کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

شاخص بورس تهران

  • نرخ فعلی:211,820.0
  • بالاترین قیمت روز:213,149.0
  • پایین ترین قیمت روز:211,708.0
  • بیشترین مقدار نوسان روز:164
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.55%
  • نرخ بازگشایی بازار:213,127
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۲:۰۳
  • نرخ روز گذشته:212,851
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,031

نمودار کندل استیک شاخص بورس تهران در روز جاری

نمودار کندل استیک شاخص بورس تهران در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
211,820 ریال11:42:03
211,808 ریال11:37:03
211,788 ریال11:32:02
211,766 ریال11:27:03
211,761 ریال11:22:03
211,731 ریال11:17:02
211,709 ریال11:12:03
211,714 ریال11:07:03
211,719 ریال11:02:03
211,708 ریال10:57:02
211,729 ریال10:52:03
211,723 ریال10:47:02
211,730 ریال10:42:02
211,748 ریال10:37:02
211,765 ریال10:32:02
211,817 ریال10:27:03
211,815 ریال10:22:02
211,866 ریال10:17:02
211,921 ریال10:12:02
212,015 ریال10:07:02
212,101 ریال10:02:02
212,190 ریال9:57:02
212,275 ریال9:52:02
212,341 ریال9:47:02
212,438 ریال9:42:02
212,559 ریال9:37:02
212,709 ریال9:32:02
212,797 ریال9:28:02
212,863 ریال9:22:03
212,985 ریال9:17:02
213,149 ریال9:12:02
213,127 ریال9:07:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات