شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فکتوم / Factom

  • نرخ فعلی:2.8848
  • بالاترین قیمت روز:2.8848
  • پایین ترین قیمت روز:2.6134
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.8577
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:2.8608
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.024

نمودار کندل استیک فکتوم / Factom در روز جاری

نمودار کندل استیک فکتوم / Factom در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.8848 ریال15:51:08
2.6636 ریال15:37:08
2.803 ریال14:58:09
2.811 ریال14:46:09
2.7576 ریال14:40:11
2.6154 ریال14:13:07
2.6134 ریال14:09:08
2.7452 ریال13:31:08
2.7476 ریال13:20:22
2.7347 ریال13:03:09
2.7388 ریال12:54:08
2.7563 ریال12:49:08
2.7464 ریال12:35:09
2.7447 ریال12:30:13
2.7542 ریال12:26:08
2.7448 ریال12:14:09
2.7408 ریال12:05:09
2.7312 ریال11:50:10
2.7324 ریال11:49:08
2.7347 ریال11:30:12
2.7249 ریال11:11:08
2.732 ریال11:07:08
2.731 ریال11:06:08
2.732 ریال11:05:09
2.7268 ریال11:04:10
2.7355 ریال11:03:08
2.7319 ریال11:02:09
2.7307 ریال10:57:08
2.7375 ریال10:49:09
2.7385 ریال10:45:11
2.7184 ریال10:10:09
2.7114 ریال10:06:08
2.7346 ریال9:58:09
2.732 ریال9:37:08
2.7391 ریال9:36:09
2.7405 ریال9:35:08
2.7434 ریال9:33:08
2.7367 ریال9:32:10
2.7396 ریال9:30:12
2.7398 ریال9:17:09
2.7601 ریال9:06:09
2.734 ریال8:57:09
2.7445 ریال8:53:08
2.7362 ریال8:50:11
2.7426 ریال8:43:09
2.7372 ریال8:32:08
2.7216 ریال8:26:09
2.7275 ریال8:13:09
2.7154 ریال8:09:08
2.7156 ریال8:08:08
2.7176 ریال8:05:11
2.7173 ریال7:34:08
2.7114 ریال7:28:08
2.7064 ریال7:15:10
2.7373 ریال6:42:09
2.729 ریال6:32:08
2.7566 ریال6:20:11
2.7475 ریال5:54:10
2.75 ریال5:10:12
2.7534 ریال4:38:08
2.749 ریال4:27:08
2.7733 ریال4:04:08
2.7736 ریال4:02:09
2.7881 ریال3:21:09
2.7952 ریال3:19:09
2.7936 ریال3:10:11
2.7992 ریال3:00:14
2.8021 ریال2:47:08
2.7936 ریال2:45:10
2.8018 ریال2:40:11
2.8212 ریال2:16:10
2.8172 ریال2:09:08
2.8227 ریال2:06:08
2.8269 ریال1:57:09
2.809 ریال1:21:08
2.8082 ریال1:13:08
2.8045 ریال1:06:08
2.8046 ریال0:58:08
2.8044 ریال0:51:08
2.8022 ریال0:45:09
2.8421 ریال0:29:32
2.8577 ریال0:01:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات