شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سکه

قیمت معاملاتی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 107,930,000(0.87%) 930,000105,480,000108,050,000۱۹:۵۹:۵۰
سکه بهار آزادی 101,000,000(1%) 1,000,00099,000,000101,000,000۱۸:۰۶:۰۷
نیم سکه 54,000,000(0.93%) 500,00053,800,00054,000,000۱۶:۰۵:۴۶
ربع سکه 31,500,000(0%) 031,400,00031,500,000۱۴:۰۵:۴۶
سکه گرمی 16,800,000(1.82%) 300,00016,800,00016,800,000۱۲:۰۵:۵۰
قیمت تک فروشی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 108,700,000 (0.83%) 900,000 106,000,000 108,700,000 ۱۷:۴۲:۰۵
سکه بهار آزادی 101,000,000 (1%) 1,000,000 99,000,000 101,000,000 ۱۸:۰۶:۴۶
نیم سکه 54,000,000 (0.37%) 200,000 54,000,000 54,000,000 ۱۳:۲۱:۱۰
ربع سکه 31,500,000 (0%) 0 31,400,000 31,500,000 ۱۴:۰۶:۲۷
سکه گرمی 17,200,000 (2.38%) 400,000 16,900,000 17,200,000 ۱۸:۰۶:۰۷
حباب سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه بهار آزادی 340,000 (0%) 0 10,000 2,440,000 ۲۴ تیر
حباب سکه امامی 7,290,000 (0.41%) 30,000 6,990,000 8,940,000 ۲۴ تیر
حباب نیم سکه 3,660,000 (0%) 0 3,460,000 4,910,000 ۲۴ تیر
حباب ربع سکه 6,310,000 (3.96%) 250,000 6,210,000 7,080,000 ۲۴ تیر
حباب سکه گرمی 4,380,000 (4.04%) 170,000 4,240,000 4,690,000 ۲۴ تیر
سکه و طلا در بورس قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای لوتوس 93,701 (0.85%) 799 91,500 94,400 ۱۵:۰۰:۲۰
صندوق طلای مفید 35,820 (2.23%) 800 35,190 36,750 ۱۵:۰۰:۲۰
سکه 1 روزه سامان 6,300,600 (0%) 0 6,300,600 6,300,600 ۴ فروردین
سکه 1 روزه صادرات 1,055,734 (1%) 10,452 1,055,734 1,055,734 ۱۳:۰۵:۰۹
سکه 1 روزه رفاه 1,055,734 (1%) 10,452 1,055,734 1,055,734 ۱۳:۰۲:۵۰
سایر سکه‌ها قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه فردایی 108050000 (0.6%) 650000 105750000 108850000 ۲۴ تیر

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 101,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 101,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 99,000,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 99,000,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ تیر
 • نرخ روز گذشته : 602,180
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 16672.39%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 100,397,820
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 107,930,000
 • بالاترین قیمت روز : 108,050,000
 • پایین ترین قیمت روز : 105,480,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 106,680,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ تیر
 • نرخ روز گذشته : 0.000828
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 13035024154489%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 107,929,999.9992
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 54,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 54,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 53,800,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 54,000,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1.3936
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3874856386.8%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 53,999,998.6064
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 31,500,000
 • بالاترین قیمت روز : 31,500,000
 • پایین ترین قیمت روز : 31,400,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 31,400,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ تیر
 • نرخ روز گذشته : 6.5562
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 480461142.79%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 31,499,993.4438
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 101,707,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,222,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 92,382,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 15,547,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 16.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 77,242,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 30,687,778 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 39.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 67,290,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 40,639,071 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 60.39%