شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Havanna 135 86.46T - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Microsoft DRC 2730 76.27T 2690 2690 2730 23.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Apple DRC 2156 69.22T 2110 2110 2156 16.00 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Alphabet A 3350 49.75T - 3325 3350 15.00 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
MercadoLibre DRC 20111.5 49.75T 19900 19900 20111.5 169.00 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banca Carige 0.002 38.14T - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Banca Carige 0.001 38.14T - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Microsoft 142.2 1.09T 142.88 140.06 142.88 0.82 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
Microsoft 139.1 1.09T - 139.1 139.1 3.48 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Microsoft 141.64 1.09T - 141.64 141.64 1.24 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 142.68 1.09T - 142.68 142.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۳۵
Apple 225.45 988.52B - 225.45 225.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۳۵
Amazon.com 1763.8 881.09B - 1763.8 1763.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۳۵
Alphabet A 1025.6 710.56B - 1025.6 1025.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۳۵
Alphabet Inc C 1026 710.56B - 1026 1026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۳۵
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 4.71 3.02B - 4.71 4.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Arab Potash Co 17.35 1.45B - 17.35 17.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Housing Bk Trd Fin 3.75 1.18B - 3.7 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Eqbal Inv. Co 13.68 820.80M - 13.46 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Jor Islamic Bank 2.6 520.00M - 2.5 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PETROBRAS PN 2.58 71.21B - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
PETROBRAS ON 2.56 70.56B - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
BRADESCO PN EJ N1 3.46 46.00B - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
Airbus Group 51 39.33B - 51 54.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
VALE ON 7.5 38.50B - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 30.33 151.93B - 30.33 30.33 0.48 1.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
Rio Tinto Ltd 88.93 144.58B - 88.93 88.93 1.53 1.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
CSL 304.11 136.28B - 304.11 304.11 4.16 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
Commonwealth Bank Australia 60.11 105.67B - 60.11 60.11 1.13 1.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
Commonwealth Bank Pref E 100 105.67B - 100 100 1.40 1.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۷
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vseobec Uver B 144 1.87B - 144 144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Zentiva 70 113.41M - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
Otp Banka 1 31.81M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۷
Biotika 30 21.00M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Druha Strategicka 0.022 1.22M - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prosus 122000 2.04T - 122000 123317 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Anheuser Busch Inbev 81500 1.58T - 81500 82927 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
BHP Group 28700 1.46T - 28090 28851 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Sirius RE 1416 1.33T - 1416 1416 20.00 1.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Naspers 255052 1.12T - 253418 259200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Agility Public Warehousing 7.04 11.32T - 7.04 7.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Emirates Refreshments Co 2.7 492.28B - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Al-Mazaya Holding 2 367.79B - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۰:۰۰
National Int Co Hld 0.849 146.16B - 0.849 0.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Emirates Telec 14.08 122.45B - 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 27025 666.30T - 27025 27025 25.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Bank Rakyat Persero 2860 350.01T - 2860 2860 10.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Telekomunikasi 3190 316.01T - 3190 3190 60.00 1.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Unilever Indonesia 6950 265.14T - 6950 6950 275.00 3.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Bank Mandiri Persero 4870 227.27T - 4870 4870 120.00 2.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiff Bank Ava 0.31 19.06B - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۷
MHP DRC 220 17.70B - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Motor Sich 5298 11.01B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Ukrnafta 135 7.32B - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Turboatom 10.3 4.35B - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
British American Tobacco Uganda 138 1.54T - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Stanbic Bank Uganda 24 1.23T - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Umeme 245 760.91B - 245 245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۸
Centum Invest 1096.86 549.21B - 1096.86 1096.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Cipla Quality 102 372.49B - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 155.26 1.18T 152.87 152.87 155.26 1.52 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Apple 244.93 1.07T 240.1 240.1 244.93 2.25 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Amazon.com 1918.83 955.21B 1906 1906 1918.83 2.24 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Alphabet Inc C 1120.84 770.34B 1103.33 1103.33 1120.84 14.00 1.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Alphabet A 1117.03 767.72B 1105.86 1105.86 1117.03 12.27 1.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 141 1.09T - 141 142.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Apple 222.4 988.52B - 222.4 225.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Amazon.com 1760 881.09B - 1760 1760 3.20 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Alphabet A 1016.2 710.56B - 1016.2 1026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Alphabet C 1016.8 710.56B - 1016.8 1030.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 24.34 19.20B - 24.34 24.34 0.17 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Kerry Group 102 16.81B - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
Ryanair Holdings 8.828 9.33B - 8.828 8.828 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
Kingspan 46.7 8.41B - 46.7 46.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
Kenmare Resources 2.1 6.27B - 2.1 2.1 0.05 2.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 550 418.13B - 550 550 5.00 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Arion Bank 55.6 98.58B - 55 55.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Grandi 37.65 68.61B - 37.65 37.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Hagar hf. 46.5 56.42B - 46.5 46.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Siminn hf 5.1 46.07B - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.645 6.23B - 0.645 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Arab Banking Corp 0.375 1.16B - 0.375 0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
National Bank Bahrain 0.61 1.04B - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Investcorp Bank 11.2 896.00M - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
BBK 0.505 681.11M - 0.505 0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft Corp BDR 808 6.21T 811.04 808 811.04 7.25 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Apple Inc BDR 127.4 5.63T 127.6 127.4 127.6 0.10 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Amazon.com Inc BDR 5013.5 5.02T - 5013.5 5013.5 61.50 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۴
Facebook Inc BDR 412.2 2.37T 419.7 412.2 419.7 3.80 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Berkshire Hathaway BDR 935 2.32T - 935 935 18.00 1.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۴
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 6287 17.23T - 6287 6287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Mitsubishi Electric 1253.72 2.69T - 1253.72 1253.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
OTP Bank 12590 2.47T - 12590 8840 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
Panasonic 824.24 1.81T - 824.24 824.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۹
Richter Gedeon 5040 1.15T - 5040 6485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۱۰
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 153.44 1.18T - 153.44 153.44 1.02 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۴
Intel 56.01 232.65B - 56.01 56.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۱:۰۵
Cisco 43 168.79B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۳
Chevron 118.04 143.05B - 118.04 118.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۰:۰۰
IBM 100.5 97.72B - 100.5 101.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 11.6 953.52M - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Sopharma AD 2.86 359.46M - 2.86 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Gradus AD 1.41 343.49M - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۸
CEZ Distribution BG 174 335.47M - 174 174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Velgraf Asset 3.96 273.16M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳:۵۲
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 238.8 322.45B - 238.8 238.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
British American Tobacco Bangladesh 907.6 163.37B - 907.6 907.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Square Pharma 172.5 145.63B - 172.5 172.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
United Power Generation & Distribution 220.2 116.04B - 220.2 220.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Renata 1026.2 90.91B - 1026.2 1026.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
First National Bank Botswana 2.75 7.05B - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱
Botswana Insurance Holding 17.5 4.81B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Barclays Bank of Botswana 5.5 4.69B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۲۳:۰۸
Sechaba Brewery Holdings 22.1 2.44B - 22.1 22.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
Sefalana Holding 9.02 2.26B - 9.02 9.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 8.25 523.52M - 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱
Elektropriv Bi 11 346.57M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۵۸
Tvornica Cemen 26.4 250.18M - 26.4 26.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۶
Fabrika Duhana 200 233.16M - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
Elektropriv Hz 28.81 212.09M - 28.81 28.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۸
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan Tobacco Company 1665 409.43B - 1665 1665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Oil and Gas Development Co 87 352.76B - 87 87 4.98 6.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Nestle Pakistan 6590 298.85B - 6590 6590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Pakistan Petroleum 81.95 212.63B - 81.95 81.95 3.79 4.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
MCB Bank 158.5 187.35B - 158.5 158.5 1.00 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 2.2 35.73B - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
EDP 3.56 13.02B - 3.53 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
J.Martins 15.85 9.97B - 15.54 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
EDP Renovaveis 10.32 9.00B - 10.04 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Galp Energia 10.48 8.09B - 10.29 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 161.6 451.11B - 161.6 161.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Netflix 353.4 162.39B - 353.4 353.4 11.10 3.24% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۱
Banco de Credito del Peru 4.8 49.04B - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Telefonica ADR 4.6 22.56B - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Southern Copper 26.82 21.14B - 26.82 26.82 0.08 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 10400 3.01T - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۳۴
National Microfinace Bank 2240 1.12T - 2240 2240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۰۰
CRDB Bank PLC 140 365.66B - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Tol Gases 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲
Tanzania Cigarette 16200 - - 16200 16200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT DRC 34.5 1.97T - 34.5 34.5 0.75 2.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Airports of Thailand F 61.25 1.75T - 61.25 61.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Srisawad Power 1979 F 51.29 1.05T - 51.29 51.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
PTT PCL 34.5 964.00B - 34.5 34.5 0.75 2.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
PTT F 35.75 964.00B - 35.75 35.75 4.75 15.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 271.5 7.04T - 271.5 271.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۰۶
CTBC Financial Pref 64 1.25T - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Hon Hai 70 970.31B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۰۶
CHT 107 830.05B - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۰۶
China Steel Pref 52.6 810.78B - 52.6 52.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkiye Is Bankasi A 380383 1711.72T - 380383 380383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۱۷
Turkiye Is Bankasi 310000.1 1395.00T - 310000.1 310000.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Turkiye Is Bankasi B 32000 144.00T - 32000 33449.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Qnb Finansbank 34 113.90B - 33.5 34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Koc Holding 13.25 33.60B - 13.18 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 17.8 3.52B - 17.8 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
POULINA GROUP HLD 12.5 2.25B - 12.34 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
BIAT 105.35 1.79B - 105.35 105.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
BT 7.38 1.66B - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
ATTIJARI BANK 26.78 1.09B - 26.78 26.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 140 343.48B - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Sagicor Jamaica 40 156.03B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Scotia Jamaica 37.99 118.21B - 37.99 37.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Pan Jamaican Investment 80 85.29B - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Kingston Wharves 42 60.07B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 400 217.89B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Erste Group Bank AG 446.4 177.55B - 446.4 446.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Avast 121.3 125.01B - 121.3 121.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Komercni Banka 478 91.45B - 478 478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
O2 C.R 221 67.77B - 221 221 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.14 1.84T - 5.14 5.14 0.05 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
China Construction Bank Co 6.41 1.60T - 6.41 6.41 0.02 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
Kweichow Moutai 1138 1.44T - 1138 1138 7.00 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
Ping An Insurance 68.69 1.26T - 68.69 68.69 0.98 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
Agricultural Bank China A 3.39 1.19T - 3.39 3.39 0.01 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 408.4 960.56B - 408.4 408.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Oersted 644.8 271.06B - 633 644.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Coloplast 995 211.38B - 995 995 1.60 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Nordea Bank 36.86 147.75B - 36.86 36.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
DSV 601 137.54B - 601 601 2.80 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Kigali 265 177.91B - 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bralirwa S.A. 139 71.49B - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gazprom PAO 187.04 4.27T - 182.2 187.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Sberbank Rossii 186.95 4.02T - 186.21 187.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Sberbank Rossii Pref 174.34 3.75T - 173.97 174.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
NK Rosneft 340.5 3.61T - 333.95 348.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Lukoil 5050 3.19T - 4858.5 5104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 476.65 557.48B - 476.65 476.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Bayer 256.95 249.78B - 256.95 256.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Adidas 1027 186.24B - 1027 1027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Daimler 126 130.80B - 126 126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
E.ON SE 44.42 112.63B - 44.42 44.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.18 - - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Zambian Breweries 8 - - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Old Mutual 40 5.94B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Delta Corporation 4.51 5.58B - 4.5 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
Econet Wireless Zimbabwe 2.05 3.72B - 2.05 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
African Distillers 4 496.80M - 4 4.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
Pretoria Portland Cement Ltd 5 244.79M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 7741 21.93T - 7741 7743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۴۰
Toyota Motor 6195 17.18T - 6195 6195 92.00 1.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
NTT Docomo, Inc. 3158 9.91T - 3158 3158 1.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Softbank Corp. 4680 9.66T - 4680 4685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۴۰
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2509 9.10T - 2509 2509 51.50 2.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 12970 1.30T - 12970 12970 25.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Coris Bank 7700 246.40B - 7700 7700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Bank of Africa Senegal 1480 246.40B - 1480 1480 20.00 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Societe Generale de Banques 7900 245.78B - 7900 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Onatel 3155 214.54B - 3155 3155 45.00 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
John Keells 161 212.27B - 161 161.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Ceylon Tobacco 1149.9 206.11B - 1100.3 1149.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Dialog Axiata PLC 12.6 101.80B - 12.4 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Commercial Bank of Ceylon 93 95.59B - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Commercial Bank of Ceylon 82 84.28B - 82 82.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 35.28 119.57B - 35.28 35.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۹
Hyflux Ltd Pref 65.37 51.33B - 65.37 65.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DBS 18.04 46.21B - 18.04 18.04 0.37 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
SingTel 2.57 42.12B - 2.57 2.57 0.05 1.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
SingTel 2.55 42.12B - 2.55 2.55 0.07 2.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AstraZeneca 875.5 1.15T - 872.4 877.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Akelius Residential Pref 346.5 1.11T - 346.5 346.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Hufvudstaden C 4540 936.45B - 4540 4540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Hufvudstaden A 125.8 936.45B - 125.8 129.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Pref 660 887.67B - 660 660 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 137.47 1.42T - 137.47 137.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Apple 201.8 1.42T - 201.8 201.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Microsoft 130.56 1.40T - 130.56 130.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Apple 193.53 1.39T - 193.53 193.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Apple 175.09 1.31T - 175.09 175.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 63.8 2.05B - 63.8 63.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
NLB 62.6 764.00M - 62.6 62.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Petrol 284 588.34M - 284 284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
Zavarovalnica 26 568.38M - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
Telekom Sloven 43 269.26M - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ENEL Americas 100.75 7.64T - 100.75 100.75 1.66 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Banco De Chile (SN) 74.1 7.49T 73.77 73.77 74.1 0.08 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Empresas Copec 5299.9 6.89T 5262.7 5262.7 5299.9 49.90 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Santander Chil 35.4 6.67T 35.44 35.4 35.44 0.10 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Soquimich B 18900 4.87T 19200 18900 19200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 543 88.54B - 543 543 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Komercijalna 2548 42.85B - 2548 2548 43.00 1.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Philip Morris Prf 5000 32.55B - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Aerodrom Nikol 800 28.02B - 800 800 50.00 6.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Komercijalna B 800 13.45B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۴
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8 2.48T - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Baghdad Soft Drinks 2.94 521.36B - 2.94 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Kurdistan International Bank 1.09 436.00B - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
Mansour Investment Bank 0.66 165.00B - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
National Bank of Iraq 0.57 142.50B - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Saudi Aramco 31.65 6.12T - 31.45 31.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
SABIC 76 228.00B - 73.1 76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
STC 89.7 179.40B - 89 89.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Al Rajhi 54.5 136.25B - 54.2 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
National Com Bnk 35 104.69B - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.302 981.36M - 0.302 0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Oman Telecom 0.57 427.50M - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Bank Dhofar 0.09 269.67M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Ooredoo 0.39 253.87M - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
National Bank Of Oman 0.155 252.02M - 0.155 0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
KONE Oyj 50.84 26.33B - 50.84 50.84 0.18 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
LM Ericsson B 7.15 23.84B - 7.15 7.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Neste Oil Oyj 28.76 22.08B - 28.76 28.76 0.23 0.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Nordea Bank FDR 4.904 19.79B - 4.904 4.904 0.06 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.1 539.66M - 4 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۸
Bank Of Palestine 1.92 399.51M - 1.92 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۸
Wataniya Mob 0.84 246.12M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۴:۱۳
Palestine Development&Inv 0.94 235.00M - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۹
Arab Palestinian Invest Comp 2.56 227.84M - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
KONE Oyj 50.84 26.33B - 50.84 50.84 0.18 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
LM Ericsson B 7.15 23.84B - 7.15 7.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Neste Oil Oyj 28.76 22.08B - 28.76 28.76 0.23 0.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Nordea Bank FDR 4.904 19.79B - 4.904 4.904 0.06 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petron Pref A 1000 9.38T - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Petron Pref B 990 9.28T - 990 990 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Petron Pref 3 3A 1015 9.28T - 1015 1015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Petron Pref 3 3B 1022 9.28T - 1022 1022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Manulife 718 1.14T - 718 718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 0.676 301.63M - 0.676 0.676 0.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Hellenic Bnk 0.578 238.60M - 0.578 0.578 0.02 2.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Vasilikos 1.76 126.61M - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
G Entertainment 0.114 77.78M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Demetra Inv 0.378 75.60M - 0.378 0.378 0.02 4.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 9266.5 79.74T - 9266.5 9266.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Gazprom PAO 1117 24.55T - 1117 1117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
VTB 0.1893 2.40T - 0.1893 0.1893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Magnit 18024.1 1.79T - 18024.1 18024.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Halyk Bank AO 102.98 1.21T - 102.98 102.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 18 166.26B - 17.3 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Industries Qatar 6.95 42.05B - 6.827 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Qatar Islamic Bank 14.85 35.09B - 14.2 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Masraf al rayan 3.71 27.83B - 3.639 3.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Mesaieed Petrochemical Holding 1.651 20.74B - 1.57 1.651 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Florida Ice & Farm 600 547.13B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۳
Banco Lafise Pref 95 320.85B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۱۰
Corporacion Davivienda A 3.75 320.85B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Holcim De Costa Rica S.A. 13.75 117.94B - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Grupo Financiero Improsa Pref 1.14 19.53B - 1.14 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toronto Dominion Bank Pref C 13.31 103.71B 13.3 13.3 13.31 0.51 3.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Toronto Dominion Bank Pref B 13.22 103.71B 13.14 13.14 13.22 0.12 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Toronto Dominion Bank Pref D 14.12 103.71B 14.21 14.12 14.21 0.32 2.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Toronto Dominion Bank 56.99 103.71B 56.41 56.41 56.99 0.23 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۳۶
Toronto-Dominion Bank Pref H 19.46 103.71B 19.37 19.37 19.46 0.54 2.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 47200 311.81T - 47200 47200 400.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung Electronics Co Pref 39900 311.81T - 39900 39900 500.00 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
SK Hynix Inc 80000 58.24T - 79600 80000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۸
Samsung Biologics 467500 30.73T - 467500 467500 3000.00 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
NHN Corp 172500 28.50T - 172500 172500 1000.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 2960 29.60B - 2960 2960 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
Zagrebacka Banka 48.4 15.53B - 48.4 48.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
Hrvatske Telekom 160 13.00B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
Adris Grupa P 351 4.21B - 351 351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
Atlantic Grupa 1110 3.70B - 1110 1110 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 2080 85.52T 1995 1995 2080 40.00 1.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Banco De Bogota 75220 24.92T - 75220 75220 5240.00 7.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Grupoaval 1100 24.51T - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۵۵
Bcolombia 24900 23.95T 23720 23720 24900 700.00 2.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
Bancolombia Pf 24600 23.66T 24100 24100 24600 680.00 2.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۵۵
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 26.9 1.08T - 26.9 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Equity Group 33.9 127.93B - 33.9 33.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
East African Breweries 149.25 118.02B - 149.25 149.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
KCB Group 34.9 107.01B - 34.9 34.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Co-operative Bank 12.95 75.98B - 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 700 4.75T - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Kuwait Finance House 619 4.27T - 619 619 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Mobile Telecom 467 2.02T - 467 467 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Boubyan Bank K.S.C 506 1.46T - 506 506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Commercial Bank Of Kuwait 500 972.25B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۵۸
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Byblos Bank GDR 62 46.16B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Byblos Bank 8 Preferred 60 46.16B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۴:۲۹
Byblos Bank 9 Preferred 59.9 46.16B - 59.9 59.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Bank Audi H Pref 77 29.98B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref A 100.5 21.36B - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petron Pref A 1000 9.38T - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Petron Pref 3 3A 1015 9.28T - 1015 1015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Petron Pref B 990 9.28T - 990 990 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Petron Pref 3 3B 1022 9.28T - 1022 1022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Manulife 718 1.14T - 718 718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KTG ADR 31.2 7.97B - 31.2 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۶
RTL Group 30.4 4.55B - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
Globant SA 109 2.91B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Reinet Invest 14 2.74B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
SES 5.072 2.41B - 5.072 5.072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 73001 17.08T - 73001 73001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Old Mutual 249999 2.11T - 249999 249999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۲۳:۰۶
Blantyre Hotels 1294 167.17B - 1294 1294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۰:۰۰
NBS Bank 1600 - - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۲۵
Sunbird Tourism 12001 - - 12001 12001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta International Airport 4.98 928.02M - 4.98 4.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Bank of Valletta 0.85 496.27M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
GO PLC 3.9 395.11M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۳۷
International Hotel Investments 0.59 363.26M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
RS2 Software PLC 1.87 360.85M - 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 8.36 93.98B - 8.36 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Tenaga Nasional 12.76 72.56B - 12.74 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Public Bank 18 69.88B - 18 18.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
Petronas Chemicals 6.43 51.44B - 6.43 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۲۱
IHH Healthcare 5.73 50.27B - 5.73 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bayer 18900 18.81T - 18900 18900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Adidas 76090 14.03T - 76090 76090 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Daimler 9306 9.85T - 9041 9306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Deutsche Bank AG 2062 4.14T - 2062 2113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
OTP Bank 8815 2.47T - 8815 8815 25.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 124.9 109.79B - 124.9 125.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Attijariwafa Bank 362 71.18B - 362 364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
BCP 215 43.48B - 215 215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۵۸
LafargeHolcim Maroc 1300 30.46B - 1275 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Bmce Bank 150 29.97B - 150 152.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 57.13 83.93B - 57.13 57.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Qatar Natl Bank 40.75 39.91B - 40.75 40.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Vodafone Egypt Telecom 137 32.88B - 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Eastern Tobacco 12.25 27.56B - 12 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Global Telecom 4.9 23.13B - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shivee Ovoo 2400 613.04M - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Chatsargana 330 - - 330 330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Kharkhorin 1749 - - 1749 1749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Sor 1150 - - 1150 1150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Sharyn Gol 1100 - - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 6031 26.67T - 6031 6031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Microsoft 3432.27 26.18T - 3432.27 3432.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Amazon.com 38350 19.13T - 38350 38350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Alphabet A 27514.21 19.02T - 27514.21 27514.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Freeport-McMoran 225.7 19.02T - 225.7 225.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AstraZeneca 873.44 1.15T - 873.44 873.44 1.56 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Novo Nordisk B 403.83 960.56B - 403.83 403.83 4.52 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Hufvudstaden A 126.35 936.45B - 126.35 126.35 0.25 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Statoil 137.41 463.51B - 137.41 137.41 1.84 1.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Alibaba 174.98 380.30B - 174.98 174.98 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۸
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 210.25 50.19B - 210.25 210.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸
State Bank of Mauritius 4.68 12.08B - 4.68 4.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸
Phoenix Beverages 560 9.21B - 560 560 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۵۸
GRIT Real Estate Income 0.85 8.43B - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۵۹
Green Flash 0.53 7.96B - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.7 437.09M - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Crnogorski Elektroprenosni 0.57 83.32M - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Crnogorski Telekom 1.08 51.06M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Jugopetrol 10.8 50.26M - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۸
Hotelska Grupa Budvanska 6.1 49.48M - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FNB Namibia Holdings 3338 893.23B - 3338 3338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۵
Namibia Breweries 4000 826.12B - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Capricorn Investment 1528 782.51B - 1528 1528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۴
Firstrand 3934.62 330.86B - 3934.62 3934.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۳:۰۰
Oryx Properties 1848 151.24B - 1848 1848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۲۵
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 139.25 463.51B - 139.25 141.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Telenor 153.5 221.42B - 153.5 154.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
DnB 110.65 174.86B - 110.65 113.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Orkla 89.44 93.00B - 89.44 90.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Yara International 341.5 92.56B - 337.9 341.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 116.8 1.99T - 113 116.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Nestle Nig 765 606.38B - 764.9 765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۵۸
Guaranty Bnk 17.3 509.16B - 17.3 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Seplat Petroleum Development 490.1 379.49B - 490.1 490.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Zenithbank 11.25 353.21B - 11.05 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 16.9 140.54B - 16.9 16.9 0.42 2.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Royal Dutch Shell A 17.83 140.54B - 17.83 17.83 0.60 3.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Unilever 44.51 116.47B - 44.51 44.51 0.04 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Prosus 61.9 101.55B - 60.72 61.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
ASML Holding 229.55 96.37B - 229.55 229.55 0.45 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reliance Industries 1065.05 6.81T - 1065.05 1065.05 16.90 1.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Reliance Industries 1066.4 6.81T - 1066.4 1066.4 14.25 1.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Tata Consultancy 1683.5 6.31T - 1683.5 1683.5 26.05 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Tata Consultancy 1678.95 6.31T - 1678.95 1678.95 29.35 1.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Hindustan Unilever 2155.7 4.63T - 2155.7 2155.7 23.65 1.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 500 9.16T - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Alibaba 183.2 3.90T - 183.2 183.2 2.80 1.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Tencent Holdings 374.2 3.57T - 374.2 374.2 5.60 1.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
ICBC 5.13 1.83T - 5.13 5.13 0.06 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Intel 260 1.80T - 260 260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ron Santa Teresa 39549.56 22.59T - 39549.56 39549.56 982.25 2.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۳:۰۶
Mercantil Servicios Fin A 209857.14 21.98T - 209857.14 209857.14 59857.14 39.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۷
Banco Provincial SA 198251.8 21.38T - 198251.8 198251.8 44709.46 29.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۷
Mercantil Servicios Fin B 170107.14 17.82T - 170107.14 170107.14 15107.14 9.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۷
Toyota Motor 6287 17.23T - 6287 6287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 88100 284.78T - 88100 88100 2100.00 2.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Vietcombank 65500 242.56T - 65500 65500 500.00 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Vinhomes 55900 184.21T - 55900 55900 1100.00 2.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Vinamilk 94600 165.26T - 94600 94600 600.00 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Bank for Investment and Development 33500 134.54T - 33500 33500 1400.00 4.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 19.02 6.94B - 19.02 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Hellenic Telec 11.43 5.27B - 10.77 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
NBG Pangaea 7.9 2.02B - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
OPAP SA 6.3 2.01B - 6.3 6.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Jumbo 13.27 1.75B - 12.31 13.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی