کالایاب
شاخص یاب

بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token

  • نرخ فعلی:0.17332
  • بالاترین قیمت روز:0.18106
  • پایین ترین قیمت روز:0.17332
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.18079
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.18094
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0076

نمودار کندل استیک بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token در روز جاری

نمودار کندل استیک بیسیک اتنشن توکن / Basic Attention Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.17332 ریال13:32:08
0.17358 ریال13:28:03
0.17348 ریال13:26:07
0.17335 ریال13:22:03
0.17352 ریال13:20:10
0.17396 ریال13:16:03
0.17385 ریال13:13:07
0.17396 ریال13:10:09
0.17355 ریال13:08:07
0.17341 ریال13:05:08
0.17345 ریال13:01:04
0.17363 ریال12:58:06
0.174 ریال12:56:07
0.17428 ریال12:53:07
0.17396 ریال12:50:09
0.17406 ریال12:47:07
0.17379 ریال12:44:07
0.17377 ریال12:40:05
0.17356 ریال12:38:06
0.17392 ریال12:35:09
0.17343 ریال12:32:08
0.17347 ریال12:29:08
0.17383 ریال12:26:07
0.17431 ریال12:23:07
0.17449 ریال12:20:10
0.17437 ریال12:17:07
0.17482 ریال12:14:04
0.17481 ریال12:11:07
0.17445 ریال12:07:07
0.17437 ریال12:02:08
0.17443 ریال11:58:07
0.1747 ریال11:55:08
0.17498 ریال11:49:03
0.175 ریال11:46:07
0.17502 ریال11:43:06
0.17516 ریال11:37:08
0.17464 ریال11:34:06
0.17448 ریال11:31:04
0.17437 ریال11:28:02
0.1745 ریال11:26:06
0.17436 ریال11:23:07
0.17422 ریال11:20:09
0.17417 ریال11:16:03
0.17461 ریال11:14:07
0.17472 ریال11:11:07
0.17483 ریال11:08:06
0.17531 ریال11:06:07
0.17534 ریال11:02:06
0.17572 ریال10:51:06
0.17633 ریال10:47:06
0.1762 ریال10:44:06
0.17614 ریال10:40:04
0.17624 ریال10:38:02
0.17571 ریال10:35:08
0.17517 ریال10:26:07
0.17513 ریال10:23:06
0.1753 ریال10:20:04
0.17528 ریال10:16:06
0.17552 ریال10:13:05
0.17574 ریال10:10:08
0.17573 ریال10:07:02
0.17576 ریال10:05:07
0.176 ریال9:58:05
0.17592 ریال9:55:04
0.17616 ریال9:53:06
0.1761 ریال9:50:08
0.17609 ریال9:44:07
0.17601 ریال9:41:05
0.17573 ریال9:35:06
0.17565 ریال9:32:03
0.17569 ریال9:26:05
0.17576 ریال9:23:06
0.17565 ریال9:20:08
0.17535 ریال9:17:05
0.17532 ریال9:14:05
0.17631 ریال9:10:04
0.17703 ریال9:08:03
0.17686 ریال9:02:06
0.17742 ریال8:58:03
0.17814 ریال8:56:06
0.17798 ریال8:53:06
0.17786 ریال8:50:07
0.17721 ریال8:47:05
0.17599 ریال8:44:05
0.17597 ریال8:41:05
0.17516 ریال8:38:05
0.17495 ریال8:36:05
0.17525 ریال8:33:05
0.17521 ریال8:29:06
0.17548 ریال8:26:05
0.17592 ریال8:24:05
0.17513 ریال8:21:06
0.17587 ریال8:17:03
0.176 ریال8:14:06
0.17605 ریال8:12:05
0.17759 ریال8:02:05
0.17775 ریال7:58:02
0.17772 ریال7:53:05
0.17774 ریال7:47:05
0.1775 ریال7:44:02
0.17755 ریال7:38:05
0.17776 ریال7:35:04
0.17771 ریال7:32:05
0.17774 ریال7:26:05
0.17786 ریال7:23:05
0.17785 ریال7:20:06
0.17799 ریال7:17:06
0.1782 ریال7:14:05
0.17817 ریال7:11:05
0.17831 ریال7:06:05
0.17861 ریال7:02:05
0.17863 ریال6:59:05
0.17828 ریال6:50:07
0.17802 ریال6:47:05
0.178 ریال6:44:05
0.17806 ریال6:40:04
0.17799 ریال6:32:05
0.17775 ریال6:29:02
0.1778 ریال6:26:05
0.17777 ریال6:23:10
0.17754 ریال6:20:07
0.17756 ریال6:16:02
0.1779 ریال6:14:05
0.17835 ریال6:11:05
0.17821 ریال6:08:06
0.17814 ریال6:05:03
0.17823 ریال6:02:03
0.17792 ریال5:58:02
0.17775 ریال5:47:06
0.17783 ریال5:44:05
0.1779 ریال5:40:04
0.17804 ریال5:38:05
0.17832 ریال5:35:07
0.1784 ریال5:26:06
0.17869 ریال5:20:07
0.17889 ریال5:17:06
0.17921 ریال5:11:05
0.17973 ریال5:05:03
0.17961 ریال5:02:05
0.17979 ریال4:58:05
0.17974 ریال4:56:05
0.17981 ریال4:52:05
0.17986 ریال4:50:07
0.17989 ریال4:44:05
0.17988 ریال4:41:05
0.17981 ریال4:34:02
0.17954 ریال4:32:02
0.17966 ریال4:29:05
0.17989 ریال4:26:06
0.17986 ریال4:23:06
0.17997 ریال4:20:06
0.18026 ریال4:17:05
0.1802 ریال4:07:05
0.18019 ریال4:01:04
0.18021 ریال3:55:06
0.18019 ریال3:50:07
0.18041 ریال3:40:04
0.18055 ریال3:38:05
0.18104 ریال3:35:06
0.18106 ریال3:29:02
0.181 ریال3:26:05
0.18087 ریال3:23:05
0.181 ریال3:20:07
0.18078 ریال3:16:02
0.18093 ریال3:11:05
0.18095 ریال2:56:05
0.18075 ریال2:53:05
0.18072 ریال2:49:02
0.18048 ریال2:47:05
0.18063 ریال2:44:05
0.18062 ریال2:38:05
0.18064 ریال2:35:06
0.18044 ریال2:32:05
0.18033 ریال2:29:05
0.1803 ریال2:26:06
0.18023 ریال2:23:05
0.1802 ریال2:20:06
0.18008 ریال2:17:05
0.17979 ریال2:13:05
0.17976 ریال2:11:05
0.17969 ریال2:02:06
0.17986 ریال1:58:05
0.17975 ریال1:55:04
0.18022 ریال1:53:05
0.18004 ریال1:50:07
0.1799 ریال1:47:05
0.17993 ریال1:44:05
0.18038 ریال1:40:07
0.18047 ریال1:37:05
0.18044 ریال1:34:05
0.18035 ریال1:26:05
0.18007 ریال1:20:07
0.18006 ریال1:16:05
0.18004 ریال1:07:05
0.18002 ریال1:05:06
0.18021 ریال1:02:05
0.18026 ریال0:58:05
0.18037 ریال0:56:06
0.18041 ریال0:52:06
0.18066 ریال0:50:07
0.18105 ریال0:40:07
0.18077 ریال0:38:06
0.18076 ریال0:35:06
0.18077 ریال0:32:06
0.18079 ریال0:29:05
0.18078 ریال0:16:02
0.18075 ریال0:14:05
0.18081 ریال0:11:05
0.18093 ریال0:07:05
0.18079 ریال0:03:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات