شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token

  • نرخ فعلی:0.26494
  • بالاترین قیمت روز:0.26916
  • پایین ترین قیمت روز:0.25783
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.26242
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.26243
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.96%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0025

نمودار کندل استیک بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token در روز جاری

نمودار کندل استیک بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.26494 ریال12:53:08
0.26509 ریال12:47:09
0.26219 ریال12:17:08
0.26207 ریال12:02:09
0.25783 ریال11:42:08
0.26119 ریال11:31:10
0.26243 ریال10:37:09
0.26251 ریال10:06:08
0.26284 ریال10:02:08
0.26269 ریال9:41:08
0.26268 ریال9:28:10
0.26248 ریال9:19:09
0.26287 ریال9:03:08
0.26285 ریال8:58:08
0.26325 ریال8:53:08
0.26348 ریال8:43:08
0.26269 ریال8:32:07
0.26152 ریال8:03:08
0.26144 ریال7:55:09
0.26172 ریال7:30:12
0.26193 ریال7:23:07
0.26237 ریال7:17:08
0.26192 ریال7:07:09
0.2619 ریال7:05:09
0.26184 ریال6:53:08
0.26185 ریال6:47:08
0.26307 ریال5:53:08
0.26245 ریال5:12:08
0.263 ریال5:06:08
0.26415 ریال4:47:08
0.26423 ریال4:44:07
0.26418 ریال4:43:08
0.26431 ریال4:31:09
0.26443 ریال4:19:08
0.26449 ریال4:16:08
0.26552 ریال3:51:09
0.26642 ریال3:40:10
0.26651 ریال3:39:09
0.26764 ریال3:29:08
0.26697 ریال3:22:08
0.26781 ریال3:17:08
0.2676 ریال3:09:07
0.26774 ریال3:06:08
0.26628 ریال2:53:08
0.26603 ریال2:51:07
0.26502 ریال2:46:08
0.26505 ریال2:45:09
0.26463 ریال2:32:08
0.26616 ریال2:11:07
0.26773 ریال1:45:10
0.26876 ریال1:36:09
0.26896 ریال1:29:07
0.26916 ریال1:27:07
0.26793 ریال1:07:08
0.26776 ریال1:05:09
0.26724 ریال1:01:09
0.26599 ریال0:49:08
0.26628 ریال0:41:08
0.26626 ریال0:38:08
0.26593 ریال0:37:08
0.26598 ریال0:36:08
0.26361 ریال0:17:08
0.26401 ریال0:11:08
0.26242 ریال0:08:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات