قیمت سکه

قیمت معاملاتی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 150,020,000(0%) 0148,180,000151,420,000۱ آبان
سکه بهار آزادی 140,000,000(0%) 0136,970,000140,000,000۱ آبان
نیم سکه 77,000,000(0%) 075,500,00077,000,000۱ آبان
ربع سکه 52,000,000(0%) 049,500,00052,000,000۱ آبان
سکه گرمی 27,000,000(0%) 026,000,00027,000,000۱ آبان
قیمت تک فروشی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 151,500,000 (0%) 0 147,000,000 152,000,000 ۱ آبان
سکه بهار آزادی 140,410,000 (0%) 0 134,410,000 140,440,000 ۱ آبان
نیم سکه 77,200,000 (0%) 0 75,700,000 77,200,000 ۱ آبان
ربع سکه 52,080,000 (0%) 0 49,580,000 52,080,000 ۱ آبان
سکه گرمی 27,060,000 (0%) 0 26,060,000 27,060,000 ۱ آبان
حباب سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه بهار آزادی 6,910,000 (0%) 0 750,000 7,050,000 ۱ آبان
حباب سکه امامی 16,950,000 (0%) 0 10,070,000 17,070,000 ۱ آبان
حباب نیم سکه 10,470,000 (0%) 0 8,010,000 10,870,000 ۱ آبان
حباب ربع سکه 18,710,000 (0%) 0 15,730,000 18,910,000 ۱ آبان
حباب سکه گرمی 10,600,000 (0%) 0 9,370,000 10,700,000 ۱ آبان
سکه و طلا در بورس قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای لوتوس 93,100 (0%) 0 88,555 95,450 ۳۰ مهر
صندوق طلای مفید 33,299 (0%) 0 30,600 34,100 ۳۰ مهر
سکه 1 روزه سامان 6,300,600 (0%) 0 6,300,600 6,300,600 ۴ فروردین
سکه 1 روزه صادرات 1,390,000 (0%) 0 1,360,000 1,415,000 ۳۰ مهر
سکه 1 روزه رفاه 1,382,333 (0%) 0 1,370,900 1,420,000 ۳۰ مهر
سایر سکه‌ها قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه فردایی 152110000 (0%) 0 148180000 152510000 ۱ آبان

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 140,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 140,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 136,970,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ آبان
 • نرخ روز گذشته : 140,000,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 150,020,000
 • بالاترین قیمت روز : 151,420,000
 • پایین ترین قیمت روز : 148,180,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ آبان
 • نرخ روز گذشته : 150,020,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 77,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 77,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 75,500,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ آبان
 • نرخ روز گذشته : 77,000,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 52,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 52,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 49,500,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ آبان
 • نرخ روز گذشته : 52,000,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 154,883,636
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,863,636 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 147,038,636
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2,981,364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 124,411,233
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 25,608,767 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 20.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 103,104,795
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 46,915,205 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 45.5%