کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private

  • نرخ فعلی:0.2773
  • بالاترین قیمت روز:0.2839
  • پایین ترین قیمت روز:0.2754
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2791
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۰:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.279
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2773 ریال17:20:09
0.2776 ریال17:05:09
0.2773 ریال16:53:08
0.2774 ریال16:44:07
0.2777 ریال16:38:07
0.2779 ریال16:35:10
0.2777 ریال16:29:08
0.2778 ریال16:23:07
0.2815 ریال16:17:07
0.2817 ریال16:11:08
0.2814 ریال16:06:08
0.2813 ریال15:58:08
0.2812 ریال15:55:09
0.2811 ریال15:46:08
0.2812 ریال15:41:08
0.2814 ریال15:37:08
0.2815 ریال15:34:08
0.2812 ریال15:28:08
0.2811 ریال15:22:07
0.2813 ریال15:20:10
0.281 ریال15:16:08
0.2812 ریال15:14:07
0.2811 ریال15:07:08
0.2814 ریال14:55:09
0.2815 ریال14:53:07
0.2816 ریال14:50:12
0.2813 ریال14:46:07
0.2812 ریال14:37:09
0.281 ریال14:32:09
0.2813 ریال14:26:09
0.2814 ریال14:19:08
0.2815 ریال14:14:07
0.2813 ریال14:11:07
0.2812 ریال14:02:08
0.2811 ریال13:59:07
0.2813 ریال13:55:09
0.2814 ریال13:52:08
0.2812 ریال13:46:08
0.281 ریال13:40:12
0.2809 ریال13:34:08
0.2805 ریال13:26:07
0.2807 ریال13:20:11
0.2808 ریال13:17:08
0.2806 ریال13:14:07
0.2778 ریال13:02:09
0.278 ریال12:50:13
0.2777 ریال12:46:10
0.2817 ریال12:44:08
0.281 ریال12:38:08
0.2811 ریال12:35:11
0.2816 ریال12:32:11
0.2817 ریال12:26:09
0.2823 ریال12:20:10
0.2824 ریال12:17:09
0.2822 ریال12:11:10
0.2825 ریال12:09:08
0.2826 ریال12:06:08
0.2827 ریال12:02:07
0.2831 ریال11:56:07
0.2792 ریال11:47:07
0.2797 ریال11:41:07
0.2794 ریال11:35:07
0.2796 ریال11:32:07
0.2797 ریال11:23:06
0.2837 ریال11:20:08
0.2801 ریال11:17:07
0.2839 ریال11:11:06
0.2798 ریال10:46:07
0.28 ریال10:44:06
0.2799 ریال10:37:07
0.28 ریال10:33:06
0.2798 ریال10:26:06
0.2796 ریال10:23:06
0.2754 ریال10:08:06
0.2755 ریال10:06:07
0.2754 ریال10:02:06
0.2797 ریال9:47:06
0.2796 ریال9:44:06
0.2795 ریال9:26:06
0.2796 ریال8:59:06
0.28 ریال8:54:06
0.2798 ریال8:49:06
0.2797 ریال8:41:06
0.2796 ریال8:24:05
0.2795 ریال8:21:07
0.2796 ریال8:14:06
0.2795 ریال7:20:08
0.2794 ریال7:02:05
0.2795 ریال6:59:05
0.2794 ریال6:41:06
0.2795 ریال6:36:06
0.2796 ریال6:32:06
0.2795 ریال6:20:37
0.2796 ریال5:47:06
0.2795 ریال5:40:07
0.2796 ریال5:20:08
0.2795 ریال5:11:05
0.2796 ریال4:53:06
0.2795 ریال4:44:06
0.2794 ریال3:29:06
0.2795 ریال3:14:06
0.2792 ریال3:05:06
0.2794 ریال2:58:06
0.2793 ریال2:56:06
0.2794 ریال2:47:06
0.2795 ریال2:44:06
0.2794 ریال2:35:06
0.2795 ریال2:32:05
0.2794 ریال2:17:06
0.2796 ریال2:13:06
0.2794 ریال1:58:05
0.2833 ریال1:52:06
0.2832 ریال1:44:05
0.2833 ریال1:32:05
0.2832 ریال1:16:06
0.2831 ریال1:13:05
0.2791 ریال0:35:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات