شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دای / Dai

  • نرخ فعلی:1.00551
  • بالاترین قیمت روز:1.01133
  • پایین ترین قیمت روز:1.00514
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.01039
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1.00989
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0044

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.00551 ریال16:39:05
1.00561 ریال16:27:06
1.0056 ریال16:19:06
1.00609 ریال15:59:02
1.0113 ریال14:27:05
1.01133 ریال13:27:06
1.01024 ریال13:23:06
1.01022 ریال12:55:08
1.01024 ریال12:51:06
1.00547 ریال11:24:06
1.00557 ریال10:19:05
1.01115 ریال8:11:05
1.00547 ریال7:08:06
1.00546 ریال6:43:05
1.00555 ریال5:55:06
1.00992 ریال5:11:05
1.01041 ریال4:47:05
1.01031 ریال1:27:05
1.01029 ریال1:03:04
1.00524 ریال0:39:05
1.00514 ریال0:35:05
1.01039 ریال0:19:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات