شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private

  • نرخ فعلی:0.2815
  • بالاترین قیمت روز:0.2839
  • پایین ترین قیمت روز:0.2747
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2751
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۷:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.275
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0065

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2815 ریال22:47:07
0.2814 ریال22:43:07
0.2813 ریال22:39:08
0.2812 ریال22:35:08
0.2815 ریال22:31:08
0.2816 ریال22:23:07
0.2817 ریال22:19:08
0.2818 ریال22:11:07
0.2817 ریال22:07:07
0.2819 ریال22:03:07
0.282 ریال21:51:07
0.2821 ریال21:47:07
0.282 ریال21:43:08
0.2819 ریال21:35:09
0.2817 ریال21:23:07
0.2819 ریال21:15:08
0.2818 ریال21:07:07
0.2815 ریال20:51:07
0.2816 ریال20:47:07
0.2814 ریال20:39:07
0.2815 ریال20:35:08
0.2816 ریال20:31:07
0.2817 ریال20:27:07
0.2819 ریال20:23:07
0.282 ریال20:19:07
0.2818 ریال20:15:09
0.2817 ریال20:07:07
0.2819 ریال20:03:06
0.282 ریال19:59:07
0.2821 ریال19:51:07
0.282 ریال19:47:07
0.2823 ریال19:43:07
0.282 ریال19:39:07
0.2821 ریال19:35:08
0.282 ریال19:31:12
0.2818 ریال19:23:07
0.2817 ریال19:15:08
0.2822 ریال19:11:07
0.2826 ریال18:39:07
0.2825 ریال18:36:07
0.2826 ریال18:31:19
0.2827 ریال18:27:07
0.2828 ریال18:03:07
0.2829 ریال18:00:14
0.2832 ریال17:51:08
0.2834 ریال17:47:08
0.2836 ریال17:35:08
0.2835 ریال17:23:06
0.2833 ریال17:15:08
0.2834 ریال17:07:07
0.2835 ریال16:59:06
0.2837 ریال16:55:08
0.2836 ریال16:47:06
0.2835 ریال16:43:07
0.2837 ریال16:39:06
0.2839 ریال16:31:08
0.2837 ریال16:27:07
0.2836 ریال16:15:08
0.2835 ریال16:08:07
0.2833 ریال15:55:09
0.2822 ریال15:51:07
0.2823 ریال15:31:08
0.2822 ریال15:23:07
0.2823 ریال15:19:07
0.2824 ریال15:11:09
0.2823 ریال14:59:07
0.282 ریال14:47:07
0.2821 ریال14:27:06
0.2822 ریال14:23:07
0.2821 ریال14:19:07
0.2822 ریال14:11:07
0.2823 ریال13:27:07
0.2821 ریال13:19:09
0.2822 ریال13:07:07
0.2821 ریال12:59:06
0.282 ریال12:55:09
0.2817 ریال12:51:07
0.2815 ریال12:35:08
0.2816 ریال12:24:08
0.2815 ریال12:19:07
0.2816 ریال12:11:07
0.2808 ریال12:03:07
0.2809 ریال11:55:08
0.2811 ریال11:44:08
0.2812 ریال11:39:12
0.2813 ریال11:24:07
0.2814 ریال11:15:08
0.2758 ریال11:03:06
0.2757 ریال10:59:06
0.2758 ریال10:55:09
0.2759 ریال10:48:07
0.2817 ریال10:39:07
0.2759 ریال10:31:11
0.2761 ریال10:27:06
0.2759 ریال10:23:07
0.2762 ریال10:11:07
0.2763 ریال10:04:07
0.2758 ریال9:59:06
0.2759 ریال9:51:06
0.2756 ریال9:47:06
0.2757 ریال9:43:07
0.2756 ریال9:39:06
0.2755 ریال9:35:08
0.2753 ریال9:19:06
0.275 ریال8:59:06
0.2749 ریال8:31:06
0.275 ریال8:23:05
0.2749 ریال7:51:06
0.275 ریال7:47:06
0.2749 ریال7:35:07
0.2748 ریال7:23:06
0.2749 ریال7:15:07
0.2748 ریال7:08:07
0.275 ریال7:03:06
0.2749 ریال6:55:08
0.2747 ریال6:43:06
0.2748 ریال6:19:06
0.2749 ریال6:03:06
0.2748 ریال5:55:07
0.2749 ریال5:47:07
0.2748 ریال5:27:06
0.2749 ریال5:07:07
0.275 ریال4:55:07
0.2749 ریال4:47:06
0.275 ریال4:43:06
0.2749 ریال4:23:07
0.275 ریال4:08:06
0.2748 ریال4:03:06
0.2749 ریال3:35:07
0.2748 ریال3:27:06
0.275 ریال1:35:07
0.2751 ریال1:07:06
0.275 ریال0:43:05
0.2749 ریال0:35:06
0.2751 ریال0:27:05
0.275 ریال0:19:06
0.2751 ریال0:11:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات