آر او آی یال کوین

ROIyal Coin
نرخ فعلی:: 0.002508 2.37
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.002508 2.37

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.002508 2.37

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آر او آی یال کوین

در حال حاضر قیمت آر او آی یال کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آر او آی یال کوین 0.002508 دلار می باشد

قیمت آر او آی یال کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آر او آی یال کوین روز گذشته برابر با 0.00247 دلار بود

قیمت آر او آی یال کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آر او آی یال کوین نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت آر او آی یال کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آر او آی یال کوین برابر با 0.002469 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آر او آی یال کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.002508 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آر او آی یال کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.002445 دلار

قیمت آر او آی یال کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آر او آی یال کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 0.002959 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 15.24 درصدی یا 0.000451 دلار آر او آی یال کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آر او آی یال کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آر او آی یال کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 0.003052 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 17.82  درصدی یا 0.000544 دلار آر او آی یال کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آر او آی یال کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آر او آی یال کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 2 آبان 1400  با رقم 0.020253 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 87.61 درصدی یا 0.017745 دلار آر او آی یال کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آر او آی یال کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آر او آی یال کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 0.006716 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 62.65 درصدی یا 0.004208 دلار آر او آی یال کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آر او آی یال کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آر او آی یال کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399  با رقم 0.010579 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 76.29 درصدی یا 0.008071 دلار آر او آی یال کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آر او آی یال کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آر او آی یال کوین برابر است با 0.334415 دلار که در تاریخ شنبه 22 دی 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آر او آی یال کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آر او آی یال کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.177753 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آر او آی یال کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به آر او آی یال کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 17.82 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آر او آی یال کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 2 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آر او آی یال کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 87.61 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آر او آی یال کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به آر او آی یال کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  62.65 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آر او آی یال کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 5 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به آر او آی یال کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 76.29 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آر او آی یال کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آر او آی یال کوین، 17.82 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آر او آی یال کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آر او آی یال کوین، 17.82 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آر او آی یال کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آر او آی یال کوین،  17.82 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آر او آی یال کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 29.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آر او آی یال کوین،  17.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آر او آی یال کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آر او آی یال کوین،  17.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آر او آی یال کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آر او آی یال کوین،  17.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آر او آی یال کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 46.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آر او آی یال کوین،  17.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آر او آی یال کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین