بازارهای ارزی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ترین‌ها ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
EURUSD
1.04269 -0.47% 0.0049 -1.16% -3.00% -12.13% Jul 01 -
GBPUSD
1.20869 -0.60% 0.0073 -1.52% -3.89% -12.62% Jul 01 -
AUDUSD
0.68130 -1.24% 0.0085 -1.85% -6.23% -9.48% Jul 01 -
NZDUSD
0.62060 -0.56% 0.0035 -1.71% -5.39% -11.72% Jul 01 -
USDJPY
135.240 -0.43% 0.588 0.05% 4.07% 21.81% Jul 01 -
USDCNY
6.69670 0.06% 0.0039 0.21% 0.56% 3.45% Jul 01 -
USDCHF
0.95930 0.46% 0.0044 0.16% 0.15% 4.18% Jul 01 -
USDCAD
1.28830 0.09% 0.0011 -0.08% 2.45% 4.58% Jul 01 -
USDMXN
20.2510 0.81% 0.162 2.02% 3.62% 2.41% Jul 01 -
USDINR
78.9283 -0.03% 0.0217 0.89% 2.00% 5.93% Jul 01 -
USDBRL
5.33100 1.42% 0.0748 1.70% 11.15% 5.41% Jul 01 -
USDRUB
51.5000 -1.90% 1 1.18% -15.40% -29.54% Jul 01 -
USDKRW
1298.67 0.87% 11.16 0.76% 4.70% 14.87% Jul 01 -
DXY
105.1380 0.43% 0.453 0.91% 3.25% 14.00% Jul 01 -
USDTRY
16.7117 0.09% 0.0155 -1.12% 1.50% 92.55% Jul 01 -
USDSEK
10.29720 0.77% 0.0783 1.63% 6.19% 20.54% Jul 01 -
USDPLN
4.49100 0.24% 0.0108 1.20% 5.51% 18.13% Jul 01 -
USDNOK
9.93599 0.89% 0.0876 0.96% 6.05% 15.63% Jul 01 -
USDZAR
16.3958 0.76% 0.1238 3.78% 5.99% 15.06% Jul 01 -
USDDKK
7.13330 0.57% 0.0404 1.20% 3.08% 13.81% Jul 01 -
USDSGD
1.39620 0.46% 0.0064 0.77% 1.85% 3.68% Jul 01 -
USDHKD
7.84650 0.00% 0.0003 -0.03% 0.02% 1.05% Jul 01 -
USDCLP
931.890 1.70% 15.59 1.65% 14.69% 26.99% Jul 01 -
USDPKR
204.500 0.00% 0 -1.68% 3.70% 29.84% Jul 01 -
USDCZK
23.7240 0.64% 0.15 1.28% 3.37% 10.14% Jul 01 -
USDHUF
383.300 1.43% 5.42 0.84% 4.50% 29.33% Jul 01 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
EURUSD
1.04269 -0.47% 0.0049 -1.16% -3.00% -12.13% Jul 01 -
GBPUSD
1.20869 -0.60% 0.0073 -1.52% -3.89% -12.62% Jul 01 -
USDCHF
0.95930 0.46% 0.0044 0.16% 0.15% 4.18% Jul 01 -
USDRUB
51.5000 -1.90% 1 1.18% -15.40% -29.54% Jul 01 -
USDTRY
16.7117 0.09% 0.0155 -1.12% 1.50% 92.55% Jul 01 -
USDSEK
10.29720 0.77% 0.0783 1.63% 6.19% 20.54% Jul 01 -
USDPLN
4.49100 0.24% 0.0108 1.20% 5.51% 18.13% Jul 01 -
USDNOK
9.93599 0.89% 0.0876 0.96% 6.05% 15.63% Jul 01 -
USDDKK
7.13330 0.57% 0.0404 1.20% 3.08% 13.81% Jul 01 -
USDCZK
23.7240 0.64% 0.15 1.28% 3.37% 10.14% Jul 01 -
USDRON
4.74020 0.59% 0.0279 1.28% 3.17% 14.16% Jul 01 -
USDHUF
383.300 1.43% 5.42 0.84% 4.50% 29.33% Jul 01 -
USDUAH
29.2500 0.00% 0 -0.98% 0.00% 6.95% Jul 01 -
USDBYR
3.31510 0.03% 0.001 0.03% 0.03% 30.52% Jul 01 -
USDHRV
7.22030 0.56% 0.0402 1.27% 3.08% 14.43% Jul 01 -
USDRSD
112.500 0.64% 0.71 1.26% 3.14% 13.58% Jul 01 -
USDBIH
1.87550 0.55% 0.0102 1.25% 3.08% 13.83% Jul 01 -
USDISK
133.410 0.97% 1.28 0.92% 4.71% 7.73% Jul 01 -
USDALL
113.910 0.57% 0.64 0.98% 1.71% 10.55% Jul 01 -
USDMKD
59.1400 0.14% 0.08 1.72% 3.01% 13.80% Jul 01 -
USDMDL
19.0500 0.03% 0.005 -0.52% 0.37% 5.99% Jul 01 -
USDBGN
1.88150 0.87% 0.0163 1.66% 3.41% 14.15% Jul 01 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDCAD
1.28830 0.09% 0.0011 -0.08% 2.45% 4.58% Jul 01 -
USDMXN
20.2510 0.81% 0.162 2.02% 3.62% 2.41% Jul 01 -
USDBRL
5.33100 1.42% 0.0748 1.70% 11.15% 5.41% Jul 01 -
DXY
105.1380 0.43% 0.453 0.91% 3.25% 14.00% Jul 01 -
USDARS
125.450 0.19% 0.24 0.97% 4.14% 30.96% Jul 01 -
USDCOP
4195.65 1.30% 53.68 1.56% 11.45% 12.21% Jul 01 -
USDCLP
931.890 1.70% 15.59 1.65% 14.69% 26.99% Jul 01 -
USDPEN
3.83220 0.47% 0.0178 1.68% 3.78% -1.49% Jul 01 -
USDCUC
24.0000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jul 01 -
USDDOP
54.6700 -0.09% 0.05 0.68% -0.67% -4.04% Jul 01 -
USDGTQ
7.74500 0.00% 0 0.00% 0.72% 0.06% Jul 01 -
USDURY
39.7500 0.71% 0.28 0.08% -0.70% -8.98% Jul 01 -
USDCRC
686.075 0.22% 1.5 -0.55% 0.67% 10.98% Jul 01 -
USDPAB
1.00000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jul 01 -
USDBOB
6.81000 0.15% 0.01 0.15% 0.00% -0.29% Jul 01 -
USDPYG
6840.10 0.03% 2.2 -0.37% -0.03% 0.99% Jul 01 -
USDSVC
8.74980 0.00% 0.0003 0.00% 0.00% 0.00% Jul 01 -
USDTTD
6.75310 -0.11% 0.0072 -0.21% 0.33% 0.36% Jul 01 -
USDHNL
24.3635 0.00% 0 0.06% 0.05% 2.39% Jul 01 -
USDJMD
149.530 0.00% 0 -0.57% -2.30% 0.86% Jul 01 -
USDNIO
35.7100 0.00% 0 0.00% 0.03% 2.47% Jul 01 -
USDHTG
112.483 0.00% 0 0.43% 2.26% 22.26% Jul 01 -
USDBSD
1.00000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jul 01 -
USDSRD
22.2120 0.00% 0 1.05% 5.15% 6.41% Jul 01 -
USDGYD
207.980 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jul 01 -
USDKYD
0.82500 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jul 01 -
USDVES
5.52310 0.04% 0.0023 0.53% 8.13% 70.80% Jul 01 -
CLPCLF
31675.7 0.03% 9.2 0.13% 0.99% 7.87% Mar 14 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDJPY
135.240 -0.43% 0.588 0.05% 4.07% 21.81% Jul 01 -
USDCNY
6.69670 0.06% 0.0039 0.21% 0.56% 3.45% Jul 01 -
USDINR
78.9283 -0.03% 0.0217 0.89% 2.00% 5.93% Jul 01 -
USDKRW
1298.67 0.87% 11.16 0.76% 4.70% 14.87% Jul 01 -
USDIDR
14935.0 0.27% 40 0.61% 3.14% 2.79% Jul 01 -
USDSAR
3.75240 0.00% 0 0.00% 0.05% 0.05% Jul 02 -
USDTWD
29.7960 0.28% 0.084 0.34% 2.04% 6.81% Jul 01 -
USDIRR
42000.0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Jul 01 -
USDAED
3.67260 0.00% 0.0001 0.00% 0.00% 0.00% Jul 01 -
USDTHB
35.5700 0.76% 0.27 0.34% 3.85% 10.67% Jul 01 -
USDMYR
4.40600 0.00% 0 0.14% 0.39% 5.86% Jul 01 -
USDSGD
1.39620 0.46% 0.0064 0.77% 1.85% 3.68% Jul 01 -
USDHKD
7.84650 0.00% 0.0003 -0.03% 0.02% 1.05% Jul 01 -
USDPHP
55.1200 0.20% 0.11 0.42% 4.43% 12.26% Jul 01 -
USDPKR
204.500 0.00% 0 -1.68% 3.70% 29.84% Jul 01 -
USDIQD
1458.52 0.00% 0.02 0.00% 0.00% 0.04% Jul 01 -
USDKZT
464.090 -1.26% 5.91 -0.62% 6.74% 8.83% Jul 01 -
USDQAR
3.66150 0.01% 0.0005 0.59% 0.59% -0.64% Jul 01 -
USDVND
23300.0 0.19% 45 0.23% 0.46% 1.31% Jul 01 -
USDBDT
86.0200 -0.10% 0.09 0.13% 0.29% 2.37% Mar 25 -
USDOMR
0.38500 0.00% 0 0.03% 0.08% 0.08% Mar 25 -
USDAZN
1.69480 0.11% 0.0018 0.11% 0.11% 0.11% Mar 25 -
USDLKR
290.000 1.75% 5 5.45% 44.34% 46.10% Mar 25 -
USDSYP
2511.00 0.04% 1 0.00% 0.00% 99.92% Mar 25 -
USDMMK
1769.50 0.00% 0 0.00% 0.00% 26.39% Mar 25 -
USDUZS
11481.9 -0.20% 22.7 -0.20% 5.65% 9.30% Mar 25 -
USDMOP
8.05900 0.01% 0.001 0.00% 0.14% 0.71% Mar 25 -
USDTMT
3.49000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDLBP
1505.50 -0.01% 0.2 0.00% 0.00% -0.01% Mar 25 -
USDYER
249.980 0.01% 0.03 -0.01% 0.01% 1.02% Mar 25 -
USDBHD
0.37700 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.11% Mar 25 -
USDAFN
87.6300 0.00% 0 -1.68% -1.42% 10.92% Jul 01 -
USDNPR
121.920 -0.21% 0.26 0.54% 1.14% 5.09% Mar 25 -
USDBND
1.35770 0.03% 0.0004 0.22% 0.23% 0.93% Mar 25 -
USDKHR
4040.00 0.00% 0 0.35% -0.39% 0.12% Mar 25 -
USDGEL
3.19000 -0.78% 0.025 0.47% 1.27% -4.41% Mar 25 -
USDKPW
130.000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDMNT
2915.00 0.34% 10 1.22% 2.28% 3.37% Mar 25 -
USDLAK
11610.0 -0.04% 5 1.22% 1.69% 23.64% Mar 25 -
USDAMD
489.300 0.24% 1.15 0.35% 2.04% -7.07% Mar 25 -
USDTJS
12.9300 -0.23% 0.03 -0.23% 14.63% 14.42% Mar 25 -
USDKGS
79.5000 0.00% 0 0.63% -0.06% -6.23% Jul 01 -
USDMVR
15.4200 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDKWD
0.30370 -0.03% 0.0001 -0.07% 0.50% 0.56% Mar 22 01:00
USDJOD
0.70800 0.00% 0 0.06% 0.00% 0.00% Mar 25 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
AUDUSD
0.68130 -1.24% 0.0085 -1.85% -6.23% -9.48% Jul 01 -
NZDUSD
0.62060 -0.56% 0.0035 -1.71% -5.39% -11.72% Jul 01 -
USDPGK
3.52355 0.00% 0 0.41% -0.51% 0.33% Mar 24 -
USDXPF
108.330 0.10% 0.11 0.61% 1.98% 7.24% Mar 25 -
USDFJD
2.08655 0.04% 0.0009 -1.56% -2.30% 0.74% Mar 24 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDNGN
415.250 0.00% 0 -0.04% -0.07% 9.12% Mar 25 -
USDZAR
16.3958 0.76% 0.1238 3.78% 5.99% 15.06% Jul 01 -
USDZMW
17.8000 -0.01% 0.0014 0.60% 0.48% -19.21% Mar 25 -
USDEGP
18.7600 0.00% 0 0.00% 0.97% 20.10% Jul 01 -
USDDZD
141.900 -0.48% 0.685 -0.24% 0.62% 6.45% Mar 25 -
USDAOA
449.887 0.23% 1.017 -0.03% -8.39% -27.57% Mar 25 -
USDMAD
9.70150 0.09% 0.0086 -0.69% 1.65% 7.23% Mar 25 -
USDSDG
445.399 0.00% 0 0.00% 0.52% 17.52% Mar 25 -
USDKES
114.700 0.17% 0.2 0.35% 0.84% 4.61% Mar 25 -
USDETB
50.9510 0.02% 0.0112 0.10% 0.34% 23.90% Mar 25 -
USDTZS
2315.00 0.00% 0 0.09% 0.22% 0.04% Mar 25 -
USDTND
2.94900 -0.84% 0.0251 0.83% 1.45% 7.00% Mar 25 -
USDLYD
4.81960 0.00% 0 0.35% 1.15% 6.95% Jul 01 -
USDGHS
7.40000 2.21% 0.16 0.68% 11.28% 28.92% Mar 25 -
USDCDF
1994.15 0.00% 0.01 -0.05% -0.10% 0.88% Mar 25 -
USDUGX
3590.00 -0.22% 8 0.28% 1.57% -1.70% Mar 25 -
USDMZN
63.2000 0.00% 0 0.00% 0.00% -9.23% Mar 25 -
USDBWP
12.4069 0.37% 0.046 2.36% 3.85% 13.90% Jul 01 -
USDXAF
597.250 0.19% 1.14 0.65% 2.15% 8.00% Mar 25 -
USDNAD
14.5400 0.14% 0.02 -2.70% -5.59% -2.77% Mar 25 -
USDSSP
423.653 0.00% 0 -0.15% -0.58% 141.66% Mar 25 -
USDMUR
44.3000 0.00% 0 0.34% 2.19% 10.20% Mar 25 -
USDMGA
3985.57 0.14% 5.57 0.09% 0.14% 5.71% Mar 25 -
USDRWF
1008.21 0.04% 0.43 0.07% 0.28% 1.47% Mar 25 -
USDGNF
8815.00 -0.14% 12 0.26% -0.81% -11.76% Mar 25 -
USDMRO
36.2501 -0.11% 0.04 -0.27% -0.11% 0.83% Jul 01 -
USDSLL
11714.0 0.82% 94.9 0.82% 1.16% 15.64% Mar 25 -
USDXOF
591.250 -0.04% 0.25 0.42% 1.37% 7.16% Mar 25 -
USDMWK
809.900 1.03% 8.25 0.12% 0.78% 4.46% Mar 25 -
USDERN
15.0700 0.47% 0.07 0.47% 0.47% 0.47% Mar 25 -
USDSZL
14.5373 0.12% 0.0173 -2.86% -5.51% -3.24% Mar 25 -
USDBIF
2003.35 0.07% 1.35 0.10% 0.24% 3.06% Mar 25 -
USDLSL
14.5313 0.12% 0.0175 -2.86% -5.51% -2.96% Mar 25 -
USDLRD
152.000 0.00% 0 -0.26% -0.59% -11.83% Mar 25 -
USDCVE
100.2000 -0.06% 0.06 0.45% 1.96% 7.28% Mar 25 -
USDDJF
177.500 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDSCR
13.9310 0.73% 0.101 0.73% 0.95% -33.18% Mar 25 -
USDSOS
575.000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDGMD
53.9000 0.19% 0.1 0.47% 1.32% 6.52% Mar 25 -
USDKMF
447.040 -0.11% 0.47 0.09% 1.83% 7.01% Mar 25 -
USDSTD
22.3051 0.13% 0.0284 0.64% 2.14% 7.47% Mar 25 -
RTGS
132.071 0.00% 0 3.02% 8.11% 59.65% Mar 22 01:00
ترین‌ها ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
EURUSD
1.04269 -0.47% 0.0049 1.03101 1.01944 1.00807 0.99671
GBPUSD
1.20869 -0.60% 0.0073 1.1937 1.17896 1.16433 1.14983
AUDUSD
0.68130 -1.24% 0.0085 0.67054 0.65991 0.64948 0.63926
NZDUSD
0.62060 -0.56% 0.0035 0.61048 0.60056 0.59075 0.58113
USDJPY
135.240 -0.43% 0.588 136.863 138.499 140.163 141.853
USDCNY
6.69670 0.06% 0.0039 6.74893 6.80184 6.85474 6.90832
USDCHF
0.95930 0.46% 0.0044 0.9712 0.98328 0.99547 1.00775
USDCAD
1.28830 0.09% 0.0011 1.30376 1.31935 1.33519 1.3513
USDMXN
20.2510 0.81% 0.162 20.5811 20.9173 21.2575 21.6038
USDINR
78.9283 -0.03% 0.0217 79.5282 80.1359 80.7437 81.3514
USDBRL
5.33100 1.42% 0.0748 5.47707 5.6274 5.78147 5.9398
USDRUB
51.5000 -1.90% 1 55.6458 60.1263 64.9673 70.1945
USDKRW
1298.67 0.87% 11.16 1,315.29 1,332.18 1,349.19 1,366.46
DXY
105.1380 0.43% 0.453 106.1684 107.2092 108.2606 109.3225
USDTRY
16.7117 0.09% 0.0155 17.6375 18.6151 19.6463 20.7342
USDSEK
10.29720 0.77% 0.0783 10.48667 10.67923 10.8759 11.0767
USDPLN
4.49100 0.24% 0.0108 4.58531 4.68142 4.77977 4.88037
USDNOK
9.93599 0.89% 0.0876 10.14564 10.35926 10.57786 10.80142
USDZAR
16.3958 0.76% 0.1238 16.8024 17.2189 17.6468 18.0846
USDDKK
7.13330 0.57% 0.0404 7.21961 7.30664 7.39509 7.48497
USDSGD
1.39620 0.46% 0.0064 1.40556 1.41491 1.4244 1.43404
USDHKD
7.84650 0.00% 0.0003 7.85356 7.86062 7.86769 7.87475
USDCLP
931.890 1.70% 15.59 953.603 975.782 998.52 1,021.817
USDPKR
204.500 0.00% 0 206.647 208.815 211.003 213.232
USDCZK
23.7240 0.64% 0.15 24.1154 24.514 24.9173 25.3301
USDHUF
383.300 1.43% 5.42 392.768 402.465 412.392 422.588
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
EURUSD
1.04269 -0.47% 0.0049 1.03101 1.01944 1.00807 0.99671
GBPUSD
1.20869 -0.60% 0.0073 1.1937 1.17896 1.16433 1.14983
USDCHF
0.95930 0.46% 0.0044 0.9712 0.98328 0.99547 1.00775
USDRUB
51.5000 -1.90% 1 55.6458 60.1263 64.9673 70.1945
USDTRY
16.7117 0.09% 0.0155 17.6375 18.6151 19.6463 20.7342
USDSEK
10.29720 0.77% 0.0783 10.48667 10.67923 10.8759 11.0767
USDPLN
4.49100 0.24% 0.0108 4.58531 4.68142 4.77977 4.88037
USDNOK
9.93599 0.89% 0.0876 10.14564 10.35926 10.57786 10.80142
USDDKK
7.13330 0.57% 0.0404 7.21961 7.30664 7.39509 7.48497
USDCZK
23.7240 0.64% 0.15 24.1154 24.514 24.9173 25.3301
USDRON
4.74020 0.59% 0.0279 4.79803 4.85634 4.91559 4.97579
USDHUF
383.300 1.43% 5.42 392.768 402.465 412.392 422.588
USDUAH
29.2500 0.00% 0 29.6127 29.9813 30.3527 30.7271
USDBYR
3.31510 0.03% 0.001 3.39632 3.47953 3.56473 3.65225
USDHRV
7.22030 0.56% 0.0402 7.30839 7.3972 7.48745 7.57915
USDRSD
112.500 0.64% 0.71 113.873 115.256 116.663 118.091
USDBIH
1.87550 0.55% 0.0102 1.89857 1.92201 1.94564 1.96946
USDISK
133.410 0.97% 1.28 135.598 137.826 140.081 142.375
USDALL
113.910 0.57% 0.64 115.562 117.236 118.933 120.665
USDMKD
59.1400 0.14% 0.08 59.8911 60.654 61.4228 62.2035
USDMDL
19.0500 0.03% 0.005 19.1948 19.3415 19.4882 19.6348
USDBGN
1.88150 0.87% 0.0163 1.67 1.68 1.68 1.68
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDCAD
1.28830 0.09% 0.0011 1.30376 1.31935 1.33519 1.3513
USDMXN
20.2510 0.81% 0.162 20.5811 20.9173 21.2575 21.6038
USDBRL
5.33100 1.42% 0.0748 5.47707 5.6274 5.78147 5.9398
DXY
105.1380 0.43% 0.453 106.1684 107.2092 108.2606 109.3225
USDARS
125.450 0.19% 0.24 125.889 126.328 126.767 127.219
USDCOP
4195.65 1.30% 53.68 4,280.40 4,366.83 4,454.94 4,545.15
USDCLP
931.890 1.70% 15.59 953.603 975.782 998.52 1,021.817
USDPEN
3.83220 0.47% 0.0178 3.89045 3.94947 4.00963 4.07056
USDCUC
24.0000 0.00% 0 24 24 24 24
USDDOP
54.6700 -0.09% 0.05 55.0636 55.4627 55.8618 56.2609
USDGTQ
7.74500 0.00% 0 7.75584 7.76669 7.77753 7.78837
USDURY
39.7500 0.71% 0.28 40.2032 40.6603 41.1254 41.5944
USDCRC
686.075 0.22% 1.5 690.809 695.543 700.345 705.216
USDPAB
1.00000 0.00% 0 1 1 1 1
USDBOB
6.81000 0.15% 0.01 6.83792 6.86584 6.89444 6.92237
USDPYG
6840.10 0.03% 2.2 6,882.51 6,924.92 6,968.01 7,011.10
USDSVC
8.74980 0.00% 0.0003 8.76993 8.79005 8.81017 8.8303
USDTTD
6.75310 -0.11% 0.0072 6.79092 6.82874 6.86723 6.90572
USDHNL
24.3635 0.00% 0 24.4317 24.4999 24.5682 24.6364
USDJMD
149.530 0.00% 0 151.19 152.865 154.569 156.274
USDNIO
35.7100 0.00% 0 35.8064 35.9028 35.9993 36.0957
USDHTG
112.483 0.00% 0 115.284 118.152 121.099 124.114
USDBSD
1.00000 0.00% 0 1 1 1 1
USDSRD
22.2120 0.00% 0 22.7495 23.3004 23.8646 24.4421
USDGYD
207.980 0.00% 0 208.604 209.228 209.852 210.497
USDKYD
0.82500 0.00% 0 0.82789 0.83078 0.83366 0.83663
USDVES
5.52310 0.04% 0.0023 5.61478 5.70812 5.80257 5.89922
CLPCLF
31675.7 0.03% 9.2 36.3 35.9 35.6 35.2
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDJPY
135.240 -0.43% 0.588 136.863 138.499 140.163 141.853
USDCNY
6.69670 0.06% 0.0039 6.74893 6.80184 6.85474 6.90832
USDINR
78.9283 -0.03% 0.0217 79.5282 80.1359 80.7437 81.3514
USDKRW
1298.67 0.87% 11.16 1,315.29 1,332.18 1,349.19 1,366.46
USDIDR
14935.0 0.27% 40 15,020.1 15,105.3 15,191.9 15,278.5
USDSAR
3.75240 0.00% 0 3.7524 3.7524 3.7524 3.7524
USDTWD
29.7960 0.28% 0.084 30.0016 30.2072 30.4158 30.6273
USDIRR
42000.0 0.00% 0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0
USDAED
3.67260 0.00% 0.0001 3.6726 3.6726 3.6726 3.6726
USDTHB
35.5700 0.76% 0.27 35.9648 36.3632 36.7687 37.1742
USDMYR
4.40600 0.00% 0 4.43067 4.45535 4.48046 4.50558
USDSGD
1.39620 0.46% 0.0064 1.40556 1.41491 1.4244 1.43404
USDHKD
7.84650 0.00% 0.0003 7.85356 7.86062 7.86769 7.87475
USDPHP
55.1200 0.20% 0.11 55.6051 56.0956 56.5862 57.0878
USDPKR
204.500 0.00% 0 206.647 208.815 211.003 213.232
USDIQD
1458.52 0.00% 0.02 1,458.52 1,458.52 1,458.52 1,458.52
USDKZT
464.090 -1.26% 5.91 475.739 487.666 499.918 512.448
USDQAR
3.66150 0.01% 0.0005 3.69775 3.73436 3.77135 3.80869
USDVND
23300.0 0.19% 45 23,374.6 23,449.1 23,523.7 23,600.6
USDBDT
86.0200 -0.10% 0.09 86.4931 86.7862 87.0792 87.3809
USDOMR
0.38500 0.00% 0 0.3847 0.3847 0.3847 0.3847
USDAZN
1.69480 0.11% 0.0018 1.6948 1.6948 1.6948 1.6948
USDLKR
290.000 1.75% 5 279.648 284.378 289.19 294.058
USDSYP
2511.00 0.04% 1 2,630.73 2,757.24 2,890.01 3,028.82
USDMMK
1769.50 0.00% 0 1,793.21 1,817.28 1,841.52 1,866.29
USDUZS
11481.9 -0.20% 22.7 11,556.4 11,608.1 11,661.1 11,712.8
USDMOP
8.05900 0.01% 0.001 8.062 8.062 8.062 8.062
USDTMT
3.49000 0.00% 0 3.49 3.49 3.49 3.49
USDLBP
1505.50 -0.01% 0.2 1,505.70 1,505.70 1,505.70 1,505.70
USDYER
249.980 0.01% 0.03 250.43 250.88 251.33 251.78
USDBHD
0.37700 0.00% 0 0.377 0.377 0.377 0.377
USDAFN
87.6300 0.00% 0 90.5218 93.51 96.5945 99.7843
USDNPR
121.920 -0.21% 0.26 122.38 122.879 123.391 123.891
USDBND
1.35770 0.03% 0.0004 1.36084 1.36477 1.36871 1.37278
USDKHR
4040.00 0.00% 0 4,035.00 4,035.00 4,035.00 4,035.00
USDGEL
3.19000 -0.78% 0.025 3.23513 3.26558 3.29634 3.32711
USDKPW
130.000 0.00% 0 130 130 130 130
USDMNT
2915.00 0.34% 10 2,906.29 2,917.58 2,928.87 2,940.45
USDLAK
11610.0 -0.04% 5 11,535.2 11,583.5 11,632.9 11,681.1
USDAMD
489.300 0.24% 1.15 490.885 493.909 496.983 500.057
USDTJS
12.9300 -0.23% 0.03 13.1116 13.2646 13.4201 13.5769
USDKGS
79.5000 0.00% 0 82.4574 85.5261 88.7061 92.0054
USDMVR
15.4200 0.00% 0 15.4616 15.5033 15.5449 15.5865
USDKWD
0.30370 -0.03% 0.0001 0.31 0.31 0.3 0.3
USDJOD
0.70800 0.00% 0 0.7 0.82 0.82 0.82
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
AUDUSD
0.68130 -1.24% 0.0085 0.67054 0.65991 0.64948 0.63926
NZDUSD
0.62060 -0.56% 0.0035 0.61048 0.60056 0.59075 0.58113
USDPGK
3.52355 0.00% 0 3.53905 3.55456 3.57041 3.58592
USDXPF
108.330 0.10% 0.11 108.453 109.046 109.65 110.254
USDFJD
2.08655 0.04% 0.0009 2.11657 2.12689 2.13742 2.14774
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDNGN
415.250 0.00% 0 417.965 420.541 423.158 425.775
USDZAR
16.3958 0.76% 0.1238 16.8024 17.2189 17.6468 18.0846
USDZMW
17.8000 -0.01% 0.0014 17.8812 18.116 18.3525 18.5925
USDEGP
18.7600 0.00% 0 19.1521 19.5517 19.9606 20.379
USDDZD
141.900 -0.48% 0.685 142.038 142.407 142.775 143.143
USDAOA
449.887 0.23% 1.017 452.59 455.736 458.927 462.163
USDMAD
9.70150 0.09% 0.0086 9.74469 9.78158 9.81847 9.85633
USDSDG
445.399 0.00% 0 447.561 449.122 450.683 452.289
USDKES
114.700 0.17% 0.2 114.45 114.45 114.45 114.45
USDETB
50.9510 0.02% 0.0112 50.9204 50.9204 50.9204 50.9204
USDTZS
2315.00 0.00% 0 2,311.00 2,311.00 2,311.00 2,311.00
USDTND
2.94900 -0.84% 0.0251 2.96183 2.98096 3.00038 3.02009
USDLYD
4.81960 0.00% 0 4.84081 4.86201 4.8837 4.90491
USDGHS
7.40000 2.21% 0.16 7.46068 7.5221 7.58352 7.64568
USDCDF
1994.15 0.00% 0.01 2,005.12 2,016.09 2,027.25 2,038.42
USDUGX
3590.00 -0.22% 8 3,605.43 3,615.85 3,626.28 3,637.06
USDMZN
63.2000 0.00% 0 63.6993 64.2049 64.7105 65.2224
USDBWP
12.4069 0.37% 0.046 12.5595 12.7146 12.8709 13.0285
USDXAF
597.250 0.19% 1.14 598.574 602.558 606.601 610.703
USDNAD
14.5400 0.14% 0.02 14.9956 15.1646 15.3366 15.5101
USDSSP
423.653 0.00% 0 444.738 470.946 498.666 528.024
USDMUR
44.3000 0.00% 0 44.4115 44.8773 45.3476 45.8267
USDMGA
3985.57 0.14% 5.57 4,006.33 4,026.66 4,047.38 4,068.11
USDRWF
1008.21 0.04% 0.43 1,021.21 1,029.81 1,038.42 1,047.13
USDGNF
8815.00 -0.14% 12 8,830.38 8,849.77 8,869.15 8,888.54
USDMRO
36.2501 -0.11% 0.04 36.4169 36.5836 36.754 36.9207
USDSLL
11714.0 0.82% 94.9 11,662.6 11,710.2 11,759.0 11,806.6
USDXOF
591.250 -0.04% 0.25 599.361 604.531 609.701 614.93
USDMWK
809.900 1.03% 8.25 814.158 819.416 824.754 830.174
USDERN
15.0700 0.47% 0.07 15.07 15.07 15.07 15.07
USDSZL
14.5373 0.12% 0.0173 14.9841 15.1515 15.3219 15.4938
USDBIF
2003.35 0.07% 1.35 2,002.70 2,002.70 2,002.70 2,002.70
USDLSL
14.5313 0.12% 0.0175 14.9842 15.1516 15.322 15.4939
USDLRD
152.000 0.00% 0 152.714 153.429 154.158 154.873
USDCVE
100.2000 -0.06% 0.06 100.4396 100.9592 101.4887 102.0183
USDDJF
177.500 0.00% 0 177.5 177.5 177.5 177.5
USDSCR
13.9310 0.73% 0.101 15.0897 16.0166 16.999 18.044
USDSOS
575.000 0.00% 0 575 575 575 575
USDGMD
53.9000 0.19% 0.1 54.0116 54.1731 54.3347 54.5016
USDKMF
447.040 -0.11% 0.47 448.447 450.633 452.865 455.051
USDSTD
22.3051 0.13% 0.0284 22.4188 22.5812 22.7437 22.9062
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین