شاخص یاب

بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private

  • نرخ فعلی:1.1817
  • بالاترین قیمت روز:1.2565
  • پایین ترین قیمت روز:1.1097
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.7%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1628
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۴:۱۷
  • نرخ روز گذشته:1.1477
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.96%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.034

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1817 ریال13:54:17
1.1889 ریال13:53:16
1.1817 ریال13:52:21
1.2197 ریال13:49:18
1.1873 ریال13:48:17
1.2051 ریال13:44:17
1.1873 ریال13:43:16
1.2051 ریال13:41:17
1.1748 ریال13:40:20
1.181 ریال13:38:17
1.1789 ریال13:37:17
1.181 ریال13:36:19
1.1789 ریال13:34:17
1.1708 ریال13:32:17
1.2032 ریال13:29:16
1.226 ریال13:27:19
1.2261 ریال13:24:18
1.2168 ریال13:23:17
1.2305 ریال13:18:17
1.235 ریال13:17:18
1.2306 ریال13:14:16
1.2342 ریال13:12:18
1.2306 ریال13:10:19
1.2048 ریال13:09:18
1.2197 ریال13:06:18
1.1812 ریال13:05:18
1.2048 ریال13:04:19
1.1812 ریال13:01:20
1.181 ریال13:00:29
1.1812 ریال12:59:17
1.181 ریال12:58:17
1.1855 ریال12:57:18
1.1778 ریال12:53:17
1.1871 ریال12:52:17
1.1778 ریال12:51:20
1.1772 ریال12:48:18
1.183 ریال12:46:16
1.1772 ریال12:44:17
1.183 ریال12:39:16
1.1832 ریال12:38:17
1.1781 ریال12:37:16
1.1832 ریال12:36:17
1.1865 ریال12:35:18
1.1832 ریال12:34:18
1.1865 ریال12:32:18
1.2049 ریال12:31:18
1.1864 ریال12:30:24
1.2049 ریال12:29:16
1.1864 ریال12:28:18
1.1859 ریال12:25:17
1.192 ریال12:24:18
1.1918 ریال12:23:15
1.192 ریال12:20:19
1.1934 ریال12:18:17
1.174 ریال12:17:16
1.1872 ریال12:15:19
1.2112 ریال12:13:16
1.2094 ریال12:11:16
1.2112 ریال12:10:19
1.2123 ریال12:08:17
1.2118 ریال12:06:17
1.2106 ریال12:03:20
1.2093 ریال12:01:23
1.2011 ریال11:58:16
1.2056 ریال11:55:18
1.2071 ریال11:54:17
1.2056 ریال11:53:17
1.1922 ریال11:52:18
1.2071 ریال11:51:17
1.1722 ریال11:46:16
1.1733 ریال11:45:18
1.1732 ریال11:44:18
1.1733 ریال11:43:17
1.1732 ریال11:40:21
1.1839 ریال11:35:19
1.1744 ریال11:31:17
1.1749 ریال11:29:17
1.1752 ریال11:28:17
1.1759 ریال11:26:16
1.1749 ریال11:25:18
1.1751 ریال11:23:16
1.1744 ریال11:21:19
1.175 ریال11:20:20
1.1744 ریال11:19:16
1.1868 ریال11:18:17
1.1744 ریال11:17:15
1.1717 ریال11:16:16
1.1918 ریال11:15:18
1.1717 ریال11:09:17
1.2114 ریال11:05:17
1.1703 ریال11:04:18
1.2117 ریال11:01:19
1.2114 ریال11:00:25
1.2117 ریال10:59:16
1.2122 ریال10:58:16
1.2121 ریال10:56:16
1.2122 ریال10:51:16
1.2124 ریال10:50:21
1.2122 ریال10:49:16
1.2124 ریال10:47:15
1.2122 ریال10:43:15
1.2113 ریال10:37:15
1.2105 ریال10:36:15
1.2057 ریال10:35:16
1.1647 ریال10:34:15
1.2057 ریال10:33:17
1.1638 ریال10:30:20
1.1637 ریال10:29:15
1.1638 ریال10:27:15
1.1841 ریال10:20:18
1.1624 ریال10:18:14
1.1841 ریال10:17:14
1.1581 ریال10:12:15
1.1606 ریال10:11:14
1.1581 ریال10:10:18
1.1576 ریال10:09:14
1.1518 ریال10:08:14
1.1576 ریال10:07:14
1.1518 ریال10:04:16
1.1814 ریال10:01:17
1.1789 ریال9:58:14
1.1794 ریال9:57:14
1.202 ریال9:55:14
1.1801 ریال9:53:13
1.1794 ریال9:52:14
1.1801 ریال9:49:15
1.1807 ریال9:48:14
1.181 ریال9:46:13
1.1941 ریال9:44:14
1.181 ریال9:43:14
1.2015 ریال9:39:15
1.1941 ریال9:38:14
1.2015 ریال9:33:16
1.1723 ریال9:32:14
1.2059 ریال9:31:15
1.1723 ریال9:30:18
1.2059 ریال9:29:13
1.2094 ریال9:28:13
1.1822 ریال9:27:14
1.2095 ریال9:26:12
1.2097 ریال9:24:13
1.2063 ریال9:20:16
1.1798 ریال9:18:14
1.1904 ریال9:17:13
1.1693 ریال9:16:13
1.1798 ریال9:14:14
1.168 ریال9:12:13
1.1693 ریال9:11:13
1.168 ریال9:09:12
1.15 ریال9:07:13
1.1613 ریال9:06:13
1.1609 ریال9:05:14
1.1857 ریال9:03:13
1.1867 ریال9:00:19
1.1857 ریال8:58:13
1.1616 ریال8:56:12
1.1993 ریال8:54:13
1.1616 ریال8:53:13
1.1993 ریال8:51:12
1.2007 ریال8:49:13
1.1993 ریال8:47:13
1.2007 ریال8:44:12
1.1802 ریال8:43:12
1.1703 ریال8:42:13
1.1834 ریال8:40:16
1.1802 ریال8:39:13
1.1834 ریال8:35:13
1.18 ریال8:34:13
1.1834 ریال8:33:13
1.18 ریال8:29:11
1.1946 ریال8:27:12
1.1941 ریال8:25:13
1.1946 ریال8:24:12
1.1625 ریال8:22:11
1.1565 ریال8:19:13
1.129 ریال8:16:11
1.1379 ریال8:15:13
1.1668 ریال8:10:14
1.2381 ریال8:08:12
1.2396 ریال8:07:12
1.2395 ریال8:04:13
1.236 ریال8:03:12
1.2357 ریال8:01:13
1.2378 ریال8:00:21
1.236 ریال7:58:11
1.2437 ریال7:57:12
1.2378 ریال7:56:12
1.2338 ریال7:54:12
1.2377 ریال7:53:11
1.2373 ریال7:51:11
1.2318 ریال7:48:13
1.2326 ریال7:46:12
1.2318 ریال7:44:11
1.2404 ریال7:41:11
1.2555 ریال7:37:11
1.2556 ریال7:36:12
1.2557 ریال7:29:10
1.2558 ریال7:28:11
1.256 ریال7:27:11
1.2558 ریال7:24:12
1.256 ریال7:22:11
1.2248 ریال7:21:11
1.211 ریال7:17:11
1.2555 ریال7:11:11
1.2563 ریال7:10:12
1.2556 ریال7:09:11
1.2563 ریال7:07:11
1.2556 ریال7:04:11
1.2565 ریال7:03:11
1.2554 ریال7:02:12
1.2489 ریال7:00:16
1.2427 ریال6:57:10
1.2489 ریال6:55:12
1.2264 ریال6:53:11
1.2537 ریال6:52:11
1.2264 ریال6:51:11
1.2537 ریال6:47:11
1.1978 ریال6:45:11
1.241 ریال6:43:09
1.1977 ریال6:42:10
1.2229 ریال6:41:11
1.1506 ریال6:40:12
1.241 ریال6:38:10
1.2185 ریال6:35:11
1.1735 ریال6:32:11
1.184 ریال6:27:10
1.2111 ریال6:26:10
1.184 ریال6:23:10
1.2112 ریال6:21:11
1.1927 ریال6:19:11
1.1367 ریال6:17:11
1.1927 ریال6:16:12
1.1922 ریال6:15:46
1.2242 ریال6:11:39
1.1625 ریال6:03:12
1.1711 ریال5:57:52
1.1536 ریال5:56:11
1.1847 ریال5:55:11
1.143 ریال5:51:09
1.119 ریال5:45:10
1.1207 ریال5:43:14
1.119 ریال5:35:15
1.1184 ریال5:34:11
1.119 ریال5:32:11
1.1184 ریال5:29:10
1.1247 ریال5:28:11
1.1211 ریال5:27:15
1.1242 ریال5:26:10
1.1136 ریال5:25:14
1.1247 ریال5:24:10
1.13 ریال5:23:10
1.1136 ریال5:21:09
1.1135 ریال5:20:12
1.114 ریال5:19:09
1.1135 ریال5:18:10
1.1136 ریال5:17:10
1.1145 ریال5:13:10
1.1149 ریال5:10:12
1.1145 ریال5:09:10
1.1149 ریال5:05:10
1.1112 ریال5:02:10
1.1104 ریال5:00:15
1.1112 ریال4:59:10
1.1104 ریال4:57:09
1.1101 ریال4:54:09
1.1104 ریال4:53:09
1.1101 ریال4:51:09
1.1097 ریال4:50:12
1.1674 ریال4:44:10
1.1554 ریال4:39:09
1.156 ریال4:37:09
1.1554 ریال4:36:09
1.1541 ریال4:35:10
1.156 ریال4:34:10
1.1541 ریال4:32:10
1.1579 ریال4:31:10
1.1541 ریال4:29:09
1.1579 ریال4:24:09
1.1578 ریال4:22:09
1.1579 ریال4:21:09
1.1578 ریال4:20:12
1.1579 ریال4:17:11
1.1583 ریال4:15:10
1.1579 ریال4:13:09
1.1576 ریال4:12:09
1.1578 ریال4:09:09
1.1576 ریال4:08:09
1.1578 ریال4:06:09
1.1575 ریال4:03:09
1.1557 ریال4:00:13
1.1566 ریال3:59:08
1.1558 ریال3:54:08
1.1557 ریال3:53:08
1.1555 ریال3:52:09
1.1562 ریال3:46:09
1.1558 ریال3:44:09
1.1557 ریال3:39:09
1.1544 ریال3:38:09
1.1545 ریال3:36:09
1.1544 ریال3:34:09
1.1545 ریال3:32:10
1.1687 ریال3:30:11
1.1574 ریال3:29:09
1.1687 ریال3:27:08
1.1701 ریال3:24:08
1.1711 ریال3:23:09
1.1701 ریال3:22:09
1.1851 ریال3:21:08
1.1701 ریال3:20:10
1.1851 ریال3:17:08
1.1839 ریال3:14:08
1.1843 ریال3:13:08
1.184 ریال3:12:08
1.1839 ریال3:10:10
1.1651 ریال3:09:09
1.1839 ریال3:08:08
1.1651 ریال3:02:09
1.1557 ریال3:01:09
1.1555 ریال2:58:08
1.1557 ریال2:55:10
1.1582 ریال2:54:08
1.1565 ریال2:53:09
1.1582 ریال2:49:08
1.1605 ریال2:46:08
1.164 ریال2:40:10
1.1643 ریال2:37:09
1.1658 ریال2:28:08
1.1645 ریال2:25:09
1.1637 ریال2:21:08
1.1606 ریال2:20:09
1.1637 ریال2:18:08
1.1606 ریال2:17:07
1.1611 ریال2:15:09
1.1619 ریال2:14:07
1.1618 ریال2:13:08
1.1665 ریال2:12:08
1.1619 ریال2:10:08
1.1658 ریال2:08:08
1.1665 ریال2:07:08
1.1658 ریال2:06:08
1.1727 ریال2:04:09
1.1658 ریال2:03:08
1.1727 ریال2:00:13
1.1723 ریال1:58:07
1.1541 ریال1:57:09
1.1723 ریال1:56:08
1.1608 ریال1:55:09
1.1716 ریال1:53:07
1.1606 ریال1:52:08
1.1608 ریال1:51:07
1.1479 ریال1:50:10
1.148 ریال1:49:08
1.1479 ریال1:47:08
1.1482 ریال1:45:08
1.1483 ریال1:44:08
1.1482 ریال1:42:08
1.1541 ریال1:34:08
1.1517 ریال1:33:08
1.1549 ریال1:32:09
1.1683 ریال1:31:08
1.1607 ریال1:30:10
1.1667 ریال1:29:08
1.1607 ریال1:28:08
1.1667 ریال1:27:08
1.1607 ریال1:26:08
1.1486 ریال1:23:07
1.1497 ریال1:20:09
1.1419 ریال1:18:08
1.1475 ریال1:17:07
1.1494 ریال1:14:08
1.1475 ریال1:12:08
1.1494 ریال1:09:08
1.148 ریال1:08:09
1.1481 ریال1:03:08
1.1476 ریال1:00:12
1.1457 ریال0:59:08
1.1459 ریال0:58:08
1.1457 ریال0:54:08
1.1459 ریال0:53:07
1.151 ریال0:52:08
1.1492 ریال0:50:10
1.1506 ریال0:49:07
1.151 ریال0:48:08
1.1506 ریال0:47:08
1.1492 ریال0:45:09
1.1513 ریال0:44:08
1.1492 ریال0:42:08
1.1515 ریال0:39:08
1.1507 ریال0:38:07
1.1509 ریال0:35:08
1.1537 ریال0:31:08
1.1486 ریال0:30:10
1.1485 ریال0:29:07
1.1486 ریال0:25:08
1.1485 ریال0:21:07
1.1457 ریال0:17:07
1.1458 ریال0:16:06
1.1457 ریال0:15:08
1.1543 ریال0:14:07
1.1457 ریال0:13:06
1.1458 ریال0:11:07
1.1543 ریال0:09:06
1.1628 ریال0:04:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات