بایننس کوین

Binance Coin
نرخ فعلی:: 439.58 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 439.58 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 439.58 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

بایننس کوین در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
آرتیس توربا
آرتیس توربا
artis-turba
BNB / BTC
$ 634.94 0.01081465 BTC 12.79 K (3.83%) 104.14 (0.21%)
23.765
80.376
09 آذر 1400 - 19:27
آرتیس توربا
آرتیس توربا
artis-turba
BNB / ETH
$ 635.97 0.13556179 ETH 17.09 K (5.12%) 1.15 K (2.27%)
1.149 K
-
09 آذر 1400 - 19:27
آرتیس توربا
آرتیس توربا
artis-turba
BNB / ZAR
$ 643.17 10380.00 ZAR 10.08 K (3.02%) 502.40 (0.99%)
101.455
400.941
09 آذر 1400 - 19:27
آی دی سی ام
آی دی سی ام
idcm
BNB / USDT
$ 629.81 629.59 USDT 40.00 M (5.17%) 191.70 K (4.99%)
103.264 K
88.432 K
09 آذر 1400 - 19:27
آیونومی
آیونومی
ionomy
BNB / BUSD
$ 501.73 499.05 BUSD 1.00 (11.11%) 489.69 (46.65%)
-
489.686
26 دی 1400 - 20:26
استکس
استکس
stex
BNB / BTC
$ 358.62 0.00976032 BTC 353.00 (0%) 850.03 (1.21%)
850.029
-
05 بهمن 1400 - 16:17
استیک کیوب
استیک کیوب
stakecube
BNB / BTC
$ 620.02 0.01055012 BTC 2.37 K (1.71%) 1.94 K (5.77%)
1.941 K
-
09 آذر 1400 - 19:27
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
BNB / USDT
$ 372.96 372.96 USDT 32.08 M (1.04%) 3.00 M (2.16%)
1.326 M
1.675 M
05 بهمن 1400 - 16:10
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
BNB / USDT
$ 375.41 373.55 USDT 12.26 M (0.4%) 4.52 M (3.25%)
1.768 M
2.753 M
05 بهمن 1400 - 16:10
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
BNB / BTC
$ 374.01 0.01022540 BTC 1.92 M (0.06%) 4.43 M (3.18%)
2.637 M
1.792 M
05 بهمن 1400 - 16:10
ال بانک
ال بانک
lbank
BNB / BTC
$ 632.16 0.01071408 BTC 10.62 M (2.17%) 102.57 K (0.49%)
41.493 K
61.072 K
09 آذر 1400 - 19:10
ال بانک
ال بانک
lbank
BNB / ETH
$ 632.02 0.13417677 ETH 10.48 M (2.14%) 395.97 K (1.91%)
218.429 K
177.540 K
09 آذر 1400 - 19:10
ال بانک
ال بانک
lbank
BNB / USDT
$ 633.22 632.77 USDT 12.27 M (2.51%) 134.08 K (0.65%)
27.950 K
106.134 K
09 آذر 1400 - 19:10
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
mexc-global
BNB / USDT
$ 375.53 373.50 USDT 2.55 M (0.22%) 2.53 M (1.69%)
1.234 M
1.294 M
05 بهمن 1400 - 16:16
ام دکس
ام دکس
mdex
BNB / HT
$ 516.97 54.94 HT 334.00 (0.04%) 0.00 (0%)
-
-
15 دی 1400 - 12:47
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
oceanex
BNB / VET
$ 375.56 7049.40 VET 3.77 M (6.1%) 9.23 K (3.17%)
9.225 K
-
05 بهمن 1400 - 16:17
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
oceanex
BNB / USDT
$ 376.15 374.20 USDT 219.35 K (0.35%) 10.27 K (3.52%)
635.693
9.629 K
05 بهمن 1400 - 16:17
اپ سواپ فاینانس
اپ سواپ فاینانس
apeswapfinance
BNB / DLAUNCH
$ 577.67 552.56 DLAUNCH 4.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
28 آبان 1400 - 11:29
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
BNB / USDT
$ 374.90 373.00 USDT 280.25 K (2.95%) 135.82 K (2.63%)
71.921 K
63.899 K
05 بهمن 1400 - 16:17
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
BNB / BTC
$ 374.26 0.01021600 BTC 57.15 K (0.6%) 27.21 K (0.53%)
14.989 K
12.216 K
05 بهمن 1400 - 16:17
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
BNB / USDT
$ 373.36 373.36 USDT 156.57 K (1.65%) 84.27 K (1.63%)
37.135 K
47.135 K
05 بهمن 1400 - 16:17
این دوداکس
این دوداکس
indodax
BNB / IDR
$ 632.86 9072400.00 IDR 1.73 M (2.76%) 698.97 K (3.82%)
401.409 K
297.566 K
09 آذر 1400 - 19:10
ایندوکس
ایندوکس
indoex
BNB / ETH
$ 378.19 0.15392783 ETH 293.30 K (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
05 بهمن 1400 - 16:17
ایندوکس
ایندوکس
indoex
BNB / BTC
$ 375.79 0.01025840 BTC 119.33 K (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
05 بهمن 1400 - 16:17
ایندوکس
ایندوکس
indoex
BNB / USDT
$ 372.26 370.29 USDT 1.91 M (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
05 بهمن 1400 - 16:17
بانککس
بانککس
bankcex
BNB / ETH
$ 369.55 0.15040000 ETH 1.81 M (8.42%) 340.70 K (14.34%)
340.701 K
-
05 بهمن 1400 - 16:17
بانککس
بانککس
bankcex
BNB / BTC
$ 374.82 0.01019980 BTC 1.82 M (8.46%) 488.38 K (20.55%)
307.767 K
180.610 K
05 بهمن 1400 - 16:17
بای باکس
بای باکس
bibox
BNB / USDT
$ 630.20 629.91 USDT 1.07 M (0.69%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / BUSD
$ 378.87 372.30 BUSD 183.38 M (0.92%) 2.01 M (0.32%)
821.852 K
1.190 M
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / USDT
$ 374.15 372.10 USDT 574.34 M (2.87%) 3.19 M (0.5%)
1.757 M
1.433 M
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / UST
$ 372.62 371.50 UST 1.46 M (0.01%) 101.53 K (0.02%)
49.935 K
51.596 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / BTC
$ 373.34 0.01021600 BTC 76.91 M (0.38%) 1.82 M (0.29%)
1.015 M
800.325 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / USDP
$ 494.57 495.10 USDP 25.60 K (0%) 65.75 K (0.01%)
64.654 K
1.097 K
15 شهریور 1400 - 08:17
باینانس
باینانس
binance
BNB / RUB
$ 379.71 29400.00 RUB 961.31 K (0%) 99.14 K (0.02%)
24.380 K
74.756 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / DAI
$ 371.61 369.90 DAI 233.43 K (0%) 137.10 K (0.02%)
61.122 K
75.975 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / GBP
$ 375.13 276.80 GBP 1.23 M (0.01%) 206.40 K (0.03%)
82.871 K
123.533 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / BRL
$ 380.49 2077.00 BRL 3.29 M (0.02%) 222.50 K (0.04%)
105.977 K
116.524 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / TRY
$ 380.45 5118.00 TRY 2.78 M (0.01%) 109.82 K (0.02%)
53.155 K
56.665 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / AUD
$ 376.20 523.70 AUD 2.12 M (0.01%) 246.68 K (0.04%)
123.876 K
122.809 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / ETH
$ 373.14 0.15320000 ETH 19.18 M (0.1%) 1.20 M (0.19%)
554.651 K
644.964 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / EUR
$ 375.15 330.80 EUR 8.36 M (0.04%) 441.18 K (0.07%)
214.298 K
226.887 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / USDC
$ 373.62 372.10 USDC 3.93 M (0.02%) 248.73 K (0.04%)
130.316 K
118.417 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس
باینانس
binance
BNB / TUSD
$ 372.41 371.10 TUSD 2.88 M (0.01%) 69.78 K (0.01%)
39.525 K
30.258 K
05 بهمن 1400 - 03:39
باینانس
باینانس
binance
BNB / UAH
$ 381.13 10794.00 UAH 175.88 K (0%) 44.63 K (0.01%)
15.926 K
28.707 K
05 بهمن 1400 - 13:26
باینانس
باینانس
binance
BNB / PAX
$ 488.32 487.80 PAX 10.79 K (0%) 35.89 K (0.01%)
30.432 K
5.455 K
05 شهریور 1400 - 20:47
باینانس دکس
باینانس دکس
binance-dex
BNB / BTCB
$ 376.04 0.01018780 BTCB 22.49 K (1.2%) 115.80 K (9.81%)
50.811 K
64.987 K
05 بهمن 1400 - 16:17
باینانس دکس
باینانس دکس
binance-dex
BNB / BUSD
$ 380.48 373.94 BUSD 1.07 M (56.88%) 290.30 K (24.59%)
137.339 K
152.957 K
05 بهمن 1400 - 16:17
باینانس دکس
باینانس دکس
binance-dex
BNB / ETH
$ 374.18 0.15225900 ETH 57.78 K (3.08%) 155.45 K (13.17%)
110.663 K
44.789 K
05 بهمن 1400 - 16:17
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
BNB / BUSD
$ 380.70 374.26 BUSD 1.25 M (0.17%) 209.66 K (0.24%)
107.966 K
101.696 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
BNB / BTC
$ 374.39 0.01022120 BTC 2.14 M (0.3%) 502.24 K (0.58%)
234.220 K
268.020 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
BNB / USDT
$ 373.96 373.96 USDT 23.30 M (3.24%) 644.81 K (0.74%)
297.818 K
346.993 K
05 بهمن 1400 - 16:10
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
BNB / USDT
$ 375.43 373.46 USDT 5.63 M (0.78%) 592.75 K (0.68%)
264.659 K
328.092 K
05 بهمن 1400 - 16:10
برگر سواپ
برگر سواپ
burgerswap
BNB / SPARTA
$ 386.04 575.89 SPARTA 0.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
28 شهریور 1400 - 18:36
بی اچ ای اکس
بی اچ ای اکس
bhex
BNB / USDT
$ 623.54 621.20 USDT 18.37 K (10.41%) 728.29 (0.36%)
-
728.294
04 آذر 1400 - 02:51
بی تو بی اکس
بی تو بی اکس
b2bx
BNB / USDT
$ 374.95 373.09 USDT 1.62 M (6.21%) 0.00 (0%)
-
-
05 بهمن 1400 - 16:10
بیت بی ان اس
بیت بی ان اس
bitbns
BNB / USDT
$ 628.75 628.55 USDT 1.14 M (7.73%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:38
بیت رو
بیت رو
bitrue
BNB / BTC
$ 372.24 0.01019551 BTC 39.43 M (2.68%) 62.96 K (0.25%)
50.707 K
12.250 K
05 بهمن 1400 - 16:06
بیت رو
بیت رو
bitrue
BNB / USDT
$ 371.81 369.80 USDT 2.80 M (0.19%) 593.73 K (2.37%)
408.322 K
185.412 K
05 بهمن 1400 - 16:06
بیت زد
بیت زد
bit-z
BNB / USDT
$ 387.41 388.00 USDT 8.55 M (60.83%) 348.98 (0.23%)
347.468
1.511
23 مهر 1400 - 10:30
بیت فارکس
بیت فارکس
bitforex
BNB / BTC
$ 374.75 0.01022935 BTC 12.67 M (11.42%) 21.94 K (6.14%)
11.826 K
10.115 K
05 بهمن 1400 - 16:16
بیت مارت
بیت مارت
bitmart
BNB / BTC
$ 632.57 0.01073000 BTC 40.91 M (5.42%) 12.54 K (0.06%)
6.724 K
5.813 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت مارت
بیت مارت
bitmart
BNB / USDT
$ 633.54 633.00 USDT 43.61 M (5.78%) 1.42 M (6.31%)
868.429 K
552.944 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت هامب
بیت هامب
bithumb
BNB / KRW
$ 382.78 456500.00 KRW 1.57 M (0.44%) 64.15 K (2.24%)
38.553 K
25.598 K
05 بهمن 1400 - 16:17
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
bithumb-global
BNB / USDT
$ 374.52 372.66 USDT 8.03 M (1.53%) 6.47 K (1.49%)
4.199 K
2.271 K
05 بهمن 1400 - 16:16
بیت ویوو
بیت ویوو
bitvavo
BNB / EUR
$ 629.94 557.62 EUR 961.20 K (0.3%) 188.97 K (0.69%)
71.922 K
117.044 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
BNB / ETH
$ 375.09 0.15330000 ETH 22.22 K (0.33%) 11.66 K (3.57%)
5.699 K
5.964 K
05 بهمن 1400 - 16:16
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
BNB / BTC
$ 374.33 0.01022000 BTC 79.89 K (1.2%) 1.58 K (0.48%)
711.980
872.943
05 بهمن 1400 - 16:16
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
BNB / USDT
$ 375.56 373.60 USDT 209.17 K (3.13%) 12.06 K (3.69%)
6.550 K
5.506 K
05 بهمن 1400 - 16:16
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
BNB / BTC
$ 629.04 0.01072600 BTC 1.29 M (0.87%) 928.04 K (3.72%)
437.673 K
490.368 K
09 آذر 1400 - 19:27
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
BNB / USDT
$ 629.50 629.40 USDT 1.97 M (1.32%) 2.29 M (9.2%)
1.136 M
1.159 M
09 آذر 1400 - 19:27
بیککس
بیککس
bkex
BNB / USDT
$ 374.65 372.60 USDT 6.54 M (1.43%) 745.16 K (2.16%)
419.787 K
325.375 K
05 بهمن 1400 - 16:06
بیکی
بیکی
biki
BNB / USDT
$ 432.55 432.54 USDT 1.28 M (1.88%) 1.89 M (13.75%)
852.396 K
1.040 M
15 مهر 1400 - 03:58
تی او کی او کی
تی او کی او کی
tokok
BNB / USDT
$ 634.53 634.20 USDT 94.29 K (9.94%) 2.03 K (95.91%)
1.042 K
987.968
09 آذر 1400 - 18:57
دراگون ای ایکس
دراگون ای ایکس
dragonex
BNB / USDT
$ 364.71 362.78 USDT 6.84 M (2.81%) 2.74 K (3.7%)
2.699 K
45.479
05 بهمن 1400 - 16:16
دو دو بی اس سی
دو دو بی اس سی
dodo-bsc
BNB / CAKE
$ 383.02 19.39 CAKE 0.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
11 مهر 1400 - 06:34
دو دو بی اس سی
دو دو بی اس سی
dodo-bsc
BNB / USDT
$ 541.37 538.62 USDT 270.00 (0.04%) 0.00 (0%)
-
-
28 آبان 1400 - 22:39
دو دو بی اس سی
دو دو بی اس سی
dodo-bsc
BNB / BUSD
$ 540.32 537.96 BUSD 541.96 K (71.59%) 0.00 (0%)
-
-
28 آبان 1400 - 22:39
دو دو بی اس سی
دو دو بی اس سی
dodo-bsc
BNB / DODO
$ 574.96 414.62 DODO 17.31 K (0.77%) 0.00 (0%)
-
-
28 آبان 1400 - 21:41
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
BNB / USDC
$ 373.46 371.91 USDC 761.92 K (0.3%) 110.14 K (1.38%)
35.320 K
74.823 K
05 بهمن 1400 - 16:06
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
BNB / BUSD
$ 378.03 371.49 BUSD 3.26 M (1.29%) 299.91 K (3.76%)
150.174 K
149.740 K
05 بهمن 1400 - 16:06
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
BNB / ETH
$ 373.04 0.15329900 ETH 506.07 K (0.2%) 125.18 K (1.57%)
56.914 K
68.269 K
05 بهمن 1400 - 16:06
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
BNB / BTC
$ 373.63 0.01022600 BTC 2.03 M (0.8%) 50.76 K (0.64%)
23.288 K
27.469 K
05 بهمن 1400 - 16:06
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
BNB / USDT
$ 373.41 371.39 USDT 6.82 M (2.69%) 966.15 K (12.1%)
464.252 K
501.895 K
05 بهمن 1400 - 16:06
ساوث اکسچنج
ساوث اکسچنج
southxchange
BNB / BTC
$ 379.35 0.01032641 BTC 682.00 (0.46%) 424.60 (0.56%)
0.025
424.573
05 بهمن 1400 - 16:16
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
BNB / USDT
$ 374.04 374.04 USDT 46.05 K (0.1%) 35.99 K (0.08%)
18.772 K
17.221 K
05 بهمن 1400 - 16:06
سیرکس24
سیرکس24
crex24
BNB / USDT
$ 363.90 362.10 USDT 2.38 K (0.08%) 0.00 (0%)
-
-
05 بهمن 1400 - 16:17
سیرکس24
سیرکس24
crex24
BNB / BTC
$ 377.36 0.01026560 BTC 2.48 K (0.08%) 1.44 K (0.7%)
920.747
520.750
05 بهمن 1400 - 16:17
فولگاری
فولگاری
folgory
BNB / EUR
$ 627.09 555.10 EUR 139.36 K (3.12%) 612.70 K (4.14%)
308.704 K
303.999 K
09 آذر 1400 - 19:38
فولگاری
فولگاری
folgory
BNB / USDT
$ 631.33 631.00 USDT 255.00 K (5.71%) 4.93 M (33.36%)
1.835 M
3.098 M
09 آذر 1400 - 19:38
فولگاری
فولگاری
folgory
BNB / ETH
$ 630.90 0.13440000 ETH 2.16 M (48.29%) 1.15 M (7.76%)
746.243 K
401.050 K
09 آذر 1400 - 19:38
فولگاری
فولگاری
folgory
BNB / BTC
$ 631.70 0.01075300 BTC 253.24 K (5.67%) 1.10 M (7.43%)
675.687 K
423.138 K
09 آذر 1400 - 19:38
فولگاری
فولگاری
folgory
BNB / BUSD
$ 634.40 632.70 BUSD 270.86 K (6.07%) 1.95 M (13.16%)
999.361 K
946.658 K
09 آذر 1400 - 19:38
فینکس باکس
فینکس باکس
finexbox
BNB / BTC
$ 367.15 0.01002104 BTC 1.19 M (0.81%) 0.00 (0%)
-
-
05 بهمن 1400 - 16:16
لایت بیت
لایت بیت
litebit
BNB / EUR
$ 375.33 330.96 EUR 169.02 K (3.81%) 0.00 (0%)
-
-
05 بهمن 1400 - 16:06
نواداکس
نواداکس
novadax
BNB / BTC
$ 370.38 0.01011050 BTC 1.05 K (0.02%) 4.38 M (89.66%)
-
4.384 M
05 بهمن 1400 - 16:17
نواداکس
نواداکس
novadax
BNB / USDT
$ 374.37 372.43 USDT 220.00 (0%) 14.18 K (0.29%)
7.541 K
6.642 K
05 بهمن 1400 - 16:17
نواداکس
نواداکس
novadax
BNB / BRL
$ 379.00 2068.82 BRL 18.29 K (0.35%) 8.10 K (0.17%)
2.828 K
5.276 K
05 بهمن 1400 - 16:17
نواکس
نواکس
nuex
BNB / XRP
$ 625.73 603.42 XRP 328.00 (0.03%) 728.32 (0.84%)
728.317
-
09 آذر 1400 - 19:27
نواکس
نواکس
nuex
BNB / BTC
$ 641.56 0.01090788 BTC 523.00 (0.05%) 4.80 K (5.53%)
-
4.801 K
09 آذر 1400 - 19:27
نومینکس
نومینکس
nominex
BNB / USDT
$ 374.89 373.00 USDT 1.44 M (9.82%) 0.00 (0%)
-
-
05 بهمن 1400 - 16:17
نومینکس
نومینکس
nominex
BNB / ETH
$ 374.31 0.15330000 ETH 41.27 K (0.28%) 0.00 (0%)
-
-
05 بهمن 1400 - 16:17
نومینکس
نومینکس
nominex
BNB / BTC
$ 374.63 0.01022800 BTC 144.03 K (0.98%) 0.00 (0%)
-
-
05 بهمن 1400 - 16:17
هات بیت
هات بیت
hotbit
BNB / BTC
$ 619.48 0.01126148 BTC 36.40 K (0.03%) 1.07 M (2.76%)
960.206 K
105.482 K
06 آذر 1400 - 21:25
هات بیت
هات بیت
hotbit
BNB / ETH
$ 640.91 0.13866571 ETH 67.61 K (0.03%) 1.02 M (3.7%)
909.008 K
107.321 K
09 آذر 1400 - 15:56
هات بیت
هات بیت
hotbit
BNB / USDT
$ 636.53 635.85 USDT 2.32 M (0.84%) 1.34 M (3.56%)
231.484 K
1.105 M
09 آذر 1400 - 19:10
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
BNB / USDT
$ 374.89 373.13 USDT 2.04 M (0.07%) 2.68 M (3.41%)
1.342 M
1.333 M
05 بهمن 1400 - 16:10
هوو
هوو
hoo-com
BNB / USDT
$ 376.28 374.40 USDT 22.27 M (5.89%) 1.68 M (25.69%)
982.644 K
694.540 K
05 بهمن 1400 - 16:17
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BNB / USDT
$ 374.24 372.31 USDT 337.71 M (8.93%) 5.93 M (2.99%)
2.263 M
3.666 M
05 بهمن 1400 - 16:10
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BNB / HIT
$ 389.49 1576.49 HIT 4.00 (0%) 457.84 K (0.23%)
457.842 K
-
05 بهمن 1400 - 16:10
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BNB / ETH
$ 373.37 0.15294890 ETH 9.41 M (0.25%) 2.72 M (1.37%)
1.294 M
1.429 M
05 بهمن 1400 - 16:10
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
BNB / BTC
$ 373.96 0.01022630 BTC 34.34 M (0.91%) 6.01 M (3.03%)
2.201 M
3.809 M
05 بهمن 1400 - 16:10
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
BNB / USDT
$ 375.07 373.23 USDT 34.14 M (3.15%) 961.63 K (1.15%)
400.585 K
561.050 K
05 بهمن 1400 - 16:10
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
BNB / BTC
$ 374.19 0.01022600 BTC 9.06 M (0.84%) 1.88 M (2.25%)
905.876 K
971.513 K
05 بهمن 1400 - 16:10
وایتکس
وایتکس
vitex
BNB / USDT
$ 352.85 351.00 USDT 43.00 (0.01%) 0.00 (0%)
-
-
05 بهمن 1400 - 16:16
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
BNB / BTC
$ 375.12 0.01022100 BTC 1.67 K (0.01%) 32.99 K (1.76%)
11.027 K
21.965 K
05 بهمن 1400 - 16:17
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
BNB / WRX
$ 378.26 477.27 WRX 19.54 K (0.1%) 2.51 K (0.13%)
1.221 K
1.285 K
05 بهمن 1400 - 16:17
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
BNB / USDT
$ 376.98 375.00 USDT 53.29 K (0.28%) 10.45 K (0.54%)
5.077 K
5.376 K
05 بهمن 1400 - 16:17
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
BNB / INR
$ 407.15 30300.00 INR 566.63 K (3.02%) 62.40 K (3.32%)
1.536 K
60.867 K
05 بهمن 1400 - 16:17
وین داکس
وین داکس
vindax
BNB / USDT
$ 631.36 631.10 USDT 2.11 M (2.8%) 361.97 K (8.77%)
161.820 K
200.149 K
09 آذر 1400 - 19:27
وین داکس
وین داکس
vindax
BNB / BTC
$ 630.48 0.01071900 BTC 7.59 M (10.05%) 508.48 K (12.32%)
328.520 K
179.958 K
09 آذر 1400 - 19:27
وین داکس
وین داکس
vindax
BNB / ETH
$ 620.89 0.13210000 ETH 3.42 M (4.53%) 240.51 K (5.83%)
240.511 K
-
09 آذر 1400 - 19:27
پروبیت
پروبیت
probit
BNB / USDT
$ 375.88 374.00 USDT 44.18 K (0.03%) 4.75 K (0.15%)
2.159 K
2.595 K
05 بهمن 1400 - 16:17
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
BNB / BUSD
$ 633.83 632.20 BUSD 6.57 K (0%) 931.40 (0.01%)
462.556
468.846
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
BNB / TRX
$ 633.88 6368.95 TRX 7.15 K (0%) 24.36 K (0.18%)
24.026 K
337.596
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
BNB / USDT
$ 633.27 632.73 USDT 393.67 K (0.22%) 108.49 K (0.82%)
44.815 K
63.679 K
09 آذر 1400 - 19:10
پی تو پی بی تو بی
پی تو پی بی تو بی
p2pb2b
BNB / ETH
$ 375.23 0.15330000 ETH 5.74 M (8.75%) 355.95 K (20.26%)
183.007 K
172.941 K
05 بهمن 1400 - 16:17
پی تو پی بی تو بی
پی تو پی بی تو بی
p2pb2b
BNB / USDT
$ 373.37 371.50 USDT 35.91 M (54.73%) 546.64 K (31.11%)
114.333 K
432.311 K
05 بهمن 1400 - 16:17
پی تو پی بی تو بی
پی تو پی بی تو بی
p2pb2b
BNB / EUR
$ 374.24 330.00 EUR 2.50 M (3.81%) 194.51 K (11.07%)
73.460 K
121.048 K
05 بهمن 1400 - 16:17
پی تو پی بی تو بی
پی تو پی بی تو بی
p2pb2b
BNB / BTC
$ 373.85 0.01020400 BTC 15.71 M (23.95%) 544.30 K (30.98%)
190.675 K
353.625 K
05 بهمن 1400 - 16:17
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
BNB / BTC
$ 374.56 0.01023400 BTC 34.38 M (0.87%) 6.03 M (4.42%)
2.206 M
3.820 M
05 بهمن 1400 - 16:10
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
BNB / USDT
$ 375.65 373.69 USDT 338.09 M (8.59%) 5.82 M (4.27%)
2.325 M
3.500 M
05 بهمن 1400 - 16:10
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
BNB / ETH
$ 374.05 0.15303760 ETH 9.41 M (0.24%) 2.72 M (1.99%)
1.287 M
1.432 M
05 بهمن 1400 - 16:10
کوربیت
کوربیت
korbit
BNB / KRW
$ 379.00 452000.00 KRW 30.33 K (1.18%) 2.70 K (0.75%)
245.822
2.457 K
05 بهمن 1400 - 16:17
کوکوین
کوکوین
kucoin
BNB / USDT
$ 375.50 373.46 USDT 27.00 M (0.84%) 424.73 K (0.64%)
296.447 K
128.279 K
05 بهمن 1400 - 16:16
کوکوین
کوکوین
kucoin
BNB / KCS
$ 373.74 23.48 KCS 317.15 K (0.01%) 34.47 K (0.05%)
19.637 K
14.837 K
05 بهمن 1400 - 16:16
کوکوین
کوکوین
kucoin
BNB / BTC
$ 374.28 0.01022520 BTC 1.23 M (0.04%) 192.86 K (0.29%)
93.204 K
99.651 K
05 بهمن 1400 - 16:16
کوین تایگر
کوین تایگر
cointiger
BNB / USDT
$ 633.34 632.83 USDT 4.93 M (0.75%) 5.16 M (15.23%)
2.612 M
2.549 M
09 آذر 1400 - 19:10
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
BNB / USDT
$ 374.76 373.00 USDT 575.99 M (30.97%) 3.54 M (13.41%)
1.632 M
1.912 M
05 بهمن 1400 - 16:16
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
BNB / BTC
$ 374.39 0.01023100 BTC 76.65 M (4.12%) 1.29 M (4.89%)
694.900 K
596.142 K
05 بهمن 1400 - 16:16
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
BNB / ETH
$ 375.82 0.15330000 ETH 19.19 M (1.03%) 1.09 M (4.12%)
584.699 K
503.532 K
05 بهمن 1400 - 16:16
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
BNB / USDC
$ 374.56 373.10 USDC 3.90 M (0.21%) 307.60 K (1.16%)
134.507 K
173.093 K
05 بهمن 1400 - 16:16
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
BNB / TUSD
$ 375.33 373.20 TUSD 1.88 M (0.1%) 24.20 K (0.09%)
17.626 K
6.570 K
05 بهمن 1400 - 16:16
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
BNB / INR
$ 405.20 30155.06 INR 47.22 K (0%) 2.19 K (0.01%)
1.621
2.188 K
05 بهمن 1400 - 16:16
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
BNB / DAI
$ 375.21 373.50 DAI 234.41 K (0.01%) 156.70 K (0.59%)
66.212 K
90.489 K
05 بهمن 1400 - 16:16
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
BNB / BUSD
$ 379.63 373.20 BUSD () ()
-
-
05 بهمن 1400 - 16:16
کوینزبیت
کوینزبیت
coinsbit
BNB / USDT
$ 374.40 374.40 USDT 1.15 M (6.08%) 93.05 K (1.07%)
47.188 K
45.863 K
05 بهمن 1400 - 16:17
کوینزبیت
کوینزبیت
coinsbit
BNB / USDT
$ 376.25 374.40 USDT 5.75 M (30.43%) 65.69 K (0.76%)
31.801 K
33.893 K
05 بهمن 1400 - 16:17
کوینزبیت
کوینزبیت
coinsbit
BNB / BTC
$ 375.54 0.01021800 BTC 3.09 M (16.33%) 194.00 K (2.23%)
103.694 K
90.307 K
05 بهمن 1400 - 16:17
کوینزبیت
کوینزبیت
coinsbit
BNB / ETH
$ 374.59 0.15250000 ETH 1.58 M (8.39%) 15.89 K (0.18%)
-
15.895 K
05 بهمن 1400 - 16:17
کوینزبیت
کوینزبیت
coinsbit
BNB / BUSD
$ 381.01 374.40 BUSD 5.50 M (29.1%) 460.52 K (5.3%)
229.501 K
231.019 K
05 بهمن 1400 - 16:17
کوینکس
کوینکس
coinex
BNB / USDT
$ 374.86 373.02 USDT 2.09 M (0.07%) 304.94 K (3.22%)
146.348 K
158.595 K
05 بهمن 1400 - 16:17
کوینکس
کوینکس
coinex
BNB / BTC
$ 374.41 0.01023200 BTC 28.30 M (1.01%) 37.70 K (0.4%)
12.428 K
25.267 K
05 بهمن 1400 - 16:17
کوینکس
کوینکس
coinex
BNB / BCH
$ 374.90 1.29 BCH 231.38 K (0.01%) 27.65 K (0.29%)
13.938 K
13.716 K
05 بهمن 1400 - 16:17
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
BNB / USDT
$ 370.69 370.69 USDT 477.16 K (0.03%) 164.66 K (0.06%)
80.561 K
84.099 K
05 بهمن 1400 - 15:48
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
BNB / USDT
$ 373.60 371.53 USDT 43.72 M (2.5%) 3.66 M (1.3%)
2.391 M
1.269 M
05 بهمن 1400 - 16:06
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
BNB / BTC
$ 370.84 0.01017800 BTC 56.62 K (0%) 45.50 K (0.02%)
23.014 K
22.489 K
05 بهمن 1400 - 13:27
یوبیت
یوبیت
yobit
BNB / YO
$ 465.31 0.17200321 YO 0.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
16 مهر 1400 - 02:06
یونکس
یونکس
yunex
BNB / USDT
$ 638.11 637.20 USDT 1.97 M (99.95%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 18:57
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین