شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 16000 2230.00B - 16000 16000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ETI 14 754.37B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Societe Generale de Banques 7820 376.29B - 7820 7820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Coris Bank 7805 281.60B - 7805 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Bank of Africa Senegal 1550 280.16B - 1550 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 2625 25432.76B - 2625 2625 74.50 2.92% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Alphabet 1850 21790.76B - 1837 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۰۲
MercadoLibre DRC 27500 21790.76B - 27500 27500 400.00 1.48% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Microsoft DRC 2749 21178.31B - 2749 2749 74.00 2.77% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
JPMorgan Chase DRC 2270 9917.17B - 2270 2270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 318.73 909.84B - 318.73 318.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Amazon.com 1864.72 824.79B - 1864.72 1864.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Alphabet A 1479.52 779.55B - 1479.52 1479.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Alphabet Inc C 1480.39 779.55B - 1480.39 1480.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Microsoft 167.1 757.64B - 167.1 167.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 287.4 779.46B 288 284.95 288 2.45 0.86% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Amazon.com 1679.6 706.60B 1678.2 1678.2 1680.4 0.80 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Microsoft 151 649.07B 150.96 149.46 151 1.54 1.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Microsoft 150.92 649.07B 150.96 150 150.96 0.92 0.61% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Microsoft 150.78 649.07B 150.5 150.5 150.9 0.28 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 500 5942.17B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۰۱
Tencent Holdings 396.6 3714.20B 397.8 396.6 397.8 2.40 0.61% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
ICBC 5.82 2132.36B 5.84 5.82 5.84 0.07 1.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
China Construction Bank 6.65 1899.61B 6.67 6.65 6.68 0.12 1.80% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Intel 400 1816.83B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 73 1.88B - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Petrol 388 715.60M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Zavarovalnica 35.6 684.33M - 35.6 35.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Telekom Sloven 58.4 594.73M - 58.4 58.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Luka Koper DD 23.9 431.20M - 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 284.65 779.46B - 284.65 284.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Amazon.com 1682.6 706.60B - 1682.6 1682.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Alphabet A 1317.4 667.84B - 1317.4 1317.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Alphabet Inc C 1319 667.84B - 1319 1319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Microsoft 149.36 649.07B - 149.36 149.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 5.9 4.43B - 5.9 5.9 0.06 1.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Housing Bk Trd Fin 5.3 2.64B 5.35 5.3 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Arab Potash Co 21.45 1.23B - 21.45 21.45 0.30 1.42% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Eqbal Inv. Co 12.7 915.00M - 12.7 12.7 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Jor Islamic Bank 3.05 583.20M - 3.05 3.05 0.02 0.66% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 25.94 91.22B - 25.94 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bayer 59.7 85.47B - 59.16 59.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Airbus Group 138 75.85B 137.9 136.28 138 1.72 1.26% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Santander 4.103 73.62B - 4.103 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
VALE ON 12.1 57.83B - 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 41.24 168.66B - 41.24 41.24 0.64 1.58% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Commonwealth Bank Pref E 105 134.59B - 105 105 0.07 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Commonwealth Bank Pref 103.85 134.59B - 103.85 103.85 0.45 0.44% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref D 101.488 134.59B - 101.488 101.488 0.09 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Svenska Handelsbanken B 101.6 191.67B - 101.6 101.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Merck&Co 81.88 139.90B - 81.88 81.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Philip Morris 88.44 107.52B - 88.44 88.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Booking 2054.69 97.65B - 2054.69 2054.69 2.72 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Eli Lilly 135.48 91.76B - 135.48 135.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5040 952.73B - 5040 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Severstal - ao 990 786.54B 999.6 990 999.6 12.80 1.31% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Ricoh 1248.58 759.07B - 1248.58 1248.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Konami Corp. 4585 749.07B - 4585 4585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Statoil 182.15 710.12B 181.85 181.85 183.15 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 90.5 1.14B - 86.5 90.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
Zentiva 149 677.76M - 149 149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰:۳۳
Vseobec Uver B 155 628.03M - 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 114964 2324.42B 115244 114964 115694 619.00 0.54% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
British American Tobacco 64711 1576.46B - 64711 64711 449.00 0.69% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Naspers 252133 1478.42B 251726 250337 252133 1082.00 0.43% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Glencore 4557 903.02B 4565 4557 4565 53.00 1.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Richemont DRC 11751 596.52B 11859 11751 12125 374.00 3.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 16.52 143.50B - 16.52 16.52 0.06 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
First Abu Dhabi Bank 15.58 131.86B - 15.58 15.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Emirates NBD PJSC 13.75 55.02B 13.9 13.75 13.9 0.15 1.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Ad Commercial 8.08 36.65B - 8.08 8.08 0.05 0.62% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Emaar Properties 4.22 35.66B - 4.22 4.22 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 34175 502814.30B 34200 34175 34200 200.00 0.59% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Hm Sampoerna 2190 424561.00B 2220 2190 2220 50.00 2.28% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Telekomunikasi 3810 372960.00B 3800 3800 3810 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Bank Rakyat Persero 4660 345578.00B - 4660 4660 30.00 0.65% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۶
Unilever Indonesia 8325 340870.20B 8375 8325 8375 75.00 0.90% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 235 37.30B - 235 235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Raiff Bank Ava 0.345 19.57B - 0.34 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 11 5.89B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 25 1638.04B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 233 1090.74B - 233 233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Centum Invest 1096.86 939.74B - 1096.86 1096.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Development Finance Co 645 482.29B - 645 645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 7741 23085.71B 7743 7741 7743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۶
NTT Docomo, Inc. 3106 10399.43B 3111 3106 3111 48.00 1.57% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2847.5 10335.23B 2852.5 2847.5 2852.5 17.00 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Softbank Corp. 4680 8940.66B 4685 4680 4685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mitsubishi UFJ Financial 583.1 8631.92B 583.8 583.1 583.8 0.50 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.3 9.07B - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
SES 12.515 7.10B - 12.515 12.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 17.8 2.96B - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.32 143.58B - 25.32 25.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 24.97 143.58B - 24.97 24.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Royal Bank Of Canada 106.52 143.58B - 106.52 106.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.39 143.58B - 25.39 25.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Royal Bank of Canada Pref G 25.38 143.58B - 25.38 25.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1675.8 706.60B - 1675.8 1675.8 7.20 0.43% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Anheuser Busch Inbev 72 146.25B - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Louis Vuitton 429.9 142.35B - 429.9 429.9 7.70 1.79% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Total 48.61 138.61B - 48.61 48.61 0.22 0.45% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Unilever NV DRC 55 138.42B - 55 55.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 34.76 25.01B 34.95 34.76 34.95 0.07 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Ryanair Holdings 15.66 17.91B - 15.66 15.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kerry Group 115.6 15.92B - 114.6 115.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
AIB 2.818 12.77B 2.848 2.818 2.94 0.12 4.33% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Smurfit Kappa 31.96 8.19B - 31.96 32.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 622 282.56B 620 620 622 26.00 4.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Arion Bank 82 170.00B 83.5 82 83.5 1.20 1.46% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Icelandair Group 8.45 64.80B - 8.45 8.45 0.25 2.96% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
Grandi 38.55 62.87B - 38.55 38.55 0.25 0.65% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
Reitir Fasteignafelag HF 78 56.65B - 78 78 0.10 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 1.102 4.82B - 1.102 1.102 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Gulf Finance Group 0.22 1.33B - 0.22 0.22 0.00 0.91% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Arab Banking Corp 0.47 1.15B - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Aluminum Bahrain 0.441 894.60M - 0.441 0.441 0.01 1.15% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
National Bank Bahrain 0.715 841.80M - 0.715 0.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3865 3215.11B - 3865 3865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Microsoft Corp BDR 697.83 2953.36B - 697.83 697.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Facebook Inc BDR 461.46 2192.60B - 461.46 461.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Berkshire Hathaway BDR 962.81 1801.39B - 962.81 962.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
JPMorgan Chase Co BDR 288.79 1382.97B - 288.79 288.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii Pref 238.56 4956.68B 236.97 234.57 238.56 3.99 1.70% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Rossii 266.82 4956.68B 265.15 262.5 266.82 4.32 1.65% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
NK Rosneft 486.15 4183.10B 486.3 485.15 486.45 1.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Lukoil 6717.5 3722.07B 6718.5 6685 6718.5 32.50 0.49% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Gazprom PAO 253.32 3408.99B 254.53 253.32 255.4 2.07 0.82% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 168.14 757.64B 167.2 165.96 168.14 2.18 1.31% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Chevron 118.04 241.60B - 118.04 118.04 5.04 4.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۱:۰۳
Intel 58.89 231.65B - 58.89 58.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Cisco 48 202.37B - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Anheuser Busch Inbev 71.54 146.25B 71.53 71.53 72.04 0.50 0.70% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 26.84 252.70B 26.81 26.81 27 0.16 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Royal Dutch Shell A 26.36 247.85B 26.39 26.305 26.41 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Unilever 51.03 138.24B 51.07 51.02 51.07 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
Unilever NV DRC 53.56 138.24B - 53.56 53.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
ASML Holding 271.35 71.90B 271.8 270.9 271.8 0.45 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 11.2 584.82M - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Sopharma AD 3.52 542.52M - 3.52 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Chimimport AD 1.685 527.22M - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
CEZ Distribution BG 218 478.14M - 218 218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۲
CB First Investment Bank AD 3.12 396.00M - 3.12 3.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 278.7 506.36B 273.2 273.2 278.7 15.40 5.85% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Square Pharma 194.9 210.16B 195 194.9 195 1.00 0.52% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
British American Tobacco Bangladesh 970.7 205.80B 974 970.7 975 0.10 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
United Power Generation & Distribution 264.8 111.83B 266.9 264.8 267.9 0.80 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Investment Corp of Bangladesh 77.4 94.35B 77.3 77.3 77.4 7.00 9.94% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 384 1888.04B 387 384 387 3.00 0.78% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
AstraZeneca 969.5 776.12B 969.7 969.5 978.7 9.20 0.95% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Statoil 180 712.45B 181.3 180 183 1.30 0.72% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
ABB 226.6 439.69B 227.3 226.6 227.6 1.00 0.44% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 6.69 6.64B - 6.69 6.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
First National Bank Botswana 2.85 5.66B - 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۳۲
Barclays Bank of Botswana 5.5 4.74B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Letshego Holdings 0.76 3.93B - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 10.2 774.18M - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Elektropriv Bi 14.2 266.81M - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Elektropriv Hz 26 242.93M - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Tvornica Cemen 25 232.18M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۰۱
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 149.48 690.77B 150.48 148.75 150.48 0.68 0.45% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nestle Pakistan 8000 571.40B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰:۰۸
Pakistan Tobacco Company 2229 473.30B - 2215 2229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸
Pakistan Petroleum 147 416.21B 148.5 147 148.5 1.80 1.22% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
Habib Bank 168.49 249.39B 167.5 167.5 169 2.50 1.48% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Galp Energia 15.105 12.50B 15.12 15.02 15.12 0.09 0.57% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
EDP 4.127 12.47B 4.114 4.102 4.127 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
EDP Renovaveis 10.8 7.78B 10.78 10.78 10.82 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
J.Martins 15.56 7.57B 15.55 15.55 15.65 0.09 0.58% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Banco Comercial 0.1903 3.84B 0.1909 0.1886 0.1925 0.00 1.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 221.1 562.48B - 221.1 221.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Banco de Credito del Peru 5.41 50.02B - 5.41 5.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Telefonica ADR 6.66 43.72B - 6.66 6.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Southern Copper 44 35.13B - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Backus Johnsto 32.38 27.66B - 32.38 32.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۴
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 10400 4553.40B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۳۴
National Microfinace Bank 2240 1375.00B - 2240 2240 240.00 12.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
CRDB Bank PLC 100 417.89B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Tol Gases 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲
Tanzania Cigarette 16200 - - 16200 16200 1700.00 11.72% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 46.25 1356.74B 46 46 46.25 0.25 0.54% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Airports of Thailand DRC 74.25 946.43B 75 74.25 75 0.75 1.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
Airports of Thailand 74.25 946.43B 75 74.25 75 0.75 1.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 75 678.22B 74.75 74.75 75 0.75 1.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 333 5562.07B - 333 333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Hon Hai 92.3 1398.43B - 92.3 92.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
FPCC 96.9 1171.69B - 96.9 96.9 0.50 0.52% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
CHT 109.5 861.08B - 109.5 109.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
FCFC 88.2 726.79B - 88.2 88.2 0.20 0.23% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 21.54 36.49B 21.14 21.14 21.54 0.40 1.89% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Erdemir 9.68 35.84B 9.76 9.5 9.76 0.18 1.89% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Garanti Bank 12.25 35.53B 12.29 12.2 12.29 0.05 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Akbank TAS 8.9 30.08B 8.89 8.82 8.92 0.08 0.91% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Aselsan 23.04 27.11B 23.18 22.92 23.18 0.12 0.52% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18.65 3.74B 18.95 18.65 18.95 0.29 1.55% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BIAT 113.65 2.81B 114 113.65 114 1.35 1.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
POULINA GROUP HLD 12.48 2.09B 12.4 12.4 12.48 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
ATTIJARI BANK 31.2 2.05B - 31.2 31.2 0.25 0.81% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BT 7.4 1.91B 7.35 7.35 7.4 0.10 1.37% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 198.5 239.57B - 198.5 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Scotia Jamaica 51.06 156.08B - 51.06 51.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Sagicor Jamaica 70 152.82B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۲
Kingston Wharves 61 65.66B - 61 61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۲
GraceKennedy 76 62.63B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 519 292.40B - 517.5 519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Komercni Banka 813 179.50B - 813 813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
O2 C.R 238 78.95B - 238 238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Vienna Insurance AG 658.5 77.34B - 655 658.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.84 1811.18B 5.83 5.83 5.84 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
China Construction Bank 6.63 1613.48B - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
PetroChina A 5.85 1324.65B 5.83 5.83 5.85 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
Agricultural Bank China A 3.62 1066.79B - 3.62 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Ping An Insurance 87.6 1057.86B 87.41 87.41 87.6 1.35 1.57% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 336.35 571.76B - 336.35 336.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 121.55 178.65B - 121.55 121.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oersted 705.2 162.14B - 705.2 705.2 9.80 1.41% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Moller Maersk B 8694 159.91B 8642 8642 8694 52.00 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 6.48B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 599.4 495.38B - 599.4 599.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Bayer 360.95 398.34B - 360.95 360.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
Allianz 1051.2 390.74B - 1051.2 1051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Daimler 227.1 325.82B - 227.1 227.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Adidas 1480 200.22B - 1480 1480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambian Breweries 8 - - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
CEC Africa 0.18 - - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.49 2.54B - 3.49 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Pretoria Portland Cement Ltd 3.8 1.08B - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Econet Wireless Zimbabwe 1.56 564.14M - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
African Distillers 3 168.98M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
ART Corporation 0.145 19.23M - 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1079.9 206.07B 1089 1079.9 1089 9.10 0.84% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
John Keells 163.1 192.87B 163 163 163.1 0.10 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
Commercial Bank of Ceylon 80 122.29B 79.5 79.5 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
Commercial Bank of Ceylon 90 122.29B - 90 90 0.10 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۳۴
Dialog Axiata PLC 12.5 112.38B 12.4 12.4 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 53.4 204.53B - 53.4 53.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
DBS 26.37 67.05B 26.32 26.32 26.37 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
Shangri-La Asia 8.34 51.34B - 8.34 8.34 0.10 1.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۶
SingTel 3.28 49.31B - 3.28 3.28 0.02 0.61% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۶
SingTel 3.28 49.31B 3.27 3.27 3.28 0.02 0.61% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 181.6 710.12B - 181.6 181.6 0.20 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
DnB 163 257.51B 164.4 163 164.4 1.20 0.74% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Telenor 166.1 249.69B 166.4 166.1 166.4 1.90 1.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Aker BP 296.2 107.60B - 296.2 296.2 3.30 1.13% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Norsk Hydro 32.13 99.56B 31.99 31.99 32.13 0.19 0.59% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 49.67 8925.42B - 49.67 49.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Statoil 19.75 8657.07B - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۹:۰۲
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 15.7 2235.80B - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
Coloplast 109.85 1939.94B - 109.85 109.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 15.78 379.07B - 15.78 15.78 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
UniCredit 55.6 129.36B - 55.6 55.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
PKO Bank Polski 35.09 49.54B 35.1 35 35.1 0.09 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
CEZ as 87.6 48.45B - 87.6 87.6 0.10 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
ORLEN SA 85.9 37.49B 85.98 85.9 86.24 0.34 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pampa Calichera 231.9 - 231.9 231.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Banco Internacional SA 68.94 - 68.94 68.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۲
Maritima Chilena 63.56 - 63.56 63.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
Blanco Y Negro 177.98 - 177.98 177.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Oxiquim 5040 - 5040 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 734 113.65B - 734 734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Aerodrom Nikol 996 58.46B - 996 996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Komercijalna B 990 32.34B - 990 990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
Komercijalna 3363 32.34B - 3363 3363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.6 2697.00B - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Baghdad Soft Drinks 3.24 700.47B - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Kurdistan International Bank 1.05 516.00B - 1.05 1.05 0.05 4.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۰۳
Sumer Commercial Bank 0.51 225.00B - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Mansour Investment Bank 0.67 210.00B - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 92.9 378.61B 92.8 92.2 92.9 0.70 0.76% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
STC 98.5 179.40B 98.4 98.3 98.5 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
National Com Bnk 47.25 145.80B 47.2 47.15 47.25 0.05 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Al Rajhi 66.4 140.24B - 66.4 66.4 0.20 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Saudi Electric. 20.26 86.75B 20.24 20.24 20.42 0.16 0.79% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.456 1.11B - 0.456 0.456 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Oman Telecom 0.616 540.00M - 0.616 0.616 0.01 1.32% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Bank Dhofar 0.12 414.54M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Ooredoo 0.514 338.49M - 0.514 0.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
National Bank Of Oman 0.192 289.42M - 0.192 0.192 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 7.326 33.06B 7.298 7.298 7.326 0.04 0.58% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nokia Oyj 3.793 27.29B 3.748 3.748 3.793 0.04 1.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Sampo Oyj A 40.85 22.93B 40.86 40.85 40.86 0.38 0.94% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
KONE Oyj 60.02 19.43B 60.04 60.02 60.04 0.10 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Fortum 22.7 18.30B 22.79 22.7 22.79 0.15 0.66% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Viafin Service 9.26 - 9.26 9.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Nexstim 0.093 - 0.0922 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۱:۰۴
Rush Factory 2.86 - 2.86 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Nordic Iron Ore 3.18 - 3.18 3.18 0.07 2.25% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Enersense 1.62 - - 1.62 1.62 0.02 1.23% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.25 573.89M - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Bank Of Palestine 2 500.00M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Palestine Development&Inv 1.08 330.00M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Wataniya Mob 0.9 254.91M - 0.9 0.9 0.01 1.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Arab Palestinian Invest Comp 2.5 168.00M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 855 1894.50B - 855 855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Sun Life Financial 1889 1303.58B - 1889 1889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
SM Investments 1055 1102.19B - 1055 1055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
SM Prime 40.7 1038.15B - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Ayala 803 568.96B - 803 803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.31 1.06B - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Vasilikos 2.2 194.23M - 2.2 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hellenic Bnk 0.838 150.84M - 0.838 0.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Logicom 1.31 111.12M - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Petrolina 1.06 102.38M - 1.05 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 13243.38 97510.90B - 13243.38 13243.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
VTB 0.2977 3383.80B - 0.2977 0.2977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Magnit 19631.4 2548.67B - 19631.4 19631.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 2746.99 1672.21B - 2746.99 2746.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 20.9 142.70B 21 20.89 21 0.10 0.48% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Industries Qatar 10.41 67.22B 10.5 10.39 10.5 0.09 0.86% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Qatar Islamic Bank 16.52 27.76B 16.54 16.5 16.54 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Masraf al rayan 4.09 26.51B 4.1 4.09 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۶
Qatar Telecom 7.01 23.22B - 7.01 7.01 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 100 277.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۷:۰۲
Holcim De Costa Rica S.A. 13 147.35B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Grupo Financiero Improsa Pref 1.14 25.44B - 1.14 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۲
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 62400 329505.40B 62200 62200 62400 1100.00 1.79% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۳۵
Samsung Electronics Co Pref 52200 329505.40B 52000 51800 52200 1300.00 2.55% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
SK Hynix Inc 99900 62681.00B 100000 100000 99900 900.00 0.91% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Celltrion 172500 37994.96B 173000 172500 173000 2500.00 1.45% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Hyundai Motor Co 72800 32284.27B 72600 72600 72800 200.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3160 31.60B - 3160 3160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Zagrebacka Banka 68.5 19.53B - 68.5 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Hrvatske Telekom 184 12.21B - 184 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Valamar Riviera DD 37.9 5.08B - 37.9 37.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Adris Grupa P 499 4.67B - 499 499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3375 122762.70B - 3375 3375 10.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Bancolombia Pf 45540 33893.16B - 45540 45540 340.00 0.75% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Bcolombia 44600 33893.16B - 44600 44600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
Interconnection Electric 19880 31290.03B - 19880 19880 360.00 1.84% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Aval Acciones y Valores Pref 1450 26750.26B - 1450 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 31.5 1233.96B - 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Equity Group 51.25 174.53B - 51.25 51.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
East African Breweries 210 168.43B - 210 210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
KCB Group 51.75 138.74B - 51.75 51.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Co-operative Bank 16 100.33B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 1106 4.57B - 1106 1106 6.00 0.55% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kuwait Finance House 827 3.31B - 827 827 9.00 1.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mobile Telecom 597 1.66B - 597 597 2.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۶
Ahli United Bank 338 1.44B - 338 338 7.00 2.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
Boubyan Bank K.S.C 664 1.16B - 664 664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 3.8 2.26B - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۳:۰۵
BLOM Bank SAL 7 2.25B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۰۷
Bank Audi DRC 2.3 2.10B - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۶:۰۳
Bank Audi 2.1 2.04B - 2.1 2.1 0.15 7.14% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Byblos Bank GDR 62 1.18B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 73000 12500.74B - 73000 73000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Blantyre Hotels 1294 3.61B - 1294 1294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
National Investment Trust 8000 - - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Old Mutual 249999 - - 249999 249999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Sunbird Tourism 11800 - - 11800 11800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.09 923.54M - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
HSBC Bank Malta 1.12 662.96M - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
International Hotel Investments 0.815 406.35M - 0.815 0.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Malta International Airport 6.9 404.28M - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
GO PLC 4.16 338.38M - 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 8.6 98.29B 8.61 8.6 8.61 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Public Bank 19.44 89.29B 19.5 19.44 19.5 0.16 0.82% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Tenaga Nasional 12.98 81.99B 12.94 12.94 12.98 0.08 0.62% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
Petronas Chemicals 7.03 67.60B - 7.03 7.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Bumiputra Commerce 5.13 50.58B 5.15 5.13 5.15 0.03 0.58% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 31395 30523.90B - 31395 31395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
Bayer 18400 27977.24B - 18400 18400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
BASF 20820 24553.32B - 20820 20820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۰۱
Daimler 16700 22883.92B - 16700 16700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۳۱
Adidas 66200 14062.27B - 66200 66200 3060.00 4.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 157 122.19B 157.05 156.9 157.05 0.10 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Attijariwafa Bank 502.9 95.45B - 502.9 502.9 3.90 0.78% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
BCP 275.55 50.48B 276.9 275.55 276.9 1.45 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 190.05 37.42B - 190.05 190.05 0.95 0.50% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 85 99.93B 85.31 85 86.8 1.80 2.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Eastern Tobacco 14.9 52.49B - 14.9 14.9 0.10 0.67% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Qatar Natl Bank 47 45.42B 46.61 46.61 47 3.50 7.45% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
El Sewedy Electric 10.55 44.83B 10.68 10.55 10.7 0.13 1.23% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Abou Kir Fertilizers 20.24 36.54B 19.85 19.85 20.24 0.28 1.40% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HBOil 70 - - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
Buunii Khudaldaa 500 - - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۱:۰۲
Gutal 16000 - - 16000 16000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۱:۰۲
Mongolian Mortgage 15000 - - 15000 15000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
Naco Fuel 37 - - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 5944.77 17722.32B - 5944.77 5944.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Amazon.com 34791.49 16065.67B - 34791.49 34791.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Alphabet A 27532.82 15184.46B - 27532.82 27532.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Alphabet Inc C 27479.44 15184.46B - 27479.44 27479.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Microsoft 3116.31 14757.69B - 3116.31 3116.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 160.4 342.87B 160.2 160.2 160.4 2.50 1.58% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Ericsson A 89.1 219.88B 88.5 88.5 89.1 0.99 1.11% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Royal Dutch Shell A 2245.5 212.44B 2249 2245.5 2262 8.70 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Moller Maersk A 8255 206.23B 8225 8225 8255 50.00 0.61% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Royal Dutch Shell B 2257.5 203.98B 2261 2257.5 2277 7.50 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 343.25 67.60B 331 331 347.5 12.25 3.70% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
State Bank of Mauritius 6.18 23.87B - 6.18 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Phoenix Beverages 580 9.99B 577 577 580 3.00 0.52% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Ciel Textile 41.25 5.10B - 41.25 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 4.09 367.44M - 4.09 4.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Crnogorski Elektroprenosni 0.62 96.48M - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Crnogorski Telekom 1.49 78.00M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۳۲
Jugopetrol 11 54.45M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Hotelska Grupa Budvanska 6.38 48.75M - 6.38 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 42417 414.00B - 42417 42417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Firstrand 6031.3 360.99B - 6031.3 6031.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Standard Bank Grp 16443 314.64B - 16443 16443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Sanlam Ltd 7755 155.99B - 7755 7755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Old Mutual 1985.09 139.44B - 1985.09 1985.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 174.9 4226.05B 175 174.9 175 1.50 0.87% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Guaranty Bnk 34 1297.92B 34.35 34 34.35 0.50 1.49% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nestle Nig 1352 1243.04B 1370 1352 1370 42.90 3.17% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Nig Brew 52 1054.57B 52.1 52 52.1 1.95 3.75% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Zenithbank 22.75 847.71B 22.55 22.55 22.75 0.45 2.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2158.8 7174.94B 2159.35 2158.8 2159.35 61.20 2.83% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Tata Consultancy 2170.25 7174.94B 2160.7 2160.7 2170.25 47.80 2.20% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Reliance Industries 1540.7 6154.55B 1545 1540.7 1545 40.30 2.62% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Reliance Industries 1532 6154.55B 1544.05 1532 1544.05 48.65 3.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
HDFC Bank 1258.45 5389.35B 1260.05 1258.45 1260.05 18.95 1.51% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 114900 290147.90B 114400 114400 114900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Vinamilk 119000 258324.90B 118600 118600 119000 400.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Airports Corporation of Viet Nam 70000 191587.40B - 70000 70000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Petrovietnam Gas JSCrp 93400 183739.20B 95000 93400 95000 200.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Vietcombank 94000 179888.40B - 94000 94000 500.00 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 32.7 10.30B 32.22 32.22 32.7 0.23 0.71% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Mermeren Kombinat AD Prilep 57.8 5.19B - 57.8 57.8 1.80 3.21% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Hellenic Telec 13.79 5.08B - 13.79 13.79 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
OPAP SA 11.37 3.02B 11.4 11.37 11.44 0.07 0.62% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Alpha Bank 1.87 2.93B - 1.87 1.87 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر