شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار تایوان

  • نرخ فعلی:30.452
  • بالاترین قیمت روز:30.465
  • پایین ترین قیمت روز:30.437
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:30.461
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۶:۰۵
  • نرخ روز گذشته:30.455
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.003

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30.452 ریال1:36:05
30.453 ریال1:35:15
30.453 ریال1:35:14
30.452 ریال1:31:05
30.45 ریال1:29:04
30.453 ریال1:23:04
30.452 ریال1:22:05
30.453 ریال1:21:13
30.452 ریال1:17:04
30.458 ریال1:15:06
30.458 ریال1:15:05
30.446 ریال1:14:13
30.452 ریال1:13:04
30.449 ریال1:08:04
30.446 ریال1:07:14
30.449 ریال1:05:04
30.455 ریال1:03:04
30.446 ریال0:50:07
30.446 ریال0:50:06
30.445 ریال0:49:13
30.448 ریال0:47:04
30.444 ریال0:45:04
30.442 ریال0:43:05
30.445 ریال0:42:13
30.437 ریال0:41:04
30.442 ریال0:39:03
30.445 ریال0:37:04
30.437 ریال0:36:04
30.459 ریال0:35:14
30.459 ریال0:35:14
30.46 ریال0:33:04
30.459 ریال0:15:06
30.459 ریال0:15:05
30.465 ریال0:14:12
30.459 ریال0:11:05
30.45 ریال0:09:04
30.461 ریال0:08:04
30.465 ریال0:07:13
30.461 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات