بایننس کوین

Binance Coin
نرخ فعلی:: 478.78 0.73
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 478.78 0.73
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 478.78 0.73
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه بایننس کوین

۱۳:۴۵:۴۴
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
475.81 472.85 497.04 478.93 2.84 0.59% 2021/10/23 1400/08/1
500.57 470.18 503.40 474.05 25.58 5.4% 2021/10/22 1400/07/30
482.91 482.74 504.23 499.63 16.44 3.4% 2021/10/20 1400/07/28
481.98 481.06 496.98 483.19 0.34 0.07% 2021/10/19 1400/07/27
461.58 460.56 482.91 482.85 21.68 4.7% 2021/10/18 1400/07/26
465.59 456.92 472.29 461.17 3.43 0.74% 2021/10/17 1400/07/25
475.77 463.56 483.56 464.60 12.03 2.59% 2021/10/16 1400/07/24
470.23 454.44 476.89 476.63 6.99 1.49% 2021/10/15 1400/07/23
408.88 394.29 440.94 439.24 22.7 5.17% 2021/10/13 1400/07/21
406.59 402.74 424.03 408.42 10 2.45% 2021/10/11 1400/07/19
418.59 412.45 422.01 418.42 0.1 0.02% 2021/10/10 1400/07/18
422.81 417.32 425.65 418.52 - - 2021/10/09 1400/07/17
443.08 419.76 444.52 422.72 - - 2021/10/08 1400/07/16
430.74 425.03 449.65 442.57 - - 2021/10/07 1400/07/15
428.96 424.67 442.76 441.52 13.38 3.13% 2021/10/05 1400/07/13
432.30 421.91 434.87 429.71 4.42 1.04% 2021/10/04 1400/07/12

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی