کالایاب
شاخص یاب

انیگما / Enigma

  • نرخ فعلی:0.60378
  • بالاترین قیمت روز:0.63679
  • پایین ترین قیمت روز:0.60043
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.91%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.61377
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.61334
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0096

نمودار کندل استیک انیگما / Enigma در روز جاری

نمودار کندل استیک انیگما / Enigma در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.60378 ریال18:13:07
0.60605 ریال18:10:07
0.60627 ریال18:07:06
0.60853 ریال18:04:06
0.60823 ریال18:01:07
0.60866 ریال17:58:06
0.60263 ریال17:55:07
0.60445 ریال17:49:07
0.60346 ریال17:46:06
0.60277 ریال17:43:06
0.6047 ریال17:37:06
0.6141 ریال17:31:07
0.6138 ریال17:28:07
0.61314 ریال17:27:06
0.61329 ریال17:22:06
0.61283 ریال17:19:06
0.61085 ریال17:16:06
0.61159 ریال17:13:06
0.60923 ریال17:08:06
0.60858 ریال16:58:06
0.60878 ریال16:30:09
0.60925 ریال16:26:19
0.62882 ریال8:49:06
0.62957 ریال8:46:05
0.63286 ریال8:43:05
0.63168 ریال8:40:07
0.63431 ریال8:37:06
0.63407 ریال8:32:06
0.62795 ریال8:28:06
0.63503 ریال8:22:06
0.63428 ریال8:19:05
0.63679 ریال8:13:06
0.63072 ریال8:10:08
0.62704 ریال8:04:07
0.62717 ریال8:02:06
0.62348 ریال7:58:14
0.61943 ریال7:55:06
0.61964 ریال7:43:06
0.61861 ریال7:40:08
0.61589 ریال7:34:06
0.61459 ریال7:25:06
0.60672 ریال7:13:06
0.60569 ریال7:10:06
0.60421 ریال7:04:06
0.60377 ریال7:02:06
0.60239 ریال6:58:05
0.60217 ریال6:52:06
0.60043 ریال6:46:06
0.60109 ریال6:37:06
0.6015 ریال6:25:06
0.6045 ریال6:23:53
0.60247 ریال6:20:19
0.60054 ریال6:16:20
0.60396 ریال6:13:20
0.6073 ریال6:10:20
0.60643 ریال6:08:17
0.60753 ریال6:05:17
0.60734 ریال5:59:21
0.60783 ریال5:56:24
0.60503 ریال5:53:18
0.60489 ریال5:50:07
0.60628 ریال5:47:22
0.60806 ریال5:44:15
0.60861 ریال5:40:30
0.61045 ریال5:35:24
0.61106 ریال5:32:06
0.6084 ریال5:28:06
0.61298 ریال5:26:16
0.61419 ریال5:23:34
0.61237 ریال5:21:19
0.61077 ریال5:17:25
0.61089 ریال5:14:17
0.61763 ریال5:11:19
0.61707 ریال5:08:20
0.61803 ریال5:02:19
0.61581 ریال4:59:21
0.61847 ریال4:56:06
0.6189 ریال4:53:05
0.61643 ریال4:50:06
0.61567 ریال4:47:05
0.61654 ریال4:44:05
0.61524 ریال4:41:05
0.61582 ریال4:38:05
0.6167 ریال4:32:05
0.61604 ریال4:23:05
0.61735 ریال4:17:06
0.61454 ریال4:14:05
0.61584 ریال4:11:05
0.61578 ریال4:06:05
0.61701 ریال4:02:05
0.61532 ریال3:56:05
0.61758 ریال3:53:05
0.61922 ریال3:47:05
0.61298 ریال3:44:05
0.61333 ریال3:41:05
0.61783 ریال3:38:05
0.61476 ریال3:35:06
0.61696 ریال3:32:05
0.61541 ریال3:30:07
0.61615 ریال3:27:05
0.61309 ریال3:21:05
0.61013 ریال3:14:05
0.61019 ریال3:09:06
0.61177 ریال3:04:05
0.61284 ریال2:59:05
0.61216 ریال2:56:05
0.61335 ریال2:53:05
0.61378 ریال2:51:06
0.61159 ریال2:47:05
0.61095 ریال2:42:05
0.6135 ریال2:37:05
0.61574 ریال2:33:06
0.6139 ریال2:26:05
0.61467 ریال2:24:05
0.6146 ریال2:18:05
0.61556 ریال2:15:07
0.61394 ریال2:09:05
0.61413 ریال2:04:06
0.61394 ریال1:57:05
0.61147 ریال1:52:05
0.61043 ریال1:42:06
0.61054 ریال1:36:39
0.61064 ریال1:31:18
0.61064 ریال1:31:16
0.61079 ریال1:26:36
0.61011 ریال1:19:46
0.61667 ریال1:15:39
0.61662 ریال1:12:47
0.6156 ریال1:06:17
0.61679 ریال1:01:26
0.61677 ریال0:55:24
0.61607 ریال0:49:10
0.61691 ریال0:43:26
0.61782 ریال0:37:27
0.61562 ریال0:32:17
0.61562 ریال0:32:17
0.61562 ریال0:32:17
0.61605 ریال0:27:10
0.61605 ریال0:27:07
0.61413 ریال0:21:17
0.61413 ریال0:21:16
0.61413 ریال0:21:14
0.61441 ریال0:15:09
0.61441 ریال0:15:09
0.61441 ریال0:15:09
0.61308 ریال0:07:40
0.61377 ریال0:05:28
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات