صفحات مرتبط

شاخص بورس تهران

  • نرخ فعلی:95,794.0
  • بالاترین قیمت روز:95,930.0
  • پایین ترین قیمت روز:95,499.0
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵ خرداد
  • نرخ روز گذشته:95,445.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:348.9

نمودار تحولات شاخص درروز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات