سی اِن اِن اِس

CNNS
نرخ فعلی:: 0.002987 2.68
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.002987 2.68
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.002987 2.68
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

سی اِن اِن اِس در روز جاری

۱۸:۱۱:۰۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.002987 18:11:03 - 0.10% 0.0001 2.68% 0.0001 2.68% - -
0.002990 18:05:39 - 0.34% 0.0001 2.78% 0.0001 2.78% - -
0.002980 17:50:05 - 0.44% 0.0001 2.44% 0.0001 2.44% - -
0.002967 17:35:15 - 0.10% 0.0001 1.99% 0.0001 1.99% - -
0.002970 17:29:07 - 0.27% 0.0001 2.10% 0.0001 2.10% - -
0.002978 17:20:09 - 0.40% 0.0001 2.37% 0.0001 2.37% - -
0.002966 17:11:21 - 0.41% 0.0001 1.96% 0.0001 1.96% - -
0.002954 17:05:32 - 0.44% - 1.55% - 1.55% - -
0.002967 16:49:58 - 0.03% 0.0001 1.99% 0.0001 1.99% - -
0.002966 16:35:23 - 0.34% 0.0001 1.96% 0.0001 1.96% - -
0.002976 16:29:13 - 0.07% 0.0001 2.30% 0.0001 2.30% - -
0.002978 16:19:59 - 0.74% 0.0001 2.37% 0.0001 2.37% - -
0.003000 16:11:18 - 0.47% 0.0001 3.13% 0.0001 3.13% - -
0.002986 16:05:35 - 0.47% 0.0001 2.65% 0.0001 2.65% - -
0.003000 15:49:59 - 0.07% 0.0001 3.13% 0.0001 3.13% - -
0.003002 15:35:24 - 0.23% 0.0001 3.20% 0.0001 3.20% - -
0.002995 15:28:52 - 0.20% 0.0001 2.96% 0.0001 2.96% - -
0.002989 15:23:15 - 0.13% 0.0001 2.75% 0.0001 2.75% - -
0.002985 15:11:25 - 0.67% 0.0001 2.61% 0.0001 2.61% - -
0.003005 14:50:15 - 0.13% 0.0001 3.30% 0.0001 3.30% - -
0.003001 14:35:41 - 0.20% 0.0001 3.16% 0.0001 3.16% - -
0.003007 14:29:21 - 0.83% 0.0001 3.37% 0.0001 3.37% 0.0001 -
0.003032 14:20:18 - 0.43% 0.0001 4.23% 0.0001 4.23% 0.0001 -
0.003019 14:11:19 - 0.10% 0.0001 3.78% 0.0001 3.78% 0.0001 -
0.003022 14:05:37 - 0.27% 0.0001 3.88% 0.0001 3.88% 0.0001 -
0.003014 13:49:49 - 0.40% 0.0001 3.61% 0.0001 3.61% 0.0001 -
0.003002 13:35:25 - 0.10% 0.0001 3.20% 0.0001 3.20% - -
0.002999 13:29:18 - 0.13% 0.0001 3.09% 0.0001 3.09% - -
0.003003 13:20:36 - 0.37% 0.0001 3.23% 0.0001 3.23% - -
0.003014 13:11:25 - 0.30% 0.0001 3.61% 0.0001 3.61% 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی