کالایاب
شاخص یاب

دلار / دلار تایوان

  • نرخ فعلی:31.52
  • بالاترین قیمت روز:31.566
  • پایین ترین قیمت روز:31.458
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:31.566
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۹:۱۲
  • نرخ روز گذشته:31.548
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.028

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
31.52 ریال13:39:12
31.523 ریال13:37:10
31.54 ریال13:33:12
31.536 ریال13:30:16
31.529 ریال13:15:14
31.5 ریال12:40:13
31.488 ریال12:37:12
31.517 ریال12:34:11
31.528 ریال12:30:18
31.52 ریال12:27:14
31.531 ریال12:15:14
31.536 ریال12:12:13
31.539 ریال12:06:12
31.514 ریال11:45:15
31.521 ریال11:36:13
31.528 ریال11:34:10
31.518 ریال11:21:14
31.458 ریال11:12:14
31.488 ریال11:00:19
31.504 ریال10:48:14
31.513 ریال10:45:14
31.532 ریال10:36:13
31.539 ریال10:33:13
31.535 ریال10:30:18
31.533 ریال10:06:14
31.494 ریال9:54:13
31.526 ریال9:34:10
31.523 ریال9:30:18
31.525 ریال9:21:14
31.527 ریال9:15:15
31.522 ریال9:00:20
31.537 ریال8:54:13
31.536 ریال8:51:14
31.542 ریال8:37:10
31.533 ریال8:34:10
31.547 ریال8:30:17
31.538 ریال8:15:16
31.539 ریال7:45:15
31.546 ریال7:36:13
31.559 ریال7:34:10
31.566 ریال7:31:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات