دلار / فرانک آفریقا

  • نرخ فعلی:556.41
  • بالاترین قیمت روز:556.41
  • پایین ترین قیمت روز:556.41
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:556.41
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:558.38
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.97

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
556.41 ریال4:33:07
نظرات