کالایاب
شاخص یاب

دلار / فرانک رواندا

  • نرخ فعلی:919.361
  • بالاترین قیمت روز:919.361
  • پایین ترین قیمت روز:912.85
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.51
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:912.85
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۷:۰۴
  • نرخ روز گذشته:919.361
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
919.361 ریال7:37:04
912.85 ریال7:34:04
919.361 ریال6:04:04
912.85 ریال6:01:04
919.361 ریال4:22:04
912.85 ریال1:01:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات