شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تتر / Tether

  • نرخ فعلی:1.0022
  • بالاترین قیمت روز:1.004
  • پایین ترین قیمت روز:1.0013
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0027
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:1.0026
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0022 ریال22:07:06
1.0021 ریال21:59:05
1.002 ریال21:55:07
1.0019 ریال21:51:06
1.0021 ریال21:47:06
1.0018 ریال21:43:06
1.0023 ریال21:39:06
1.0019 ریال21:35:08
1.002 ریال21:27:06
1.0017 ریال21:23:06
1.0019 ریال21:19:05
1.0017 ریال21:15:07
1.0013 ریال21:07:05
1.0016 ریال21:03:05
1.0017 ریال20:59:05
1.0013 ریال20:55:07
1.0017 ریال20:51:06
1.0015 ریال20:47:06
1.0014 ریال20:44:06
1.0018 ریال20:39:06
1.0019 ریال20:35:07
1.0017 ریال20:31:06
1.0018 ریال20:27:05
1.0019 ریال20:23:06
1.0017 ریال20:19:06
1.0015 ریال20:15:08
1.0016 ریال20:11:06
1.0018 ریال20:07:06
1.0019 ریال20:03:05
1.0013 ریال19:59:06
1.0018 ریال19:55:07
1.0019 ریال19:51:06
1.0021 ریال19:47:06
1.0017 ریال19:43:06
1.0019 ریال19:39:06
1.0017 ریال19:35:07
1.0016 ریال19:27:06
1.0019 ریال19:23:06
1.002 ریال19:15:07
1.0022 ریال19:11:06
1.0019 ریال19:07:07
1.0018 ریال19:03:06
1.0021 ریال18:59:06
1.0023 ریال18:55:08
1.002 ریال18:52:06
1.0018 ریال18:47:06
1.0025 ریال18:43:12
1.0023 ریال18:39:06
1.0022 ریال18:36:06
1.0024 ریال18:31:13
1.0023 ریال18:23:05
1.0024 ریال18:19:05
1.0023 ریال18:11:09
1.0021 ریال18:07:06
1.0024 ریال18:03:06
1.0023 ریال18:00:10
1.0021 ریال17:51:07
1.0023 ریال17:43:07
1.0022 ریال17:39:07
1.0021 ریال17:35:06
1.0025 ریال17:27:07
1.0024 ریال17:23:05
1.0023 ریال17:19:06
1.0021 ریال17:15:07
1.0022 ریال17:07:06
1.0023 ریال17:04:05
1.0024 ریال16:55:07
1.0025 ریال16:51:06
1.0024 ریال16:43:06
1.0021 ریال16:39:05
1.0023 ریال16:35:07
1.0027 ریال16:31:07
1.0025 ریال16:27:06
1.0022 ریال16:24:05
1.0025 ریال16:19:05
1.0027 ریال16:15:06
1.0023 ریال16:11:06
1.0024 ریال16:08:05
1.0025 ریال15:59:02
1.0027 ریال15:55:07
1.003 ریال15:51:06
1.0026 ریال15:47:06
1.0027 ریال15:43:06
1.0022 ریال15:39:06
1.0025 ریال15:27:06
1.0026 ریال15:19:06
1.0028 ریال15:11:08
1.0027 ریال15:07:06
1.0024 ریال14:59:06
1.0027 ریال14:55:07
1.0024 ریال14:47:05
1.0022 ریال14:43:06
1.0024 ریال14:39:06
1.0027 ریال14:31:07
1.0029 ریال14:27:05
1.0031 ریال14:23:05
1.003 ریال14:15:07
1.0032 ریال14:11:06
1.003 ریال14:07:06
1.0029 ریال14:03:05
1.0031 ریال13:59:06
1.0033 ریال13:55:07
1.003 ریال13:51:06
1.0029 ریال13:48:06
1.0032 ریال13:43:05
1.0029 ریال13:39:05
1.0031 ریال13:27:05
1.003 ریال13:23:05
1.0028 ریال13:19:06
1.0029 ریال13:11:05
1.0031 ریال13:07:06
1.0029 ریال13:03:06
1.003 ریال12:59:05
1.0033 ریال12:51:06
1.0031 ریال12:47:06
1.0028 ریال12:43:06
1.0029 ریال12:39:06
1.003 ریال12:35:06
1.0033 ریال12:31:06
1.0034 ریال12:27:07
1.0036 ریال12:19:06
1.0033 ریال12:15:07
1.0036 ریال12:07:06
1.0037 ریال12:03:06
1.004 ریال11:59:06
1.0035 ریال11:55:07
1.0037 ریال11:47:06
1.0038 ریال11:39:09
1.0039 ریال11:36:06
1.0034 ریال11:31:07
1.0036 ریال11:27:06
1.0038 ریال11:24:06
1.0037 ریال11:19:15
1.0035 ریال11:15:07
1.0037 ریال11:07:05
1.0035 ریال11:03:05
1.0034 ریال10:59:05
1.0031 ریال10:35:07
1.003 ریال10:31:06
1.0031 ریال10:23:06
1.0033 ریال10:19:05
1.0032 ریال10:07:06
1.0031 ریال10:04:06
1.0029 ریال9:59:05
1.0032 ریال9:55:06
1.003 ریال9:51:05
1.0029 ریال9:47:05
1.0031 ریال9:43:06
1.0032 ریال9:39:05
1.0029 ریال9:35:07
1.003 ریال9:27:05
1.0031 ریال9:23:04
1.0033 ریال9:19:05
1.003 ریال9:15:06
1.0033 ریال9:11:08
1.0031 ریال9:07:05
1.0029 ریال9:03:04
1.0031 ریال8:59:05
1.0032 ریال8:55:06
1.0031 ریال8:47:04
1.003 ریال8:43:05
1.0031 ریال8:39:05
1.0029 ریال8:35:06
1.0032 ریال8:31:05
1.0034 ریال8:27:05
1.0032 ریال8:23:05
1.003 ریال8:11:05
1.0031 ریال8:07:05
1.003 ریال7:59:05
1.0033 ریال7:55:07
1.0031 ریال7:51:05
1.003 ریال7:47:05
1.0031 ریال7:43:05
1.0033 ریال7:39:05
1.0034 ریال7:35:06
1.0032 ریال7:27:06
1.0033 ریال7:19:05
1.0036 ریال7:15:06
1.0032 ریال7:03:05
1.0034 ریال6:59:05
1.0037 ریال6:55:07
1.0036 ریال6:51:06
1.0037 ریال6:47:05
1.0038 ریال6:43:05
1.0037 ریال6:35:06
1.0038 ریال6:31:06
1.0037 ریال6:27:05
1.0039 ریال6:23:05
1.0036 ریال6:19:05
1.0037 ریال6:15:06
1.004 ریال6:03:05
1.0038 ریال5:55:06
1.0033 ریال5:47:05
1.0035 ریال5:39:06
1.0032 ریال5:35:06
1.0031 ریال5:27:05
1.0034 ریال5:19:06
1.0035 ریال5:11:04
1.0037 ریال4:59:05
1.0039 ریال4:55:06
1.0037 ریال4:47:05
1.0034 ریال4:35:07
1.0032 ریال4:31:05
1.0031 ریال4:27:05
1.0033 ریال4:19:05
1.0032 ریال4:15:07
1.0033 ریال4:03:05
1.0032 ریال3:59:04
1.0034 ریال3:51:04
1.0032 ریال3:47:05
1.0034 ریال3:43:05
1.0033 ریال3:39:05
1.0036 ریال3:35:06
1.0027 ریال3:27:05
1.0025 ریال3:23:05
1.0026 ریال3:19:05
1.0025 ریال2:51:05
1.0026 ریال2:47:05
1.0029 ریال2:43:06
1.0031 ریال2:39:05
1.0028 ریال2:35:07
1.0029 ریال2:27:05
1.0027 ریال2:23:05
1.003 ریال2:19:05
1.0031 ریال2:15:07
1.003 ریال2:07:05
1.0027 ریال2:03:05
1.003 ریال1:59:05
1.0031 ریال1:55:06
1.0032 ریال1:47:05
1.003 ریال1:43:05
1.0031 ریال1:39:05
1.0029 ریال1:35:06
1.0028 ریال1:27:05
1.0029 ریال1:23:05
1.0027 ریال1:15:07
1.0026 ریال1:11:05
1.0025 ریال0:55:07
1.0028 ریال0:51:05
1.0027 ریال0:47:05
1.0026 ریال0:43:04
1.0027 ریال0:39:05
1.0028 ریال0:35:05
1.0027 ریال0:27:04
1.0025 ریال0:23:05
1.003 ریال0:19:05
1.0026 ریال0:11:05
1.0028 ریال0:07:05
1.0027 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات