شاخص یاب

دلار / فرانک رواندا

  • نرخ فعلی:890
  • بالاترین قیمت روز:902.62
  • پایین ترین قیمت روز:890
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:902.62
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۵:۱۷
  • نرخ روز گذشته:891
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
890 ریال16:35:17
891 ریال16:23:16
900.24 ریال14:40:18
902.62 ریال3:32:10
نظرات