شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/JMD 36.09 36.8 - 36.48 36.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۲۱
AED/JOD 0.1928 0.1933 0.1935 0.1933 0.1935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
AED/JPY 29.9905 30.0016 29.9989 29.9763 30.0098 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/KES 27.5 27.55 27.54 27.5 27.58 0.05 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/KRW 315.56 316.1 316.14 314.87 316.49 0.37 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/KWD 0.0826 0.0828 - 0.0828 0.0828 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۲۱
AED/LBP 409.87 413.41 413.42 413.41 413.43 0.05 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
AED/LKR 49.34 49.39 49.38 49.36 49.4 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۲۱
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
AED/MAD 2.616 2.6173 2.6176 2.6166 2.6199 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/MXN 5.0826 5.0829 5.0834 5.0772 5.0886 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/MYR 1.1048 1.1056 1.106 1.1037 1.1063 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۴۲
AED/NAD 3.9544 3.9555 3.9544 3.9344 3.966 0.02 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۵۶
AED/NOK 2.431 2.4311 2.4322 2.4213 2.4327 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/NPR 30.97 30.98 30.99 30.95 30.99 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۵۶
AED/NZD 0.4122 0.4124 0.4125 0.4108 0.4129 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/OMR 0.1048 0.1048 - 0.1048 0.1048 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۴۲
AED/PAB 0.2722 0.2722 0.2723 0.2722 0.2723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
AED/PHP 13.87 13.88 13.87 13.84 13.89 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۴۲
AED/PKR 41.99 42.22 42.11 42.09 42.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
AED/PLN 1.0417 1.0421 1.042 1.0396 1.0427 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/QAR 0.9969 0.9971 0.9915 0.9915 0.9974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
AED/RON 1.1726 1.174 1.1743 1.1726 1.175 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/RUB 16.7717 16.7717 16.7744 16.7153 16.7804 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/SAR 1.0213 1.0214 1.0216 1.0197 1.0216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
AED/SEK 2.5914 2.5919 2.5923 2.5874 2.5957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/SGD 0.3666 0.3667 0.3668 0.3666 0.3671 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/THB 8.2491 8.2599 8.2627 8.2599 8.2899 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
AED/TRY 1.6102 1.6107 1.6111 1.6041 1.6118 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
AED/TWD 8.1568 8.1649 8.1641 8.15 8.1677 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲
AED/VEF 20133.7068 20184.1672 20184.9915 20184.1672 20185.5411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
AED/XAF 161.09 161.09 161.1 160.7 161.1 0.39 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۲۱
AED/XCD 0.7351 0.7405 0.7406 0.7405 0.7406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۳:۲۱
AED/XOF 159.36 161.26 161.28 159.86 161.29 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AED/ZAR 3.949 3.9538 3.9522 3.932 3.9662 0.02 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۵۶
AFN/GBP - 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
ALL/EUR - 0.0082 - 0.0082 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۱:۰۷
ALL/GBP - 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۷:۰۷
ALL/USD - 0.0091 - 0.0091 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۵:۰۱
AMD/GBP - 0.4393 - 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶