پزو اروگوئه / دلار

  • سکه فروشان مجاز0.0353
  • بالاترین قیمت روز:0.0358
  • پایین ترین قیمت روز:0.0353
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0357
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۷:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.0353
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0353 ریال20:07:19
0.0358 ریال16:31:29
0.0353 ریال11:01:40
0.0357 ریال4:37:50
نظرات