iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی 61,000,000(0%) 059,300,00061,000,000۶ اسفند
سکه امامی 61,410,000(0%) 059,140,00061,710,000۶ اسفند
نیم سکه 30,900,000(0%) 030,900,00030,900,000۶ اسفند
ربع سکه 18,650,000(0%) 018,650,00019,100,000۶ اسفند
سکه گرمی 9,500,000(0%) 09,500,0009,600,000۶ اسفند
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی تک فروشی  61,070,000 (0%) 0 59,370,000 61,070,000 ۶ اسفند
سکه امامی تک فروشی 61,490,000 (0%) 0 59,220,000 61,790,000 ۶ اسفند
نیم سکه تک فروشی 30,930,000 (0%) 0 30,930,000 30,930,000 ۶ اسفند
ربع سکه تک فروشی 18,680,000 (0%) 0 18,680,000 19,130,000 ۶ اسفند
سکه گرمی تک فروشی 9,520,000 (0%) 0 9,520,000 9,620,000 ۶ اسفند

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 61,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 61,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 59,300,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 61,000,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 61,410,000
 • بالاترین قیمت روز : 61,710,000
 • پایین ترین قیمت روز : 59,140,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 61,410,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 30,900,000
 • بالاترین قیمت روز : 30,900,000
 • پایین ترین قیمت روز : 30,900,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 30,900,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 18,650,000
 • بالاترین قیمت روز : 19,100,000
 • پایین ترین قیمت روز : 18,650,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 18,650,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 54,482,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,927,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 52,270,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 9,139,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 17.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 48,400,395 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 13,009,605 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 26.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 44,465,638 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 16,944,362 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 38.11%