ریال10:30:33
777,510 ریال10:25:32
777,499 ریال10:20:35
777,363 ریال10:15:32
777,335 ریال10:10:32
777,357 ریال10:05:33
777,371 ریال10:00:35
777,353 ریال9:50:27
777,363 ریال9:45:26
777,376 ریال9:40:32
777,353 ریال9:35:27
777,333 ریال9:30:33
777,324 ریال9:25:26
777,304 ریال9:20:28
777,223 ریال9:15:29
777,056 ریال9:10:32
نظرات