شاخص یاب

دلار / فرانک رواندا

  • نرخ فعلی:895.84
  • بالاترین قیمت روز:895.84
  • پایین ترین قیمت روز:880
  • بیشترین مقدار نوسان روز:15.84
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:880
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:881
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:14.84

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
895.84 ریال4:42:50
895.84 ریال4:42:09
895.84 ریال4:41:43
895.84 ریال4:40:57
880 ریال0:55:23
880 ریال0:54:35
880 ریال0:53:26
نظرات