شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دینار تونس

  • نرخ فعلی:2.8427
  • بالاترین قیمت روز:2.8519
  • پایین ترین قیمت روز:2.8422
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.8441
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:2.8519
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0092

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار تونس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.8427 ریال4:53:04
2.8431 ریال4:36:04
2.8432 ریال4:35:15
2.8432 ریال4:35:14
2.8431 ریال4:33:04
2.8429 ریال4:29:04
2.8432 ریال4:28:13
2.8429 ریال4:22:05
2.8432 ریال4:15:05
2.8432 ریال4:15:05
2.8429 ریال4:14:13
2.8432 ریال4:08:04
2.8429 ریال4:07:13
2.8432 ریال4:03:04
2.8429 ریال3:51:04
2.8431 ریال3:50:07
2.8431 ریال3:50:06
2.8429 ریال3:49:13
2.8431 ریال3:43:04
2.8429 ریال3:36:05
2.8431 ریال3:35:15
2.8431 ریال3:35:14
2.8429 ریال3:29:04
2.8431 ریال3:28:13
2.8429 ریال3:23:04
2.8431 ریال3:15:06
2.8431 ریال3:15:05
2.8427 ریال3:14:13
2.8431 ریال3:13:04
2.8427 ریال2:53:04
2.8429 ریال2:50:06
2.8429 ریال2:50:05
2.8432 ریال2:49:13
2.8429 ریال2:45:05
2.8429 ریال2:45:04
2.8432 ریال2:36:04
2.8427 ریال2:35:15
2.8427 ریال2:35:14
2.8432 ریال2:29:04
2.8427 ریال2:28:14
2.8432 ریال2:23:04
2.8427 ریال2:15:06
2.8427 ریال2:15:06
2.8429 ریال2:14:13
2.8427 ریال2:08:04
2.8429 ریال2:07:13
2.8427 ریال2:01:06
2.8429 ریال1:50:08
2.8429 ریال1:50:08
2.8431 ریال1:49:14
2.8429 ریال1:43:04
2.8431 ریال1:36:04
2.843 ریال1:35:14
2.843 ریال1:35:13
2.8431 ریال1:33:04
2.843 ریال1:15:06
2.843 ریال1:15:05
2.8424 ریال1:14:12
2.843 ریال1:13:05
2.8431 ریال1:08:04
2.8424 ریال1:07:14
2.8431 ریال1:03:04
2.8424 ریال0:53:04
2.8422 ریال0:50:06
2.8422 ریال0:50:06
2.8431 ریال0:49:13
2.8422 ریال0:43:05
2.8431 ریال0:36:04
2.8516 ریال0:35:13
2.8516 ریال0:35:13
2.8431 ریال0:29:04
2.8516 ریال0:28:13
2.8431 ریال0:23:04
2.8516 ریال0:15:06
2.8516 ریال0:15:06
2.8519 ریال0:14:13
2.8516 ریال0:13:04
2.8441 ریال0:08:05
2.8519 ریال0:07:13
2.8441 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات