کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond

  • نرخ فعلی:0.6874
  • بالاترین قیمت روز:0.71908
  • پایین ترین قیمت روز:0.67655
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.70798
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۸:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.70706
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0197

نمودار کندل استیک بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین دایموند / Bitcoin Diamond در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6874 ریال13:28:03
0.6857 ریال13:26:07
0.68485 ریال13:22:03
0.68314 ریال13:20:10
0.688 ریال13:16:03
0.68885 ریال13:13:07
0.68799 ریال13:08:07
0.68884 ریال13:05:08
0.68799 ریال13:01:05
0.68714 ریال12:58:06
0.69064 ریال12:56:07
0.68614 ریال12:53:07
0.68528 ریال12:50:09
0.68614 ریال12:47:07
0.6851 ریال12:40:05
0.68425 ریال12:38:06
0.68424 ریال12:35:09
0.68169 ریال12:32:08
0.68339 ریال12:29:08
0.68424 ریال12:26:07
0.68614 ریال12:23:07
0.68784 ریال12:20:10
0.68584 ریال12:17:07
0.68414 ریال12:14:04
0.68839 ریال12:11:07
0.68929 ریال12:07:07
0.68845 ریال12:02:08
0.6893 ریال11:58:07
0.69099 ریال11:55:08
0.69015 ریال11:49:03
0.68924 ریال11:46:07
0.68955 ریال11:43:06
0.69009 ریال11:40:10
0.6894 ریال11:37:08
0.6881 ریال11:34:06
0.68811 ریال11:31:04
0.68801 ریال11:28:03
0.68626 ریال11:23:07
0.68801 ریال11:20:09
0.68816 ریال11:16:03
0.68771 ریال11:14:07
0.68686 ریال11:11:07
0.69025 ریال11:08:07
0.69294 ریال11:06:07
0.69355 ریال10:59:07
0.69186 ریال10:56:06
0.69271 ریال10:51:06
0.6927 ریال10:38:02
0.69108 ریال10:32:06
0.69192 ریال10:26:07
0.68854 ریال10:16:06
0.68769 ریال10:13:05
0.69192 ریال10:10:08
0.69023 ریال10:07:02
0.69031 ریال9:58:05
0.68947 ریال9:55:04
0.69031 ریال9:53:06
0.68792 ریال9:44:07
0.68901 ریال9:41:05
0.68847 ریال9:38:06
0.68678 ریال9:35:06
0.69093 ریال9:29:06
0.68902 ریال9:26:05
0.68733 ریال9:23:06
0.68795 ریال9:20:08
0.68125 ریال9:17:05
0.68625 ریال9:14:05
0.68165 ریال9:10:04
0.68281 ریال9:08:03
0.68196 ریال9:05:07
0.67741 ریال9:02:06
0.67825 ریال8:58:03
0.67655 ریال8:56:06
0.67884 ریال8:53:06
0.6797 ریال8:50:07
0.6794 ریال8:44:05
0.68111 ریال8:41:05
0.6794 ریال8:38:05
0.68041 ریال8:36:05
0.68126 ریال8:33:05
0.68515 ریال8:26:05
0.6883 ریال8:24:05
0.68482 ریال8:21:06
0.68882 ریال8:17:03
0.69143 ریال8:14:06
0.68969 ریال8:12:05
0.69533 ریال8:07:05
0.69567 ریال8:02:05
0.69526 ریال7:56:02
0.69525 ریال7:53:05
0.69492 ریال7:44:02
0.69403 ریال7:41:05
0.69225 ریال7:38:05
0.69314 ریال7:35:04
0.69536 ریال7:32:05
0.69736 ریال7:29:06
0.69697 ریال7:26:05
0.69611 ریال7:23:06
0.7 ریال7:17:06
0.7001 ریال7:11:05
0.701 ریال6:59:05
0.70189 ریال6:47:05
0.70255 ریال6:44:05
0.70522 ریال6:40:04
0.70122 ریال6:38:06
0.70211 ریال6:35:06
0.703 ریال6:32:05
0.70389 ریال6:29:02
0.70033 ریال6:26:05
0.70211 ریال6:23:12
0.70033 ریال6:14:05
0.70211 ریال6:11:05
0.70032 ریال5:58:02
0.69832 ریال5:56:06
0.69811 ریال5:38:05
0.699 ریال5:32:06
0.70057 ریال5:26:06
0.70146 ریال5:23:06
0.69611 ریال5:17:06
0.69811 ریال5:13:02
0.69611 ریال5:11:05
0.69711 ریال5:08:06
0.69789 ریال5:02:05
0.69778 ریال4:58:05
0.698 ریال4:56:05
0.69889 ریال4:52:05
0.6989 ریال4:50:07
0.7031 ریال4:47:05
0.704 ریال4:41:05
0.7039 ریال4:34:02
0.703 ریال4:29:05
0.7039 ریال4:26:06
0.7057 ریال4:23:06
0.7048 ریال4:20:06
0.7039 ریال3:55:06
0.7048 ریال3:52:03
0.7039 ریال3:50:07
0.7048 ریال3:47:05
0.709 ریال3:44:05
0.7099 ریال3:40:04
0.7086 ریال3:38:05
0.70949 ریال3:35:06
0.71039 ریال3:20:07
0.71061 ریال3:16:02
0.7121 ریال3:14:05
0.71119 ریال3:11:05
0.7121 ریال3:08:02
0.7091 ریال3:05:03
0.709 ریال3:02:06
0.7099 ریال2:58:03
0.71079 ریال2:56:05
0.71207 ریال2:53:05
0.71307 ریال2:49:02
0.71227 ریال2:47:05
0.71349 ریال2:44:05
0.71169 ریال2:40:04
0.71259 ریال2:38:05
0.7135 ریال2:35:06
0.70718 ریال2:32:05
0.71669 ریال2:29:05
0.71579 ریال2:26:06
0.71789 ریال2:23:05
0.71908 ریال2:11:05
0.7188 ریال2:08:05
0.7187 ریال2:05:06
0.7178 ریال2:02:06
0.71217 ریال1:58:05
0.71489 ریال1:50:07
0.71398 ریال1:40:07
0.71397 ریال1:34:05
0.71314 ریال1:28:02
0.71661 ریال1:26:05
0.71479 ریال1:22:05
0.71443 ریال1:20:07
0.71352 ریال1:16:05
0.71443 ریال1:10:07
0.71352 ریال1:05:06
0.71443 ریال1:02:05
0.71534 ریال0:58:05
0.71406 ریال0:56:06
0.71679 ریال0:52:06
0.71497 ریال0:50:07
0.71406 ریال0:47:05
0.71081 ریال0:40:07
0.71172 ریال0:35:06
0.71081 ریال0:32:06
0.71072 ریال0:29:05
0.70981 ریال0:22:02
0.71072 ریال0:14:05
0.7098 ریال0:11:05
0.70798 ریال0:03:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات