کالایاب
شاخص یاب

انیگما / Enigma

  • نرخ فعلی:0.38022
  • بالاترین قیمت روز:0.38934
  • پایین ترین قیمت روز:0.37803
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.38392
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۵۶:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.38379
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.94%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک انیگما / Enigma در روز جاری

نمودار کندل استیک انیگما / Enigma در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.38022 ریال6:56:05
0.3781 ریال6:47:05
0.37803 ریال6:44:06
0.37947 ریال6:38:05
0.38047 ریال6:35:06
0.37968 ریال6:32:05
0.37898 ریال6:29:05
0.38066 ریال6:26:05
0.38043 ریال6:23:29
0.38198 ریال6:20:07
0.38177 ریال6:13:05
0.38305 ریال6:10:08
0.3829 ریال6:06:06
0.38303 ریال5:59:05
0.38382 ریال5:56:06
0.38559 ریال5:50:08
0.38586 ریال5:47:06
0.38484 ریال5:38:07
0.38581 ریال5:35:07
0.38596 ریال5:29:05
0.3866 ریال5:26:05
0.3865 ریال5:23:05
0.38615 ریال5:14:06
0.38784 ریال5:08:05
0.387 ریال4:56:05
0.38749 ریال4:52:05
0.3879 ریال4:50:08
0.38755 ریال4:47:05
0.38738 ریال4:44:05
0.38782 ریال4:40:07
0.38923 ریال4:38:05
0.38934 ریال4:35:07
0.38619 ریال4:32:05
0.38686 ریال4:23:06
0.38681 ریال4:20:07
0.38729 ریال4:14:06
0.38685 ریال4:08:05
0.38458 ریال4:02:06
0.38434 ریال3:58:06
0.38531 ریال3:55:07
0.3851 ریال3:50:07
0.386 ریال3:44:06
0.38587 ریال3:35:07
0.38552 ریال3:32:05
0.38554 ریال3:29:06
0.38557 ریال3:08:05
0.38451 ریال2:56:05
0.38429 ریال2:52:05
0.38406 ریال2:50:07
0.38445 ریال2:47:05
0.38379 ریال2:40:07
0.38412 ریال2:34:06
0.38163 ریال2:32:06
0.38057 ریال2:28:06
0.38172 ریال2:26:06
0.38485 ریال2:22:05
0.38543 ریال2:16:05
0.38405 ریال2:13:05
0.38374 ریال2:10:06
0.38532 ریال2:07:05
0.38575 ریال2:05:06
0.3866 ریال2:01:06
0.38644 ریال1:55:06
0.38649 ریال1:52:06
0.38604 ریال1:50:08
0.38645 ریال1:37:05
0.38535 ریال1:32:05
0.38548 ریال1:28:06
0.38626 ریال1:26:05
0.38591 ریال1:23:06
0.38494 ریال1:16:05
0.38633 ریال1:13:05
0.38801 ریال1:08:06
0.38819 ریال1:02:06
0.38811 ریال0:58:05
0.38631 ریال0:56:05
0.38712 ریال0:53:06
0.38668 ریال0:51:05
0.38665 ریال0:47:06
0.38827 ریال0:44:06
0.38655 ریال0:38:05
0.38589 ریال0:32:06
0.38662 ریال0:29:05
0.38671 ریال0:27:06
0.3859 ریال0:21:06
0.38572 ریال0:17:06
0.38449 ریال0:12:06
0.38392 ریال0:08:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات