کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin CNY Index investing-com

  • نرخ فعلی:72224
  • بالاترین قیمت روز:72224
  • پایین ترین قیمت روز:71371
  • بیشترین مقدار نوسان روز:179
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.47%
  • نرخ بازگشایی بازار:71,680
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۲:۵۲
  • نرخ روز گذشته:71,667
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:557

نمودار کندل استیک Bitcoin CNY Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin CNY Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
72,224 ریال22:52:52
72,219 ریال22:48:53
72,217 ریال22:44:50
72,216 ریال22:40:54
72,211 ریال22:36:54
72,209 ریال22:28:53
72,206 ریال22:20:55
72,205 ریال22:16:52
72,204 ریال22:08:52
72,201 ریال22:04:51
72,199 ریال22:01:06
72,195 ریال21:52:52
72,191 ریال21:48:56
72,184 ریال21:44:57
72,183 ریال21:40:59
72,175 ریال21:36:55
72,172 ریال21:32:54
72,171 ریال21:28:53
72,169 ریال21:24:57
72,162 ریال21:20:54
72,157 ریال21:16:56
72,150 ریال21:12:54
72,147 ریال21:08:53
72,144 ریال21:04:54
72,139 ریال21:01:07
72,138 ریال20:56:55
72,137 ریال20:52:52
72,136 ریال20:48:56
72,132 ریال20:40:54
72,131 ریال20:36:58
72,130 ریال20:25:01
72,127 ریال20:20:57
72,119 ریال20:17:00
72,115 ریال20:13:00
72,114 ریال20:08:57
72,113 ریال20:04:55
72,111 ریال20:01:12
72,110 ریال19:56:57
72,109 ریال19:52:53
72,108 ریال19:44:54
72,104 ریال19:40:57
72,099 ریال19:36:56
72,094 ریال19:32:52
72,092 ریال19:28:50
72,089 ریال19:24:55
72,083 ریال19:16:57
72,080 ریال19:12:53
72,077 ریال19:08:51
72,073 ریال19:01:06
72,068 ریال18:52:51
72,067 ریال18:48:56
72,065 ریال18:44:53
72,064 ریال18:40:57
72,063 ریال18:36:57
72,059 ریال18:32:54
72,058 ریال18:24:57
72,054 ریال18:20:58
72,053 ریال18:16:54
72,047 ریال18:12:54
72,037 ریال18:08:52
72,035 ریال18:04:59
72,023 ریال18:01:05
72,014 ریال17:56:52
71,984 ریال17:52:52
72,000 ریال17:44:51
71,993 ریال17:40:57
71,972 ریال17:36:56
71,968 ریال17:32:53
71,893 ریال17:28:52
71,866 ریال17:24:55
71,819 ریال17:20:55
71,806 ریال17:16:54
71,797 ریال17:12:54
71,784 ریال17:08:51
71,766 ریال17:04:57
71,751 ریال17:01:11
71,745 ریال16:56:55
71,743 ریال16:52:55
71,731 ریال16:48:51
71,709 ریال16:44:52
71,705 ریال16:40:53
71,656 ریال16:36:57
71,680 ریال16:32:55
71,705 ریال16:28:52
71,700 ریال16:24:55
71,653 ریال16:20:58
71,656 ریال16:16:51
71,670 ریال16:08:52
71,667 ریال16:04:52
71,664 ریال16:01:10
71,642 ریال15:56:51
71,614 ریال15:48:54
71,631 ریال15:44:53
71,634 ریال15:40:55
71,643 ریال15:36:56
71,650 ریال15:32:58
71,648 ریال15:28:52
71,650 ریال15:20:55
71,677 ریال15:16:53
71,650 ریال15:12:57
71,655 ریال15:08:51
71,664 ریال15:04:51
71,665 ریال15:01:06
71,700 ریال14:56:52
71,725 ریال14:52:53
71,665 ریال14:48:48
71,744 ریال14:44:49
71,793 ریال14:40:55
71,812 ریال14:36:56
71,814 ریال14:32:52
71,846 ریال14:28:55
71,911 ریال14:24:53
71,937 ریال14:20:58
71,951 ریال14:16:56
71,967 ریال14:12:57
71,974 ریال14:08:52
71,967 ریال14:04:55
71,994 ریال14:01:12
71,967 ریال13:56:53
71,964 ریال13:52:56
71,966 ریال13:48:51
71,976 ریال13:44:53
71,983 ریال13:40:54
71,979 ریال13:32:54
72,035 ریال13:28:55
72,033 ریال13:24:54
71,987 ریال13:20:55
72,019 ریال13:16:55
72,028 ریال13:04:54
72,005 ریال13:01:13
72,024 ریال12:56:58
72,023 ریال12:52:54
72,019 ریال12:48:55
72,018 ریال12:44:54
71,967 ریال12:40:59
72,014 ریال12:36:56
72,008 ریال12:32:59
72,002 ریال12:28:57
71,988 ریال12:24:54
71,900 ریال12:20:55
71,976 ریال12:12:55
71,975 ریال12:08:51
71,974 ریال12:04:54
71,968 ریال12:01:07
71,967 ریال11:56:55
71,965 ریال11:52:53
71,964 ریال11:48:56
71,958 ریال11:44:54
71,950 ریال11:40:56
71,945 ریال11:32:52
71,938 ریال11:28:50
71,911 ریال11:24:57
71,860 ریال11:20:54
71,856 ریال11:16:52
71,850 ریال11:12:55
71,832 ریال11:08:50
71,818 ریال11:04:50
71,698 ریال11:01:09
71,655 ریال10:56:50
71,658 ریال10:52:52
71,721 ریال10:48:53
71,733 ریال10:44:49
71,818 ریال10:40:53
71,785 ریال10:36:52
71,818 ریال10:32:58
71,821 ریال10:28:51
71,737 ریال10:24:51
71,760 ریال10:20:53
71,763 ریال10:16:50
71,836 ریال10:12:52
71,900 ریال10:08:48
71,916 ریال10:04:47
71,920 ریال10:01:06
71,937 ریال9:52:50
71,926 ریال9:48:51
71,917 ریال9:44:50
71,916 ریال9:40:54
71,882 ریال9:36:56
71,893 ریال9:32:49
71,880 ریال9:28:48
71,858 ریال9:24:51
71,844 ریال9:20:52
71,822 ریال9:16:51
71,806 ریال9:12:49
71,803 ریال9:08:48
71,753 ریال9:04:54
71,755 ریال9:01:01
71,753 ریال8:52:49
71,743 ریال8:48:51
71,733 ریال8:44:47
71,723 ریال8:40:50
71,694 ریال8:36:51
71,692 ریال8:32:48
71,687 ریال8:28:48
71,665 ریال8:20:54
71,659 ریال8:16:50
71,652 ریال8:12:50
71,631 ریال8:08:51
71,646 ریال8:01:05
71,621 ریال7:56:48
71,640 ریال7:52:49
71,632 ریال7:44:49
71,606 ریال7:40:49
71,566 ریال7:36:52
71,538 ریال7:32:50
71,511 ریال7:28:47
71,517 ریال7:20:54
71,466 ریال7:16:50
71,447 ریال7:12:51
71,439 ریال7:08:49
71,422 ریال7:04:50
71,466 ریال7:00:59
71,526 ریال6:56:49
71,586 ریال6:52:48
71,606 ریال6:48:50
71,640 ریال6:44:48
71,580 ریال6:40:50
71,616 ریال6:36:49
71,506 ریال6:32:53
71,553 ریال6:28:47
71,610 ریال6:24:52
71,591 ریال6:20:53
71,524 ریال6:16:51
71,449 ریال6:12:51
71,450 ریال6:08:52
71,546 ریال6:04:51
71,484 ریال6:01:05
71,472 ریال5:56:54
71,476 ریال5:48:54
71,565 ریال5:40:57
71,514 ریال5:36:56
71,452 ریال5:28:53
71,435 ریال5:24:55
71,376 ریال5:16:55
71,371 ریال5:12:54
71,405 ریال5:08:49
71,410 ریال5:04:48
71,428 ریال5:01:01
71,498 ریال4:56:49
71,522 ریال4:52:51
71,560 ریال4:48:50
71,567 ریال4:44:50
71,595 ریال4:36:50
71,603 ریال4:32:50
71,627 ریال4:28:48
71,690 ریال4:24:50
71,624 ریال4:20:51
71,626 ریال4:16:48
71,640 ریال4:12:49
71,663 ریال4:08:47
71,643 ریال4:04:47
71,671 ریال4:01:00
71,692 ریال3:56:50
71,767 ریال3:52:47
71,777 ریال3:48:48
71,751 ریال3:44:48
71,880 ریال3:40:49
71,867 ریال3:36:48
71,894 ریال3:32:48
71,889 ریال3:28:43
71,886 ریال3:24:49
71,707 ریال3:20:48
71,714 ریال3:16:49
71,878 ریال3:12:48
71,869 ریال3:08:47
71,865 ریال3:04:46
71,860 ریال3:01:01
71,857 ریال2:56:51
71,855 ریال2:52:48
71,853 ریال2:48:52
71,845 ریال2:44:50
71,836 ریال2:40:49
71,832 ریال2:36:53
71,714 ریال2:32:44
71,753 ریال2:28:45
71,791 ریال2:24:49
71,793 ریال2:20:45
71,797 ریال2:16:50
71,814 ریال2:08:48
71,825 ریال2:04:50
71,823 ریال2:01:08
71,819 ریال1:56:52
71,809 ریال1:52:48
71,749 ریال1:48:50
71,731 ریال1:40:53
71,785 ریال1:36:50
71,796 ریال1:32:52
71,794 ریال1:28:52
71,792 ریال1:20:49
71,787 ریال1:16:47
71,782 ریال1:12:47
71,780 ریال1:08:48
71,775 ریال1:04:50
71,767 ریال1:00:57
71,755 ریال0:56:53
71,753 ریال0:52:52
71,751 ریال0:48:51
71,750 ریال0:44:49
71,712 ریال0:40:51
71,745 ریال0:36:49
71,735 ریال0:32:47
71,733 ریال0:28:51
71,732 ریال0:20:50
71,710 ریال0:16:52
71,709 ریال0:12:48
71,692 ریال0:08:48
71,680 ریال0:04:49
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات