شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

34.50 2020 03 34.3 33.1 : 43.9

آلمان

54.60 2020 03 54.4 34.8 : 71.2

آرژانتین

0 2020 03 5.4 2.5 : 7.4

اسپانیا

56.90 2020 03 56.9 22.6 : 85.8

ایرلند

36.70 2020 03 38.5 36.7 : 116

اتریش

0 2020 03 48.8 40.7 : 54.4

اندونزی

17.00 2020 03 17 6.2 : 17.8

استرالیا

119.40 2020 03 120 34.2 : 124

ایالات متحده

75.20 2020 03 75.4 23.8 : 98.6

انگلستان

84.50 2020 03 83.9 28.8 : 94.9

ایتالیا

41.60 2020 03 40.5 8.2 : 43.7

برزیل

30.40 2020 03 30.4 10.4 : 30.4

بلژیک

0 2020 03 61.9 28.6 : 62.5

پرتغال

64.00 2020 03 63.9 7.6 : 92.2

تایلند

69.50 2020 03 69.2 25.4 : 70.9

ترکیه

15.10 2020 03 14.7 0.1 : 19.6

جمهوری چک

0 2020 03 32.2 6.7 : 32.2

چین

57.20 2020 03 55.2 10.8 : 57.2

دانمارک

0 2020 03 112 69.1 : 139

روسیه

0 2020 03 18.8 0.6 : 20.1

ژاپن

59.30 2020 03 59 20.3 : 72.2

سوئیس

0 2020 03 132 102 : 134

سنگاپور

51.10 2020 03 51.8 21.8 : 59.3

سوئد

0 2020 03 88.5 43.6 : 89

شیلی

47.30 2020 03 47.3 22.2 : 47.3

عربستان سعودی

12.10 2020 03 11.9 7.3 : 14.1

فرانسه

62.70 2020 03 61.9 18.6 : 62.7

فنلاند

0 2020 03 66.2 12.8 : 66.7

کلمبیا

28.46 2020 03 27.58 8.99 : 28.46

کانادا

106.16 2020 06 102 52.46 : 106

کره جنوبی

95.90 2020 03 95.5 1.4 : 95.9

لوکزامبورگ

0 2020 03 66.1 37.4 : 66.7

لهستان

0 2020 03 34.8 2.2 : 36.7

لیتوانی

0 2019 12 23.05 1.39 : 32.6

مالزی

68.00 2020 03 68.2 48.7 : 69.8

مجارستان

0 2020 03 18.7 3.9 : 40.7

مکزیک

16.40 2020 03 16.2 7.7 : 16.5

منطقه یورو

58.20 2020 03 57.9 46.3 : 64.3

نروژ

0 2020 03 105 40.4 : 106

نیوزیلند

94.80 2020 03 94.4 27.9 : 94.8

هند

12.60 2020 03 12.2 8.7 : 12.6

هنگ کنگ

0 2020 03 80.7 34.5 : 82.7

هلند

0 2020 03 99.8 50 : 120

یونان

54.50 2020 03 53.4 5.5 : 65.7
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آفریقای جنوبی

34.50 2020 03 36 36 36 33

آلمان

54.60 2020 03 67 65 65 67

اسپانیا

56.90 2020 03 64 62 62 64

ایرلند

36.70 2020 03 48 45 45 48

اندونزی

17.00 2020 03 17 19 19 17

استرالیا

119.40 2020 03 124 124 124 124

ایالات متحده

75.20 2020 03 79 79 79 78

انگلستان

84.50 2020 03 95 92 92 95

ایتالیا

41.60 2020 03 51 49 49 51

برزیل

30.40 2020 03 30.9 40 40.3 30.8

پرتغال

64.00 2020 03 57.8 57.8 57.8 57.8

تایلند

69.50 2020 03 72 75 75 72

ترکیه

15.10 2020 03 19 19 25 19

چین

57.20 2020 03 55 55 55 54

ژاپن

59.30 2020 03 59 59 59 59

سنگاپور

51.10 2020 03 55 55 57 53

شیلی

47.30 2020 03 47.9 47.9 47.9 47.4

عربستان سعودی

12.10 2020 03 13.5 13.5 13.5 13.5

فرانسه

62.70 2020 03 70 68 68 70

کلمبیا

28.46 2020 03 27.9 28.3 28.3 27.8

کره جنوبی

95.90 2020 03 93.6 93.6 93.6 93.6

مالزی

68.00 2020 03 69.5 70 70 69.5

مکزیک

16.40 2020 03 16.7 16.5 16.3 16.5

منطقه یورو

58.20 2020 03 68 65 65 68

نیوزیلند

94.80 2020 03 94.6 94.1 94.1 94.8

هند

12.60 2020 03 11.5 11.5 11.5 11.5

یونان

54.50 2020 03 61 59 59 61
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی