کالایاب
شاخص یاب

سالت / SALT

  • نرخ فعلی:0.1202
  • بالاترین قیمت روز:0.1405
  • پایین ترین قیمت روز:0.1154
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:6.57%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1247
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۲:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.1256
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0054

نمودار کندل استیک سالت / SALT در روز جاری

نمودار کندل استیک سالت / SALT در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1202 ریال11:02:07
0.1186 ریال10:29:07
0.1154 ریال10:17:07
0.1177 ریال9:44:06
0.116 ریال9:22:06
0.1165 ریال9:16:06
0.1176 ریال9:08:06
0.12 ریال9:02:06
0.1202 ریال8:59:06
0.1204 ریال8:38:06
0.1221 ریال7:32:06
0.121 ریال6:56:05
0.125 ریال5:47:06
0.1281 ریال5:35:07
0.1383 ریال3:35:07
0.1405 ریال3:10:07
0.1276 ریال3:08:05
0.1275 ریال2:50:07
0.1262 ریال2:47:05
0.1243 ریال2:40:07
0.1249 ریال1:50:08
0.1243 ریال0:53:06
0.1247 ریال0:51:06
0.1243 ریال0:47:06
0.1247 ریال0:44:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات