قیمت سکه

قیمت معاملاتی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 131,380,000(0%) 0131,300,000132,150,000۱۷ آذر
سکه بهار آزادی 130,910,000(0%) 0130,820,000131,060,000۱۷ آذر
نیم سکه 69,500,000(0%) 069,500,00069,700,000۱۷ آذر
ربع سکه 39,200,000(0%) 039,200,00039,500,000۱۷ آذر
سکه گرمی 23,800,000(0%) 023,800,00024,000,000۱۷ آذر
قیمت تک فروشی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 131,870,000 (0%) 0 131,800,000 132,630,000 ۱۷ آذر
سکه بهار آزادی 131,380,000 (0%) 0 131,370,000 131,460,000 ۱۷ آذر
نیم سکه 70,000,000 (0%) 0 70,000,000 70,200,000 ۱۷ آذر
ربع سکه 39,450,000 (0%) 0 39,450,000 39,750,000 ۱۷ آذر
سکه گرمی 23,920,000 (0%) 0 23,920,000 24,120,000 ۱۷ آذر
حباب سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه بهار آزادی 1,930,000 (0%) 0 780,000 2,240,000 ۱۷ آذر
حباب سکه امامی 2,490,000 (0%) 0 1,610,000 2,720,000 ۱۷ آذر
حباب نیم سکه 5,050,000 (0%) 0 4,550,000 5,300,000 ۱۷ آذر
حباب ربع سکه 6,950,000 (0%) 0 6,870,000 7,280,000 ۱۷ آذر
حباب سکه گرمی 7,910,000 (0%) 0 7,880,000 8,130,000 ۱۷ آذر
سکه و طلا در بورس قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه 1 روزه سامان 1,343,000 (0%) 0 1,333,900 1,343,895 ۱۷ آذر
سکه 1 روزه صادرات 1,343,086 (0%) 0 1,331,501 1,343,086 ۱۷ آذر
سکه 1 روزه آینده 1,341,500 (0%) 0 1,330,011 1,349,000 ۱۷ آذر
سکه 1 روزه ملت 1,342,700 (0%) 0 1,331,001 1,357,700 ۱۷ آذر
سکه 1 روزه رفاه 1,344,001 (0%) 0 1,336,001 1,345,000 ۱۷ آذر
سایر سکه‌ها قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه معاملاتی 131270000 (0%) 0 130970000 132520000 ۱۷ آذر
تمام سکه (قبل 86) 128500000 (0%) 0 128500000 129000000 ۱۷ آذر
نیم سکه (قبل 86) 64500000 (0%) 0 64500000 64500000 ۱۷ آذر
ربع سکه (قبل 86) 32500000 (0%) 0 32500000 32500000 ۱۷ آذر

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 131,380,000
 • بالاترین قیمت روز : 132,150,000
 • پایین ترین قیمت روز : 131,300,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ آذر
 • نرخ روز گذشته : 131,380,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه معاملاتی

 • نرخ فعلی : 131,270,000
 • بالاترین قیمت روز : 132,520,000
 • پایین ترین قیمت روز : 130,970,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ آذر
 • نرخ روز گذشته : 131,270,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

تمام سکه (قبل 86)

 • نرخ فعلی : 128,500,000
 • بالاترین قیمت روز : 129,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 128,500,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ آذر
 • نرخ روز گذشته : 128,500,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه 1 روزه ملت

 • نرخ فعلی : 1,342,700
 • بالاترین قیمت روز : 1,357,700
 • پایین ترین قیمت روز : 1,331,001
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,342,700
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 128,267,500

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,112,500 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 126,654,400

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4,725,600 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 121,296,757

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 10,083,243 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 8.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 116,328,591

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 15,051,409 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 12.94%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی