سی اِن اِن اِس

CNNS
نرخ فعلی:: 0.002253 30.71
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.002253 30.71

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.002253 30.71

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات سی اِن اِن اِس

در حال حاضر قیمت سی اِن اِن اِس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سی اِن اِن اِس
0.002253 دلار
می باشد

قیمت سی اِن اِن اِس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سی اِن اِن اِس روز گذشته برابر با
0.002959 دلار
بود

قیمت سی اِن اِن اِس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سی اِن اِن اِس نسبت به روز گذشته
0.0007 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت سی اِن اِن اِس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سی اِن اِن اِس برابر با 0.002946 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سی اِن اِن اِس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.002946 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سی اِن اِن اِس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.002233 دلار

قیمت سی اِن اِن اِس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سی اِن اِن اِس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 0.003503 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.68 درصدی یا 0.00125 دلار سی اِن اِن اِس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سی اِن اِن اِس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سی اِن اِن اِس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.005697 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 60.45  درصدی یا 0.003444 دلار سی اِن اِن اِس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سی اِن اِن اِس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سی اِن اِن اِس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 0.004566 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 50.65 درصدی یا 0.002313 دلار سی اِن اِن اِس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سی اِن اِن اِس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سی اِن اِن اِس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.005409 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 58.34 درصدی یا 0.003156 دلار سی اِن اِن اِس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت سی اِن اِن اِس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سی اِن اِن اِس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.003173 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 28.98 درصدی یا 0.00092 دلار سی اِن اِن اِس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت سی اِن اِن اِس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سی اِن اِن اِس برابر است با 0.015675 دلار که در تاریخ جمعه 28 تیر 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سی اِن اِن اِس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سی اِن اِن اِس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.783379 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید سی اِن اِن اِس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به سی اِن اِن اِس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 60.45 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سی اِن اِن اِس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به سی اِن اِن اِس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 50.65 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سی اِن اِن اِس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به سی اِن اِن اِس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  58.34 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سی اِن اِن اِس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به سی اِن اِن اِس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 28.98 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی اِن اِن اِس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی اِن اِن اِس، 60.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی اِن اِن اِس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی اِن اِن اِس، 60.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی اِن اِن اِس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی اِن اِن اِس،  60.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی اِن اِن اِس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی اِن اِن اِس،  60.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی اِن اِن اِس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی اِن اِن اِس،  60.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی اِن اِن اِس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 29.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی اِن اِن اِس،  60.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سی اِن اِن اِس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سی اِن اِن اِس،  60.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات سی اِن اِن اِس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی