شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:3.8793
  • بالاترین قیمت روز:3.8808
  • پایین ترین قیمت روز:3.8769
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8789
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۱:۰۶
  • نرخ روز گذشته:3.8791
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.8793 ریال11:31:06
3.8798 ریال11:29:04
3.8792 ریال11:27:13
3.8783 ریال11:25:05
3.8783 ریال11:25:05
3.8792 ریال11:23:04
3.8796 ریال11:21:13
3.8797 ریال11:19:04
3.8796 ریال11:17:04
3.8795 ریال11:15:16
3.8795 ریال11:15:15
3.88 ریال11:13:04
3.8801 ریال11:09:12
3.88 ریال11:07:04
3.8806 ریال11:05:05
3.8806 ریال11:05:04
3.8802 ریال11:03:13
3.8796 ریال11:01:05
3.8792 ریال10:57:13
3.8797 ریال10:55:05
3.8797 ریال10:55:04
3.879 ریال10:53:03
3.8793 ریال10:51:12
3.8792 ریال10:49:03
3.8793 ریال10:47:04
3.8794 ریال10:45:14
3.8794 ریال10:45:13
3.88 ریال10:41:04
3.8792 ریال10:39:12
3.8796 ریال10:37:04
3.8798 ریال10:35:05
3.8798 ریال10:35:05
3.8793 ریال10:33:14
3.8791 ریال10:31:05
3.8793 ریال10:29:03
3.8803 ریال10:27:13
3.8789 ریال10:25:05
3.8789 ریال10:25:04
3.8783 ریال10:23:04
3.8792 ریال10:21:13
3.8784 ریال10:17:03
3.8789 ریال10:15:15
3.8789 ریال10:15:15
3.879 ریال10:13:04
3.8783 ریال10:11:04
3.8779 ریال10:09:13
3.8783 ریال10:07:04
3.8778 ریال10:05:05
3.8778 ریال10:05:04
3.8776 ریال10:01:05
3.878 ریال9:59:03
3.8783 ریال9:57:12
3.8781 ریال9:55:05
3.8781 ریال9:55:04
3.8777 ریال9:53:03
3.8784 ریال9:51:11
3.8782 ریال9:49:03
3.8775 ریال9:47:03
3.8781 ریال9:45:14
3.8781 ریال9:45:13
3.8784 ریال9:43:04
3.8783 ریال9:41:03
3.8776 ریال9:39:13
3.8785 ریال9:37:04
3.8779 ریال9:35:05
3.8779 ریال9:35:04
3.8773 ریال9:33:13
3.8782 ریال9:31:04
3.8783 ریال9:29:03
3.8775 ریال9:27:12
3.8788 ریال9:25:05
3.8788 ریال9:25:04
3.8775 ریال9:23:04
3.8776 ریال9:21:12
3.8782 ریال9:19:04
3.878 ریال9:17:04
3.8777 ریال9:15:16
3.8777 ریال9:15:15
3.8787 ریال9:13:04
3.8789 ریال9:11:03
3.8778 ریال9:09:13
3.8784 ریال9:05:04
3.8784 ریال9:05:04
3.8785 ریال9:03:13
3.8784 ریال9:01:04
3.8789 ریال8:59:03
3.8785 ریال8:57:12
3.8782 ریال8:55:04
3.8792 ریال8:53:03
3.8789 ریال8:51:13
3.8782 ریال8:49:04
3.8786 ریال8:47:04
3.8791 ریال8:45:13
3.8791 ریال8:45:13
3.8789 ریال8:43:04
3.879 ریال8:41:04
3.8784 ریال8:39:13
3.8787 ریال8:37:04
3.8783 ریال8:35:04
3.8784 ریال8:33:14
3.879 ریال8:31:04
3.8785 ریال8:29:04
3.8789 ریال8:27:12
3.8785 ریال8:25:05
3.8785 ریال8:25:04
3.8787 ریال8:23:03
3.8808 ریال8:21:12
3.8785 ریال8:19:03
3.8788 ریال8:17:04
3.8786 ریال8:15:16
3.8786 ریال8:15:15
3.8791 ریال8:13:04
3.879 ریال8:11:04
3.8799 ریال8:09:12
3.8787 ریال8:07:03
3.8789 ریال8:05:05
3.8789 ریال8:05:04
3.8792 ریال8:03:12
3.879 ریال8:01:04
3.8797 ریال7:59:04
3.8786 ریال7:57:12
3.879 ریال7:55:05
3.879 ریال7:55:04
3.8785 ریال7:53:04
3.8787 ریال7:51:12
3.8789 ریال7:49:04
3.8784 ریال7:47:03
3.8785 ریال7:43:04
3.8786 ریال7:41:03
3.8782 ریال7:37:04
3.8805 ریال7:35:04
3.8805 ریال7:35:04
3.8785 ریال7:33:13
3.8795 ریال7:31:04
3.8785 ریال7:29:03
3.8782 ریال7:27:12
3.8792 ریال7:25:04
3.8792 ریال7:25:04
3.8779 ریال7:23:03
3.8782 ریال7:21:12
3.8779 ریال7:19:03
3.8783 ریال7:17:04
3.8794 ریال7:15:16
3.8794 ریال7:15:14
3.8793 ریال7:13:04
3.8782 ریال7:11:03
3.8776 ریال7:09:12
3.878 ریال7:07:04
3.8775 ریال7:05:05
3.8775 ریال7:05:04
3.878 ریال7:03:12
3.8779 ریال7:01:04
3.8777 ریال6:59:04
3.8778 ریال6:57:11
3.8777 ریال6:55:05
3.8777 ریال6:55:05
3.8775 ریال6:53:04
3.8779 ریال6:51:12
3.8786 ریال6:49:04
3.8775 ریال6:47:03
3.8776 ریال6:45:14
3.8776 ریال6:45:13
3.8779 ریال6:43:04
3.8772 ریال6:41:04
3.8778 ریال6:39:12
3.8781 ریال6:37:13
3.8777 ریال6:35:04
3.8777 ریال6:35:04
3.8776 ریال6:33:14
3.8774 ریال6:31:05
3.8772 ریال6:29:03
3.878 ریال6:27:12
3.8783 ریال6:25:04
3.8783 ریال6:25:04
3.8781 ریال6:23:04
3.878 ریال6:21:13
3.8782 ریال6:19:04
3.8781 ریال6:17:03
3.878 ریال6:15:19
3.878 ریال6:15:19
3.8776 ریال6:13:04
3.8784 ریال6:11:04
3.8779 ریال6:09:12
3.8785 ریال6:05:05
3.8785 ریال6:05:05
3.8784 ریال6:03:15
3.8792 ریال6:01:05
3.8788 ریال5:59:04
3.8784 ریال5:57:12
3.878 ریال5:55:05
3.878 ریال5:55:04
3.8778 ریال5:53:04
3.8779 ریال5:51:13
3.8782 ریال5:49:04
3.8778 ریال5:47:05
3.8771 ریال5:45:14
3.8771 ریال5:45:14
3.8777 ریال5:43:03
3.8771 ریال5:41:04
3.877 ریال5:39:13
3.8788 ریال5:37:04
3.8778 ریال5:35:05
3.8778 ریال5:35:04
3.8773 ریال5:31:05
3.8774 ریال5:29:04
3.8781 ریال5:27:13
3.8779 ریال5:25:04
3.8778 ریال5:23:04
3.8786 ریال5:21:12
3.8783 ریال5:19:03
3.8781 ریال5:17:03
3.8792 ریال5:15:16
3.8792 ریال5:15:15
3.878 ریال5:13:03
3.8778 ریال5:11:03
3.879 ریال5:09:13
3.8774 ریال5:07:03
3.8785 ریال5:05:05
3.8785 ریال5:05:04
3.8782 ریال5:03:11
3.878 ریال5:01:05
3.8782 ریال4:59:03
3.8776 ریال4:57:12
3.8779 ریال4:55:04
3.8779 ریال4:55:04
3.8787 ریال4:53:04
3.88 ریال4:51:12
3.8779 ریال4:49:03
3.8786 ریال4:47:04
3.8778 ریال4:45:13
3.8778 ریال4:45:12
3.8785 ریال4:43:04
3.8784 ریال4:41:03
3.8778 ریال4:39:11
3.8785 ریال4:35:04
3.8785 ریال4:35:04
3.878 ریال4:33:13
3.8777 ریال4:31:04
3.8779 ریال4:29:04
3.8784 ریال4:27:11
3.8777 ریال4:25:05
3.8777 ریال4:25:04
3.8786 ریال4:23:03
3.8782 ریال4:21:12
3.8779 ریال4:19:04
3.8776 ریال4:15:15
3.8776 ریال4:15:14
3.878 ریال4:13:04
3.8789 ریال4:11:03
3.8776 ریال4:09:11
3.8773 ریال4:07:03
3.8772 ریال4:05:05
3.8772 ریال4:05:04
3.8773 ریال4:03:12
3.8783 ریال4:01:05
3.8773 ریال3:59:03
3.8775 ریال3:57:12
3.8774 ریال3:55:05
3.8774 ریال3:55:04
3.8778 ریال3:53:03
3.8771 ریال3:51:12
3.878 ریال3:49:04
3.8776 ریال3:47:03
3.8771 ریال3:45:14
3.8771 ریال3:45:13
3.8776 ریال3:43:04
3.8771 ریال3:39:11
3.8778 ریال3:37:03
3.8769 ریال3:35:05
3.8769 ریال3:35:04
3.877 ریال3:33:11
3.8776 ریال3:29:03
3.878 ریال3:27:12
3.8775 ریال3:25:05
3.8775 ریال3:25:04
3.8778 ریال3:23:03
3.878 ریال3:21:12
3.8773 ریال3:19:04
3.8783 ریال3:17:03
3.8779 ریال3:15:15
3.8779 ریال3:15:14
3.8772 ریال3:11:04
3.8782 ریال3:09:11
3.8778 ریال3:07:04
3.877 ریال3:05:04
3.877 ریال3:05:04
3.8778 ریال3:03:12
3.878 ریال3:01:05
3.8777 ریال2:59:04
3.878 ریال2:57:11
3.8776 ریال2:55:04
3.8776 ریال2:55:04
3.8779 ریال2:49:03
3.8776 ریال2:47:03
3.8774 ریال2:45:14
3.8774 ریال2:45:13
3.8775 ریال2:43:04
3.8782 ریال2:41:04
3.8784 ریال2:39:11
3.8775 ریال2:37:04
3.8787 ریال2:35:05
3.8787 ریال2:35:04
3.8795 ریال2:33:11
3.8789 ریال2:31:04
3.8785 ریال2:29:04
3.8786 ریال2:27:12
3.8781 ریال2:25:04
3.8781 ریال2:25:04
3.8784 ریال2:23:03
3.8791 ریال2:21:12
3.8782 ریال2:19:03
3.8788 ریال2:17:04
3.8789 ریال2:15:16
3.8789 ریال2:15:14
3.8785 ریال2:13:03
3.8787 ریال2:11:03
3.8791 ریال2:09:11
3.879 ریال2:07:03
3.8793 ریال2:05:04
3.8788 ریال2:03:11
3.8784 ریال2:01:05
3.8783 ریال1:59:03
3.8787 ریال1:57:12
3.8789 ریال1:55:04
3.8789 ریال1:55:04
3.8785 ریال1:51:11
3.8783 ریال1:49:03
3.8798 ریال1:47:03
3.8793 ریال1:45:13
3.8793 ریال1:45:12
3.8789 ریال1:43:04
3.8798 ریال1:39:12
3.8795 ریال1:37:03
3.8794 ریال1:35:04
3.8794 ریال1:35:04
3.8789 ریال1:33:12
3.879 ریال1:31:04
3.8794 ریال1:29:04
3.8796 ریال1:25:04
3.8796 ریال1:25:04
3.88 ریال1:21:12
3.8801 ریال1:19:04
3.8793 ریال1:15:16
3.8793 ریال1:15:14
3.8792 ریال1:13:04
3.8793 ریال1:11:03
3.8796 ریال1:09:12
3.8793 ریال1:07:03
3.8799 ریال1:05:04
3.8799 ریال1:05:04
3.8793 ریال1:03:12
3.8791 ریال1:01:04
3.8794 ریال0:59:04
3.8793 ریال0:57:11
3.8794 ریال0:55:05
3.8794 ریال0:55:04
3.8793 ریال0:49:03
3.8795 ریال0:47:04
3.8793 ریال0:45:12
3.8793 ریال0:45:12
3.8788 ریال0:43:04
3.8787 ریال0:41:03
3.879 ریال0:39:11
3.8791 ریال0:37:04
3.879 ریال0:35:04
3.879 ریال0:35:03
3.8787 ریال0:33:13
3.8794 ریال0:31:04
3.8797 ریال0:29:03
3.8799 ریال0:27:12
3.8795 ریال0:25:05
3.8795 ریال0:25:04
3.8794 ریال0:23:03
3.8799 ریال0:21:11
3.8797 ریال0:19:03
3.8799 ریال0:17:04
3.8795 ریال0:15:15
3.8795 ریال0:15:14
3.8792 ریال0:13:03
3.8796 ریال0:11:03
3.8793 ریال0:09:11
3.8798 ریال0:07:03
3.8792 ریال0:05:05
3.8792 ریال0:05:04
3.8789 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات