آر او آی یال کوین

ROIyal Coin
نرخ فعلی:: 0.002508 2.37
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.002508 2.37

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.002508 2.37

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

آر او آی یال کوین در روز جاری

۱۲:۴۹:۴۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.002508 12:49:42 - 0.32% 0.0001 2.37% - 1.58% 0.0005 -
0.002500 12:21:00 - 0.20% 0.0001 2.04% - 1.26% 0.0005 -
0.002495 11:55:50 - 0.04% - 1.84% - 1.05% 0.0005 -
0.002494 11:27:14 - 0.12% - 1.80% - 1.01% 0.0005 -
0.002497 11:25:58 - 0.16% - 1.92% - 1.13% 0.0005 -
0.002493 11:21:04 - 0.36% - 1.76% - 0.97% 0.0005 -
0.002484 10:55:31 - 0.40% - 1.39% - 0.61% 0.0005 -
0.002474 10:49:38 - 0.08% - 0.98% - 0.20% 0.0005 -
0.002472 10:20:18 - 0.20% - 0.90% - 0.12% 0.0005 -
0.002477 10:08:40 - 0.08% - 1.10% - 0.32% 0.0005 -
0.002479 09:36:00 - 0.77% - 1.18% - 0.41% 0.0005 -
0.002460 09:13:00 - 0.16% - 0.41% - 0.37% 0.0005 -
0.002456 08:54:34 - 0.37% - 0.24% - 0.53% 0.0005 -
0.002465 08:35:59 - 0.04% - 0.61% - 0.16% 0.0005 -
0.002464 08:29:27 - 0.12% - 0.57% - 0.20% 0.0005 -
0.002467 08:15:36 - 0.86% - 0.69% - 0.08% 0.0005 -
0.002446 06:54:24 - 0.82% - 0.16% - 0.94% 0.0006 -
0.002466 06:19:26 - 0.12% - 0.65% - 0.12% 0.0005 -
0.002463 05:54:30 - 0.61% - 0.53% - 0.24% 0.0005 -
0.002478 05:29:29 - 0.28% - 1.14% - 0.36% 0.0005 -
0.002471 04:56:00 - 0.12% - 0.86% - 0.08% 0.0005 -
0.002474 04:23:46 - 0.53% - 0.98% - 0.20% 0.0005 -
0.002461 03:55:57 - 0.65% - 0.45% - 0.33% 0.0005 -
0.002445 02:29:39 - 0.37% - 0.20% - 0.98% 0.0006 -
0.002454 02:13:43 - 0.94% - 0.16% - 0.61% 0.0005 -
0.002477 01:36:58 - 0.16% - 1.10% - 0.32% 0.0005 -
0.002481 01:24:47 - 0.61% - 1.27% - 0.49% 0.0005 -
0.002466 01:07:36 - 0.12% - 0.65% - 0.12% 0.0005 -
0.002469 00:38:33 - - - 0.78% - - 0.0005 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین