شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سالت / SALT

  • نرخ فعلی:0.0869
  • بالاترین قیمت روز:0.0888
  • پایین ترین قیمت روز:0.0842
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0874
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۱۹:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.0869
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک سالت / SALT در روز جاری

نمودار کندل استیک سالت / SALT در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0869 ریال10:19:06
0.0887 ریال8:03:05
0.0888 ریال7:59:06
0.0842 ریال7:35:07
0.0854 ریال7:19:06
0.0842 ریال5:23:06
0.0861 ریال4:15:07
0.0859 ریال3:35:06
0.0873 ریال1:15:07
0.0875 ریال1:07:05
0.0872 ریال0:55:07
0.0874 ریال0:51:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات