کالایاب
شاخص یاب

شاخص اقتصادی مقدم

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آرژانتین -0.80 2019 07 3.3 -3.8 : 4.4 ٪
آفریقای جنوبی -0.40 2019 06 -1.5 -3.7 : 4.7 ٪
آذربایجان 2.50 2019 07 2.4 -4.5 : 116 ٪
ارمنستان 3.40 2019 06 7.3 -7.7 : 17.2 ٪
اوگاندا 0 2019 06 232 94.8 : 233 نقاط شاخص
انگلستان -0.20 2019 06 0.2 -2.1 : 1.9 ٪
اکوادور -4.10 2019 04 -6.2 -34.4 : 111 ٪
استرالیا 0.10 2019 07 -0.07 -1.1 : 0.54 ٪
ایالات متحده 0 2019 07 128 46.91 : 128 نقاط شاخص
السالوادور 3.70 2019 04 1.1 -7.9 : 20.5 ٪
برزیل 0.30 2019 06 1.1 -3.36 : 3.22 ٪
بلاروس 1.30 2019 07 0.9 -4.3 : 12.3 ٪
پرو 2.62 2019 06 0.63 -2.86 : 14.08 ٪
پاناما 2.95 2019 06 2.38 -2.26 : 15.69 ٪
پرتغال 2.40 2019 06 2.3 -4 : 6.6 ٪
پاراگوئه -2.80 2019 05 -5.2 -10.3 : 23 ٪
پورتوریکو 0.40 2019 05 1.3 -19.2 : 22.6 ٪
ترکیه 2.19 2019 07 2.43 -7.01 : 12.75 ٪
تایوان 112.30 2019 06 112 20.8 : 114 نقاط شاخص
تایلند 152.22 2019 06 152 83.61 : 158 نقاط شاخص
جمهوری دومینیکن 5.30 2019 05 3.3 -4.3 : 13.3 ٪
روسیه 1.70 2019 07 0.8 -11.8 : 9.9 ٪
ژاپن 0 2019 06 94.9 72.5 : 108 نقاط شاخص
سنگاپور 108.10 2019 06 109 23.7 : 110 نقاط شاخص
شیلی 1.30 2019 06 2.3 -4.4 : 12.6 ٪
غنا 0 2019 03 5.2 -5.1 : 13.4 ٪
فنلاند 2.23 2019 06 0.84 -12.21 : 9.02 ٪
قزاقستان 5.10 2019 07 7.2 -8.2 : 15.4 ٪
قرقیزستان 6.90 2019 07 6.4 -11.3 : 17.3 ٪
کاستاریکا -0.40 2019 05 1 -5.9 : 14.8 ٪
کره جنوبی 114.50 2019 06 114 4.4 : 114 نقاط شاخص
کلمبیا 2.70 2019 06 3.6 -1.6 : 9.8 ٪
کانادا 0.20 2019 05 0.3 -1.4 : 1.2 ٪
گرجستان 5.00 2019 06 4.7 -0.8 : 8.4 ٪
گواتمالا 3.30 2019 05 2.3 -2.8 : 8.8 ٪
مالزی -0.30 2019 06 -1.7 -3.3 : 4.5 ٪
موزامبیک 0 2019 04 15.5 -15.8 : 15.8 ٪
مکزیک -0.90 2019 06 -0.4 -11 : 12.6 ٪
نیکاراگوئه -7.50 2019 02 -5.8 -12.8 : 13.6 ٪
نروژ 0 2019 05 0.4 -0.5 : 1.2 ٪
هندوراس 2.70 2019 05 2.4 -8.4 : 15.6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آرژانتین -0.80 2019 07 -2.3 -1.5 -0.8 -1.3 ٪
آفریقای جنوبی -0.40 2019 06 0.2 -0.5 0.4 -0.6 ٪
آذربایجان 2.50 2019 07 2.4 2 2.3 2.1 ٪
ارمنستان 3.40 2019 06 11.5 11.5 11.5 2.6 ٪
انگلستان -0.20 2019 06 0.4 0.3 0.5 0.2 ٪
اکوادور -4.10 2019 04 3 3.3 3.3 1.8 ٪
استرالیا 0.10 2019 07 0 -0.1 0.1 0 ٪
السالوادور 3.70 2019 04 2.2 2.2 2.2 1.7 ٪
برزیل 0.30 2019 06 0.8 0.5 0.6 0.3 ٪
بلاروس 1.30 2019 07 1.7 1.3 1.6 1.5 ٪
پرو 2.62 2019 06 3.6 3.7 3.9 3.3 ٪
پاناما 2.95 2019 06 5 4.8 4.8 5.2 ٪
پرتغال 2.40 2019 06 2.2 2.1 2.1 1.9 ٪
پاراگوئه -2.80 2019 05 2.3 2.6 2.9 -1.6 ٪
پورتوریکو 0.40 2019 05 3.2 3.2 3.2 4.4 ٪
ترکیه 2.19 2019 07 1 1.2 1.5 -2 ٪
تایوان 112.30 2019 06 113 113 113 112 نقاط شاخص
تایلند 152.22 2019 06 150 149 150 152 نقاط شاخص
جمهوری دومینیکن 5.30 2019 05 5.4 5.2 5.2 5.3 ٪
روسیه 1.70 2019 07 1.5 1.6 1.8 1.6 ٪
سنگاپور 108.10 2019 06 107 108 105 110 نقاط شاخص
شیلی 1.30 2019 06 3.1 3.3 3 3.2 ٪
فنلاند 2.23 2019 06 2.3 2.3 2.3 3.14 ٪
قزاقستان 5.10 2019 07 5.5 4.2 5.2 4 ٪
قرقیزستان 6.90 2019 07 4 3.1 2.2 5.3 ٪
کاستاریکا -0.40 2019 05 3.5 3.5 3.5 3.7 ٪
کره جنوبی 114.50 2019 06 114 115 116 115 نقاط شاخص
کلمبیا 2.70 2019 06 3.3 3.1 3.4 2.9 ٪
کانادا 0.20 2019 05 0.1 0.3 0.2 -0.1 ٪
گرجستان 5.00 2019 06 5.9 4.1 4.1 5.3 ٪
گواتمالا 3.30 2019 05 3.4 3.4 3.4 3.1 ٪
مالزی -0.30 2019 06 0.4 0.5 1.5 -0.9 ٪
مکزیک -0.90 2019 06 1.6 1.8 2 1.8 ٪
نیکاراگوئه -7.50 2019 02 -2 -2 -2 -3.2 ٪
هندوراس 2.70 2019 05 3.8 3.8 3.8 3.6 ٪