شاخص یاب

سیا کوین / Siacoin

  • نرخ فعلی:0.002423
  • بالاترین قیمت روز:0.002431
  • پایین ترین قیمت روز:0.002356
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.002372
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۶:۰۲
  • نرخ روز گذشته:0.002432
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک سیا کوین / Siacoin در روز جاری

نمودار کندل استیک سیا کوین / Siacoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.002423 ریال14:06:02
0.002422 ریال14:05:08
0.002423 ریال14:01:08
0.002422 ریال14:00:17
0.00242 ریال13:53:06
0.002422 ریال13:49:03
0.002423 ریال13:48:03
0.002422 ریال13:47:06
0.002421 ریال13:46:07
0.00242 ریال13:40:09
0.002419 ریال13:38:06
0.00242 ریال13:37:06
0.002417 ریال13:34:07
0.002421 ریال13:31:07
0.002422 ریال13:30:11
0.002423 ریال13:29:06
0.002422 ریال13:26:07
0.002421 ریال13:25:04
0.002422 ریال13:23:07
0.002423 ریال13:22:06
0.002425 ریال13:19:03
0.002428 ریال13:18:06
0.002429 ریال13:11:07
0.00243 ریال13:10:09
0.002431 ریال13:09:07
0.00243 ریال13:07:09
0.002429 ریال13:06:02
0.002398 ریال13:05:08
0.002394 ریال13:03:07
0.002392 ریال13:00:05
0.00239 ریال12:59:02
0.002389 ریال12:54:02
0.002388 ریال12:46:06
0.002386 ریال12:45:04
0.002385 ریال12:43:06
0.002388 ریال12:41:06
0.002387 ریال12:38:06
0.002395 ریال12:37:06
0.002384 ریال12:34:06
0.00238 ریال12:33:06
0.002378 ریال12:32:06
0.002377 ریال12:31:06
0.002376 ریال12:30:12
0.002375 ریال12:29:02
0.002376 ریال12:26:02
0.002375 ریال12:24:07
0.002374 ریال12:23:03
0.002373 ریال12:22:06
0.002371 ریال12:20:09
0.00237 ریال12:19:06
0.002369 ریال12:18:03
0.002371 ریال12:16:03
0.002372 ریال12:15:04
0.002371 ریال12:06:06
0.002372 ریال12:05:07
0.002368 ریال12:02:06
0.002369 ریال12:00:13
0.00237 ریال11:59:06
0.002372 ریال11:49:03
0.002376 ریال11:42:06
0.002374 ریال11:39:06
0.002379 ریال11:38:06
0.002378 ریال11:36:02
0.002374 ریال11:35:08
0.002375 ریال11:33:07
0.002378 ریال11:31:06
0.002375 ریال11:29:09
0.002373 ریال11:25:07
0.002372 ریال11:23:07
0.002375 ریال11:21:06
0.002374 ریال11:20:09
0.002373 ریال11:19:07
0.002372 ریال11:15:08
0.002371 ریال11:11:06
0.002372 ریال11:10:08
0.002373 ریال11:09:03
0.002374 ریال11:05:07
0.002375 ریال11:04:06
0.002371 ریال10:55:03
0.002372 ریال10:47:03
0.002373 ریال10:46:06
0.002374 ریال10:45:04
0.002376 ریال10:44:02
0.002374 ریال10:42:02
0.002375 ریال10:41:06
0.002373 ریال10:40:04
0.002374 ریال10:39:03
0.002373 ریال10:38:07
0.002372 ریال10:35:07
0.002369 ریال10:31:07
0.00237 ریال10:29:06
0.002371 ریال10:27:06
0.00237 ریال10:25:07
0.002368 ریال10:23:03
0.002367 ریال10:22:06
0.002366 ریال10:21:06
0.002369 ریال10:20:08
0.002365 ریال10:19:06
0.002364 ریال10:18:03
0.002363 ریال10:14:02
0.002364 ریال10:09:06
0.002367 ریال10:06:06
0.002369 ریال9:56:06
0.002367 ریال9:55:08
0.002365 ریال9:54:02
0.002366 ریال9:53:06
0.002365 ریال9:52:06
0.002366 ریال9:51:07
0.002365 ریال9:50:09
0.002367 ریال9:48:02
0.002368 ریال9:47:05
0.002367 ریال9:46:02
0.002369 ریال9:42:06
0.00237 ریال9:41:03
0.002375 ریال9:39:02
0.002374 ریال9:38:06
0.00237 ریال9:35:07
0.002367 ریال9:33:06
0.002372 ریال9:32:03
0.002362 ریال9:31:06
0.002356 ریال9:30:09
0.002357 ریال9:29:06
0.002376 ریال9:28:06
0.002378 ریال9:27:05
0.002377 ریال9:25:03
0.002373 ریال9:24:06
0.002377 ریال9:23:06
0.002381 ریال9:18:06
0.002382 ریال9:15:04
0.002384 ریال9:14:03
0.002382 ریال9:13:06
0.00238 ریال9:09:02
0.002378 ریال9:07:06
0.002361 ریال9:06:02
0.002363 ریال9:05:07
0.002364 ریال9:04:06
0.002363 ریال9:03:03
0.00236 ریال9:02:06
0.002359 ریال9:01:02
0.002368 ریال9:00:10
0.002373 ریال8:59:06
0.002374 ریال8:54:02
0.002375 ریال8:53:03
0.002376 ریال8:51:02
0.002377 ریال8:50:04
0.002375 ریال8:49:03
0.002392 ریال8:42:06
0.00241 ریال8:41:02
0.002375 ریال8:40:03
0.002376 ریال8:36:06
0.002374 ریال8:35:04
0.002373 ریال8:34:02
0.002374 ریال8:31:06
0.002377 ریال8:29:06
0.002378 ریال8:28:06
0.002374 ریال8:24:05
0.002373 ریال8:23:05
0.002374 ریال8:22:03
0.002375 ریال8:20:04
0.002376 ریال8:19:02
0.002372 ریال8:15:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات