کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private

  • نرخ فعلی:0.716
  • بالاترین قیمت روز:0.8444
  • پایین ترین قیمت روز:0.7069
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.56%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8442
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۰:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.8572
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:19.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1412

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.716 ریال19:10:09
0.7159 ریال19:09:07
0.7161 ریال19:01:09
0.7157 ریال18:58:07
0.7158 ریال18:55:07
0.7154 ریال18:49:07
0.7169 ریال18:43:06
0.7163 ریال18:40:08
0.716 ریال18:37:07
0.7156 ریال18:34:07
0.7152 ریال18:28:07
0.7183 ریال18:22:06
0.7184 ریال18:19:07
0.7186 ریال18:18:07
0.7187 ریال18:13:07
0.7291 ریال18:10:08
0.729 ریال18:07:07
0.7289 ریال18:04:07
0.7288 ریال18:01:09
0.7287 ریال17:58:07
0.7304 ریال17:49:08
0.7171 ریال17:43:07
0.7069 ریال17:37:07
0.7193 ریال17:31:08
0.7194 ریال17:28:07
0.7256 ریال17:27:07
0.7251 ریال17:22:06
0.7257 ریال17:19:07
0.7185 ریال17:16:07
0.7192 ریال17:13:07
0.7183 ریال17:08:07
0.7275 ریال16:58:07
0.7101 ریال16:30:10
0.7272 ریال16:26:20
0.7976 ریال8:49:07
0.7983 ریال8:43:06
0.798 ریال8:40:08
0.7979 ریال8:37:07
0.8039 ریال8:32:08
0.8033 ریال8:28:07
0.8144 ریال8:22:08
0.8147 ریال8:19:06
0.8219 ریال8:13:07
0.8332 ریال8:10:10
0.8325 ریال8:04:09
0.8326 ریال8:02:08
0.8323 ریال7:58:16
0.8322 ریال7:55:07
0.8324 ریال7:43:07
0.8318 ریال7:34:07
0.8317 ریال7:25:08
0.8321 ریال7:13:07
0.8318 ریال7:10:08
0.8321 ریال7:04:07
0.832 ریال7:02:07
0.8315 ریال6:58:06
0.8328 ریال6:52:07
0.8332 ریال6:46:07
0.8334 ریال6:37:07
0.8412 ریال6:20:42
0.8415 ریال6:16:54
0.8417 ریال6:13:48
0.8419 ریال6:05:51
0.8418 ریال5:59:45
0.8421 ریال5:56:51
0.842 ریال5:53:43
0.8422 ریال5:50:10
0.8419 ریال5:47:42
0.8418 ریال5:44:29
0.8419 ریال5:41:07
0.8419 ریال5:41:06
0.842 ریال5:35:53
0.8425 ریال5:32:08
0.8422 ریال5:24:15
0.8422 ریال5:24:15
0.8421 ریال5:21:49
0.8422 ریال5:17:49
0.8423 ریال5:14:44
0.8426 ریال5:11:37
0.8425 ریال5:08:49
0.8428 ریال5:02:55
0.8431 ریال4:47:05
0.8429 ریال4:41:05
0.8431 ریال4:32:06
0.8432 ریال4:23:05
0.8431 ریال4:17:07
0.8434 ریال4:14:06
0.8431 ریال4:11:06
0.843 ریال4:06:06
0.8428 ریال4:02:06
0.8433 ریال3:56:06
0.8432 ریال3:53:06
0.8431 ریال3:41:06
0.8434 ریال3:38:06
0.8431 ریال3:35:06
0.8434 ریال3:32:06
0.8435 ریال2:04:06
0.844 ریال1:52:06
0.843 ریال1:46:05
0.8422 ریال1:42:07
0.8421 ریال1:32:53
0.8421 ریال1:32:53
0.8421 ریال1:32:52
0.8424 ریال1:26:39
0.8423 ریال1:21:03
0.8423 ریال1:21:02
0.8424 ریال1:13:47
0.8424 ریال1:13:47
0.8427 ریال1:06:31
0.8428 ریال1:01:56
0.8425 ریال0:49:11
0.8421 ریال0:38:00
0.8417 ریال0:33:44
0.8417 ریال0:33:44
0.8417 ریال0:33:43
0.8417 ریال0:33:43
0.8418 ریال0:31:49
0.8418 ریال0:31:49
0.8443 ریال0:26:37
0.8443 ریال0:26:37
0.8443 ریال0:26:36
0.8443 ریال0:26:35
0.8443 ریال0:26:34
0.8444 ریال0:10:21
0.8444 ریال0:10:18
0.8444 ریال0:10:18
0.8444 ریال0:10:15
0.8442 ریال0:06:18
0.8442 ریال0:06:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات