شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رشد دستمزد

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آرژانتین

2.63 2019 09 2.78 0.74 : 6.33 ٪

آلمان

1.30 2019 06 1.2 -2.7 : 6 ٪

ایسلند

0 2019 09 1.1 -9.4 : 11.6 ٪

اسپانیا

0 2019 09 6.72 -7.18 : 9.03 ٪

انگلستان

3.60 2019 09 3.7 -2.6 : 6.6 ٪

ایالات متحده

0 2019 10 4.65 -5.88 : 13.78 ٪

اتحادیه اروپا

2.70 2018 09 2.8 0.9 : 3.6 ٪

ایرلند

0 2019 09 3.6 -2.9 : 3.6 ٪

اسلوونی

0 2019 09 3.38 -2.42 : 11.21 ٪

اوکراین

16.37 2019 10 18.2 -2.64 : 44.89 ٪

ایتالیا

0.60 2019 10 0.8 0.3 : 15.8 ٪

استرالیا

2.20 2019 09 2.3 1.9 : 4.3 ٪

اسلواکی

4.70 2019 09 7 -33.1 : 14.7 ٪

استونی

0 2019 06 8 -6.5 : 21.2 ٪

بلژیک

3.10 2019 06 2.2 -6.5 : 6.8 ٪

بوسنی و هرزگوین

0 2019 08 5.3 -1.8 : 19.2 ٪

بلاروس

0 2019 08 15.9 5.72 : 116 ٪

پرتغال

4.70 2019 09 5.9 -10.1 : 8.5 ٪

جمهوری چک

4.00 2019 09 4.3 -3.1 : 7.4 ٪

رومانی

0 2019 08 12.9 -1.9 : 283 ٪

روسیه

3.10 2019 09 2.4 -41.4 : 27.2 ٪

ژاپن

0 2019 10 0.5 -7.1 : 35.02 ٪

سوئد

2.40 2019 08 2.5 1.9 : 7.1 ٪

سوئیس

0.50 2019 06 0.5 0.1 : 7.8 ٪

صربستان

0 2019 08 11.9 -8.8 : 94.6 ٪

فنلاند

0 2019 06 3.9 -2.3 : 8.5 ٪

فرانسه

0.50 2019 06 0.8 0.1 : 1 ٪

قبرس

0.70 2019 06 1.9 -3.4 : 7.1 ٪

کرواسی

3.60 2019 09 2.8 -2.1 : 1893 ٪

کانادا

0 2019 09 2.6 -0.4 : 5.5 ٪

لهستان

5.90 2019 10 6.6 0.38 : 13.16 ٪

منطقه یورو

2.70 2019 06 2.7 0.8 : 3.4 ٪

مقدونیه

0 2019 09 4.1 -4.5 : 19.6 ٪

مجارستان

11.80 2019 09 11.5 -5.3 : 26.19 ٪

نروژ

3.64 2019 09 3.1 1.07 : 18.56 ٪

هلند

2.67 2019 11 2.58 0.44 : 4.71 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آرژانتین

2.63 2019 09 1.8 1.6 1.7 1.8 ٪

آلمان

1.30 2019 06 1.7 1.7 1.5 1.6 ٪

انگلستان

3.60 2019 09 3.5 3.4 3.4 3.8 ٪

اتحادیه اروپا

2.70 2018 09 2.7 2.9 2.6 2.6 ٪

اوکراین

16.37 2019 10 15.2 14.8 14.3 16 ٪

ایتالیا

0.60 2019 10 1.4 1.4 1.5 1.2 ٪

استرالیا

2.20 2019 09 2.3 2.4 2.4 2.2 ٪

اسلواکی

4.70 2019 09 3.8 3.2 3.5 3.9 ٪

بلژیک

3.10 2019 06 1.2 1 1.3 1.5 ٪

پرتغال

4.70 2019 09 2.6 2.6 2.5 2.5 ٪

جمهوری چک

4.00 2019 09 3.7 3.3 3.4 4.6 ٪

روسیه

3.10 2019 09 2.4 2.5 2.9 2.7 ٪

سوئد

2.40 2019 08 2.4 2.5 2.6 2.4 ٪

سوئیس

0.50 2019 06 0.7 1 0.9 0.7 ٪

فرانسه

0.50 2019 06 0.7 0.4 0.5 0.6 ٪

قبرس

0.70 2019 06 2.1 1.9 2 1.5 ٪

کرواسی

3.60 2019 09 3 3 2.9 3.2 ٪

لهستان

5.90 2019 10 4.6 4.2 3.7 5.1 ٪

منطقه یورو

2.70 2019 06 2.5 2.4 2.6 2.4 ٪

مجارستان

11.80 2019 09 8.2 8 7.5 8.5 ٪

نروژ

3.64 2019 09 3 3.2 3.3 3.2 ٪

هلند

2.67 2019 11 2.8 2.6 2.5 2.9 ٪