شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آر چین / RChain

  • نرخ فعلی:0.02516
  • بالاترین قیمت روز:0.02539
  • پایین ترین قیمت روز:0.02467
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.02517
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.02515
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک آر چین / RChain در روز جاری

نمودار کندل استیک آر چین / RChain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.02516 ریال22:23:06
0.02515 ریال22:19:07
0.02518 ریال22:11:07
0.02513 ریال22:03:06
0.02517 ریال21:47:06
0.02518 ریال21:43:07
0.02516 ریال21:35:08
0.02518 ریال21:27:07
0.02515 ریال21:23:06
0.02519 ریال21:15:08
0.02514 ریال21:07:06
0.02511 ریال21:03:05
0.02512 ریال20:59:06
0.02508 ریال20:51:06
0.02506 ریال20:39:06
0.02507 ریال20:27:06
0.02506 ریال20:23:06
0.02507 ریال20:07:06
0.02506 ریال20:03:05
0.02502 ریال19:59:07
0.02497 ریال19:51:06
0.02499 ریال19:47:07
0.02502 ریال19:43:07
0.02506 ریال19:39:06
0.02499 ریال19:35:07
0.02501 ریال19:23:07
0.02496 ریال19:19:10
0.025 ریال19:15:07
0.02504 ریال19:11:06
0.02492 ریال19:03:07
0.02467 ریال18:59:07
0.02489 ریال18:55:09
0.02485 ریال18:52:06
0.02491 ریال18:43:13
0.02492 ریال18:39:07
0.02497 ریال18:36:06
0.02498 ریال18:31:18
0.02496 ریال18:27:06
0.02494 ریال18:19:06
0.02496 ریال18:11:10
0.02498 ریال18:07:06
0.02497 ریال18:03:07
0.02498 ریال18:00:12
0.02494 ریال17:51:07
0.02498 ریال17:47:07
0.02495 ریال17:39:07
0.02491 ریال17:35:07
0.02496 ریال17:27:07
0.02498 ریال17:23:06
0.02499 ریال17:19:07
0.02504 ریال17:11:06
0.02499 ریال16:59:06
0.02497 ریال16:51:07
0.02503 ریال16:47:06
0.02502 ریال16:43:07
0.02507 ریال16:39:06
0.02506 ریال16:35:08
0.02509 ریال16:31:08
0.0251 ریال16:27:06
0.02506 ریال16:24:06
0.02509 ریال16:15:07
0.02503 ریال16:08:06
0.02509 ریال16:03:06
0.02513 ریال15:55:08
0.02536 ریال15:51:07
0.02539 ریال15:47:07
0.02521 ریال15:39:06
0.02514 ریال15:31:07
0.02515 ریال15:23:06
0.02514 ریال15:11:08
0.02513 ریال15:03:07
0.0251 ریال14:59:06
0.02514 ریال14:51:06
0.02516 ریال14:47:06
0.02513 ریال14:43:06
0.02516 ریال14:39:06
0.02515 ریال14:35:07
0.02516 ریال14:31:08
0.02517 ریال14:23:06
0.02515 ریال14:19:06
0.02518 ریال14:11:06
0.02519 ریال13:59:06
0.02518 ریال13:55:08
0.02516 ریال13:51:06
0.02521 ریال13:43:06
0.02516 ریال13:39:06
0.02519 ریال13:35:08
0.02517 ریال13:27:06
0.02516 ریال13:19:08
0.02509 ریال13:07:06
0.02508 ریال13:03:06
0.02513 ریال12:55:08
0.02514 ریال12:51:06
0.02517 ریال12:47:06
0.02518 ریال12:43:07
0.02517 ریال12:35:07
0.02518 ریال12:24:07
0.02516 ریال12:19:07
0.02518 ریال12:15:08
0.02517 ریال12:11:06
0.02518 ریال12:07:06
0.02516 ریال12:03:06
0.02519 ریال11:44:07
0.0252 ریال11:39:10
0.02521 ریال11:36:07
0.02522 ریال11:31:07
0.02523 ریال11:24:07
0.02522 ریال11:07:06
0.02523 ریال11:03:05
0.02524 ریال10:59:06
0.02525 ریال10:55:08
0.02522 ریال10:48:06
0.02521 ریال10:39:06
0.02522 ریال10:23:07
0.02518 ریال10:19:06
0.0252 ریال10:11:06
0.02517 ریال10:04:06
0.02514 ریال9:59:06
0.02519 ریال9:47:05
0.02517 ریال9:43:07
0.02516 ریال9:35:07
0.02519 ریال9:31:07
0.02521 ریال9:27:05
0.02522 ریال9:23:05
0.02523 ریال9:19:06
0.02521 ریال9:11:09
0.02525 ریال9:07:06
0.02523 ریال9:03:05
0.02526 ریال8:59:05
0.0252 ریال8:47:05
0.02515 ریال8:39:05
0.02517 ریال8:35:06
0.02514 ریال8:31:06
0.02513 ریال8:27:06
0.02516 ریال8:23:05
0.02514 ریال8:19:06
0.02516 ریال8:07:06
0.02517 ریال8:03:05
0.02516 ریال7:59:06
0.02512 ریال7:47:05
0.02511 ریال7:43:06
0.02512 ریال7:35:07
0.02514 ریال7:23:05
0.0251 ریال7:19:06
0.02509 ریال7:15:07
0.02512 ریال7:08:06
0.0251 ریال7:03:05
0.02512 ریال6:55:07
0.02517 ریال6:47:06
0.02518 ریال6:43:06
0.02519 ریال6:35:06
0.02516 ریال6:31:47
0.02518 ریال6:23:06
0.02516 ریال6:19:06
0.02515 ریال6:15:07
0.02518 ریال6:03:06
0.02521 ریال5:59:06
0.02518 ریال5:55:06
0.0252 ریال5:47:06
0.02514 ریال5:27:05
0.02511 ریال5:15:08
0.02512 ریال5:11:05
0.02511 ریال4:59:05
0.02512 ریال4:55:07
0.02513 ریال4:47:06
0.02514 ریال4:43:06
0.02515 ریال4:35:07
0.02518 ریال4:27:06
0.02513 ریال4:23:06
0.02512 ریال4:19:05
0.02515 ریال4:15:07
0.02516 ریال4:08:05
0.02513 ریال4:03:05
0.0251 ریال3:59:05
0.02509 ریال3:51:05
0.02511 ریال3:47:06
0.02508 ریال3:43:06
0.02507 ریال3:35:06
0.02506 ریال3:27:06
0.0251 ریال3:23:05
0.02508 ریال3:15:06
0.02507 ریال2:59:05
0.02506 ریال2:55:06
0.02505 ریال2:47:06
0.02504 ریال2:43:06
0.02505 ریال2:35:07
0.02512 ریال2:23:06
0.02511 ریال2:15:07
0.0251 ریال2:11:06
0.02512 ریال1:59:05
0.02509 ریال1:55:07
0.02512 ریال1:51:06
0.02513 ریال1:47:05
0.02514 ریال1:43:05
0.02513 ریال1:35:06
0.02514 ریال1:27:06
0.02516 ریال1:23:05
0.02515 ریال1:15:07
0.02516 ریال1:07:05
0.02515 ریال1:03:04
0.02514 ریال0:59:06
0.0251 ریال0:51:05
0.02511 ریال0:39:05
0.02509 ریال0:35:06
0.0251 ریال0:27:05
0.02514 ریال0:23:05
0.0251 ریال0:19:05
0.02516 ریال0:15:07
0.02517 ریال0:11:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات