کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin Cash SV INR Index investing-com

  • نرخ فعلی:7180.51
  • بالاترین قیمت روز:7498
  • پایین ترین قیمت روز:7081
  • بیشترین مقدار نوسان روز:396
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,081.01
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:7,395
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:214.49

نمودار کندل استیک Bitcoin Cash SV INR Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin Cash SV INR Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,180.51 ریال19:05:12
7,150.03 ریال17:13:16
7,150.01 ریال15:25:19
7,150 ریال13:53:15
7,390 ریال12:05:25
7,102 ریال11:25:28
7,498 ریال10:21:11
7,102.01 ریال10:17:11
7,102 ریال10:09:06
7,311.01 ریال9:09:00
7,300 ریال8:56:59
7,301 ریال8:33:01
7,300.01 ریال8:21:05
7,081.01 ریال6:13:40
7,081.01 ریال6:13:39
7,081.01 ریال6:13:38
7,394 ریال5:40:57
7,393 ریال4:32:56
7,200 ریال3:56:55
7,081 ریال1:04:58
7,081.01 ریال0:04:55
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات