شاخص یاب

دلار / هریونیا اوکراین

  • نرخ فعلی:26.123
  • بالاترین قیمت روز:26.123
  • پایین ترین قیمت روز:26.123
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:26.123
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۶:۴۰
  • نرخ روز گذشته:25.98
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.143

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
26.123 ریال4:36:40
26.123 ریال4:35:30
نظرات