شاخص یاب

آر چین / RChain

  • نرخ فعلی:0.0317
  • بالاترین قیمت روز:0.03235
  • پایین ترین قیمت روز:0.03149
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.03167
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۶:۳۵
  • نرخ روز گذشته:0.03165
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک آر چین / RChain در روز جاری

نمودار کندل استیک آر چین / RChain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0317 ریال6:36:35
0.03173 ریال6:30:53
0.03176 ریال6:28:07
0.03177 ریال6:27:07
0.03176 ریال6:24:08
0.03179 ریال6:19:17
0.03179 ریال6:19:17
0.03179 ریال6:19:11
0.03182 ریال6:16:36
0.03179 ریال6:14:15
0.03179 ریال6:14:05
0.03173 ریال6:14:03
0.0318 ریال6:11:46
0.03172 ریال6:09:16
0.0317 ریال6:02:07
0.03168 ریال5:58:08
0.03167 ریال5:56:13
0.03168 ریال5:54:07
0.03165 ریال5:52:08
0.03168 ریال5:48:07
0.03172 ریال5:46:07
0.0317 ریال5:45:09
0.03168 ریال5:44:08
0.03163 ریال5:39:11
0.03169 ریال5:38:07
0.03163 ریال5:37:09
0.03169 ریال5:28:07
0.03167 ریال5:22:07
0.03171 ریال5:18:08
0.03167 ریال5:12:07
0.03168 ریال5:11:07
0.0317 ریال5:10:09
0.03174 ریال5:08:07
0.0317 ریال5:05:10
0.03164 ریال4:58:07
0.0316 ریال4:55:08
0.03161 ریال4:52:07
0.03158 ریال4:45:08
0.03165 ریال4:43:06
0.03167 ریال4:42:06
0.03158 ریال4:41:07
0.03167 ریال4:40:09
0.03165 ریال4:36:06
0.03174 ریال4:35:08
0.03171 ریال4:34:07
0.03174 ریال4:33:07
0.03167 ریال4:28:07
0.0317 ریال4:26:07
0.03172 ریال4:25:08
0.03174 ریال4:22:06
0.03177 ریال4:21:07
0.03174 ریال4:20:09
0.03177 ریال4:19:07
0.03178 ریال4:15:08
0.03177 ریال4:11:07
0.03179 ریال4:09:06
0.03186 ریال4:06:06
0.03184 ریال4:04:07
0.03186 ریال4:02:06
0.03187 ریال4:01:07
0.03171 ریال3:50:09
0.03178 ریال3:48:06
0.0318 ریال3:45:08
0.03193 ریال3:40:09
0.03182 ریال3:39:06
0.03185 ریال3:38:06
0.03182 ریال3:35:08
0.03185 ریال3:34:06
0.03192 ریال3:33:06
0.03194 ریال3:30:09
0.03195 ریال3:29:06
0.03197 ریال3:28:07
0.03194 ریال3:27:07
0.03195 ریال3:24:06
0.03201 ریال3:22:06
0.032 ریال3:21:07
0.03202 ریال3:19:06
0.03197 ریال3:16:07
0.03193 ریال3:12:06
0.03208 ریال3:10:08
0.0321 ریال3:09:07
0.03208 ریال3:08:07
0.0321 ریال3:07:07
0.03197 ریال3:05:08
0.032 ریال3:04:06
0.03216 ریال3:03:06
0.03197 ریال3:02:08
0.03219 ریال3:01:08
0.0322 ریال2:57:07
0.03203 ریال2:53:07
0.03205 ریال2:52:07
0.03216 ریال2:51:07
0.03221 ریال2:49:08
0.032 ریال2:48:07
0.03218 ریال2:47:07
0.03227 ریال2:43:07
0.03196 ریال2:40:09
0.03212 ریال2:39:06
0.03196 ریال2:38:07
0.03205 ریال2:34:07
0.03214 ریال2:32:07
0.03205 ریال2:31:07
0.03221 ریال2:29:06
0.03204 ریال2:28:07
0.03214 ریال2:27:06
0.03219 ریال2:26:07
0.03202 ریال2:22:06
0.0322 ریال2:20:08
0.0319 ریال2:16:07
0.0321 ریال2:13:06
0.03191 ریال2:12:06
0.03235 ریال2:10:08
0.03203 ریال2:07:07
0.03187 ریال2:06:06
0.03208 ریال1:58:07
0.0321 ریال1:56:06
0.03194 ریال1:55:07
0.0319 ریال1:54:06
0.03191 ریال1:52:06
0.0319 ریال1:51:07
0.0318 ریال1:47:06
0.03181 ریال1:46:06
0.0318 ریال1:45:07
0.03175 ریال1:44:06
0.03208 ریال1:43:06
0.03175 ریال1:42:07
0.03226 ریال1:41:06
0.03191 ریال1:38:06
0.03213 ریال1:37:07
0.03191 ریال1:36:06
0.03208 ریال1:33:06
0.03196 ریال1:29:06
0.03219 ریال1:27:06
0.03213 ریال1:26:06
0.03197 ریال1:22:06
0.03218 ریال1:20:08
0.032 ریال1:18:06
0.03212 ریال1:17:06
0.03193 ریال1:14:06
0.03189 ریال1:13:05
0.03194 ریال1:12:05
0.0323 ریال1:10:07
0.03209 ریال1:06:06
0.03199 ریال1:03:06
0.032 ریال1:01:07
0.03197 ریال1:00:11
0.03206 ریال0:59:07
0.03229 ریال0:58:06
0.03215 ریال0:57:06
0.03205 ریال0:53:06
0.03199 ریال0:51:06
0.03185 ریال0:50:07
0.03184 ریال0:47:06
0.03219 ریال0:44:06
0.0319 ریال0:42:06
0.03226 ریال0:36:06
0.03189 ریال0:35:07
0.03209 ریال0:30:08
0.03213 ریال0:29:06
0.0321 ریال0:26:05
0.03182 ریال0:24:06
0.03202 ریال0:23:06
0.03182 ریال0:21:06
0.03185 ریال0:18:05
0.03172 ریال0:12:06
0.03156 ریال0:10:08
0.03167 ریال0:09:06
0.03149 ریال0:08:05
0.03161 ریال0:07:05
0.03167 ریال0:06:06
0.03149 ریال0:04:05
0.03167 ریال0:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات