شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سکه

قیمت معاملاتی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 128,090,000(0%) 0127,990,000131,860,000۲۶ شهریور
سکه بهار آزادی 122,500,000(0%) 0122,500,000122,500,000۲۶ شهریور
نیم سکه 68,000,000(0%) 067,370,00068,000,000۲۶ شهریور
ربع سکه 38,000,000(0%) 038,000,00039,000,000۲۶ شهریور
سکه گرمی 19,800,000(0%) 019,800,00020,000,000۲۶ شهریور
قیمت تک فروشی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 128,260,000 (0%) 0 128,160,000 132,030,000 ۲۶ شهریور
سکه بهار آزادی 122,640,000 (0%) 0 122,640,000 122,640,000 ۲۶ شهریور
نیم سکه 68,100,000 (0%) 0 67,470,000 68,100,000 ۲۶ شهریور
ربع سکه 38,080,000 (0%) 0 38,080,000 39,080,000 ۲۶ شهریور
سکه گرمی 19,860,000 (0%) 0 19,860,000 20,060,000 ۲۶ شهریور
حباب سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه بهار آزادی 2,280,000 (0%) 0 1,250,000 4,910,000 ۲۶ شهریور
حباب سکه امامی 3,310,000 (0%) 0 2,880,000 6,190,000 ۲۶ شهریور
حباب نیم سکه 5,610,000 (0%) 0 4,040,000 6,120,000 ۲۶ شهریور
حباب ربع سکه 6,780,000 (0%) 0 6,500,000 8,040,000 ۲۶ شهریور
حباب سکه گرمی 4,420,000 (0%) 0 4,360,000 4,750,000 ۲۶ شهریور
سکه و طلا در بورس قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای لوتوس 117,500 (0%) 0 113,000 125,514 ۲۶ شهریور
صندوق طلای مفید 40,700 (0%) 0 40,500 43,510 ۲۶ شهریور
سکه 1 روزه سامان 6,300,600 (0%) 0 6,300,600 6,300,600 ۴ فروردین
سکه 1 روزه صادرات 1,225,205 (0%) 0 1,225,205 1,225,205 ۲۶ شهریور
سکه 1 روزه رفاه 1,225,205 (0%) 0 1,225,205 1,225,205 ۲۶ شهریور
سایر سکه‌ها قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه فردایی 128500000 (0%) 0 127500000 132000000 ۲۶ شهریور

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 122,500,000
 • بالاترین قیمت روز : 122,500,000
 • پایین ترین قیمت روز : 122,500,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 122,500,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 128,090,000
 • بالاترین قیمت روز : 131,860,000
 • پایین ترین قیمت روز : 127,990,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 128,090,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 68,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 68,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 67,370,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 68,000,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 38,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 39,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 38,000,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 38,000,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 120,204,167
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,885,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 114,382,083
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 13,707,917 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 11.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 105,671,600
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 22,418,400 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 21.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 88,007,394
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 40,082,606 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 45.54%