شاخص یاب

بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond

  • نرخ فعلی:0.77502
  • بالاترین قیمت روز:0.80001
  • پایین ترین قیمت روز:0.76902
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.77701
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۰:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.77501
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.77502 ریال22:00:15
0.77902 ریال21:58:07
0.78002 ریال21:20:10
0.77902 ریال20:25:10
0.77702 ریال20:14:03
0.77502 ریال20:12:09
0.77602 ریال20:11:03
0.77502 ریال20:05:06
0.78502 ریال20:03:04
0.77702 ریال19:59:03
0.77802 ریال19:50:05
0.77702 ریال19:43:10
0.77802 ریال19:40:11
0.77702 ریال19:37:08
0.78302 ریال19:35:10
0.78202 ریال19:30:14
0.77702 ریال19:26:03
0.78202 ریال19:17:08
0.77602 ریال19:16:03
0.78202 ریال19:14:07
0.78102 ریال19:11:09
0.77602 ریال19:10:11
0.77702 ریال19:06:08
0.78002 ریال19:03:10
0.77602 ریال18:50:04
0.77702 ریال18:47:03
0.77902 ریال18:42:09
0.77802 ریال18:39:03
0.77902 ریال18:38:09
0.77802 ریال18:34:03
0.78502 ریال18:24:03
0.78602 ریال18:11:09
0.78202 ریال18:10:10
0.78701 ریال18:06:08
0.78201 ریال17:57:08
0.77701 ریال17:54:09
0.77901 ریال17:47:07
0.78001 ریال17:41:08
0.78701 ریال17:40:11
0.78601 ریال17:34:09
0.77801 ریال17:32:10
0.78001 ریال17:31:10
0.79001 ریال17:28:08
0.77601 ریال17:26:08
0.77501 ریال17:25:10
0.77601 ریال17:23:09
0.77501 ریال17:22:08
0.77701 ریال17:21:10
0.77901 ریال17:20:11
0.78901 ریال17:18:08
0.78601 ریال17:08:08
0.78701 ریال17:04:10
0.78801 ریال16:57:10
0.78601 ریال16:54:08
0.78401 ریال16:53:04
0.78301 ریال16:51:09
0.77901 ریال16:44:09
0.78501 ریال16:33:13
0.78301 ریال16:27:08
0.78401 ریال16:25:04
0.78501 ریال16:21:12
0.78001 ریال16:20:11
0.78501 ریال16:08:09
0.78701 ریال16:05:11
0.78901 ریال15:55:11
0.79101 ریال15:49:09
0.78901 ریال15:47:09
0.78701 ریال15:45:11
0.78501 ریال15:39:08
0.78301 ریال15:35:11
0.77901 ریال15:34:04
0.78401 ریال15:33:13
0.78301 ریال15:32:03
0.77801 ریال15:30:17
0.78201 ریال15:25:11
0.78401 ریال15:24:04
0.78201 ریال15:21:03
0.78401 ریال14:59:09
0.78501 ریال14:56:08
0.78201 ریال14:42:10
0.78301 ریال14:39:10
0.77601 ریال14:33:04
0.78101 ریال14:31:14
0.77501 ریال13:56:09
0.78301 ریال13:51:11
0.77601 ریال13:47:10
0.77701 ریال13:46:09
0.77601 ریال13:42:11
0.78201 ریال13:38:11
0.78001 ریال13:27:10
0.78201 ریال13:25:05
0.78501 ریال13:24:11
0.78301 ریال13:23:10
0.78601 ریال13:22:13
0.79001 ریال13:21:04
0.79301 ریال13:17:12
0.79401 ریال13:15:11
0.79301 ریال13:10:13
0.79401 ریال13:09:11
0.80001 ریال12:59:09
0.79301 ریال12:56:10
0.79201 ریال12:48:12
0.79501 ریال12:44:12
0.79601 ریال12:43:10
0.79901 ریال12:39:10
0.80001 ریال12:38:04
0.79701 ریال12:37:03
0.79801 ریال12:36:15
0.80001 ریال12:33:04
0.79601 ریال12:32:04
0.79801 ریال12:30:06
0.79601 ریال12:29:11
0.79201 ریال12:28:17
0.79501 ریال12:26:09
0.79001 ریال12:25:11
0.79101 ریال12:24:04
0.79201 ریال12:19:09
0.79301 ریال12:18:03
0.78901 ریال12:17:03
0.78601 ریال12:14:12
0.79101 ریال12:09:12
0.79001 ریال12:07:13
0.78901 ریال12:05:18
0.78601 ریال11:49:12
0.79001 ریال11:44:12
0.78701 ریال11:41:12
0.79101 ریال11:39:10
0.79001 ریال11:38:09
0.78801 ریال11:32:12
0.79001 ریال11:31:11
0.79101 ریال11:30:05
0.78801 ریال11:28:10
0.78501 ریال11:27:10
0.78401 ریال11:25:11
0.78501 ریال11:23:03
0.78301 ریال11:22:04
0.77901 ریال11:19:08
0.77701 ریال11:16:09
0.77901 ریال11:15:13
0.77701 ریال11:14:10
0.77901 ریال11:13:12
0.77702 ریال11:11:03
0.77701 ریال11:07:04
0.77801 ریال11:04:03
0.77901 ریال11:01:17
0.78601 ریال10:57:03
0.78701 ریال10:54:10
0.78501 ریال10:53:10
0.77701 ریال10:51:09
0.78701 ریال10:49:10
0.78801 ریال10:44:09
0.78901 ریال10:43:08
0.78701 ریال10:42:03
0.78602 ریال10:41:10
0.78501 ریال10:39:03
0.78601 ریال10:35:11
0.78501 ریال10:34:10
0.78401 ریال10:30:14
0.78301 ریال10:29:09
0.78201 ریال10:26:07
0.77902 ریال10:25:04
0.77402 ریال10:24:08
0.77302 ریال10:18:08
0.76902 ریال10:14:09
0.77502 ریال10:12:03
0.76902 ریال10:10:12
0.77502 ریال10:03:10
0.77402 ریال10:00:15
0.77401 ریال9:57:08
0.77402 ریال9:56:03
0.77401 ریال9:52:08
0.78001 ریال9:47:02
0.77701 ریال9:44:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات