شاخص یاب

دلار / فرانک رواندا

  • نرخ فعلی:881.28
  • بالاترین قیمت روز:881.28
  • پایین ترین قیمت روز:875
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.28
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:875
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۴۰
  • نرخ روز گذشته:876
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.28

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک رواندا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
881.28 ریال4:35:40
881.28 ریال4:34:32
875 ریال1:37:29
875 ریال1:36:29
نظرات