کالایاب
شاخص یاب

آالف / aelf

  • نرخ فعلی:0.08769
  • بالاترین قیمت روز:0.08909
  • پایین ترین قیمت روز:0.08714
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.08827
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۰:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.08803
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.08769 ریال12:20:09
0.08772 ریال12:17:08
0.08776 ریال12:14:08
0.08774 ریال12:11:08
0.08781 ریال12:09:07
0.08774 ریال12:06:07
0.08791 ریال12:02:06
0.08794 ریال11:56:06
0.08804 ریال11:47:06
0.08801 ریال11:41:06
0.08797 ریال11:35:06
0.08771 ریال11:32:06
0.08775 ریال11:29:06
0.0876 ریال11:26:05
0.08763 ریال11:23:05
0.08768 ریال11:20:07
0.08765 ریال11:17:06
0.08754 ریال11:11:05
0.08798 ریال11:08:06
0.08809 ریال11:02:06
0.08808 ریال10:53:06
0.08791 ریال10:46:06
0.08795 ریال10:44:06
0.08794 ریال10:37:06
0.08783 ریال10:33:05
0.0878 ریال10:29:06
0.08772 ریال10:26:06
0.08769 ریال10:23:05
0.0875 ریال10:11:06
0.08756 ریال10:08:05
0.08743 ریال10:06:06
0.08728 ریال10:02:05
0.08742 ریال9:58:06
0.08757 ریال9:56:06
0.08764 ریال9:50:07
0.08752 ریال9:47:06
0.08745 ریال9:44:06
0.08761 ریال9:35:06
0.08767 ریال9:32:06
0.08739 ریال9:29:06
0.08766 ریال9:26:05
0.08757 ریال9:17:05
0.08763 ریال9:14:05
0.08788 ریال9:08:06
0.08801 ریال9:05:07
0.08795 ریال8:59:05
0.08792 ریال8:54:05
0.08787 ریال8:49:05
0.08798 ریال8:45:06
0.08783 ریال8:41:06
0.08795 ریال8:36:06
0.08801 ریال8:33:06
0.08794 ریال8:30:08
0.08787 ریال8:27:05
0.08786 ریال8:24:05
0.0878 ریال8:21:06
0.08798 ریال8:18:05
0.08788 ریال8:14:05
0.08806 ریال8:12:05
0.08824 ریال8:08:05
0.08827 ریال8:02:05
0.08844 ریال7:59:05
0.08837 ریال7:56:06
0.0881 ریال7:50:06
0.08837 ریال7:47:05
0.08814 ریال7:41:05
0.08806 ریال7:38:05
0.08811 ریال7:35:06
0.08806 ریال7:32:05
0.0881 ریال7:29:05
0.08806 ریال7:26:05
0.08804 ریال7:23:05
0.08808 ریال7:20:07
0.0881 ریال7:14:06
0.08816 ریال7:11:05
0.08817 ریال7:07:05
0.08822 ریال7:02:05
0.08842 ریال6:59:05
0.08844 ریال6:56:05
0.08839 ریال6:53:05
0.08835 ریال6:50:07
0.08829 ریال6:41:05
0.08825 ریال6:38:05
0.08824 ریال6:36:06
0.08806 ریال6:32:05
0.08798 ریال6:23:05
0.08801 ریال6:20:23
0.08775 ریال6:17:05
0.08793 ریال6:14:06
0.08794 ریال6:11:05
0.08764 ریال6:06:06
0.08768 ریال6:02:05
0.08735 ریال5:59:05
0.08717 ریال5:56:05
0.08714 ریال5:52:05
0.08722 ریال5:50:06
0.08732 ریال5:47:06
0.08793 ریال5:44:05
0.0881 ریال5:40:07
0.08781 ریال5:38:05
0.08774 ریال5:35:06
0.08791 ریال5:32:05
0.08806 ریال5:29:05
0.08818 ریال5:26:06
0.08814 ریال5:23:05
0.08821 ریال5:20:07
0.08801 ریال5:17:06
0.08792 ریال5:11:05
0.08791 ریال5:06:05
0.08789 ریال5:02:05
0.08792 ریال4:58:05
0.08795 ریال4:56:05
0.08784 ریال4:47:05
0.08777 ریال4:44:06
0.08783 ریال4:41:05
0.0881 ریال4:38:05
0.08793 ریال4:35:06
0.08815 ریال4:32:06
0.08808 ریال4:29:05
0.0882 ریال4:27:05
0.08808 ریال4:20:06
0.08809 ریال4:17:05
0.08777 ریال4:07:05
0.08778 ریال4:02:05
0.0878 ریال3:58:05
0.08792 ریال3:55:06
0.08798 ریال3:50:06
0.088 ریال3:44:05
0.08818 ریال3:41:05
0.08831 ریال3:38:05
0.08829 ریال3:35:06
0.08831 ریال3:32:05
0.08861 ریال3:29:05
0.08876 ریال3:23:05
0.08882 ریال3:17:05
0.08901 ریال3:14:05
0.08909 ریال3:11:05
0.08908 ریال3:08:05
0.08894 ریال3:05:05
0.08903 ریال2:58:05
0.08895 ریال2:56:06
0.08892 ریال2:53:05
0.08873 ریال2:47:05
0.08878 ریال2:44:05
0.08892 ریال2:40:06
0.08898 ریال2:38:05
0.08905 ریال2:35:06
0.08906 ریال2:32:04
0.08894 ریال2:29:05
0.08892 ریال2:26:05
0.089 ریال2:17:05
0.08885 ریال2:13:05
0.08844 ریال2:08:05
0.08854 ریال2:06:06
0.08853 ریال2:02:05
0.0887 ریال1:58:04
0.08886 ریال1:52:05
0.08869 ریال1:50:06
0.08863 ریال1:47:05
0.0886 ریال1:44:05
0.08843 ریال1:34:05
0.08852 ریال1:32:05
0.08849 ریال1:28:05
0.08843 ریال1:25:06
0.08854 ریال1:16:05
0.08858 ریال1:13:05
0.08853 ریال1:08:05
0.08862 ریال1:05:06
0.08859 ریال1:02:06
0.08858 ریال0:56:05
0.08856 ریال0:53:05
0.0885 ریال0:47:06
0.08847 ریال0:44:06
0.08844 ریال0:41:06
0.0884 ریال0:38:05
0.08825 ریال0:35:07
0.0883 ریال0:29:05
0.08835 ریال0:26:05
0.08837 ریال0:20:07
0.08836 ریال0:11:06
0.08827 ریال0:02:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات