بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BWP 8.2534 8.2534 8.2534 8.2534 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
AZN/TRY 5.2502 5.2502 5.2502 5.2502 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
BTC/INR 2550040 2550040 2550040 2550040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰:۰۷
CAD/BWP 8.9845 8.9845 8.9845 8.9845 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
CNY/DZD 21.276 21.276 21.276 21.276 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
DOG/EUSD 0.2789 0.2789 0.2718 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
HOT/USD 0.0107 0.0107 0.0106 0.0112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۲۰:۵۱
HRK/TRY 138.8757 138.8757 138.8757 138.8757 0.03 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
INR/KZT 5.7715 5.7711 5.7505 5.7953 0.01 0.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۹
INR/RON 0.0573 0.0572 0.0571 0.0574 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۴۴
LIN/KUSD 25.1259 25.1259 24.356 25.993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
LUN/AUSD 35.3425 35.3425 32.2838 35.6883 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱
NGN/XOF 1.365 1.365 1.365 1.3876 0.01 0.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
PLN/BGN 4.254 4.254 4.254 4.254 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
RON/HUF 72.1854 72.1854 72.1854 72.1854 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
SAR/ETB 12.4243 12.4243 12.4236 12.427 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۴
TND/MAD 3.2219 3.2219 3.2219 3.2219 0.01 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
TND/MXN 7.1857 7.1857 7.1857 7.1857 0.02 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
TRY/AZN 0.1923 0.1923 0.1923 0.1923 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
USD/BRL PTAX 5.3435 5.2891 5.2783 5.3435 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۴۴
USD/ZWL 89.1 87.975 87.975 89.1 0.64 0.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۴۶
ZWL/ZAR 0.1765 0.1765 0.1765 0.1765 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
آریاری ماداسگار / پوند انگلیس 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
آریاری ماداسگار / دلار 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
اسکودو کیپ وردن / پوند انگلیس 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
اسکودو کیپ وردن / دلار 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۱۵:۴۷
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۱۵
افغانی افغانستان / دلار 0.0114 0.0115 0.0114 0.0116 0.00 1.75% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۸:۵۷
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0099 0.0099 0.0099 0.0099 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
انگولتروم بوتان / دلار 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۵۱
بات تایلند / پزو شیلی 23.73 23.73 23.73 23.73 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5172 1.5172 1.5172 1.5172 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9488 2.9488 2.9488 2.9488 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
بات تایلند / پزوی مکزیک 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2188 0.2188 0.2188 0.2188 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
بات تایلند / پوند لبنان 45.42 45.42 45.42 45.42 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
بات تایلند / پوند مصر 0.4711 0.4711 0.4711 0.4711 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
بات تایلند / درهم امارات 0.1099 0.11 0.1093 0.1108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۴۴
بات تایلند / درهم مراکش 0.269 0.269 0.269 0.269 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۷
بات تایلند / دلار 0.0299 0.03 0.0298 0.0302 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی