کالایاب
شاخص یاب

تتر / Tether

  • نرخ فعلی:1.002
  • بالاترین قیمت روز:1.0033
  • پایین ترین قیمت روز:1.002
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0025
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۴:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1.0028
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.002 ریال12:44:07
1.0021 ریال12:40:05
1.0022 ریال12:38:07
1.0021 ریال12:32:08
1.0022 ریال12:23:07
1.0023 ریال12:20:08
1.0022 ریال12:17:07
1.0021 ریال12:11:08
1.0022 ریال12:09:06
1.0023 ریال12:02:06
1.0022 ریال11:58:03
1.0023 ریال11:56:06
1.0022 ریال11:52:02
1.0024 ریال11:50:07
1.002 ریال11:47:05
1.0021 ریال11:44:05
1.0022 ریال11:41:06
1.0026 ریال11:38:06
1.0023 ریال11:35:06
1.0028 ریال11:29:05
1.0027 ریال11:26:05
1.0029 ریال11:23:05
1.0028 ریال11:20:07
1.0029 ریال11:14:02
1.0028 ریال11:11:05
1.0027 ریال11:06:06
1.003 ریال11:02:06
1.0026 ریال10:59:05
1.0023 ریال10:56:06
1.0026 ریال10:44:05
1.0024 ریال10:35:03
1.0026 ریال10:33:05
1.0024 ریال10:26:06
1.0026 ریال10:23:05
1.0024 ریال10:20:03
1.0027 ریال10:17:05
1.0025 ریال10:14:05
1.0027 ریال10:11:05
1.0026 ریال10:06:06
1.0028 ریال10:02:05
1.0026 ریال9:56:06
1.0027 ریال9:52:03
1.0029 ریال9:50:07
1.0026 ریال9:47:05
1.0028 ریال9:44:05
1.0024 ریال9:41:02
1.0025 ریال9:38:05
1.0029 ریال9:35:06
1.0026 ریال9:32:06
1.0024 ریال9:29:05
1.0028 ریال9:26:05
1.0025 ریال9:17:05
1.0027 ریال9:14:05
1.0025 ریال9:10:03
1.0026 ریال9:02:02
1.0025 ریال8:59:05
1.0027 ریال8:56:02
1.0028 ریال8:54:05
1.0027 ریال8:45:06
1.0025 ریال8:41:05
1.0024 ریال8:38:02
1.0023 ریال8:36:06
1.0026 ریال8:30:08
1.0027 ریال8:24:04
1.0025 ریال8:21:06
1.0026 ریال8:18:05
1.0025 ریال8:14:05
1.0028 ریال8:12:05
1.0029 ریال8:08:05
1.003 ریال7:59:05
1.0028 ریال7:53:05
1.003 ریال7:47:05
1.0031 ریال7:44:02
1.0029 ریال7:41:05
1.0028 ریال7:35:06
1.0029 ریال7:32:05
1.003 ریال7:29:05
1.0027 ریال7:26:05
1.003 ریال7:23:04
1.0028 ریال7:20:07
1.0031 ریال7:11:04
1.0029 ریال7:02:05
1.0031 ریال6:56:05
1.0029 ریال6:53:05
1.003 ریال6:50:06
1.0032 ریال6:46:02
1.0029 ریال6:44:02
1.0031 ریال6:41:05
1.003 ریال6:38:05
1.0029 ریال6:36:05
1.003 ریال6:32:05
1.0029 ریال6:29:02
1.003 ریال6:23:05
1.0031 ریال6:20:09
1.0032 ریال6:14:05
1.0028 ریال6:11:05
1.003 ریال6:02:05
1.0031 ریال5:59:04
1.003 ریال5:56:05
1.0031 ریال5:50:06
1.0029 ریال5:47:06
1.003 ریال5:44:05
1.0029 ریال5:35:06
1.0032 ریال5:32:05
1.003 ریال5:26:05
1.0028 ریال5:23:05
1.0031 ریال5:20:07
1.0029 ریال5:17:06
1.0027 ریال5:14:06
1.0029 ریال5:11:05
1.0026 ریال5:06:05
1.0032 ریال5:02:05
1.003 ریال4:58:05
1.0032 ریال4:56:04
1.0033 ریال4:51:05
1.0032 ریال4:47:05
1.0031 ریال4:41:05
1.003 ریال4:35:06
1.0026 ریال4:32:05
1.0028 ریال4:27:05
1.0026 ریال4:23:02
1.0025 ریال4:20:06
1.0027 ریال4:17:04
1.0026 ریال4:14:02
1.0027 ریال4:11:02
1.0025 ریال4:02:05
1.0026 ریال3:55:06
1.0025 ریال3:53:05
1.0023 ریال3:50:06
1.0024 ریال3:41:05
1.0025 ریال3:38:05
1.0024 ریال3:35:06
1.0022 ریال3:29:05
1.0023 ریال3:26:05
1.0025 ریال3:23:04
1.0023 ریال3:20:06
1.0025 ریال3:17:05
1.0027 ریال3:14:05
1.0025 ریال3:11:05
1.0026 ریال3:08:05
1.0027 ریال3:05:05
1.0026 ریال3:02:02
1.0027 ریال2:58:05
1.0028 ریال2:56:05
1.0025 ریال2:50:03
1.0021 ریال2:47:05
1.0023 ریال2:40:06
1.002 ریال2:38:05
1.0021 ریال2:35:05
1.0022 ریال2:32:04
1.0021 ریال2:29:04
1.0022 ریال2:26:05
1.002 ریال2:22:02
1.0022 ریال2:17:05
1.0024 ریال2:10:02
1.0027 ریال2:02:04
1.0024 ریال1:52:05
1.0023 ریال1:47:05
1.0024 ریال1:44:04
1.0022 ریال1:40:03
1.0023 ریال1:34:05
1.0022 ریال1:32:05
1.0023 ریال1:28:05
1.0024 ریال1:25:06
1.0022 ریال1:20:06
1.0023 ریال1:16:05
1.0024 ریال1:13:05
1.0023 ریال1:10:03
1.0021 ریال1:08:05
1.0022 ریال1:05:06
1.0023 ریال1:02:06
1.0022 ریال0:58:05
1.0025 ریال0:56:05
1.0024 ریال0:53:05
1.0026 ریال0:51:05
1.0025 ریال0:47:05
1.0026 ریال0:44:05
1.0022 ریال0:41:06
1.0023 ریال0:35:06
1.0024 ریال0:32:06
1.0025 ریال0:26:05
1.0026 ریال0:20:07
1.0025 ریال0:16:03
1.0026 ریال0:14:05
1.0025 ریال0:11:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات