کالایاب
شاخص یاب

آر چین / RChain

  • نرخ فعلی:0.0717
  • بالاترین قیمت روز:0.07642
  • پایین ترین قیمت روز:0.06666
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:5.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.07631
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۲:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.07597
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.96%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0043

نمودار کندل استیک آر چین / RChain در روز جاری

نمودار کندل استیک آر چین / RChain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0717 ریال12:52:07
0.07179 ریال12:50:11
0.07216 ریال12:46:08
0.072 ریال12:44:08
0.07136 ریال12:38:07
0.07114 ریال12:35:09
0.07111 ریال12:32:09
0.07138 ریال12:26:07
0.07224 ریال12:20:09
0.07256 ریال12:17:08
0.07264 ریال12:14:08
0.07266 ریال12:11:08
0.07236 ریال12:09:07
0.07253 ریال12:06:07
0.07245 ریال12:02:07
0.07079 ریال11:56:06
0.07285 ریال11:47:06
0.07302 ریال11:41:06
0.07105 ریال11:35:06
0.07194 ریال11:32:06
0.07168 ریال11:29:06
0.07141 ریال11:26:05
0.07137 ریال11:23:05
0.07151 ریال11:20:07
0.07128 ریال11:17:06
0.07147 ریال11:11:05
0.07282 ریال11:08:06
0.07283 ریال11:02:06
0.07257 ریال10:59:06
0.07245 ریال10:53:06
0.06939 ریال10:46:06
0.07216 ریال10:44:06
0.07198 ریال10:37:06
0.0721 ریال10:33:06
0.07211 ریال10:29:06
0.07212 ریال10:26:06
0.07213 ریال10:23:06
0.07219 ریال10:14:05
0.07221 ریال10:11:06
0.07223 ریال10:08:05
0.07221 ریال10:06:06
0.07222 ریال10:02:05
0.07219 ریال9:58:06
0.07201 ریال9:50:07
0.07205 ریال9:47:06
0.07199 ریال9:44:06
0.07214 ریال9:35:06
0.07225 ریال9:29:06
0.07226 ریال9:26:05
0.07222 ریال9:17:05
0.07219 ریال9:14:05
0.07211 ریال9:08:06
0.0721 ریال9:05:07
0.07222 ریال8:59:06
0.07219 ریال8:54:05
0.07236 ریال8:49:05
0.07234 ریال8:45:06
0.07237 ریال8:41:06
0.07247 ریال8:36:06
0.07241 ریال8:33:06
0.07237 ریال8:30:08
0.07229 ریال8:27:05
0.07233 ریال8:24:05
0.07231 ریال8:21:06
0.07237 ریال8:14:05
0.0724 ریال8:12:05
0.07237 ریال8:08:05
0.07233 ریال8:02:05
0.07221 ریال7:59:05
0.07223 ریال7:56:06
0.0721 ریال7:50:06
0.07225 ریال7:47:05
0.07228 ریال7:41:05
0.07224 ریال7:38:05
0.0724 ریال7:35:06
0.07238 ریال7:32:05
0.07243 ریال7:26:05
0.07253 ریال7:20:07
0.07265 ریال7:14:06
0.07273 ریال7:11:05
0.07257 ریال7:07:05
0.07265 ریال7:02:05
0.07268 ریال6:59:05
0.07309 ریال6:56:05
0.07275 ریال6:53:05
0.0728 ریال6:50:07
0.07259 ریال6:41:05
0.07264 ریال6:38:05
0.07261 ریال6:32:05
0.07266 ریال6:23:05
0.07271 ریال6:20:26
0.07267 ریال6:17:05
0.07264 ریال6:14:06
0.07256 ریال6:11:05
0.07237 ریال6:06:06
0.06975 ریال6:02:05
0.06925 ریال5:59:05
0.06991 ریال5:56:05
0.06987 ریال5:47:06
0.0699 ریال5:44:05
0.07 ریال5:35:06
0.06995 ریال5:29:05
0.07003 ریال5:26:06
0.07001 ریال5:20:07
0.0698 ریال5:17:06
0.06972 ریال5:11:05
0.06879 ریال5:06:05
0.06903 ریال5:02:05
0.06935 ریال4:58:05
0.06948 ریال4:56:05
0.06943 ریال4:53:05
0.06743 ریال4:47:05
0.06733 ریال4:44:06
0.06743 ریال4:41:05
0.06703 ریال4:38:05
0.06715 ریال4:35:06
0.06666 ریال4:32:06
0.06822 ریال4:29:05
0.07419 ریال4:27:05
0.07415 ریال4:20:06
0.07384 ریال4:17:05
0.07491 ریال4:07:05
0.0748 ریال3:58:05
0.07489 ریال3:55:06
0.07498 ریال3:50:06
0.07491 ریال3:44:05
0.07484 ریال3:35:06
0.07491 ریال3:32:05
0.07483 ریال3:29:05
0.07484 ریال3:23:05
0.07474 ریال3:17:05
0.07473 ریال3:14:05
0.0749 ریال3:08:05
0.07485 ریال3:05:06
0.07514 ریال2:58:05
0.07501 ریال2:56:06
0.07505 ریال2:53:05
0.07516 ریال2:47:05
0.07509 ریال2:44:05
0.07514 ریال2:40:06
0.07521 ریال2:38:05
0.07516 ریال2:35:06
0.0751 ریال2:32:05
0.07503 ریال2:29:05
0.07475 ریال2:26:05
0.07479 ریال2:13:05
0.07472 ریال2:08:05
0.0747 ریال2:06:06
0.07474 ریال2:02:05
0.07469 ریال1:58:05
0.07459 ریال1:52:05
0.07434 ریال1:50:06
0.07433 ریال1:47:05
0.07436 ریال1:44:05
0.07365 ریال1:34:05
0.07475 ریال1:32:05
0.07474 ریال1:28:05
0.07468 ریال1:25:06
0.07634 ریال1:16:05
0.07642 ریال1:13:05
0.07604 ریال1:08:05
0.07602 ریال1:05:06
0.07605 ریال1:02:06
0.0759 ریال0:56:06
0.07561 ریال0:53:05
0.07564 ریال0:47:06
0.07568 ریال0:44:06
0.07564 ریال0:41:06
0.07523 ریال0:38:05
0.07502 ریال0:35:07
0.076 ریال0:32:06
0.07589 ریال0:29:05
0.07602 ریال0:26:06
0.0755 ریال0:20:07
0.07606 ریال0:11:06
0.07631 ریال0:02:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات