USD/RWF - دلار آمریکا / فرانک رواندا

  • نرخ فعلی:870
  • بالاترین قیمت روز:870
  • پایین ترین قیمت روز:870
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:870
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:870.36
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.36

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
870 ریال2:10:24
نظرات