شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
/ یورو 0.5641 0.5643 0.564 0.5547 0.5647 0.01 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
/ یورو 0.0143 0.0143 0.0142 0.0142 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۷
/ یورو 2.4447 2.4498 2.4504 2.4411 2.4611 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
/ یورو 0.1766 0.1766 0.1767 0.1725 0.1772 0.00 2.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
/ یورو 0.3594 0.3608 0.3605 0.3582 0.3615 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۷
/ یورو 0.6559 0.6564 0.6563 0.6487 0.6565 0.01 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
/ یورو 0.9468 0.9473 0.9474 0.9454 0.9481 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
/ یورو 0.1306 0.1306 0.1305 0.1301 0.1308 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۷
/ یورو 0.1339 0.1339 0.134 0.1338 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۱۴
/ یورو 0.0588 0.0588 0.0587 0.0586 0.0589 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
/ یورو - 0.0073 - 0.0073 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۳:۱۴
/ یورو - 0.4584 - 0.4584 0.4584 0.01 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۳:۱۴
/ یورو - 0.9257 - 0.9257 0.9257 0.01 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۳:۱۴
/ یورو - 0.0755 - 0.0755 0.0755 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۱۴
/ یورو - 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۹:۰۷
/ یورو - 0.036 - 0.036 0.036 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۱۴
/ یورو - 252.3167 - 252.3167 329.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
/ یورو - 138.6796 - 138.6796 138.6796 6.18 4.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 6.92 - 6.92 6.92 0.13 1.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 64.5836 - 64.5836 64.5836 2.11 3.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 4.822 - 4.822 4.822 0.14 2.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۱۴
/ یورو - 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
AFN/GBP - 0.0107 - 0.0105 0.0107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۱۴
AFN/USD 0.0131 0.0132 - 0.0131 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۷
ALL/GBP - 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۱۴
ALL/USD - 0.0086 - 0.0085 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۵:۱۵
AMD/GBP - 0.4393 - 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ANG/GBP - 0.4549 - 0.4549 0.4549 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۱۴
ARS/AUD 0.0253 0.0253 0.0252 0.0252 0.0257 0.00 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
ARS/BBD 0.0307 0.0314 0.0315 0.0314 0.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۷
ARS/BHD 0.0058 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۱۴
ARS/BOB 0.1049 0.1073 0.1074 0.1073 0.1075 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۲۸
ARS/BRL 0.0807 0.0807 0.0806 0.0805 0.0827 0.00 2.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۷
ARS/CAD 0.0217 0.0217 0.0218 0.0217 0.022 0.00 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۲۸
ARS/CHF 0.015 0.015 0.0151 0.015 0.0151 0.00 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
ARS/CLP 13.09 13.09 13.11 13.09 13.35 0.28 2.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
ARS/CNY 0.1091 0.1092 0.1094 0.1092 0.1095 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۷
ARS/COP 61.13 61.19 61.16 61.16 62.39 1.11 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۷
ARS/CZK 0.3921 0.3926 0.393 0.3918 0.3962 0.00 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۲۸
ARS/DKK 0.1064 0.1064 0.1063 0.1062 0.1068 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی