شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 48,400,000(0%) 048,100,00048,400,000۲۹ دی
سکه امامی 48,870,000(0%) 048,250,00048,870,000۲۹ دی
نیم سکه 24,700,000(0%) 024,600,00024,700,000۲۹ دی
ربع سکه 14,700,000(0%) 014,600,00014,700,000۲۹ دی
سکه گرمی 9,300,000(0%) 09,300,0009,300,000۲۹ دی
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی تک فروشی  48,470,000 (0%) 0 48,170,000 48,470,000 ۲۹ دی
سکه امامی تک فروشی 48,950,000 (0%) 0 48,330,000 48,950,000 ۲۹ دی
نیم سکه تک فروشی 24,730,000 (0%) 0 24,630,000 24,730,000 ۲۹ دی
ربع سکه تک فروشی 14,730,000 (0%) 0 14,630,000 14,730,000 ۲۹ دی
سکه گرمی تک فروشی 9,320,000 (0%) 0 9,320,000 9,320,000 ۲۹ دی

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 48,400,000
 • بالاترین قیمت روز : 48,400,000
 • پایین ترین قیمت روز : 48,100,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 48,400,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 48,870,000
 • بالاترین قیمت روز : 48,870,000
 • پایین ترین قیمت روز : 48,250,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 48,870,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 24,700,000
 • بالاترین قیمت روز : 24,700,000
 • پایین ترین قیمت روز : 24,600,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 24,700,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 14,700,000
 • بالاترین قیمت روز : 14,700,000
 • پایین ترین قیمت روز : 14,600,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 14,700,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,732,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 137,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 47,497,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1,372,692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 44,034,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4,835,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 10.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 42,465,839 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6,404,161 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 15.08%