شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آالف / aelf

  • نرخ فعلی:0.0806
  • بالاترین قیمت روز:0.08252
  • پایین ترین قیمت روز:0.07965
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0802
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۱:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.08023
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0806 ریال21:51:06
0.08073 ریال21:47:06
0.08082 ریال21:39:06
0.08086 ریال21:35:08
0.08062 ریال21:23:06
0.08082 ریال21:15:07
0.08109 ریال21:07:06
0.08102 ریال21:03:05
0.08146 ریال20:59:05
0.08131 ریال20:55:07
0.08139 ریال20:51:06
0.08142 ریال20:47:06
0.08138 ریال20:44:06
0.0814 ریال20:39:06
0.08148 ریال20:35:07
0.08139 ریال20:31:07
0.08112 ریال20:27:06
0.081 ریال20:23:06
0.0811 ریال20:19:06
0.08105 ریال20:15:08
0.0812 ریال20:07:06
0.08113 ریال20:03:05
0.08107 ریال19:59:06
0.08074 ریال19:55:07
0.08078 ریال19:51:06
0.08086 ریال19:47:06
0.0808 ریال19:43:06
0.08051 ریال19:39:06
0.08043 ریال19:35:07
0.08027 ریال19:31:08
0.07996 ریال19:23:06
0.08 ریال19:19:09
0.08018 ریال19:15:07
0.08012 ریال19:11:06
0.08001 ریال19:03:06
0.07969 ریال18:59:06
0.07965 ریال18:55:08
0.07974 ریال18:52:06
0.07978 ریال18:43:13
0.07985 ریال18:39:06
0.08006 ریال18:36:06
0.07984 ریال18:31:14
0.08003 ریال18:27:06
0.07981 ریال18:19:06
0.08017 ریال18:11:10
0.0807 ریال18:03:07
0.08087 ریال18:00:12
0.08058 ریال17:55:08
0.08063 ریال17:51:07
0.08061 ریال17:47:07
0.08067 ریال17:39:07
0.08051 ریال17:35:07
0.08077 ریال17:27:07
0.0807 ریال17:23:05
0.08076 ریال17:19:07
0.08074 ریال17:15:07
0.08085 ریال17:11:06
0.08097 ریال17:07:06
0.08045 ریال17:04:06
0.08047 ریال16:59:05
0.08053 ریال16:55:07
0.08066 ریال16:51:06
0.0808 ریال16:47:05
0.08099 ریال16:43:06
0.08102 ریال16:39:05
0.08099 ریال16:35:07
0.08098 ریال16:31:07
0.08112 ریال16:27:06
0.08126 ریال16:24:05
0.08123 ریال16:15:07
0.08144 ریال16:08:06
0.08153 ریال16:03:06
0.08174 ریال15:55:07
0.0824 ریال15:51:06
0.08252 ریال15:47:06
0.08173 ریال15:43:06
0.08182 ریال15:39:06
0.08151 ریال15:31:07
0.08125 ریال15:23:06
0.08093 ریال15:19:06
0.08073 ریال15:11:08
0.08077 ریال15:03:06
0.08085 ریال14:55:07
0.08098 ریال14:51:06
0.08094 ریال14:47:06
0.08107 ریال14:43:06
0.0812 ریال14:39:06
0.0811 ریال14:35:07
0.08108 ریال14:31:07
0.08101 ریال14:27:05
0.08112 ریال14:23:05
0.08125 ریال14:19:05
0.08128 ریال14:15:07
0.08123 ریال14:07:06
0.08142 ریال13:59:06
0.08124 ریال13:55:07
0.08119 ریال13:51:06
0.08147 ریال13:43:06
0.08135 ریال13:39:06
0.0815 ریال13:35:07
0.08145 ریال13:27:06
0.08123 ریال13:19:06
0.08129 ریال13:11:05
0.08134 ریال13:07:06
0.08129 ریال13:03:06
0.08112 ریال12:59:06
0.08119 ریال12:55:08
0.08116 ریال12:51:06
0.08134 ریال12:47:06
0.08129 ریال12:43:06
0.08111 ریال12:39:06
0.08094 ریال12:35:07
0.08081 ریال12:31:07
0.08082 ریال12:27:07
0.08077 ریال12:24:06
0.08091 ریال12:19:06
0.08105 ریال12:15:07
0.08099 ریال12:11:06
0.08116 ریال12:07:06
0.08118 ریال12:03:06
0.08166 ریال11:55:07
0.08144 ریال11:47:06
0.08143 ریال11:44:06
0.08129 ریال11:39:10
0.08131 ریال11:36:06
0.08143 ریال11:31:07
0.08133 ریال11:27:06
0.08143 ریال11:15:08
0.08167 ریال11:07:06
0.08176 ریال11:03:05
0.0818 ریال10:59:06
0.08168 ریال10:55:08
0.0816 ریال10:48:05
0.08169 ریال10:39:06
0.08142 ریال10:31:07
0.08123 ریال10:27:06
0.08112 ریال10:23:06
0.08107 ریال10:19:05
0.08138 ریال10:11:06
0.0812 ریال10:04:06
0.08113 ریال9:59:05
0.0811 ریال9:55:07
0.08116 ریال9:51:06
0.08114 ریال9:47:05
0.08118 ریال9:43:06
0.08114 ریال9:39:06
0.08122 ریال9:35:07
0.08127 ریال9:31:07
0.08136 ریال9:27:05
0.08131 ریال9:23:05
0.08119 ریال9:19:05
0.08113 ریال9:15:06
0.08095 ریال9:11:08
0.08104 ریال9:07:05
0.08123 ریال9:03:05
0.08125 ریال8:59:05
0.08135 ریال8:55:06
0.08138 ریال8:47:05
0.0814 ریال8:39:05
0.08125 ریال8:35:06
0.08139 ریال8:31:06
0.08128 ریال8:27:06
0.08151 ریال8:23:05
0.08134 ریال8:19:05
0.08091 ریال8:11:05
0.08068 ریال8:07:05
0.0807 ریال8:03:05
0.0804 ریال7:59:06
0.08046 ریال7:55:07
0.0804 ریال7:51:06
0.08054 ریال7:47:05
0.08062 ریال7:43:06
0.08081 ریال7:39:05
0.08075 ریال7:35:07
0.08077 ریال7:23:05
0.08087 ریال7:19:05
0.08083 ریال7:15:06
0.08061 ریال7:08:06
0.0806 ریال7:03:05
0.0805 ریال6:55:07
0.08048 ریال6:51:06
0.08049 ریال6:47:06
0.08039 ریال6:43:06
0.08046 ریال6:39:05
0.08052 ریال6:35:06
0.08059 ریال6:31:26
0.08057 ریال6:27:06
0.08048 ریال6:23:05
0.08043 ریال6:19:06
0.08041 ریال6:15:07
0.08031 ریال6:03:05
0.08044 ریال5:59:05
0.08033 ریال5:55:06
0.08042 ریال5:47:06
0.08024 ریال5:43:06
0.08018 ریال5:39:06
0.08052 ریال5:35:06
0.08027 ریال5:27:05
0.08023 ریال5:23:06
0.08022 ریال5:15:07
0.0801 ریال5:11:05
0.08003 ریال5:07:06
0.08011 ریال4:59:05
0.08026 ریال4:55:06
0.08013 ریال4:51:05
0.08015 ریال4:47:05
0.08027 ریال4:43:05
0.08015 ریال4:39:05
0.08013 ریال4:35:07
0.08003 ریال4:27:05
0.08011 ریال4:19:05
0.08025 ریال4:15:07
0.08017 ریال4:11:06
0.08008 ریال4:08:05
0.08028 ریال4:03:05
0.0803 ریال3:59:05
0.08011 ریال3:55:06
0.08029 ریال3:51:05
0.08012 ریال3:47:05
0.08028 ریال3:43:05
0.0801 ریال3:39:05
0.08009 ریال3:35:06
0.08011 ریال3:27:06
0.07997 ریال3:23:05
0.08034 ریال3:15:06
0.08038 ریال3:07:05
0.08045 ریال2:59:05
0.08041 ریال2:55:06
0.08014 ریال2:47:06
0.08009 ریال2:43:06
0.08018 ریال2:39:05
0.08002 ریال2:35:07
0.08 ریال2:27:05
0.08002 ریال2:23:05
0.08009 ریال2:15:07
0.0801 ریال2:11:06
0.08035 ریال2:07:06
0.08008 ریال1:59:05
0.07999 ریال1:55:07
0.08019 ریال1:51:05
0.08006 ریال1:47:05
0.08008 ریال1:43:05
0.08038 ریال1:39:05
0.08018 ریال1:35:06
0.08045 ریال1:27:05
0.08027 ریال1:23:05
0.08024 ریال1:19:05
0.08014 ریال1:15:07
0.08 ریال1:07:05
0.08013 ریال1:03:04
0.08014 ریال0:59:06
0.08023 ریال0:55:07
0.08031 ریال0:51:05
0.08017 ریال0:47:05
0.08013 ریال0:43:05
0.08022 ریال0:39:05
0.08024 ریال0:35:05
0.08014 ریال0:27:05
0.08011 ریال0:23:05
0.08027 ریال0:19:05
0.08011 ریال0:15:06
0.08009 ریال0:11:05
0.0802 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات