بایننس کوین

Binance Coin
نرخ فعلی:: 544.47 8.49
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 544.47 8.49

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 544.47 8.49

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بایننس کوین

در حال حاضر قیمت بایننس کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بایننس کوین
544.47 دلار
می باشد

قیمت بایننس کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بایننس کوین روز گذشته برابر با
587.93 دلار
بود

قیمت بایننس کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بایننس کوین نسبت به روز گذشته
43.46 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت بایننس کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بایننس کوین برابر با 590.7 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بایننس کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

599.81 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بایننس کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

506.78 دلار

قیمت بایننس کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایننس کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 590.58 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.8 درصدی یا 46.11 دلار بایننس کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بایننس کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایننس کوین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 559.737291 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.72  درصدی یا 15.267291 دلار بایننس کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بایننس کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایننس کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 498.078419 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.31 درصدی یا 46.391581 دلار بایننس کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بایننس کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایننس کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 391.395311 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 39.1 درصدی یا 153.074689 دلار بایننس کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بایننس کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بایننس کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 29.072208 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,772.81 درصدی یا 515.397792 دلار بایننس کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بایننس کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بایننس کوین برابر است با 675.684077 دلار که در تاریخ سه شنبه 14 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بایننس کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بایننس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.40297 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بایننس کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به بایننس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.72 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بایننس کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به بایننس کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.31 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بایننس کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به بایننس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  39.1 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بایننس کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به بایننس کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1,772.81 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایننس کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.57  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین، 2.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایننس کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین، 2.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایننس کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین،  2.72 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایننس کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین،  2.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایننس کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین،  2.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایننس کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 29.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین،  2.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بایننس کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین،  2.72 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بایننس کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی