کالایاب
شاخص یاب

رشد دستمزد

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آرژانتین 4.23 2019 05 2.77 0.74 : 6.33 ٪
آلمان 1.20 2019 03 1.4 -2.7 : 6 ٪
اسپانیا 0 2019 06 4.62 -7.18 : 9.03 ٪
اتحادیه اروپا 2.70 2018 09 2.8 0.9 : 3.6 ٪
ایتالیا 0.70 2019 06 1.6 0.3 : 15.8 ٪
اسلواکی 4.60 2019 03 3.5 -33.1 : 14.7 ٪
ایالات متحده 0 2019 06 5.29 -5.88 : 13.78 ٪
اوکراین 0 2019 06 17.36 -2.64 : 44.89 ٪
انگلستان 3.70 2019 06 3.5 -2.6 : 6.6 ٪
اسلوونی 0 2019 06 3.9 -2.42 : 11.21 ٪
ایرلند 0 2019 03 3.5 -2.9 : 3.5 ٪
استرالیا 2.30 2019 06 2.3 1.9 : 4.3 ٪
استونی 0 2018 09 6.4 -6.5 : 21.2 ٪
ایسلند 0 2019 03 2.6 -9.4 : 11.6 ٪
بوسنی و هرزگوین 0 2019 05 5.4 -1.8 : 19.2 ٪
بلژیک 0 2018 12 3.2 -6.5 : 6.8 ٪
بلاروس 0 2019 05 16.6 5.72 : 116 ٪
پرتغال 3.40 2019 06 3.6 -10.1 : 8.5 ٪
جمهوری چک 4.60 2019 03 4.7 -3.1 : 7.4 ٪
رومانی 0 2019 06 13 -1.9 : 283 ٪
روسیه 3.50 2019 07 2.9 -41.4 : 27.2 ٪
ژاپن 0 2019 06 -0.5 -7.1 : 35.02 ٪
سوئد 1.90 2019 04 2.3 1.9 : 7.1 ٪
سوئیس 0.50 2019 03 0.5 0.1 : 7.8 ٪
فرانسه 0.80 2019 03 0.2 0.1 : 1 ٪
قبرس 2.50 2019 03 2.7 -3.4 : 7.1 ٪
کرواسی 3.90 2019 02 3.4 -2.1 : 1893 ٪
کانادا 0 2019 05 2.6 -0.4 : 5.5 ٪
لهستان 7.40 2019 07 5.3 0.38 : 13.16 ٪
مجارستان 11.20 2019 05 9 -5.3 : 26.19 ٪
مقدونیه 0 2019 06 2.8 -4.5 : 19.6 ٪
منطقه یورو 2.50 2019 03 2.3 0.8 : 3.4 ٪
نروژ 3.10 2019 06 3.35 1.07 : 18.56 ٪
هلند 2.59 2019 07 2.34 0.44 : 4.71 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آرژانتین 4.23 2019 05 1.8 1.8 1.6 2.1 ٪
آلمان 1.20 2019 03 1.6 1.7 1.7 1.6 ٪
اتحادیه اروپا 2.70 2018 09 2.7 2.9 2.6 2.6 ٪
ایتالیا 0.70 2019 06 1.8 1.9 1.9 1.8 ٪
اسلواکی 4.60 2019 03 3.6 3.6 3.6 3.6 ٪
انگلستان 3.70 2019 06 3.6 3.5 3.4 3.6 ٪
استرالیا 2.30 2019 06 3.2 3.2 3 2.3 ٪
پرتغال 3.40 2019 06 2.5 2.6 2.6 2.3 ٪
جمهوری چک 4.60 2019 03 3.9 3.2 2.8 4.5 ٪
روسیه 3.50 2019 07 2.7 2.4 2.5 2.2 ٪
سوئد 1.90 2019 04 2.4 2.4 2.5 2.3 ٪
سوئیس 0.50 2019 03 0.9 1.1 1.2 0.9 ٪
فرانسه 0.80 2019 03 0.6 0.7 0.4 0.4 ٪
قبرس 2.50 2019 03 2.2 2.3 2 2.5 ٪
کرواسی 3.90 2019 02 3.2 3 3 2.9 ٪
لهستان 7.40 2019 07 4 3.6 4.1 4.2 ٪
مجارستان 11.20 2019 05 8.5 8.2 8 8.7 ٪
منطقه یورو 2.50 2019 03 2.4 2.5 2.4 2.6 ٪
نروژ 3.10 2019 06 3.2 3 3.2 2.9 ٪
هلند 2.59 2019 07 2.4 2.5 2.7 2.3 ٪