کالایاب
شاخص یاب

والتون چین / Waltonchain

  • نرخ فعلی:1.4982
  • بالاترین قیمت روز:1.5197
  • پایین ترین قیمت روز:1.4916
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.33%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4968
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۸:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1.4994
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک والتون چین / Waltonchain در روز جاری

نمودار کندل استیک والتون چین / Waltonchain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4982 ریال4:58:05
1.5031 ریال4:55:06
1.4953 ریال4:52:05
1.5028 ریال4:50:07
1.5075 ریال4:47:06
1.5123 ریال4:44:05
1.5118 ریال4:40:06
1.5141 ریال4:38:06
1.5179 ریال4:35:06
1.5194 ریال4:32:05
1.5195 ریال4:29:05
1.5179 ریال4:26:05
1.5197 ریال4:23:05
1.5189 ریال4:20:07
1.518 ریال4:16:02
1.5172 ریال4:14:06
1.5154 ریال4:11:05
1.5166 ریال4:07:05
1.5189 ریال4:02:05
1.5181 ریال3:58:05
1.5177 ریال3:55:06
1.5178 ریال3:52:06
1.5151 ریال3:50:07
1.5148 ریال3:46:05
1.5116 ریال3:44:05
1.5111 ریال3:40:04
1.5108 ریال3:37:05
1.5107 ریال3:34:05
1.5106 ریال3:32:05
1.5108 ریال3:29:06
1.5106 ریال3:26:05
1.5101 ریال3:23:06
1.5084 ریال3:20:04
1.5087 ریال3:17:05
1.5084 ریال3:14:06
1.5086 ریال3:11:05
1.5098 ریال3:07:03
1.5082 ریال3:04:02
1.5081 ریال3:02:06
1.5077 ریال2:58:05
1.5075 ریال2:55:06
1.5052 ریال2:52:05
1.5098 ریال2:50:07
1.4974 ریال2:46:02
1.4946 ریال2:44:06
1.4967 ریال2:40:04
1.4969 ریال2:37:02
1.4968 ریال2:35:06
1.4959 ریال2:32:06
1.4958 ریال2:29:06
1.4951 ریال2:26:05
1.4963 ریال2:23:06
1.4964 ریال2:20:07
1.4952 ریال2:16:05
1.4961 ریال2:13:05
1.4953 ریال2:10:06
1.495 ریال2:08:06
1.4948 ریال2:04:03
1.4929 ریال2:02:06
1.4934 ریال1:58:05
1.4928 ریال1:56:05
1.4929 ریال1:50:07
1.4927 ریال1:47:05
1.4919 ریال1:44:05
1.492 ریال1:34:05
1.4916 ریال1:28:05
1.493 ریال1:26:06
1.4936 ریال1:20:07
1.4932 ریال1:17:05
1.4937 ریال1:13:06
1.494 ریال1:10:07
1.4935 ریال1:08:05
1.4932 ریال1:02:06
1.4941 ریال0:58:06
1.4936 ریال0:55:06
1.4942 ریال0:52:05
1.4937 ریال0:50:06
1.4953 ریال0:47:05
1.494 ریال0:44:05
1.4944 ریال0:40:07
1.4941 ریال0:38:06
1.4939 ریال0:35:06
1.4936 ریال0:32:03
1.4932 ریال0:29:05
1.4944 ریال0:26:06
1.4938 ریال0:23:05
1.4932 ریال0:20:07
1.493 ریال0:17:05
1.4936 ریال0:11:05
1.494 ریال0:07:05
1.4968 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات