کالایاب
شاخص یاب

آر چین / RChain

  • نرخ فعلی:0.03403
  • بالاترین قیمت روز:0.03442
  • پایین ترین قیمت روز:0.03383
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.03385
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۲۶:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.03386
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک آر چین / RChain در روز جاری

نمودار کندل استیک آر چین / RChain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.03403 ریال3:26:08
0.03406 ریال3:24:07
0.03407 ریال3:22:09
0.03406 ریال3:18:08
0.03403 ریال3:11:09
0.03409 ریال2:54:09
0.03411 ریال2:53:09
0.03413 ریال2:50:11
0.03411 ریال2:49:10
0.03416 ریال2:48:09
0.03411 ریال2:47:08
0.03407 ریال2:45:11
0.0341 ریال2:44:09
0.03407 ریال2:43:10
0.03406 ریال2:41:10
0.03404 ریال2:40:12
0.03406 ریال2:39:09
0.03403 ریال2:38:09
0.03409 ریال2:35:10
0.03403 ریال2:34:09
0.03409 ریال2:33:09
0.03406 ریال2:31:10
0.03409 ریال2:30:13
0.03403 ریال2:29:09
0.03409 ریال2:28:09
0.03403 ریال2:27:09
0.03405 ریال2:26:09
0.03403 ریال2:25:12
0.03405 ریال2:21:10
0.03408 ریال2:20:11
0.03407 ریال2:18:13
0.03413 ریال2:16:14
0.03411 ریال2:15:10
0.03413 ریال2:12:14
0.0342 ریال2:10:11
0.03417 ریال2:09:14
0.0342 ریال2:06:08
0.03417 ریال2:03:09
0.03406 ریال2:00:16
0.0341 ریال1:58:10
0.03406 ریال1:56:09
0.03398 ریال1:55:10
0.03409 ریال1:54:09
0.03398 ریال1:53:09
0.03406 ریال1:52:09
0.03409 ریال1:51:09
0.03395 ریال1:48:09
0.03401 ریال1:47:08
0.03395 ریال1:44:08
0.03409 ریال1:43:09
0.03411 ریال1:37:11
0.03409 ریال1:35:10
0.03413 ریال1:33:08
0.03411 ریال1:32:09
0.0341 ریال1:31:10
0.03411 ریال1:29:09
0.03402 ریال1:28:10
0.034 ریال1:25:12
0.03407 ریال1:23:09
0.03405 ریال1:22:10
0.03393 ریال1:20:11
0.03404 ریال1:18:09
0.03393 ریال1:16:10
0.03394 ریال1:15:09
0.03397 ریال1:12:09
0.03394 ریال1:08:09
0.03388 ریال1:06:09
0.03387 ریال1:03:09
0.03385 ریال1:00:13
0.03384 ریال0:57:08
0.03387 ریال0:56:09
0.03384 ریال0:53:09
0.03387 ریال0:48:09
0.03397 ریال0:46:09
0.03433 ریال0:44:09
0.03428 ریال0:42:09
0.03436 ریال0:35:09
0.03442 ریال0:32:09
0.0344 ریال0:28:09
0.03437 ریال0:20:11
0.03385 ریال0:19:10
0.03389 ریال0:16:10
0.03388 ریال0:14:08
0.03389 ریال0:12:13
0.03383 ریال0:08:13
0.03385 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات