کالایاب
شاخص یاب

آر چین / RChain

  • نرخ فعلی:0.0417
  • بالاترین قیمت روز:0.04191
  • پایین ترین قیمت روز:0.04058
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.04072
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.04071
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک آر چین / RChain در روز جاری

نمودار کندل استیک آر چین / RChain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0417 ریال8:37:06
0.04176 ریال8:31:06
0.04164 ریال8:28:05
0.04161 ریال8:19:05
0.04156 ریال8:16:06
0.04159 ریال8:10:29
0.0416 ریال7:55:07
0.04157 ریال7:52:12
0.04179 ریال7:46:06
0.04177 ریال7:43:30
0.04185 ریال7:40:08
0.0418 ریال7:37:05
0.04167 ریال7:31:07
0.04183 ریال7:28:09
0.04184 ریال7:25:06
0.04191 ریال7:19:06
0.04181 ریال7:13:05
0.04178 ریال7:10:07
0.04176 ریال7:04:20
0.04177 ریال7:02:07
0.04178 ریال6:58:13
0.04172 ریال6:55:14
0.04174 ریال6:52:11
0.04168 ریال6:49:06
0.04175 ریال6:46:05
0.04168 ریال6:43:06
0.04156 ریال6:37:08
0.0416 ریال6:28:06
0.04158 ریال6:22:06
0.04151 ریال6:16:06
0.04148 ریال6:10:07
0.0415 ریال6:07:06
0.0414 ریال6:04:06
0.04152 ریال5:55:09
0.04146 ریال5:52:07
0.04152 ریال5:47:05
0.04147 ریال5:44:05
0.04149 ریال5:39:05
0.04143 ریال5:32:06
0.04136 ریال5:30:08
0.04134 ریال5:28:06
0.0414 ریال5:26:05
0.04136 ریال5:22:06
0.04144 ریال5:20:07
0.04136 ریال5:14:05
0.04129 ریال5:11:06
0.04143 ریال5:10:06
0.04142 ریال5:08:05
0.0414 ریال5:06:06
0.04147 ریال5:02:04
0.04141 ریال4:56:05
0.04154 ریال4:53:05
0.04157 ریال4:50:07
0.04152 ریال4:47:05
0.0416 ریال4:44:05
0.04142 ریال4:42:06
0.0416 ریال4:41:05
0.04163 ریال4:38:05
0.04134 ریال4:35:06
0.04127 ریال4:29:05
0.04126 ریال4:26:05
0.0413 ریال4:23:05
0.04123 ریال4:21:05
0.04125 ریال4:19:05
0.04123 ریال4:17:05
0.04127 ریال4:14:05
0.04121 ریال4:08:06
0.0411 ریال4:07:05
0.04108 ریال4:05:06
0.0411 ریال3:59:05
0.04111 ریال3:56:05
0.04109 ریال3:53:05
0.04134 ریال3:46:05
0.04136 ریال3:41:05
0.04134 ریال3:38:05
0.04132 ریال3:37:05
0.04123 ریال3:35:06
0.04119 ریال3:29:05
0.0412 ریال3:27:06
0.04117 ریال3:26:06
0.0412 ریال3:24:05
0.04122 ریال3:21:05
0.04128 ریال3:17:05
0.04129 ریال3:16:05
0.04128 ریال3:09:06
0.0412 ریال3:04:05
0.04131 ریال2:59:05
0.04136 ریال2:56:05
0.04138 ریال2:50:06
0.04134 ریال2:48:06
0.04133 ریال2:47:05
0.04119 ریال2:45:06
0.04116 ریال2:39:05
0.04108 ریال2:36:05
0.041 ریال2:33:05
0.04099 ریال2:29:05
0.04098 ریال2:26:05
0.04102 ریال2:23:05
0.04098 ریال2:18:05
0.04094 ریال2:15:07
0.04086 ریال2:09:05
0.04085 ریال2:03:14
0.04082 ریال1:57:05
0.04091 ریال1:52:05
0.0409 ریال1:49:05
0.04088 ریال1:46:05
0.04086 ریال1:42:05
0.0407 ریال1:36:06
0.04068 ریال1:33:05
0.0407 ریال1:30:08
0.04063 ریال1:25:06
0.04058 ریال1:19:06
0.04071 ریال1:15:07
0.04078 ریال1:12:05
0.04071 ریال1:06:06
0.04097 ریال0:54:05
0.04098 ریال0:49:06
0.04102 ریال0:42:06
0.04097 ریال0:38:06
0.04092 ریال0:31:06
0.04089 ریال0:21:06
0.04079 ریال0:18:05
0.04075 ریال0:13:06
0.04068 ریال0:07:32
0.04072 ریال0:05:42
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات