ای یو ان او

EUNO
نرخ فعلی:: 0.001768 5.66
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.001768 5.66
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.001768 5.66
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ای یو ان او در روز جاری

۱۳:۵۰:۴۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.001768 13:50:48 - 0.11% 0.0001 5.66% 0.0001 5.37% 0.0007 -
0.001770 13:36:07 - 0.11% 0.0001 5.54% 0.0001 5.25% 0.0007 -
0.001772 13:29:24 - 0.06% 0.0001 5.42% 0.0001 5.14% 0.0007 -
0.001771 13:23:51 - 0.34% 0.0001 5.48% 0.0001 5.19% 0.0007 -
0.001765 13:11:54 - 0.06% 0.0001 5.84% 0.0001 5.55% 0.0007 -
0.001766 13:08:47 - 0.51% 0.0001 5.78% 0.0001 5.49% 0.0007 -
0.001775 12:50:42 - 0.06% 0.0001 5.24% 0.0001 4.96% 0.0007 -
0.001776 12:36:22 - 0.23% 0.0001 5.18% 0.0001 4.90% 0.0007 -
0.001772 12:29:46 - 0.40% 0.0001 5.42% 0.0001 5.14% 0.0007 -
0.001779 12:23:57 - 0.40% 0.0001 5% 0.0001 4.72% 0.0007 -
0.001772 12:11:48 - 0.28% 0.0001 5.42% 0.0001 5.14% 0.0007 -
0.001767 12:09:01 - 0.74% 0.0001 5.72% 0.0001 5.43% 0.0007 -
0.001754 11:53:17 - 0.06% 0.0001 6.50% 0.0001 6.21% 0.0008 -
0.001755 11:50:33 - 2.62% 0.0001 6.44% 0.0001 6.15% 0.0008 -
0.001801 11:38:45 - 0.06% 0.0001 3.72% 0.0001 3.44% 0.0007 -
0.001802 11:29:25 - 0.22% 0.0001 3.66% 0.0001 3.39% 0.0007 -
0.001806 11:23:54 - 0.39% 0.0001 3.43% 0.0001 3.16% 0.0007 -
0.001813 11:11:58 - 0.17% 0.0001 3.03% 0.0001 2.76% 0.0007 -
0.001816 11:09:35 - 0.44% 0.0001 2.86% - 2.59% 0.0007 -
0.001824 10:50:35 - 0.05% - 2.41% - 2.14% 0.0007 -
0.001823 10:35:55 - 0.05% - 2.47% - 2.19% 0.0007 -
0.001824 10:29:29 - 0.11% - 2.41% - 2.14% 0.0007 -
0.001826 10:23:33 - 0.05% - 2.30% - 2.03% 0.0007 -
0.001827 10:11:30 - 0.16% - 2.24% - 1.97% 0.0007 -
0.001824 09:49:53 - 0.11% - 2.41% - 2.14% 0.0007 -
0.001826 09:35:24 - 0.05% - 2.30% - 2.03% 0.0007 -
0.001827 09:29:23 - 0.05% - 2.24% - 1.97% 0.0007 -
0.001828 09:23:11 - 0.38% - 2.19% - 1.91% 0.0007 -
0.001835 09:08:28 - 0.11% - 1.80% - 1.53% 0.0007 -
0.001837 08:35:32 - 0.16% - 1.69% - 1.42% 0.0007 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی