کالایاب
شاخص یاب

سیا کوین / Siacoin

  • نرخ فعلی:0.002955
  • بالاترین قیمت روز:0.002955
  • پایین ترین قیمت روز:0.00283
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00283
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۸:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.002821
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک سیا کوین / Siacoin در روز جاری

نمودار کندل استیک سیا کوین / Siacoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.002955 ریال4:38:08
0.002901 ریال4:37:09
0.002954 ریال4:36:07
0.0029 ریال4:32:07
0.002902 ریال4:29:08
0.002909 ریال4:21:08
0.002907 ریال4:19:08
0.002902 ریال4:15:08
0.002901 ریال4:11:07
0.002899 ریال4:00:11
0.002897 ریال3:51:03
0.002901 ریال3:41:08
0.002902 ریال3:39:07
0.002901 ریال3:37:08
0.002905 ریال3:36:08
0.002903 ریال3:34:08
0.002902 ریال3:32:07
0.002903 ریال3:29:08
0.002901 ریال3:22:08
0.002904 ریال3:21:07
0.002906 ریال3:19:08
0.002905 ریال3:17:08
0.002903 ریال3:15:08
0.002902 ریال3:14:08
0.002903 ریال3:12:08
0.002901 ریال3:09:03
0.002897 ریال2:55:09
0.0029 ریال2:52:08
0.002901 ریال2:51:07
0.0029 ریال2:50:09
0.002895 ریال2:47:08
0.002888 ریال2:40:10
0.002887 ریال2:39:07
0.002888 ریال2:30:05
0.002889 ریال2:29:08
0.00289 ریال2:27:08
0.002889 ریال2:23:07
0.00289 ریال2:22:08
0.002892 ریال2:21:08
0.002891 ریال2:19:08
0.002889 ریال2:17:07
0.002897 ریال2:15:08
0.002883 ریال2:14:07
0.002898 ریال2:13:08
0.002881 ریال1:51:08
0.002878 ریال1:39:08
0.002875 ریال1:37:07
0.00287 ریال1:29:07
0.002873 ریال1:25:09
0.002877 ریال1:24:08
0.002881 ریال1:17:08
0.002884 ریال1:16:04
0.002883 ریال1:15:09
0.002884 ریال1:13:09
0.002883 ریال1:11:03
0.002884 ریال1:00:11
0.002883 ریال0:54:03
0.002884 ریال0:51:09
0.002885 ریال0:45:09
0.002884 ریال0:41:08
0.002881 ریال0:39:07
0.002878 ریال0:35:09
0.002879 ریال0:33:08
0.002878 ریال0:31:10
0.002875 ریال0:30:12
0.002878 ریال0:21:08
0.002881 ریال0:15:09
0.00283 ریال0:12:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات