شاخص یاب

دلار / هریونیا اوکراین

  • نرخ فعلی:27.511
  • بالاترین قیمت روز:27.511
  • پایین ترین قیمت روز:27.318
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.19
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:27.423
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:27.318
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.193

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27.511 ریال15:36:09
27.318 ریال10:57:12
27.423 ریال4:32:09
نظرات