شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

والتون چین / Waltonchain

  • نرخ فعلی:0.5258
  • بالاترین قیمت روز:0.5355
  • پایین ترین قیمت روز:0.5258
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.528
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۱۸:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.5267
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک والتون چین / Waltonchain در روز جاری

نمودار کندل استیک والتون چین / Waltonchain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5258 ریال2:18:08
0.5275 ریال2:17:08
0.5263 ریال2:16:08
0.5258 ریال2:15:11
0.5263 ریال2:14:08
0.5288 ریال2:12:09
0.5297 ریال2:11:08
0.5305 ریال2:08:07
0.5297 ریال2:07:09
0.5305 ریال2:06:08
0.5318 ریال2:01:11
0.5311 ریال2:00:14
0.5318 ریال1:59:08
0.5311 ریال1:55:10
0.5325 ریال1:54:08
0.5337 ریال1:51:08
0.5323 ریال1:49:08
0.531 ریال1:48:09
0.53 ریال1:46:09
0.5309 ریال1:44:08
0.53 ریال1:43:08
0.5309 ریال1:42:08
0.5324 ریال1:41:09
0.5355 ریال1:40:11
0.5324 ریال1:39:08
0.5329 ریال1:38:08
0.5355 ریال1:37:09
0.5323 ریال1:36:08
0.5337 ریال1:35:10
0.5329 ریال1:34:10
0.5323 ریال1:33:09
0.5322 ریال1:32:07
0.5321 ریال1:31:08
0.5322 ریال1:30:53
0.5314 ریال1:30:47
0.5318 ریال1:28:08
0.5314 ریال1:27:08
0.532 ریال1:24:08
0.5318 ریال1:20:09
0.5307 ریال1:19:08
0.5308 ریال1:18:07
0.5311 ریال1:17:08
0.53 ریال1:16:08
0.5304 ریال1:14:08
0.53 ریال1:12:08
0.5296 ریال1:11:08
0.5292 ریال1:10:10
0.5294 ریال1:09:07
0.5296 ریال1:07:08
0.5292 ریال1:06:08
0.529 ریال1:03:08
0.5279 ریال1:02:08
0.5303 ریال1:01:08
0.5298 ریال1:00:12
0.5279 ریال0:59:08
0.5302 ریال0:58:08
0.5303 ریال0:57:08
0.5312 ریال0:56:08
0.531 ریال0:55:09
0.5305 ریال0:54:08
0.531 ریال0:53:07
0.5312 ریال0:52:09
0.5316 ریال0:51:08
0.531 ریال0:50:09
0.5307 ریال0:49:08
0.5296 ریال0:47:07
0.5307 ریال0:46:09
0.5317 ریال0:45:09
0.5315 ریال0:44:08
0.5316 ریال0:42:08
0.5317 ریال0:41:08
0.5311 ریال0:40:10
0.5319 ریال0:39:07
0.5316 ریال0:38:08
0.5329 ریال0:37:07
0.5321 ریال0:36:08
0.5329 ریال0:34:08
0.5331 ریال0:33:07
0.5339 ریال0:32:07
0.5332 ریال0:31:08
0.5309 ریال0:30:10
0.5331 ریال0:29:07
0.5324 ریال0:28:08
0.5339 ریال0:27:08
0.5324 ریال0:26:07
0.5309 ریال0:25:08
0.5316 ریال0:24:08
0.5292 ریال0:23:07
0.5294 ریال0:22:09
0.5292 ریال0:21:08
0.5293 ریال0:19:08
0.5292 ریال0:18:08
0.5262 ریال0:17:07
0.5291 ریال0:16:08
0.5282 ریال0:15:09
0.5262 ریال0:14:07
0.5266 ریال0:13:08
0.5262 ریال0:12:08
0.5275 ریال0:11:07
0.5277 ریال0:09:07
0.528 ریال0:07:07
0.5281 ریال0:06:07
0.5263 ریال0:04:08
0.528 ریال0:03:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات