کالایاب
شاخص یاب

والتون چین / Waltonchain

  • نرخ فعلی:2.672
  • بالاترین قیمت روز:2.786
  • پایین ترین قیمت روز:2.487
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.73%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.518
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۷:۰۹
  • نرخ روز گذشته:2.544
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.128

نمودار کندل استیک والتون چین / Waltonchain در روز جاری

نمودار کندل استیک والتون چین / Waltonchain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.672 ریال22:47:09
2.667 ریال22:44:09
2.664 ریال22:43:10
2.648 ریال22:27:09
2.657 ریال22:26:09
2.659 ریال22:14:09
2.661 ریال22:12:09
2.659 ریال22:10:13
2.661 ریال21:58:10
2.662 ریال21:44:09
2.659 ریال21:35:10
2.667 ریال21:34:09
2.644 ریال21:20:12
2.646 ریال21:18:09
2.648 ریال21:14:10
2.657 ریال21:12:10
2.673 ریال21:10:13
2.659 ریال21:08:09
2.665 ریال21:06:09
2.673 ریال21:02:10
2.677 ریال20:58:10
2.687 ریال20:52:09
2.686 ریال20:50:13
2.659 ریال20:48:09
2.65 ریال20:44:09
2.671 ریال20:40:13
2.653 ریال20:30:16
2.657 ریال20:24:09
2.664 ریال20:22:10
2.671 ریال20:09:04
2.667 ریال20:06:10
2.671 ریال20:01:06
2.673 ریال19:58:10
2.668 ریال19:53:09
2.669 ریال19:46:09
2.673 ریال19:39:09
2.687 ریال19:36:09
2.673 ریال19:33:10
2.67 ریال19:26:10
2.677 ریال19:25:06
2.688 ریال19:17:10
2.687 ریال19:16:09
2.684 ریال19:15:11
2.697 ریال19:12:10
2.693 ریال19:08:10
2.686 ریال19:01:13
2.681 ریال19:00:19
2.685 ریال18:48:09
2.686 ریال18:38:09
2.685 ریال18:34:10
2.686 ریال18:31:11
2.687 ریال18:26:08
2.692 ریال18:22:09
2.69 ریال18:17:10
2.705 ریال18:16:09
2.697 ریال18:15:05
2.705 ریال18:13:12
2.688 ریال18:12:09
2.705 ریال18:08:10
2.688 ریال18:02:09
2.687 ریال18:01:06
2.679 ریال18:00:21
2.674 ریال17:52:11
2.689 ریال17:51:11
2.697 ریال17:49:11
2.705 ریال17:46:10
2.708 ریال17:38:04
2.711 ریال17:31:14
2.708 ریال17:29:10
2.71 ریال17:26:10
2.707 ریال17:22:10
2.718 ریال17:13:11
2.716 ریال17:12:09
2.717 ریال17:07:03
2.714 ریال17:06:10
2.716 ریال17:03:04
2.718 ریال16:58:09
2.721 ریال16:53:10
2.722 ریال16:50:16
2.721 ریال16:48:10
2.714 ریال16:42:10
2.688 ریال16:37:12
2.714 ریال16:35:12
2.71 ریال16:32:10
2.687 ریال16:24:10
2.7 ریال16:14:11
2.699 ریال16:12:10
2.7 ریال16:10:14
2.694 ریال16:06:11
2.688 ریال15:58:10
2.685 ریال15:54:11
2.677 ریال15:52:11
2.672 ریال15:33:11
2.656 ریال15:26:10
2.648 ریال15:16:11
2.679 ریال15:14:04
2.658 ریال15:12:13
2.665 ریال15:08:13
2.675 ریال15:06:11
2.679 ریال15:03:04
2.685 ریال15:01:19
2.657 ریال15:00:22
2.656 ریال14:58:11
2.649 ریال14:56:10
2.651 ریال14:48:13
2.657 ریال14:47:11
2.663 ریال14:44:10
2.677 ریال14:42:11
2.667 ریال14:40:24
2.649 ریال14:38:09
2.657 ریال14:34:12
2.65 ریال14:30:22
2.677 ریال14:24:12
2.67 ریال14:20:19
2.679 ریال14:15:06
2.677 ریال14:13:15
2.685 ریال14:10:17
2.677 ریال14:02:15
2.671 ریال13:52:12
2.672 ریال13:46:10
2.67 ریال13:43:13
2.668 ریال13:42:12
2.685 ریال13:37:12
2.682 ریال13:32:12
2.677 ریال13:29:12
2.68 ریال13:28:12
2.683 ریال13:26:10
2.692 ریال13:24:11
2.708 ریال13:22:11
2.718 ریال13:16:12
2.712 ریال13:14:11
2.711 ریال13:12:12
2.71 ریال13:08:10
2.711 ریال13:01:07
2.71 ریال12:58:13
2.707 ریال12:56:14
2.71 ریال12:55:06
2.708 ریال12:52:13
2.718 ریال12:51:15
2.704 ریال12:49:15
2.697 ریال12:48:12
2.723 ریال12:43:18
2.718 ریال12:41:17
2.701 ریال12:37:17
2.706 ریال12:34:15
2.707 ریال12:32:16
2.709 ریال12:28:07
2.712 ریال12:26:13
2.696 ریال12:24:17
2.718 ریال12:22:16
2.736 ریال12:20:20
2.738 ریال12:18:13
2.759 ریال12:16:15
2.754 ریال12:14:12
2.762 ریال12:10:23
2.786 ریال12:06:17
2.778 ریال12:01:28
2.766 ریال12:00:33
2.77 ریال11:57:20
2.759 ریال11:54:16
2.738 ریال11:52:19
2.743 ریال11:50:21
2.761 ریال11:49:22
2.745 ریال11:46:20
2.697 ریال11:45:11
2.688 ریال11:44:16
2.687 ریال11:43:18
2.677 ریال11:41:21
2.663 ریال11:39:18
2.656 ریال11:34:18
2.649 ریال11:32:17
2.646 ریال11:28:17
2.64 ریال11:25:21
2.636 ریال11:24:19
2.644 ریال11:21:21
2.649 ریال11:19:18
2.641 ریال11:17:19
2.634 ریال11:16:19
2.636 ریال11:13:21
2.64 ریال11:12:22
2.641 ریال11:11:18
2.634 ریال11:07:18
2.64 ریال11:05:21
2.635 ریال10:55:17
2.636 ریال10:47:14
2.64 ریال10:46:16
2.644 ریال10:44:15
2.646 ریال10:42:17
2.667 ریال10:41:20
2.671 ریال10:39:08
2.667 ریال10:38:14
2.657 ریال10:37:16
2.688 ریال10:32:15
2.68 ریال10:31:19
2.673 ریال10:28:21
2.679 ریال10:26:14
2.668 ریال10:24:13
2.659 ریال10:22:15
2.682 ریال10:21:18
2.687 ریال10:19:14
2.697 ریال10:18:13
2.695 ریال10:16:15
2.7 ریال10:14:15
2.697 ریال10:13:15
2.718 ریال10:10:11
2.735 ریال10:09:14
2.74 ریال10:08:13
2.745 ریال10:07:15
2.74 ریال10:05:15
2.729 ریال10:02:13
2.738 ریال10:00:26
2.722 ریال9:59:12
2.733 ریال9:58:15
2.688 ریال9:55:16
2.677 ریال9:51:14
2.682 ریال9:42:12
2.657 ریال9:41:07
2.677 ریال9:39:13
2.648 ریال9:38:12
2.638 ریال9:34:12
2.657 ریال9:33:12
2.662 ریال9:32:12
2.667 ریال9:29:13
2.653 ریال9:27:12
2.664 ریال9:26:12
2.651 ریال9:22:12
2.656 ریال9:17:15
2.671 ریال9:15:12
2.669 ریال9:13:15
2.641 ریال9:11:12
2.649 ریال9:09:12
2.618 ریال9:03:12
2.627 ریال8:54:12
2.62 ریال8:53:11
2.625 ریال8:52:12
2.611 ریال8:50:14
2.607 ریال8:48:11
2.61 ریال8:44:11
2.556 ریال8:40:17
2.606 ریال8:38:11
2.592 ریال8:30:09
2.578 ریال8:27:11
2.568 ریال8:25:14
2.569 ریال8:19:12
2.572 ریال8:15:11
2.563 ریال8:09:11
2.566 ریال8:07:12
2.56 ریال8:05:07
2.556 ریال8:03:10
2.558 ریال7:58:11
2.54 ریال7:56:11
2.523 ریال7:54:11
2.517 ریال7:53:10
2.526 ریال7:52:06
2.517 ریال7:47:11
2.509 ریال7:44:10
2.508 ریال7:43:11
2.49 ریال7:38:10
2.5 ریال7:36:11
2.508 ریال7:35:11
2.518 ریال7:34:11
2.517 ریال7:30:08
2.512 ریال7:26:10
2.509 ریال7:23:10
2.506 ریال7:21:11
2.508 ریال7:17:10
2.526 ریال7:15:11
2.528 ریال7:14:10
2.526 ریال7:11:10
2.528 ریال7:03:09
2.526 ریال7:00:16
2.536 ریال6:54:10
2.532 ریال6:52:11
2.536 ریال6:45:10
2.527 ریال6:35:11
2.536 ریال6:32:10
2.53 ریال6:30:12
2.536 ریال6:27:10
2.525 ریال6:22:10
2.535 ریال6:18:09
2.514 ریال6:16:10
2.506 ریال6:13:10
2.511 ریال6:12:10
2.512 ریال6:07:10
2.511 ریال6:05:10
2.508 ریال6:01:12
2.517 ریال5:46:10
2.519 ریال5:45:10
2.518 ریال5:32:09
2.524 ریال5:26:05
2.536 ریال5:25:11
2.533 ریال5:21:09
2.536 ریال5:20:11
2.535 ریال5:19:09
2.536 ریال5:13:10
2.544 ریال5:12:09
2.536 ریال5:09:09
2.541 ریال5:07:09
2.544 ریال5:05:09
2.548 ریال5:00:14
2.547 ریال4:58:09
2.554 ریال4:55:11
2.547 ریال4:54:09
2.544 ریال4:52:09
2.535 ریال4:51:10
2.517 ریال4:48:10
2.516 ریال4:46:10
2.514 ریال4:40:12
2.513 ریال4:35:10
2.508 ریال4:26:05
2.513 ریال4:25:11
2.514 ریال4:19:09
2.513 ریال4:01:06
2.511 ریال3:51:09
2.517 ریال3:45:10
2.497 ریال3:44:04
2.499 ریال3:36:09
2.497 ریال3:33:08
2.499 ریال3:25:10
2.501 ریال3:21:04
2.494 ریال3:20:10
2.487 ریال3:15:09
2.488 ریال3:13:09
2.503 ریال3:12:08
2.488 ریال3:09:08
2.503 ریال3:05:09
2.498 ریال3:03:09
2.524 ریال2:59:08
2.535 ریال2:52:09
2.527 ریال2:51:09
2.531 ریال2:48:08
2.526 ریال2:46:09
2.533 ریال2:45:09
2.554 ریال2:43:09
2.548 ریال2:42:09
2.553 ریال2:41:09
2.554 ریال2:39:04
2.557 ریال2:36:07
2.54 ریال2:33:08
2.544 ریال2:32:08
2.561 ریال2:16:08
2.563 ریال2:12:08
2.557 ریال2:11:07
2.553 ریال2:01:11
2.557 ریال1:55:09
2.542 ریال1:48:07
2.54 ریال1:47:07
2.533 ریال1:44:07
2.523 ریال1:40:10
2.517 ریال1:39:07
2.523 ریال1:37:03
2.526 ریال1:36:07
2.51 ریال1:34:08
2.523 ریال1:33:07
2.525 ریال1:29:07
2.535 ریال1:28:08
2.545 ریال1:25:09
2.544 ریال1:22:04
2.556 ریال1:21:08
2.563 ریال1:17:07
2.555 ریال1:16:08
2.554 ریال1:13:08
2.532 ریال1:12:08
2.554 ریال1:11:07
2.535 ریال1:09:07
2.525 ریال1:07:03
2.532 ریال0:59:08
2.522 ریال0:43:07
2.518 ریال0:40:10
2.522 ریال0:38:03
2.526 ریال0:29:07
2.52 ریال0:19:08
2.525 ریال0:15:08
2.523 ریال0:11:07
2.512 ریال0:07:07
2.51 ریال0:05:08
2.518 ریال0:02:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات