کالایاب
شاخص یاب

رشد دستمزد

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آرژانتین 1.66 2018 12 2.56 0.74 : 6.33 ٪
آلمان 1.50 2018 09 0.5 -1.4 : 2.7 ٪
اوکراین 0 2019 01 20.46 -2.64 : 44.89 ٪
ایرلند 0 2018 12 3.5 -2.9 : 4.1 ٪
ایتالیا 1.70 2018 12 1.8 0.3 : 15.8 ٪
ایالات متحده 0 2019 01 4.52 -5.88 : 13.78 ٪
اسلواکی 3.50 2018 12 3.3 -33.1 : 14.7 ٪
اتحادیه اروپا 2.70 2018 09 2.8 0.9 : 3.6 ٪
اسلوونی 0 2019 01 3.42 -2.42 : 11.21 ٪
انگلستان 3.40 2018 12 3.4 -2.6 : 6.6 ٪
استرالیا 2.30 2018 12 2.3 1.9 : 4.3 ٪
ایسلند 0 2019 01 2.2 -9.4 : 11.6 ٪
استونی 0 2018 09 6.4 -6.5 : 21.2 ٪
بلژیک 0 2018 09 4.1 -6.5 : 6.8 ٪
بلاروس 0 2018 11 18.9 5.72 : 116 ٪
پرتغال 2.90 2018 12 8.4 -10.1 : 8.4 ٪
جمهوری چک 4.70 2018 12 6 -3.1 : 7.4 ٪
روسیه 0.20 2019 01 2.9 -41.4 : 27.2 ٪
ژاپن 0 2019 01 1.5 -7.1 : 35.02 ٪
سوئیس 0 2018 09 0.8 0.1 : 7.8 ٪
فرانسه 0.40 2018 06 0.7 0.1 : 1 ٪
قبرس 3.10 2018 09 2 -3.4 : 7.1 ٪
کانادا 0 2018 12 1.9 -0.4 : 5.5 ٪
لهستان 7.50 2019 01 6.1 0.38 : 13.16 ٪
منطقه یورو 2.40 2018 09 2.1 0.8 : 3.4 ٪
مقدونیه 0 2018 10 3.3 -4.5 : 19.6 ٪
مجارستان 10.20 2018 12 10.4 -5.3 : 26.19 ٪
نروژ 2.97 2018 12 2.42 -33.7 : 18.56 ٪
هلند 0 2019 02 1.98 0.44 : 4.71 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آرژانتین 1.66 2018 12 2.1 2.11 1.8 2.06 ٪
آلمان 1.50 2018 09 1.5 1.6 1.6 1.5 ٪
ایتالیا 1.70 2018 12 1.7 1.8 1.8 1.7 ٪
اسلواکی 3.50 2018 12 3.5 3.6 3.6 3.4 ٪
اتحادیه اروپا 2.70 2018 09 2.7 2.9 2.6 2.6 ٪
انگلستان 3.40 2018 12 3.4 3.6 3.6 3.4 ٪
استرالیا 2.30 2018 12 2.35 2.27 3.2 2.4 ٪
پرتغال 2.90 2018 12 2.5 2.3 2.5 3.2 ٪
جمهوری چک 4.70 2018 12 4 5.36 2.9 4.5 ٪
روسیه 0.20 2019 01 2.5 2.2 1.5 2.9 ٪
فرانسه 0.40 2018 06 0.6 0.4 0.6 0.5 ٪
قبرس 3.10 2018 09 0.8 0.7 0.93 1.17 ٪
لهستان 7.50 2019 01 4.2 4.2 4 4.5 ٪
منطقه یورو 2.40 2018 09 2.4 2.6 2.4 2.3 ٪
مجارستان 10.20 2018 12 8.5 8.4 8.4 8.8 ٪
نروژ 2.97 2018 12 2.6 2.8 3.2 2.6 ٪