شاخص یاب

تتر / Tether

  • نرخ فعلی:1.0081
  • بالاترین قیمت روز:1.01039
  • پایین ترین قیمت روز:0.99613
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.99819
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۷:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.99712
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.011

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0081 ریال6:37:05
1.00811 ریال6:36:17
1.00812 ریال6:35:16
1.00971 ریال6:34:16
1.00941 ریال6:24:07
1.00942 ریال6:22:08
1.00943 ریال6:18:40
1.00947 ریال6:16:07
1.00952 ریال6:13:28
1.00941 ریال6:09:08
1.00943 ریال6:07:04
1.00944 ریال6:01:03
1.00945 ریال6:00:06
1.00946 ریال5:58:08
1.00754 ریال5:57:06
1.00755 ریال5:54:07
1.00766 ریال5:51:06
1.00717 ریال5:46:07
1.00719 ریال5:42:03
1.0077 ریال5:41:06
1.00771 ریال5:40:09
1.00772 ریال5:39:10
1.00776 ریال5:38:07
1.00778 ریال5:37:09
1.00842 ریال5:35:08
1.00841 ریال5:34:07
1.00844 ریال5:31:04
1.00813 ریال5:22:06
1.00814 ریال5:19:03
1.00813 ریال5:18:07
1.00754 ریال5:16:03
1.00839 ریال5:10:09
1.00754 ریال5:06:03
1.0079 ریال5:04:03
1.00791 ریال5:02:07
1.00981 ریال5:01:07
1.00944 ریال5:00:06
1.00945 ریال4:56:03
1.00951 ریال4:55:08
1.01035 ریال4:54:03
1.01039 ریال4:53:03
1.01036 ریال4:52:06
1.01038 ریال4:50:05
1.00976 ریال4:48:03
1.00989 ریال4:46:03
1.00798 ریال4:45:08
1.00772 ریال4:41:06
1.00773 ریال4:40:08
1.00822 ریال4:34:07
1.00825 ریال4:32:07
1.00855 ریال4:29:07
1.00864 ریال4:28:06
1.00865 ریال4:23:03
1.00875 ریال4:21:06
1.00879 ریال4:17:04
1.00881 ریال4:13:03
1.00877 ریال4:12:03
1.00907 ریال4:07:07
1.00906 ریال4:06:06
1.00893 ریال4:00:05
1.00894 ریال3:58:03
1.00882 ریال3:56:07
1.00843 ریال3:55:04
1.00844 ریال3:51:03
1.00849 ریال3:50:09
1.00845 ریال3:46:03
1.00843 ریال3:45:08
1.00865 ریال3:44:03
1.00867 ریال3:43:03
1.00803 ریال3:40:08
1.00757 ریال3:37:02
1.00758 ریال3:32:03
1.00762 ریال3:31:03
0.99706 ریال3:29:06
0.997 ریال3:27:07
0.99687 ریال3:25:04
0.99688 ریال3:24:06
0.99687 ریال3:22:06
0.99695 ریال3:21:07
0.99716 ریال3:19:06
0.99702 ریال3:16:07
0.99716 ریال3:13:07
0.99733 ریال3:10:08
0.99734 ریال3:06:03
0.9972 ریال3:05:08
0.99721 ریال3:02:07
0.9972 ریال3:01:08
0.99678 ریال2:59:05
0.99677 ریال2:56:07
0.99686 ریال2:54:06
0.99688 ریال2:53:07
0.99686 ریال2:52:06
0.99687 ریال2:49:07
0.99707 ریال2:44:03
0.99709 ریال2:40:09
0.99678 ریال2:36:03
0.99719 ریال2:33:03
0.99665 ریال2:31:07
0.99675 ریال2:30:05
0.997 ریال2:27:06
0.99699 ریال2:26:06
0.99715 ریال2:22:06
0.99665 ریال2:20:08
0.99625 ریال2:18:03
0.99624 ریال2:17:03
0.99631 ریال2:16:07
0.99744 ریال2:14:03
0.99759 ریال2:13:06
0.9976 ریال2:12:06
0.99697 ریال2:11:03
0.99698 ریال2:10:08
0.99697 ریال2:04:03
0.99751 ریال2:00:13
0.99752 ریال1:57:05
0.99718 ریال1:51:06
0.99719 ریال1:49:07
0.99718 ریال1:48:03
0.99728 ریال1:47:06
0.99718 ریال1:45:07
0.9973 ریال1:43:06
0.99782 ریال1:41:05
0.99771 ریال1:40:04
0.99824 ریال1:39:02
0.99826 ریال1:38:05
0.99825 ریال1:37:06
0.99729 ریال1:35:04
0.99756 ریال1:33:06
0.99742 ریال1:32:06
0.99744 ریال1:31:06
0.99731 ریال1:30:05
0.9973 ریال1:29:06
0.99702 ریال1:28:02
0.99703 ریال1:26:06
0.99696 ریال1:24:03
0.99727 ریال1:22:06
0.997 ریال1:20:08
0.99711 ریال1:19:02
0.99701 ریال1:17:06
0.997 ریال1:13:05
0.99675 ریال1:11:05
0.99666 ریال1:10:07
0.99662 ریال1:08:02
0.99675 ریال1:07:02
0.99668 ریال1:05:03
0.99669 ریال1:04:06
0.99678 ریال1:03:05
0.99669 ریال0:59:06
0.99678 ریال0:58:06
0.9967 ریال0:57:05
0.99668 ریال0:53:05
0.99636 ریال0:44:06
0.9965 ریال0:43:02
0.99669 ریال0:42:05
0.9967 ریال0:41:02
0.99644 ریال0:37:06
0.99639 ریال0:32:02
0.9964 ریال0:31:02
0.99613 ریال0:30:08
0.9963 ریال0:28:02
0.99682 ریال0:27:02
0.99625 ریال0:25:03
0.99657 ریال0:24:06
0.99655 ریال0:23:06
0.99694 ریال0:22:06
0.99695 ریال0:21:06
0.99738 ریال0:19:02
0.99694 ریال0:13:06
0.9972 ریال0:12:05
0.99791 ریال0:11:02
0.99792 ریال0:10:07
0.99768 ریال0:09:06
0.998 ریال0:06:05
0.99801 ریال0:05:03
0.99814 ریال0:04:05
0.99819 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات