شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/EGP Ask

  • نرخ فعلی:1.0955
  • بالاترین قیمت روز:1.1053
  • پایین ترین قیمت روز:1.0954
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1024
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۶:۳۴
  • نرخ روز گذشته:1.1016
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0061

نمودار کندل استیک ZAR/EGP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/EGP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0955 ریال15:56:34
1.0964 ریال15:42:37
1.0957 ریال15:21:39
1.0954 ریال14:56:25
1.096 ریال14:42:31
1.0999 ریال14:21:35
1.1008 ریال13:56:33
1.1035 ریال13:42:39
1.1037 ریال13:21:30
1.1034 ریال12:56:23
1.1044 ریال12:42:20
1.1053 ریال12:21:29
1.1052 ریال11:56:23
1.1043 ریال11:42:24
1.1052 ریال11:21:21
1.1033 ریال10:42:17
1.1043 ریال10:21:16
1.1047 ریال9:56:15
1.1028 ریال9:42:15
1.1021 ریال8:56:14
1.1025 ریال8:42:15
1.1027 ریال8:21:15
1.1026 ریال7:56:15
1.1025 ریال6:42:15
1.1026 ریال6:21:15
1.1029 ریال5:56:15
1.1026 ریال5:42:15
1.1018 ریال4:56:13
1.102 ریال4:42:14
1.1018 ریال4:21:14
1.1021 ریال3:56:14
1.102 ریال3:42:13
1.1018 ریال2:56:14
1.1021 ریال2:42:14
1.1022 ریال2:21:13
1.1021 ریال1:56:14
1.1019 ریال1:42:14
1.1021 ریال1:21:14
1.1019 ریال0:42:15
1.1024 ریال0:21:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات