کالایاب
شاخص یاب

شاخص اقتصادی مقدم

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آرژانتین -0.70 2019 04 -3.1 -3.9 : 4.6 ٪
آذربایجان 2.10 2019 04 3 -4.5 : 116 ٪
آفریقای جنوبی -0.40 2019 03 2 -3.7 : 4.7 ٪
ارمنستان 9.20 2019 04 5.8 -7.7 : 17.2 ٪
انگلستان 0.30 2019 04 0.5 -2.1 : 1.9 ٪
استرالیا -0.09 2019 04 0.28 -1.1 : 0.54 ٪
السالوادور 2.30 2019 02 2.7 -8.9 : 20.5 ٪
اکوادور -6.20 2019 03 -0.1 -34.4 : 111 ٪
ایالات متحده 0 2019 04 126 46.91 : 128 نقاط شاخص
اوگاندا 0 2019 03 230 94.81 : 230 نقاط شاخص
بلاروس 1.40 2019 04 1.1 -4.3 : 12.3 ٪
برزیل -0.47 2019 04 -0.3 -3.26 : 3.2 ٪
پاراگوئه -4.60 2019 03 -2.8 -10.3 : 23 ٪
پرتغال 2.30 2019 03 2.1 -4 : 6.6 ٪
پرو 3.19 2019 03 2.09 -2.86 : 14.08 ٪
پورتوریکو 1.50 2019 04 2.2 -19.2 : 22.6 ٪
پاناما 2.96 2019 03 3.74 -2.26 : 15.69 ٪
تایلند 151.31 2019 04 151 83.61 : 158 نقاط شاخص
تایوان 112.50 2019 04 111 20.8 : 114 نقاط شاخص
ترکیه 1.40 2019 04 0.36 -7.01 : 12.75 ٪
جمهوری دومینیکن 5.30 2019 02 5.9 -4.3 : 13.3 ٪
روسیه 1.60 2019 04 0.2 -11.8 : 9.9 ٪
ژاپن 0 2019 04 95.7 72.5 : 108 نقاط شاخص
سنگاپور 109.30 2019 03 109 23.7 : 110 نقاط شاخص
شیلی 2.10 2019 04 1.9 -4.4 : 12.6 ٪
غنا 0 2019 03 5.2 -5.1 : 13.4 ٪
فنلاند 2.83 2019 04 0.94 -11.13 : 9.2 ٪
قزاقستان 2.20 2019 05 3.6 -8.2 : 15.4 ٪
قرقیزستان 5.60 2019 04 5.3 -11.3 : 17.3 ٪
کاستاریکا 1.50 2019 03 2.9 -5.8 : 14.8 ٪
کانادا 0.50 2019 03 -0.2 -1.4 : 1.2 ٪
کره جنوبی 114.20 2019 04 114 4.4 : 114 نقاط شاخص
کلمبیا 2.60 2019 03 2.8 -1.7 : 9.9 ٪
گواتمالا 2.80 2019 01 2.8 -2.75 : 8.82 ٪
گرجستان 5.10 2019 04 6 -0.8 : 8.4 ٪
مالزی 0.70 2019 03 -2.1 -3.3 : 4.5 ٪
مکزیک 1.30 2019 03 1.1 -11 : 12.6 ٪
موزامبیک 0 2019 02 -12.8 -15.8 : 15.8 ٪
نیکاراگوئه -7.50 2019 02 -5.8 -12.8 : 13.6 ٪
نروژ 0 2019 03 0.7 -0.5 : 1.1 ٪
هندوراس 3.40 2019 02 2.9 -8.4 : 15.6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آرژانتین -0.70 2019 04 -3 -2.3 -1.5 -2.7 ٪
آذربایجان 2.10 2019 04 1.9 2 2 1.8 ٪
آفریقای جنوبی -0.40 2019 03 -0.4 0.2 -0.7 0.6 ٪
ارمنستان 9.20 2019 04 2.6 11.5 11.5 4.2 ٪
انگلستان 0.30 2019 04 0.3 0.4 0.3 -0.2 ٪
استرالیا -0.09 2019 04 0 0 -0.1 -0.2 ٪
السالوادور 2.30 2019 02 1.7 2.2 2.2 1.4 ٪
اکوادور -6.20 2019 03 1.8 3 3.3 2.6 ٪
بلاروس 1.40 2019 04 2.5 3.4 4 2 ٪
برزیل -0.47 2019 04 0.3 0.8 -0.1 0.3 ٪
پاراگوئه -4.60 2019 03 3.1 3.4 3.4 0.7 ٪
پرتغال 2.30 2019 03 1.9 2.2 2.1 1.8 ٪
پرو 3.19 2019 03 4.2 3.9 3.7 3.7 ٪
پورتوریکو 1.50 2019 04 4.4 3.2 3.2 6.7 ٪
پاناما 2.96 2019 03 5.2 5 4.8 4.7 ٪
تایلند 151.31 2019 04 152 150 149 152 نقاط شاخص
تایوان 112.50 2019 04 112 113 113 112 نقاط شاخص
ترکیه 1.40 2019 04 1.2 1 1.2 1.1 ٪
جمهوری دومینیکن 5.30 2019 02 5.3 5.4 5.2 5.7 ٪
روسیه 1.60 2019 04 1.6 1.5 1.6 1.5 ٪
سنگاپور 109.30 2019 03 110 107 108 110 نقاط شاخص
شیلی 2.10 2019 04 3.2 3.1 3.3 3.3 ٪
فنلاند 2.83 2019 04 2.3 2.3 2.3 3.14 ٪
قزاقستان 2.20 2019 05 4 4.2 4.2 3.9 ٪
قرقیزستان 5.60 2019 04 3.8 4 4 3.2 ٪
کاستاریکا 1.50 2019 03 3.7 3.5 3.5 3.7 ٪
کانادا 0.50 2019 03 -0.1 0.1 0.1 0.2 ٪
کره جنوبی 114.20 2019 04 116 116 116 115 نقاط شاخص
کلمبیا 2.60 2019 03 2.9 3.3 3.1 3 ٪
گواتمالا 2.80 2019 01 3.1 3.4 3.4 3.2 ٪
گرجستان 5.10 2019 04 3.85 3.8 3.8 4 ٪
مالزی 0.70 2019 03 -0.9 0.4 0.5 0.3 ٪
مکزیک 1.30 2019 03 2.2 2.2 2 2 ٪
نیکاراگوئه -7.50 2019 02 -3.2 -2 -2 -3.6 ٪
هندوراس 3.40 2019 02 3.6 3.8 3.8 3.6 ٪