کالایاب
شاخص یاب

دستمزد در تولید

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی 18344.00 2018 09 17674 6250 : 18344 ZAR / ماه
آلمان 114.90 2018 12 186 7.7 : 186 نقاط شاخص
آذربایجان 554.00 2017 12 543 48.8 : 554 TL / ماه
انگلستان 609.00 2019 01 607 356 : 609 GBP / هفته
اتریش 138.30 2019 02 138 75.89 : 138 نقاط شاخص
ارمنستان 174592.00 2018 12 161585 102644 : 206380 AMD / ماهانه
استونی 1307.00 2018 12 1234 282 : 1307 EUR / ماه
اسلوونی 1695.00 2019 01 1772 920 : 1899 EUR / ماه
اروگوئه 316.64 2019 01 304 33.84 : 317 نقاط شاخص
ایرلند 877.30 2018 12 855 37.03 : 893 EUR / هفته
ایالات متحده 21.89 2019 02 21.86 1.27 : 21.91 USD / ساعت
الجزایر 0 2017 12 40935 28158 : 41438 DZD / ماه
استرالیا 1340.30 2018 12 1304 333 : 1340 AUD / هفته
اندونزی 2703980.52 2018 09 2478868 201000 : 2703981 IDR / ماه
اسلواکی 1108.00 2019 01 1144 341 : 1305 EUR / ماه
اکوادور 437.00 2018 03 440 220 : 461 USD / ماه
ایتالیا 113.70 2018 12 114 2.2 : 114 نقاط شاخص
بوسنی و هرزگوین 1038.00 2019 01 1028 687 : 1038 BAM / ماه
برزیل 2227.00 2018 12 2238 2121 : 2287 BRL / ماه
بلغارستان 1034.00 2018 09 998 201 : 1034 BGN / ماه
بلژیک 94.00 2018 09 110 72.5 : 120 نقاط شاخص
پرتغال 104.27 2019 01 147 85.38 : 147 نقاط شاخص
پاراگوئه 275.00 2018 03 270 100 : 275 نقاط شاخص
تاجیکستان 1558.10 2018 07 1443 397 : 1558 TJS / ماه
تایوان 95000.00 2019 01 48337 1788 : 95000 TWD / ماه
تایلند 12780.75 2018 06 12660 5516 : 12781 THB / ماه
ترکیه 167.74 2018 12 166 25.97 : 168 نقاط شاخص
جمهوری چک 33512.00 2018 12 31057 11827 : 33512 CZK / ماه
چین 64452.00 2017 12 59470 597 : 64452 CNY / سال
دانمارک 140.40 2018 12 140 66 : 142 نقاط شاخص
روسیه 47231.00 2018 12 40101 7397 : 47231 RUB / ماه
رومانی 4099.00 2019 01 4331 203 : 4331 RON / ماه
ژاپن 341922.00 2019 01 839280 9785 : 868487 JPY/Month
سوئد 185.80 2018 12 183 140 : 186 SEK / ساعت
سوئیس 113.10 2017 12 113 100 : 113 نقاط شاخص
شیلی 112.66 2019 01 112 97.75 : 144 نقاط شاخص
فنلاند 102.40 2018 12 102 40.6 : 102 نقاط شاخص
فیلیپین 1686.41 2018 06 1252 639 : 1731 نقاط شاخص
فرانسه 102.20 2018 12 102 72.7 : 118 نقاط شاخص
قرقیزستان 16235.30 2018 11 17328 1178 : 18304 KGS / ماه
قزاقستان 211448.00 2018 12 183106 124348 : 211448 KZT / ماه
کوبا 1037.00 2017 12 883 430 : 1037 CUP / ماه
کانادا 26.57 2018 12 25.65 14.96 : 26.57 CAD / ساعت
کره جنوبی 3922407.00 2018 12 4067903 2520139 : 4562783 KRW / ماه
کرواسی 5696.00 2018 12 5747 4443 : 5898 HRK / ماه
گرجستان 960.00 2018 09 938 316 : 1000 ژل
لهستان 4738.74 2019 01 4834 2722 : 4834 PLN / ماه
لیتوانی 970.30 2018 12 936 298 : 970 EUR / ماه
لوکزامبورگ 0 2018 12 107 83.4 : 139 نقاط شاخص
مالزی 3575.00 2018 11 3625 2391 : 3633 MYR / ماه
ماکائو 13000.00 2018 09 9500 2656 : 14000 MOP / ماهانه
موریس 115.70 2018 09 116 78.2 : 116 نقاط شاخص
مونته نگرو 626.00 2018 11 606 603 : 827 EUR / ماه
مغولستان 1183.80 2018 12 1119 60.6 : 1184 MNT هزار / ماه
مولدووا 6387.10 2018 12 6260 563 : 6387 MDL / ماه
مکزیک 2.40 2019 01 3.2 1.9 : 3.6 USD / ساعت
نروژ 103.90 2018 12 102 78.9 : 152 نقاط شاخص
نیوزیلند 30.00 2018 12 29.92 12.44 : 30 NZD / ساعت
ویتنام 5527.00 2018 03 4999 2871 : 5527 VND هزار / ماه
هلند 115.30 2019 02 115 59.1 : 115 نقاط شاخص
هنگ کنگ 222.60 2018 09 220 142 : 223 نقاط شاخص
هند 347.30 2014 12 322 4.86 : 347 INR / روز
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی 18344.00 2018 09 18540 18799 18500 17100 ZAR / ماه
آلمان 114.90 2018 12 116 116 117 114 نقاط شاخص
آذربایجان 554.00 2017 12 590 590 590 590 TL / ماه
انگلستان 609.00 2019 01 618 625 629 618 GBP / هفته
اتریش 138.30 2019 02 136 136 146 142 نقاط شاخص
ارمنستان 174592.00 2018 12 221000 229000 235000 215000 AMD / ماهانه
استونی 1307.00 2018 12 1318 1287 1363 1239 EUR / ماه
اسلوونی 1695.00 2019 01 1637 1612 1815 1679 EUR / ماه
اروگوئه 316.64 2019 01 314 319 284 281 نقاط شاخص
ایرلند 877.30 2018 12 900 886 905 933 EUR / هفته
ایالات متحده 21.89 2019 02 22.36 22.6 22.92 22.34 USD / ساعت
استرالیا 1340.30 2018 12 1335 1334 1383 1340 AUD / هفته
اندونزی 2703980.52 2018 09 2740000 2850000 2850000 2740000 IDR / ماه
اسلواکی 1108.00 2019 01 1159 1098 1185 1106 EUR / ماه
اکوادور 437.00 2018 03 440 442 460 453 USD / ماه
ایتالیا 113.70 2018 12 115 116 116 115 نقاط شاخص
بوسنی و هرزگوین 1038.00 2019 01 986 986 990 970 BAM / ماه
برزیل 2227.00 2018 12 2270 2250 2290 2280 BRL / ماه
بلغارستان 1034.00 2018 09 1082 1101 1080 1030 BGN / ماه
بلژیک 94.00 2018 09 113 96.74 96.81 103 نقاط شاخص
پرتغال 104.27 2019 01 122 106 150 108 نقاط شاخص
پاراگوئه 275.00 2018 03 283 284 292 290 نقاط شاخص
تاجیکستان 1558.10 2018 07 1490 1520 1550 1470 TJS / ماه
تایوان 95000.00 2019 01 45100 45900 48280 43200 TWD / ماه
تایلند 12780.75 2018 06 12500 12900 13400 12700 THB / ماه
ترکیه 167.74 2018 12 185 189 195 180 نقاط شاخص
جمهوری چک 33512.00 2018 12 33649 32722 34484 31317 CZK / ماه
چین 64452.00 2017 12 74500 74500 74500 74500 CNY / سال
دانمارک 140.40 2018 12 145 144 150 145 نقاط شاخص
روسیه 47231.00 2018 12 40427 39766 47939 40025 RUB / ماه
رومانی 4099.00 2019 01 4259 4367 3550 3500 RON / ماه
ژاپن 341922.00 2019 01 586649 344239 852121 356693 JPY/Month
سوئد 185.80 2018 12 191 188 191 187 SEK / ساعت
سوئیس 113.10 2017 12 114 114 114 114 نقاط شاخص
شیلی 112.66 2019 01 109 111 110 109 نقاط شاخص
فنلاند 102.40 2018 12 104 104 104 103 نقاط شاخص
فیلیپین 1686.41 2018 06 1450 1600 1720 1300 نقاط شاخص
فرانسه 102.20 2018 12 102 102 103 118 نقاط شاخص
قرقیزستان 16235.30 2018 11 16350 16510 16700 16100 KGS / ماه
قزاقستان 211448.00 2018 12 199100 187500 188800 186200 KZT / ماه
کوبا 1037.00 2017 12 1195 1218 1000 1050 CUP / ماه
کانادا 26.57 2018 12 25.59 25.92 27.23 26.44 CAD / ساعت
کره جنوبی 3922407.00 2018 12 4059000 4349000 4347000 4837000 KRW / ماه
کرواسی 5696.00 2018 12 5725 5725 6150 6000 HRK / ماه
گرجستان 960.00 2018 09 962 974 1100 924 ژل
لهستان 4738.74 2019 01 4825 4798 5027 4874 PLN / ماه
لیتوانی 970.30 2018 12 995 1001 960 960 EUR / ماه
مالزی 3575.00 2018 11 3790 3820 3800 3690 MYR / ماه
ماکائو 13000.00 2018 09 15000 15200 15500 14500 MOP / ماهانه
موریس 115.70 2018 09 136 138 115 114 نقاط شاخص
مونته نگرو 626.00 2018 11 622 623 670 660 EUR / ماه
مغولستان 1183.80 2018 12 1099 1083 1190 1084 MNT هزار / ماه
مولدووا 6387.10 2018 12 6191 6191 6100 5250 MDL / ماه
مکزیک 2.40 2019 01 2.4 2.4 2.9 2.3 USD / ساعت
نروژ 103.90 2018 12 109 104 107 107 نقاط شاخص
نیوزیلند 30.00 2018 12 30.12 30.45 32 31.2 NZD / ساعت
ویتنام 5527.00 2018 03 5900 5500 6350 6100 VND هزار / ماه
هلند 115.30 2019 02 116 117 118 116 نقاط شاخص
هنگ کنگ 222.60 2018 09 225 226 218 223 نقاط شاخص
هند 347.30 2014 12 435 435 435 435 INR / روز