صفحات مرتبط

شاخص بورس

  • نرخ فعلی:85,628.8
  • بالاترین قیمت روز:85,647.6
  • پایین ترین قیمت روز:85,619.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:103
  • درصد بیشترین نوسان روز:900.21%
  • نرخ بازگشایی بازار:85,624.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۵
  • نرخ روز گذشته:85,516.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:111.9

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
856,288 ریال12:45:29
856,286 ریال12:40:32
856,284 ریال12:35:32
856,197 ریال12:30:32
856,285 ریال12:25:30
856,250 ریال12:20:35
856,264 ریال12:15:34
856,279 ریال12:10:33
856,297 ریال12:05:34
856,316 ریال12:00:42
856,355 ریال11:56:06
856,360 ریال11:50:34
856,361 ریال11:45:32
856,349 ریال11:40:33
856,344 ریال11:35:34
856,324 ریال11:30:31
856,423 ریال11:25:29
856,426 ریال11:20:37
856,433 ریال11:15:29
856,376 ریال11:10:36
856,436 ریال11:05:32
856,458 ریال11:00:40
856,476 ریال10:55:29
856,451 ریال10:50:31
856,470 ریال10:47:26
856,472 ریال10:15:32
856,369 ریال10:07:25
856,324 ریال10:02:30
856,314 ریال9:58:20
856,327 ریال9:53:19
856,326 ریال9:45:23
856,332 ریال9:31:20
856,367 ریال9:27:21
856,330 ریال9:20:29
856,308 ریال9:17:22
856,246 ریال9:11:17
نظرات