کالایاب
شاخص یاب

تتر / Tether

  • نرخ فعلی:1.00367
  • بالاترین قیمت روز:1.00434
  • پایین ترین قیمت روز:1.00352
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.00371
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۱۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:1.0039
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.00367 ریال3:14:09
1.00364 ریال3:03:03
1.00355 ریال3:01:12
1.00364 ریال2:53:08
1.00365 ریال2:51:03
1.00364 ریال2:49:09
1.00361 ریال2:48:09
1.00364 ریال2:47:07
1.00361 ریال2:43:09
1.00352 ریال2:41:09
1.00358 ریال2:40:12
1.00362 ریال2:31:09
1.00355 ریال2:28:08
1.00365 ریال2:27:08
1.00374 ریال2:25:11
1.00369 ریال2:21:10
1.00374 ریال2:20:10
1.00364 ریال2:15:09
1.00359 ریال2:11:07
1.00363 ریال2:10:10
1.00362 ریال2:03:08
1.00373 ریال2:01:12
1.00372 ریال1:55:10
1.00368 ریال1:51:09
1.00377 ریال1:50:04
1.00396 ریال1:48:09
1.00397 ریال1:44:08
1.00388 ریال1:43:08
1.00384 ریال1:40:12
1.00394 ریال1:39:08
1.00392 ریال1:33:08
1.00382 ریال1:32:08
1.00378 ریال1:22:09
1.00387 ریال1:21:03
1.00391 ریال1:20:10
1.0039 ریال1:18:09
1.00389 ریال1:12:08
1.00386 ریال1:03:08
1.004 ریال1:02:08
1.00408 ریال0:50:11
1.00406 ریال0:47:02
1.00434 ریال0:46:09
1.00406 ریال0:44:09
1.00369 ریال0:38:04
1.00363 ریال0:37:10
1.00354 ریال0:33:03
1.00363 ریال0:32:08
1.00368 ریال0:22:09
1.00373 ریال0:20:10
1.0039 ریال0:19:09
1.00365 ریال0:16:09
1.00356 ریال0:14:08
1.00362 ریال0:08:13
1.00371 ریال0:06:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات