شاخص یاب

سالت / SALT

  • نرخ فعلی:0.18445
  • بالاترین قیمت روز:0.19739
  • پایین ترین قیمت روز:0.18203
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.18838
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۴:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.18769
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0032

نمودار کندل استیک سالت / SALT در روز جاری

نمودار کندل استیک سالت / SALT در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.18445 ریال18:24:16
0.18444 ریال18:23:15
0.18445 ریال18:20:19
0.18444 ریال18:13:15
0.1844 ریال18:07:15
0.18441 ریال18:06:17
0.1844 ریال18:02:16
0.18441 ریال17:04:15
0.1857 ریال16:56:15
0.18569 ریال16:07:14
0.18562 ریال16:01:19
0.18542 ریال15:55:17
0.18539 ریال15:52:15
0.1854 ریال15:50:20
0.18539 ریال15:38:14
0.18537 ریال15:37:14
0.18539 ریال15:36:15
0.18537 ریال15:33:17
0.18536 ریال15:32:15
0.18537 ریال15:31:17
0.18536 ریال15:30:21
0.18556 ریال15:26:14
0.18536 ریال15:24:17
0.18556 ریال15:12:17
0.18555 ریال15:09:15
0.18556 ریال15:08:17
0.18555 ریال15:01:18
0.18554 ریال14:47:14
0.18548 ریال14:46:14
0.1855 ریال14:45:16
0.18548 ریال14:43:14
0.1855 ریال14:42:15
0.18548 ریال14:35:18
0.18558 ریال14:03:18
0.18548 ریال13:59:14
0.18558 ریال13:58:13
0.18548 ریال13:57:15
0.18558 ریال13:40:18
0.18557 ریال13:29:14
0.18834 ریال13:18:14
0.18844 ریال10:46:11
0.18994 ریال9:55:11
0.19004 ریال9:24:11
0.18536 ریال8:50:12
0.18527 ریال8:49:10
0.18536 ریال8:48:09
0.18527 ریال8:37:10
0.18543 ریال8:36:10
0.18556 ریال8:23:10
0.18586 ریال8:19:10
0.18556 ریال8:17:10
0.18586 ریال8:10:11
0.18596 ریال8:05:10
0.18616 ریال8:03:10
0.18596 ریال8:01:12
0.18616 ریال7:32:11
0.18556 ریال5:34:10
0.18843 ریال5:25:09
0.18844 ریال5:11:10
0.18845 ریال5:10:10
0.18847 ریال5:08:08
0.18846 ریال5:07:09
0.18847 ریال4:52:08
0.18846 ریال4:51:08
0.18847 ریال4:49:09
0.18846 ریال3:46:07
0.18847 ریال3:40:09
0.19739 ریال3:20:09
0.1958 ریال3:18:07
0.19739 ریال3:17:07
0.1958 ریال3:14:08
0.18203 ریال3:13:08
0.1958 ریال3:12:08
0.18203 ریال1:39:07
0.18838 ریال0:06:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات