UYU/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0347
  • بالاترین قیمت روز:0.0347
  • پایین ترین قیمت روز:0.0347
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0347
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0339
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0347 ریال1:10:42
نظرات