شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Visa 3560 29.40T - 3560 3560 21.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Adobe 4587 15.67T - 4587 4587 3.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Ambev 890 2.97T - 890 890 23.00 2.58% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Baidu 1284.5 3.12T - 1284.5 1284.5 16.50 1.28% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
NVIDIA 3768.5 18.26T - 3768.5 3768.5 156.00 4.14% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tesla 1453.4 244.12B 1508.6 1453.4 1508.6 65.40 4.50% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۰۶
NVIDIA 371.45 217.88B 376.05 371.45 376.05 3.25 0.87% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Tencent ADR 61 587.75B - 61 61 0.80 1.31% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Crown Castle 148.66 557.79B - 148.66 148.66 0.34 0.23% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Eldorado Gold 9.88 1.59B - 9.88 9.88 0.23 2.33% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIG 26.48 23.05B - 26.48 26.48 1.07 4.21% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
AMS 15.23 4.11B - 15.23 15.23 0.12 0.79% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
eBay 53.67 37.01B - 53.67 53.67 1.75 3.37% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Snap 22.94 32.24B - 22.94 22.94 0.64 2.85% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Baidu 114.4 38.99B - 114.4 114.4 1.00 0.87% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Methaq 2.62 24.89M - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Arab Bank 4.2 2.69B - 4.18 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Rum Group 0.38 7.98M - 0.37 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Professional 0.39 13.73M - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Spec.Inv Jor 0.3 432.00K - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Logista 15.78 2.09B - 15.78 15.78 0.04 0.25% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Pharma Mar 9.765 2.17B - 9.765 9.765 0.03 0.31% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Aedas Homes 17.52 814.36M - 17.52 17.52 0.18 1.03% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Atrys Health 7.9 201.76M - 7.9 7.9 0.02 0.25% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Euskaltel SA 8.07 1.44B - 8.07 8.07 0.03 0.37% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ResMed 193.48 39.18B - 193.48 193.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Litigation Capital 57.4 60.03M - 57.4 58.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Laramide Resources 0.245 41.35M - 0.245 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
Ferrum Crescent 0.0124 2.08M - 0.011 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۰۸
CYBG 1.75 - - 1.75 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۵
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vseobec Uver B 130 1.69B - 130 130 6.00 4.62% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Biotika 32.6 22.82M - 32.6 32.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۰:۱۰
Otp Banka 1.1 34.99M - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۰:۱۶
Zentiva 90 145.82M - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Ses Tlmace 0.6 939.21K - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spurcorp 1538 1.31B - 1538 1538 29.00 1.89% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Glencore 3777 495.70B - 3777 3777 10.00 0.27% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Textainer 13223 7.44B - 13223 13223 86.71 0.66% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Investec Bank plc 164736 - - 164736 164736 1467.00 0.90% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Bell 501 479.10M - 501 504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۱۰
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ithmaar 0.122 502.38M - 0.116 0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۰۸
Gulf Finance Group 0.562 1.88B - 0.561 0.575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۰۸
Dana Gas 0.663 4.64B - 0.66 0.663 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Emaar Malls 1.47 19.13B - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Agthia Group 2.86 1.72B - 2.85 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Intanwijaya 505 99.04B - 505 540 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۷
Inter-Delta 148 87.59B - 142 148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۷
Rig Tenders 220 134.01B - 220 230 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۷
Sentra Food 127 82.55B - 123 127 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۷
Optima Prima 126 116.00B - 118 126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۷
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 184.9 18.55B - 184.9 184.9 1.80 0.97% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Tsentrenergo 5.5 3.27B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Ukrnafta 115 7.86B - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۳:۰۸
Raiff Bank Ava 0.33 20.91B - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Turboatom 10 4.22B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۲۴
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
British American Tobacco Uganda 30000 1.47T - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۰۵
Bank of Baroda Uganda 113 282.50B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۷:۱۳
Development Finance Co 645 482.55B - 645 645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۷:۱۵
Umeme 245 397.85B - 245 245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۱۰
Uganda Clays 9 8.10B - 9 9.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nova 49.7 1.40B - 49.7 49.7 0.06 0.12% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱:۳۵
Arconic Inc 15.66 1.67B - 15.66 15.66 0.51 3.37% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱:۳۵
Extnd Sty Amerc 11.11 1.98B - 11.11 11.11 0.07 0.63% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱:۳۵
Eaton Vance Tax Advantaged Div 19.43 1.43B - 19.43 19.43 0.10 0.52% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱:۳۵
EVIO 0.0203 1.74M - 0.0203 0.0203 0.00 6.84% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TXT 7.7 97.94M - 7.56 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
EEMS 0.102 4.45M - 0.0986 0.102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Aedes 0.521 16.35M - 0.52 0.523 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Aeffe 0.942 99.85M - 0.927 0.942 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Lazio 1.374 95.51M - 1.37 1.374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uniphar 1.75 491.43M - 1.75 1.75 0.05 2.86% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
AIB 1.095 2.97B - 1.08 1.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
CRH 32.22 25.12B - 32.22 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Origin 3.08 389.35M - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Kingspan 62.55 11.15B - 62.55 62.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sjova 20.42 27.02B - 20.42 20.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Siminn hf 5.98 51.03B - 5.98 5.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Tryggingamidstoedin 33.45 25.82B - 33.45 33.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Eik Fasteignafelag HF 6.92 23.63B - 6.92 6.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Vatryggingfelag Islands 10.18 19.29B - 10.18 10.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Baraka Banking 0.262 323.46M - 0.262 0.262 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
Arab Banking Corp 0.3 928.50M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
Bahrain Islamic Bank 0.1 105.82M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
APM Terminal 1.26 111.15M - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۳۵
Al Salam Bank 0.073 162.71M - 0.073 0.073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BNB 84 7.25B - 84 84 0.99 1.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
CEB 57.6 807.32M - 57.6 57.6 0.40 0.69% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Gap 11.48 - - 11.48 11.48 57.24 498.61% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
BI&P 2.92 248.61M - 2.92 2.92 0.13 4.45% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Adobe 495.44 - - 495.44 495.44 0.91 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aker 369.6 27.78B - 369.6 369.6 2.00 0.54% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Akka 25.23 548.02M - 25.23 25.23 0.08 0.32% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Ambu 232.4 57.70B - 232.4 232.4 2.00 0.86% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
CYBG 94.16 1.35B - 94.16 94.16 0.12 0.13% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Enav 3.97 2.12B - 3.97 3.97 0.01 0.25% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBL 75.98 11.86B - 75.52 75.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۸
KBC 52.12 21.70B - 51.76 52.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۸
Qrf 11.95 85.48M - 11.7 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۸
UCB 110 20.74B - 108.25 110 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۸
Elia 96.1 6.60B - 94.5 96.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gradus AD 1.48 360.54M - 1.48 1.48 0.01 0.68% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Neo London Capital 160 15.99M - 160 160 5.00 3.23% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Aroma AD 0.65 10.02M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۸
Monbat AD 2.98 116.19M - 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۸
Alcomet AD 5.25 94.25M - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۸
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Meghna Pet 8.9 - - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Aamra Networks 33.9 - - 33.9 35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
United Insurance 36.7 - - 36.7 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Central Insurance 23.4 - - 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Federal Insurance 10.8 - - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Chartered Botswana 1.38 411.77M - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۳۵
Letlole La Rona 2.3 644.00M - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۶
Sefalana Holding 9.1 2.28B - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۶
Engen Botswana 10.37 1.66B - 10.37 10.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۳۵
Letshego Holdings 0.63 1.34B - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fabrika Duhana 209.15 243.83M - 209.15 209.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
Ztc Banja Vruc 1.24 - - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
GP ZGP 1.93 3.35M - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۳۵
Bh Telecom 9 571.12M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۰۶
Elektrokrajina 0.13 - - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۱:۳۶
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next Capital 9.05 407.25M - 8.7 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۰۹
Telecard Ltd 1.36 408.00M - 1.35 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۰۹
Dawood Capital 26.5 - - 26.41 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۰۹
Kohinoor Power 1.85 - - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۰۹
Redco Textiles 5.57 - - 5.57 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۰۹
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Altri 4.3 882.07M - 4.28 4.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Sonae 0.6535 1.31B - 0.653 0.6555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Glintt 0.14 12.17M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Semapa 8.29 662.12M - 8.27 8.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Novabase 3.16 98.04M - 3.14 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Milpo 2.35 2.99B - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Sider 0.82 1.01B - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Minsur 1.62 1.59B - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Unacem 1.5 2.73B - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Alicorp 8 6.84B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Cement 2100 - - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۰۶
Dar es Salaam SE 890 - - 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
CRDB Bank PLC 140 365.66B - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۱۷:۱۶
DCB Commercial Bank 280 - - 280 280 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۰۹
Swissport Tanzania 1300 - - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۰۹
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kumwell 1.07 460.10M - 1.07 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
M Vision 1.24 248.00M - 1.2 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
Thai Mui 0.68 231.20M - 0.68 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
Applied DB 0.72 432.00M - 0.72 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
SAAM Energy 1.04 324.00M - 1.04 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arich 25.1 1.87B - 25.1 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
Astro 19.5 1.64B - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
Avita 94.3 2.99B - 94.3 94.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
TaiRx 29.8 1.82B - 29.8 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
TTBIO 27.2 654.16M - 27.2 27.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ayes 4.2 - - 3.95 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Avtur 2.1 94.50M - 2.05 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Serve 6.36 69.14M - 5.77 6.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Bastas 4.5 - - 4.5 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
Cosmos 2.84 17.04M - 2.78 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۰۹
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Unimed 9.46 302.72M - 9.46 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
Atelier Meuble Interieurs 3.66 16.72M - 3.65 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
Universal Auto Distributors Holding 1.51 55.80M - 1.48 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
BH 8.49 390.32M - 8.49 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
BT 6.78 1.53B - 6.78 6.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE 21.88 15.34B - 21.88 21.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۲:۵۲
JMMB 32 52.18B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۲:۵۲
Eppley 15.9 - - 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۲:۵۲
Jetcon 1.1 - - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۲:۵۲
Ciboney 0.12 65.52M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۲:۵۲
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Avast 171.8 175.03B - 171.8 171.8 4.10 2.44% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
E4U as 99 236.77M - 99 99 2.50 2.59% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Photon 112 6.85B - 112 112 7.00 6.67% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
CEZ as 482 258.24B - 482 482 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Stock Spirit 69.4 13.41B - 69.4 69.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
The Inner Mongolia Chilechuan Tech 3.87 1.31B - 3.87 3.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Zhonglu B 0.587 3.44B - 0.587 0.587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Eerduosi-B 0.828 10.15B - 0.828 0.828 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Greattown B 0.393 15.11B - 0.393 0.393 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Shang Gong B 0.418 2.91B - 0.418 0.418 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSV 851.8 190.68B - 840.4 851.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
G4S 10.97 16.68B - 10.95 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
UIE 1290 4.35B - 1290 1305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Ambu 233.7 57.70B - 233.2 234.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
DFDS 206 11.79B - 206 209.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 139 71.49B - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bank of Kigali 265 177.91B - 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QIWI 1304 79.90B - 1304 1304 0.50 0.04% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Yandex 3696.2 1.22T - 3696.2 3696.2 18.60 0.50% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Gtl OAO 0.0719 186.65M - 0.0719 0.0719 0.00 0.56% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Diod OAO 6.81 623.12M - 6.81 6.81 0.16 2.41% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Lenta Ltd 175 85.56B - 175 175 0.20 0.11% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Casa Alba Independenta 57.5 - - 57.5 57.5 9.50 19.79% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Transilvania Leasing Credit 0.0245 - - 0.0245 0.0245 0.00 8.16% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Romnav 14 - - 14 14 0.50 3.70% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Ascendia 5.3 - - 5.3 5.3 0.05 0.94% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Norofert 27 - - 27 27 2.80 11.57% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.13 - - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۸
Zambian Breweries 7.6 - - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nampak 1.49 - - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Padenga 13.7 - - 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Willdale 0.28 - - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
FBC Holdings 14.75 - - 14.75 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
NMBZ Holdings 4.157 - - 4.157 4.157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSK 14.5 3.73B - 14.5 14.5 767.50 5293.10% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
TDK 101.31 12.79B - 101.31 101.31 10758.69 10619.60% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Aeon 22.2 19.32B - 22.2 22.2 2431.80 10954.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
TOTO 39.99 6.76B - 39.99 39.99 4240.01 10602.70% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Secom 21.81 19.04B - 21.81 21.81 9337.19 42811.50% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palmci 1175 18.16B - 1175 1175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۳۷
Total Senegal 1350 43.98B - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۳۷
Servair Abidjan 1300 14.19B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۳۷
Bank of Africa Benin 3495 70.41B - 3495 3495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۳۷
Bank of Africa Niger 3520 45.76B - 3520 3520 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۳۷
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B P P L 9.3 2.98B - 9.3 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Amana Takaful Life 5.9 - - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Citizens Development Non Vote 52.1 4.70B - 52.1 53.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
DFCC Bank PLC 60 18.36B - 57 60 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۰۷
Dipped Products 110 6.58B - 106 110 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KBS US Prime REIT 0.8 838.06M - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
StarHub 1.28 2.22B - 1.28 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
GoldenAgr 0.15 1.91B - 0.15 0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Hutchison Port Holdings Trust 0.111 966.93M - 0.109 0.111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
LHN 0.116 46.68M - 0.116 0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PExA AB 2.64 - - 2.64 2.64 0.12 4.55% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱:۰۵
Prebona AB 5.9 - - 5.9 5.9 0.40 7.27% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱:۰۵
AHA World AB 0.516 - - 0.516 0.516 0.01 2.71% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱:۰۵
Vindico Group AB 0.76 - - 0.76 0.76 0.03 4.11% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱:۰۵
Cline Scientific AB 3.56 - - 3.56 3.56 0.58 19.46% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABB 22.97 49.01B - 22.97 22.97 0.03 0.13% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
FIR 200.5 - - 200.5 200.5 0.10 0.05% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
SGS 2372 17.75B - 2372 2372 5.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Comet 131.2 1.02B - 131.2 131.2 0.40 0.31% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Dufry 25.29 1.42B - 25.29 25.29 0.03 0.12% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB 39.5 790.00M - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۶
KD Group 63 146.92M - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۶
Intereuropa 1.41 23.71M - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۶
Cinkarna Celje 161 128.37M - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۶
Krka 85.4 2.69B - 85.4 85.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cencosud Shopping 1510 2.58T - 1510 1510 10.20 0.68% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Cap 5681 849.61B - 5649.9 5681 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Cmpc 1678.6 4.22T - 1678.6 1702.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Entel 5598 1.69T - 5584.8 5598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Sonda 575.02 508.96B - 574 575.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 541 88.22B - 541 541 2.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Impol Seval 3600 3.39B - 3600 3600 101.00 2.81% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Aerodrom Nikol 846 29.59B - 846 846 61.00 7.21% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Galenika Fitof 2500 6.60B - 2500 2500 50.00 2.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Dunavosiguranj 3000 12.68B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Babylon Hotel 62 124.00B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Baghdad Hotel 8.05 30.95B - 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Bank of Baghdad 0.3 75.00B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Al Mansour Pharma 1.2 7.76B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Baghdad Soft Drinks 2.33 413.19B - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Care 45.8 2.05B - 45.65 46.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Bawan 13.68 820.80M - 13.66 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
City Cement 16.74 3.17B - 16.6 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Saudi Marke 22.8 1.03B - 22.78 23.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Dallah Health 51.3 3.66B - 51.2 52.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
A Saffa Foods 0.598 71.76M - 0.598 0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Musandam Power 0.31 21.82M - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Al Maha Ceramics 0.183 10.07M - 0.183 0.183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Sembcorp Salalah 0.112 106.91M - 0.112 0.112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Al Kamil Power 0.33 31.76M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Efore Oyj 1.593 13.32M - 1.5 1.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Valoe Corp 0.065 8.83M - 0.063 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Zeeland Oyj 1.53 7.58M - 1.47 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Savo Solar Oy 0.226 11.39M - 0.226 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Wulff-Yhtiot Oy 1.54 10.52M - 1.54 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Palestinian Invest Comp 2.45 232.75M - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Wataniya Mob 0.79 231.47M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۵
Palestine Investment Bank PLC 1.16 90.48M - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۵
National Bank PL 1.79 139.62M - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
Vegetable Oil In 12.07 48.28M - 12.07 12.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Efore Oyj 1.593 13.32M - 1.5 1.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Valoe Corp 0.065 8.83M - 0.063 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Zeeland Oyj 1.53 7.58M - 1.47 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Savo Solar Oy 0.226 11.39M - 0.226 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Wulff-Yhtiot Oy 1.54 10.52M - 1.54 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EEI 5.18 5.37B - 5.18 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
IPM 4.35 3.00B - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Now 2.41 4.03B - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
PAL 6.4 74.31B - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Cebu 6.17 13.31B - 6.17 6.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Logicom 1.11 82.23M - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Petrolina 0.8 70.00M - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Vasilikos 1.92 138.12M - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Ccc Tourist 0.028 3.97M - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Demetra Inv 0.372 74.40M - 0.372 0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB 0.2047 2.66T - 0.2047 0.2047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Magnit 25430.3 2.45T - 25430.3 25430.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Aeroflot 478.15 502.90B - 478.15 478.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Kcell AO 2509 501.80B - 2509 2509 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Gazprom PAO 1230 27.07T - 1230 1230 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar Aluminum 0.807 4.50B - 0.799 0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۰۹
Qatar First Bank 1.2 840.00M - 1.2 1.202 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۰۹
Investment Holding 0.507 420.81M - 0.502 0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۰۹
Mesaieed Petrochemical Holding 2.08 26.13B - 2.071 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۰۹
QNB 18.12 167.64B - 18.12 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Florida Ice & Farm 504.75 460.27B - 504.75 504.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۱۱:۳۷
Grupo Financiero Improsa Pref 1 17.13B - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱:۴۰
Banco Lafise Pref 96 320.85B - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۲:۰۷
Holcim De Costa Rica S.A. 13.75 117.94B - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Astra Rocket 2.48 550.20M - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Epsilon Energy 2.94 80.35M - 2.94 2.94 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Cannex Capital 0.4815 253.82M - 0.4815 0.4815 0.01 2.97% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Mercer International 7.95 519.82M - 7.95 7.95 0.10 1.27% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
BRP Inc. 42.32 3.61B - 42.32 42.32 0.32 0.76% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Spartan Energy 16.51 3.16B - 16.51 16.51 2.91 17.63% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JS 6910 92.02B - 6890 6910 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Cosmax Inc 99900 959.73B - 99100 99900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
I Controls 7930 127.89B - 7920 7930 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Mando Corp 23050 1.05T - 23000 23050 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
CS Wind Corp 55900 954.17B - 55900 56200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koncar 1380 516.54M - 1380 1380 50.00 3.76% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Dalekovod 5 123.10M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Djuro Djakovic 3 30.32M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Hoteli Maestral DD 330 170.19M - 330 330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Kras dd 630 894.61M - 630 630 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Etb 219 777.57B - 219 219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
Celsia 4200 4.49T - 4200 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
Nutresa 21040 9.68T - 21040 21040 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
Cemargos 3665 4.22T - 3665 3665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
Promigas 6780 7.69T - 6780 6780 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۷
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HF Group 4.42 1.70B - 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Unga Group 28.05 2.12B - 28.05 28.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Home Afrika 0.44 178.30M - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Total Kenya 23.05 4.04B - 23.05 23.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Nation Media 13.1 2.72B - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Future Kid 90 9.87B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Al Enmaa RE 44.1 19.87B - 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
INOVEST BSC 59 20.49M - 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Munshaat RE 51 16.42B - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Kuwait Syrian 36.8 6.49B - 36.8 36.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SL des Ciments Blancs Bearer 6.45 8.40M - 6.45 6.45 0.10 1.55% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Solidere B 14.81 2.44B - 14.81 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Solidere A 15.02 2.48B - 15.02 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۷
Bank Audi 0.95 378.67M - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۱۴:۳۶
BLOM Bank SAL 3.18 656.46M - 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۶
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ebc 0.57 - - 0.57 0.57 0.02 3.51% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Lug 5.25 37.79M - 5.25 5.25 0.15 2.94% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
ALTA 1.16 17.65M - 1.16 1.16 0.03 2.59% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Blirt 7.8 - - 7.8 7.8 0.10 1.30% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Delko 16.5 98.67M - 16.5 16.5 0.10 0.61% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Orco Property 0.23 310.17M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۲:۳۵
SES 6.25 2.90B - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Brait 0.185 249.60M - 0.185 0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۵
Edify 41.4 197.06M - 41.4 41.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۵
KTG ADR 32.4 8.90B - 32.4 32.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Property Invest 2400 - - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۳۵
Illovo Sugar (Malawi) 9400 - - 9400 9400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۳۵
NICO Holdings Ltd 4843 - - 4843 4843 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۱۷:۳۵
Telekom Networks Malawi 2494 - - 2494 2494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۸:۰۰
NBS Bank 1950 - - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PG 1.96 52.92M - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
BMIT Tech 0.486 97.73M - 0.486 0.486 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Medserv PLC 0.675 36.28M - 0.675 0.675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Plaza Centres 0.85 24.01M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Malta International Airport 5.6 1.04B - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
I-Stone Group Bhd 0.2 225.97M - 0.19 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۵
Focus Point Holdings Bhd 0.47 95.70M - 0.45 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۵
UMW 2.6 3.04B - 2.59 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۷
Uwc 4.63 2.34B - 4.37 4.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۷
WTK 0.435 206.95M - 0.42 0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۷
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Graphisoft Park Se Ingatl Eur 3220 36.49B - 3220 3220 10.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
MOL 1794 1.14T - 1794 1794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Appeninn 345 16.20B - 345 345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
OTP Bank 10950 3.06T - 10720 10980 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
CIG Pannonia 210 19.75B - 205 210 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCP 220 44.50B - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
CDM 426 4.64B - 426 426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
CTM 649.1 827.54M - 649.1 649.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Hps 4300 3.03B - 4300 4300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
SMI 1610 2.55B - 1590 1610 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Edita Food 9.45 6.85B - 9.4 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Misr Fertilizers 46.8 10.72B - 46.8 47.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
EDBE 10.49 2.51B - 10 10.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Kima 4.17 3.56B - 4.12 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
SODIC 10.61 3.79B - 10.61 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Suu 206.45 - - 206.45 206.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۷
Ub Buk 400 - - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۷
Tavantolgoi 5500 - - 5500 5500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۷
Ulsiin Ikh Delguur 1095 - - 1095 1095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۷
Apu 545 - - 545 545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
American Airlines 264.59 134.34B - 264.59 264.59 5.78 2.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱:۳۵
YY 1880 147.91B - 1880 1880 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
VALE 246 1.27T - 246 246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Visa 4370 9.30T - 4349.38 4370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
VMware 3230 1.35T - 3230 3230 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mondi 1467.34 7.13B - 1467.34 1467.34 2.84 0.19% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱:۳۵
FDM 946.45 1.02B - 946.45 946.45 4.55 0.48% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
OSB 275 1.22B - 275 275 1.60 0.59% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
REL 300.5 206.57M - 300.5 300.5 19.00 6.32% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Arjo 50.5 1.32B - 50.5 50.5 0.20 0.40% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ENL 17.45 - - 17.45 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
IBL 49.5 - - 49.5 49.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Fides 23.6 - - 23.6 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Medine 45.25 - - 45.25 45.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Ascencia 17.2 - - 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jugopetrol 9.7 45.14M - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
Bajo Sekulic 1.4 - - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
Port of Adria 0.1 6.88M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
13 Jul Plantaze 0.09 16.13M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
Stamparija Obod 1.2 - - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Afrox 1700 5.25B - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Oceana 7000 8.16B - 7000 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Santam 27000 29.83B - 27000 27000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Firstrand 4232 386.94B - 4232 4232 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Barloworld 6767 66.06B - 6767 6767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DnB 142.45 225.11B - 142.4 144.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Dof 0.59 181.58M - 0.588 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Aker 374 27.78B - 370.6 374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Atea 104.6 11.50B - 104.2 105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Okea 9.34 973.78M - 9.26 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cap LG 19.05 13.34B - 19 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Betaglas 55.5 27.75B - 55.5 61.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Prestige 0.5 - - 0.47 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Eternaoil 2.04 - - 2.04 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Uacn Prop 7.15 20.60B - 7.15 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Accsys 0.992 157.81M - 0.992 1.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Aperam 25.98 2.07B - 25.81 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
OCI NV 10.42 2.18B - 10.03 10.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
PostNL 1.959 967.65M - 1.955 1.959 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
Value8 4.67 49.90M - 4.61 4.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۹
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dr. Reddy's Labs 52.33 647.43B - 52.33 52.33 3851.67 7360.35% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
Harrisons Malayalam Ltd 81.5 1.50B - 81 82.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Lakshmi Mills 1580 1.10B - 1530 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۰۸
Sanginita Chemicals 91.45 - - 84.05 91.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۰۸
Crown Tours 17.45 - - 17.05 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mog 0.62 300.00M - 0.61 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۵
Accel 0.88 672.00M - 0.87 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۵
C Link 0.95 824.00M - 0.95 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۵
Q P Gr 0.92 489.44M - 0.9 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۵
Ghw Int 0.27 260.00M - 0.265 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۵
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dominguez Cia SA 90361.29 2.17T - 90361.29 90361.29 1159.77 1.28% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Banco Provincial SA 480663.59 51.83T - 480663.59 480663.59 350.90 0.07% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Mercantil Servicios Fin A 510000 53.43T - 510000 510000 1034.70 0.20% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Mercantil Servicios Fin B 506072.87 53.02T - 506072.87 506072.87 6072.87 1.21% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲:۰۶
Aker 369.6 27.78B - 369.6 369.6 2.00 0.54% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۰:۳۶
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kosy 32400 3.36T - 32400 32400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
Camha 1600 - - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
IDICO 77000 385.00B - 77000 77000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
Vissan 28200 2.28T - 28200 28200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
Song Da 6400 2.88T - 6400 6400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mevaco 1.35 14.28M - 1.33 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Doppler 0.6 6.15M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Entersoft 1.38 40.20M - 1.33 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Haidemenos 0.57 4.25M - 0.57 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Space Hellas 4.7 30.35M - 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی