شاخص یاب

دلار / دینار تونس

  • نرخ فعلی:2.9904
  • بالاترین قیمت روز:2.992
  • پایین ترین قیمت روز:2.91
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.91
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۷:۰۸
  • نرخ روز گذشته:2.9886
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.9904 ریال17:37:08
2.992 ریال17:17:07
2.915 ریال17:16:08
2.9891 ریال16:57:10
2.9915 ریال16:37:08
2.9912 ریال16:17:08
2.9799 ریال15:57:11
2.988 ریال15:37:08
2.9904 ریال15:17:08
2.9903 ریال14:57:10
2.9802 ریال14:37:08
2.9897 ریال14:17:08
2.9878 ریال13:57:11
2.9881 ریال13:37:08
2.9899 ریال13:17:08
2.9881 ریال12:57:10
2.9903 ریال12:37:08
2.9865 ریال12:17:08
2.9765 ریال11:57:11
2.9872 ریال11:37:08
2.9854 ریال11:17:08
2.9773 ریال10:57:12
2.9858 ریال10:37:08
2.91 ریال1:52:08
نظرات