کالایاب
شاخص یاب

والتون چین / Waltonchain

  • نرخ فعلی:1.944
  • بالاترین قیمت روز:1.971
  • پایین ترین قیمت روز:1.94
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3,168,727.98
  • درصد بیشترین نوسان روز:10131.58%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.962
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۱۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1.974
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک والتون چین / Waltonchain در روز جاری

نمودار کندل استیک والتون چین / Waltonchain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.677 ریال7:02:11
363.28 ریال6:45:04
5,829.25 ریال6:21:14
0.3831 ریال6:12:59
0.08005 ریال5:35:12
89.4139 ریال5:27:12
0.006278 ریال5:14:15
270.72 ریال4:56:58
0.045667 ریال3:54:57
98.361 ریال3:39:05
2.5063 ریال3:35:18
0.007766 ریال3:35:11
0.3515 ریال3:35:11
0.000149 ریال3:31:56
222,356 ریال3:25:18
0.000136 ریال3:18:54
1.7053 ریال3:14:21
425.69 ریال3:11:18
0.012622 ریال3:06:35
0.001315 ریال2:47:08
62.68 ریال2:42:44
0.1342 ریال2:29:26
0.003203 ریال2:10:12
0.6852 ریال2:06:49
0.003784 ریال1:45:54
0.009252 ریال1:33:37
0.019 ریال1:27:59
3,168,728 ریال1:27:20
28.967 ریال1:24:50
0.001155 ریال1:12:39
1,560.5 ریال1:11:14
0.002005 ریال1:08:19
0.01595 ریال1:05:51
0.007776 ریال1:03:47
0.44317 ریال1:01:14
160,500 ریال0:52:39
1.967 ریال0:23:27
1.963 ریال0:13:36
1.972 ریال0:09:43
1.974 ریال23:59:20
1.966 ریال23:39:39
1.968 ریال23:14:07
1.967 ریال22:49:09
1.963 ریال22:45:09
1.964 ریال22:44:07
1.965 ریال22:34:02
1.963 ریال22:24:05
1.967 ریال22:21:08
1.963 ریال22:14:08
1.967 ریال22:04:08
1.964 ریال21:39:07
1.967 ریال21:34:08
1.964 ریال21:24:08
1.965 ریال21:14:03
1.966 ریال21:12:07
1.964 ریال20:44:07
1.965 ریال20:34:07
1.966 ریال20:24:07
1.967 ریال20:14:07
1.965 ریال20:11:07
1.968 ریال20:04:07
1.965 ریال19:48:07
1.967 ریال19:24:48
1.966 ریال19:12:39
1.965 ریال18:58:38
1.968 ریال18:50:54
1.966 ریال18:44:32
1.967 ریال18:42:39
1.966 ریال18:32:50
1.968 ریال18:29:47
1.966 ریال18:26:06
1.966 ریال18:26:00
1.974 ریال18:22:01
1.974 ریال18:22:01
1.968 ریال18:19:31
1.968 ریال18:19:30
1.968 ریال18:19:28
1.966 ریال18:04:56
1.965 ریال17:56:30
1.965 ریال17:56:28
1.965 ریال17:56:24
1.973 ریال17:53:28
1.973 ریال17:53:28
1.961 ریال17:44:26
1.959 ریال17:32:50
1.962 ریال17:16:50
1.961 ریال17:12:01
1.958 ریال16:51:38
1.958 ریال16:51:37
1.975 ریال16:47:00
1.975 ریال16:46:58
1.975 ریال16:46:55
1.956 ریال16:36:58
1.956 ریال16:36:57
1.956 ریال16:36:56
1.955 ریال16:29:03
1.953 ریال16:25:21
1.953 ریال16:25:21
1.951 ریال16:12:46
1.951 ریال16:12:45
1.956 ریال15:57:59
1.956 ریال15:57:54
1.955 ریال15:44:08
1.955 ریال15:44:02
1.951 ریال15:35:47
1.953 ریال15:03:12
1.953 ریال15:03:12
1.958 ریال14:49:59
1.958 ریال14:49:57
1.961 ریال14:36:03
1.961 ریال14:36:00
1.956 ریال14:26:33
1.953 ریال14:19:08
1.962 ریال14:12:07
1.964 ریال14:07:07
1.962 ریال13:58:07
1.964 ریال13:50:11
1.962 ریال13:44:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات