دلار / فرانک رواندا

  • نرخ فعلی:885.34
  • بالاترین قیمت روز:885.34
  • پایین ترین قیمت روز:885.34
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:885.34
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:883
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.34

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
885.34 ریال4:32:43
نظرات