صفحات مرتبط

شاخص بورس تهران

  • نرخ فعلی:98,422.1
  • بالاترین قیمت روز:98,813.3
  • پایین ترین قیمت روز:98,421.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:77.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:98,813.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۱۱
  • نرخ روز گذشته:98,817.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:395.2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
98,422.1 ریال10:11:03
98,421.4 ریال10:06:04
98,440.3 ریال10:01:04
98,459.4 ریال9:56:04
98,475 ریال9:51:05
98,496.1 ریال9:46:04
98,506.2 ریال9:41:04
98,534.6 ریال9:36:05
98,546.2 ریال9:31:04
98,566.4 ریال9:26:03
98,643.6 ریال9:21:04
98,674.8 ریال9:16:04
98,738.8 ریال9:11:03
98,809.5 ریال9:06:04
98,813.3 ریال9:01:04
نظرات