ای یو ان او

EUNO
نرخ فعلی:: 0.000695 0.72
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000695 0.72

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000695 0.72

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ای یو ان او

در حال حاضر قیمت ای یو ان او چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ای یو ان او 0.000695 دلار می باشد

قیمت ای یو ان او روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ای یو ان او روز گذشته برابر با 0.000705 دلار بود

قیمت ای یو ان او نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ای یو ان او نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ای یو ان او در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ای یو ان او برابر با 0.000352 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ای یو ان او به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000713 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ای یو ان او به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000352 دلار

قیمت ای یو ان او نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای یو ان او در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 0.000585 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 18.8 درصدی یا 0.00011 دلار ای یو ان او نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ای یو ان او نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای یو ان او در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 0.001018 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 31.72  درصدی یا 0.000323 دلار ای یو ان او نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ای یو ان او نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای یو ان او در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 2 آبان 1400  با رقم 0.001846 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 62.35 درصدی یا 0.001151 دلار ای یو ان او نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ای یو ان او نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای یو ان او در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 0.001314 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.12 درصدی یا 0.000619 دلار ای یو ان او نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ای یو ان او نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای یو ان او در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399  با رقم 0.000889 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.85 درصدی یا 0.000194 دلار ای یو ان او نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ای یو ان او تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ای یو ان او برابر است با 0.115282 دلار که در تاریخ دوشنبه 10 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ای یو ان او چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ای یو ان او تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.083333 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ای یو ان او چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای یو ان او تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 31.72 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ای یو ان او چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 2 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای یو ان او، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 62.35 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ای یو ان او چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای یو ان او تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  47.12 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ای یو ان او چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 5 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به ای یو ان او، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 21.85 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای یو ان او نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای یو ان او، 31.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای یو ان او نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای یو ان او، 31.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای یو ان او نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای یو ان او،  31.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای یو ان او نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 29.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای یو ان او،  31.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای یو ان او نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای یو ان او،  31.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای یو ان او نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای یو ان او،  31.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای یو ان او نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 45.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای یو ان او،  31.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ای یو ان او

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین