قیمت سکه

قیمت معاملاتی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 106,080,000(0%) 0105,880,000106,820,000۲۸ فروردین
سکه بهار آزادی 103,479,000(0%) 0103,479,000104,019,000۲۸ فروردین
نیم سکه 62,700,000(0%) 062,000,00063,000,000۲۸ فروردین
ربع سکه 39,200,000(0%) 039,000,00039,500,000۲۸ فروردین
سکه گرمی 22,300,000(0%) 022,300,00022,500,000۲۸ فروردین
قیمت تک فروشی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 105,350,000 (0%) 0 105,200,000 107,800,000 ۲۸ فروردین
سکه بهار آزادی 104,310,000 (0%) 0 103,820,000 104,820,000 ۲۸ فروردین
نیم سکه 63,200,000 (0%) 0 62,500,000 63,500,000 ۲۸ فروردین
ربع سکه 39,450,000 (0%) 0 39,250,000 39,750,000 ۲۸ فروردین
سکه گرمی 22,420,000 (0%) 0 22,420,000 22,620,000 ۲۸ فروردین
حباب سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه بهار آزادی 240,000 (0%) 0 10,000 1,370,000 ۲۸ فروردین
حباب سکه امامی 2,840,000 (0%) 0 910,000 2,910,000 ۲۸ فروردین
حباب نیم سکه 11,060,000 (0%) 0 9,610,000 11,210,000 ۲۸ فروردین
حباب ربع سکه 13,350,000 (0%) 0 12,730,000 13,580,000 ۲۸ فروردین
حباب سکه گرمی 9,560,000 (0%) 0 9,460,000 9,730,000 ۲۸ فروردین
سکه و طلا در بورس قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای لوتوس 75,147 (0%) 0 75,003 75,300 ۲۸ فروردین
صندوق طلای مفید 26,500 (0%) 0 26,400 26,716 ۲۸ فروردین
سکه 1 روزه سامان 6,300,600 (0%) 0 6,300,600 6,300,600 ۴ فروردین
سکه 1 روزه صادرات 1,090,000 (0%) 0 1,077,900 1,093,000 ۲۷ اسفند
سکه 1 روزه رفاه 1,045,500 (0%) 0 1,041,399 1,048,900 ۲۸ فروردین
سایر سکه‌ها قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه فردایی 104370000 (0%) 0 104180000 106820000 ۲۸ فروردین

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 103,479,000
 • بالاترین قیمت روز : 104,019,000
 • پایین ترین قیمت روز : 103,479,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 103,479,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 106,080,000
 • بالاترین قیمت روز : 106,820,000
 • پایین ترین قیمت روز : 105,880,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 106,080,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 62,700,000
 • بالاترین قیمت روز : 63,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 62,000,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 62,700,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 39,200,000
 • بالاترین قیمت روز : 39,500,000
 • پایین ترین قیمت روز : 39,000,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 39,200,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 105,876,667
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 203,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 107,703,333
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1,623,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 109,230,317
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3,150,317 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 116,524,317
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 10,444,317 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 9.85%