شاخص یاب

بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token

  • نرخ فعلی:0.14324
  • بالاترین قیمت روز:0.14536
  • پایین ترین قیمت روز:0.13932
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.13932
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.14406
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token در روز جاری

نمودار کندل استیک بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.14324 ریال22:01:11
0.14262 ریال21:32:03
0.14259 ریال20:42:09
0.14261 ریال20:41:09
0.14289 ریال20:37:08
0.14288 ریال19:46:08
0.14183 ریال19:42:09
0.14144 ریال19:36:09
0.14141 ریال19:35:10
0.14142 ریال19:34:08
0.14145 ریال19:31:10
0.14182 ریال19:22:09
0.14183 ریال19:21:10
0.14176 ریال19:10:11
0.14171 ریال18:51:03
0.14136 ریال18:43:09
0.14139 ریال18:21:10
0.1414 ریال18:19:09
0.14138 ریال18:08:08
0.14137 ریال18:04:08
0.14151 ریال17:56:03
0.14146 ریال17:38:03
0.14147 ریال17:36:10
0.14317 ریال17:28:08
0.14318 ریال17:23:09
0.14314 ریال17:14:03
0.14311 ریال17:09:09
0.14306 ریال17:04:10
0.14128 ریال17:01:12
0.14093 ریال16:42:10
0.14094 ریال16:36:10
0.1409 ریال15:44:08
0.14089 ریال15:36:09
0.1396 ریال15:34:04
0.13971 ریال14:07:11
0.13976 ریال13:55:11
0.1398 ریال13:49:12
0.14241 ریال13:24:11
0.1424 ریال13:21:04
0.14279 ریال13:07:11
0.14094 ریال12:17:03
0.14074 ریال12:15:11
0.1408 ریال12:14:12
0.14113 ریال12:12:10
0.14049 ریال11:57:10
0.14088 ریال11:45:15
0.14085 ریال11:33:04
0.14084 ریال11:32:12
0.14043 ریال11:31:11
0.14042 ریال11:30:05
0.14064 ریال11:22:04
0.14103 ریال11:19:08
0.14104 ریال11:18:03
0.14149 ریال11:11:03
0.14181 ریال11:04:03
0.14536 ریال10:32:11
0.1448 ریال10:30:14
0.14481 ریال10:29:09
0.14416 ریال10:14:09
0.14417 ریال10:03:10
0.14418 ریال9:59:07
0.13938 ریال9:55:04
0.13933 ریال9:49:07
0.13932 ریال9:42:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات