شاخص یاب

بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token

  • نرخ فعلی:0.13461
  • بالاترین قیمت روز:0.13564
  • پایین ترین قیمت روز:0.13286
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.13487
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.13503
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token در روز جاری

نمودار کندل استیک بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.13461 ریال10:28:09
0.1346 ریال8:19:05
0.13495 ریال8:04:08
0.13434 ریال7:51:07
0.13435 ریال7:50:10
0.13415 ریال7:29:08
0.13414 ریال7:13:07
0.13473 ریال7:06:08
0.13486 ریال7:05:08
0.13516 ریال6:58:04
0.13541 ریال6:06:04
0.1354 ریال6:01:04
0.13537 ریال5:50:14
0.1354 ریال5:40:06
0.13537 ریال5:38:04
0.13538 ریال5:35:09
0.13532 ریال5:30:10
0.13533 ریال5:16:04
0.13502 ریال4:49:03
0.13492 ریال3:57:04
0.13499 ریال3:55:09
0.13498 ریال3:51:03
0.13514 ریال3:39:04
0.13564 ریال3:33:03
0.13398 ریال3:22:07
0.13352 ریال3:06:03
0.13357 ریال1:29:02
0.13286 ریال1:13:06
0.13287 ریال1:12:02
0.13373 ریال1:08:06
0.13399 ریال1:06:03
0.1338 ریال1:02:06
0.13378 ریال0:56:03
0.13377 ریال0:54:06
0.13375 ریال0:47:06
0.13379 ریال0:33:02
0.13377 ریال0:32:06
0.13379 ریال0:27:05
0.13375 ریال0:16:06
0.13324 ریال0:14:03
0.13326 ریال0:13:03
0.13344 ریال0:12:06
0.13414 ریال0:06:06
0.13487 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات