کالایاب
شاخص یاب

آالف / aelf

  • نرخ فعلی:0.21288
  • بالاترین قیمت روز:0.21437
  • پایین ترین قیمت روز:0.20895
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.21203
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۴:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.21169
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.21288 ریال8:04:13
0.21275 ریال8:01:10
0.21335 ریال7:58:05
0.21325 ریال7:55:07
0.2138 ریال7:52:12
0.21437 ریال7:49:03
0.21409 ریال7:46:05
0.21398 ریال7:43:29
0.21295 ریال7:40:07
0.2119 ریال7:37:05
0.21221 ریال7:34:04
0.21223 ریال7:31:07
0.21303 ریال7:28:08
0.21326 ریال7:25:06
0.21284 ریال7:22:06
0.21255 ریال7:19:05
0.21261 ریال7:16:05
0.21245 ریال7:13:05
0.21241 ریال7:10:07
0.21233 ریال7:07:05
0.21264 ریال7:04:19
0.21261 ریال7:02:07
0.21247 ریال6:58:12
0.21272 ریال6:55:13
0.21292 ریال6:52:11
0.21261 ریال6:49:06
0.21283 ریال6:46:05
0.21312 ریال6:43:06
0.21274 ریال6:40:07
0.21248 ریال6:37:08
0.21268 ریال6:34:03
0.21272 ریال6:31:09
0.2126 ریال6:28:06
0.21235 ریال6:25:13
0.21212 ریال6:22:06
0.2121 ریال6:19:05
0.21177 ریال6:16:06
0.21206 ریال6:13:05
0.21205 ریال6:10:06
0.21241 ریال6:08:05
0.21245 ریال6:07:06
0.21234 ریال6:04:06
0.21223 ریال6:02:03
0.21227 ریال5:58:05
0.21224 ریال5:55:09
0.21184 ریال5:52:07
0.21039 ریال5:49:05
0.21033 ریال5:47:05
0.21036 ریال5:44:05
0.21037 ریال5:40:07
0.21056 ریال5:39:05
0.2105 ریال5:37:05
0.21023 ریال5:35:05
0.20999 ریال5:32:06
0.21006 ریال5:30:08
0.21013 ریال5:28:06
0.20996 ریال5:26:05
0.21008 ریال5:22:06
0.2102 ریال5:20:06
0.20976 ریال5:16:02
0.2098 ریال5:14:05
0.20985 ریال5:11:06
0.2101 ریال5:10:06
0.20997 ریال5:08:05
0.21026 ریال5:06:05
0.21049 ریال5:02:04
0.21037 ریال4:59:03
0.21047 ریال4:56:05
0.21013 ریال4:53:05
0.21049 ریال4:50:07
0.21021 ریال4:47:05
0.21032 ریال4:44:04
0.21089 ریال4:42:05
0.21141 ریال4:41:04
0.21089 ریال4:38:05
0.2108 ریال4:35:06
0.20999 ریال4:32:06
0.20943 ریال4:29:04
0.20937 ریال4:26:04
0.20895 ریال4:23:05
0.21019 ریال4:21:05
0.21079 ریال4:19:05
0.21081 ریال4:17:05
0.2106 ریال4:14:05
0.21088 ریال4:11:05
0.21089 ریال4:08:05
0.21081 ریال4:07:05
0.21082 ریال4:05:06
0.21065 ریال4:02:05
0.21059 ریال3:59:05
0.21053 ریال3:56:05
0.2106 ریال3:53:05
0.21096 ریال3:51:06
0.21085 ریال3:47:04
0.21058 ریال3:46:04
0.21091 ریال3:44:05
0.21076 ریال3:37:05
0.2107 ریال3:35:06
0.21066 ریال3:33:05
0.21056 ریال3:29:04
0.21065 ریال3:27:06
0.21064 ریال3:26:05
0.21102 ریال3:24:05
0.21087 ریال3:21:05
0.2109 ریال3:17:05
0.21082 ریال3:16:05
0.21073 ریال3:14:05
0.21127 ریال3:11:05
0.21116 ریال3:09:06
0.21094 ریال3:04:05
0.21065 ریال2:59:05
0.21081 ریال2:58:05
0.2107 ریال2:56:05
0.21092 ریال2:53:05
0.2119 ریال2:50:06
0.21184 ریال2:48:06
0.21176 ریال2:47:05
0.21142 ریال2:45:06
0.21171 ریال2:42:03
0.21136 ریال2:39:05
0.21153 ریال2:36:05
0.21151 ریال2:33:05
0.21134 ریال2:29:05
0.21136 ریال2:26:05
0.21147 ریال2:23:05
0.21199 ریال2:19:05
0.21195 ریال2:18:05
0.21225 ریال2:15:07
0.21214 ریال2:09:05
0.21198 ریال2:03:10
0.21207 ریال2:00:09
0.2122 ریال1:57:05
0.21208 ریال1:52:05
0.21187 ریال1:49:05
0.21175 ریال1:46:05
0.21155 ریال1:42:05
0.2115 ریال1:39:05
0.21106 ریال1:36:05
0.21091 ریال1:33:05
0.21068 ریال1:30:08
0.21071 ریال1:29:04
0.2106 ریال1:25:06
0.21045 ریال1:19:06
0.21061 ریال1:18:06
0.21055 ریال1:15:07
0.21059 ریال1:12:05
0.21085 ریال1:09:03
0.21107 ریال1:06:06
0.21085 ریال1:00:05
0.21129 ریال0:54:05
0.21183 ریال0:51:02
0.21177 ریال0:49:05
0.2117 ریال0:42:06
0.21152 ریال0:40:04
0.21184 ریال0:38:05
0.21179 ریال0:31:06
0.21171 ریال0:27:04
0.21161 ریال0:21:06
0.21164 ریال0:18:05
0.21197 ریال0:13:06
0.21201 ریال0:08:16
0.21203 ریال0:07:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات