شاخص یاب

دلار / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:3.7759
  • بالاترین قیمت روز:3.7824
  • پایین ترین قیمت روز:3.7748
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7759
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:3.7765
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7759 ریال1:31:08
3.7765 ریال1:30:14
3.7773 ریال1:29:08
3.7765 ریال1:26:08
3.7763 ریال1:25:09
3.7765 ریال1:24:11
3.7767 ریال1:23:08
3.7763 ریال1:22:08
3.7756 ریال1:21:11
3.7763 ریال1:20:09
3.7761 ریال1:18:11
3.7774 ریال1:17:08
3.7763 ریال1:16:08
3.7788 ریال1:15:11
3.7793 ریال1:14:08
3.7795 ریال1:13:08
3.7793 ریال1:11:07
3.7792 ریال1:09:10
3.7794 ریال1:08:09
3.7793 ریال1:07:08
3.7794 ریال1:03:10
3.78 ریال1:02:08
3.7799 ریال0:53:08
3.78 ریال0:52:08
3.7798 ریال0:49:07
3.7799 ریال0:48:10
3.7798 ریال0:45:11
3.7795 ریال0:44:07
3.7793 ریال0:43:08
3.7796 ریال0:42:09
3.7809 ریال0:40:10
3.7824 ریال0:36:09
3.7822 ریال0:35:08
3.7814 ریال0:34:07
3.7781 ریال0:33:09
3.7782 ریال0:32:07
3.7814 ریال0:31:08
3.7793 ریال0:29:07
3.7784 ریال0:28:07
3.7761 ریال0:27:09
3.7759 ریال0:26:08
3.7761 ریال0:25:09
3.7757 ریال0:24:09
3.7761 ریال0:22:07
3.7759 ریال0:21:10
3.7755 ریال0:20:09
3.7753 ریال0:19:08
3.7755 ریال0:18:09
3.7757 ریال0:17:07
3.7752 ریال0:16:08
3.7748 ریال0:15:11
3.775 ریال0:12:11
3.7753 ریال0:10:10
3.7752 ریال0:09:10
3.7753 ریال0:08:08
3.7757 ریال0:06:10
3.7761 ریال0:05:08
3.7759 ریال0:03:12
نظرات