شاخص یاب

دلار / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:3.8037
  • بالاترین قیمت روز:3.8037
  • پایین ترین قیمت روز:3.796
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.796
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:3.7955
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0082

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.8037 ریال1:32:10
3.7985 ریال1:31:09
3.7988 ریال1:30:15
3.7997 ریال1:29:09
3.7999 ریال1:28:10
3.8005 ریال1:27:12
3.7994 ریال1:26:09
3.7995 ریال1:23:09
3.7994 ریال1:22:08
3.799 ریال1:21:12
3.7993 ریال1:16:08
3.7988 ریال1:15:13
3.7985 ریال1:14:09
3.7983 ریال1:13:09
3.7981 ریال1:10:10
3.798 ریال1:07:09
3.7976 ریال1:06:11
3.7978 ریال1:05:10
3.7979 ریال1:04:08
3.7983 ریال1:03:12
3.7982 ریال1:02:09
3.7986 ریال1:01:10
3.7985 ریال0:59:09
3.7988 ریال0:58:08
3.7983 ریال0:57:11
3.7985 ریال0:56:09
3.7981 ریال0:55:10
3.7982 ریال0:54:12
3.798 ریال0:50:12
3.7982 ریال0:48:11
3.7978 ریال0:45:12
3.7981 ریال0:44:08
3.7985 ریال0:42:11
3.7982 ریال0:41:09
3.7981 ریال0:40:12
3.7979 ریال0:39:11
3.798 ریال0:38:09
3.7978 ریال0:36:10
3.7985 ریال0:35:09
3.799 ریال0:34:08
3.7982 ریال0:33:11
3.7979 ریال0:32:09
3.7978 ریال0:30:16
3.7976 ریال0:29:08
3.7974 ریال0:28:10
3.7985 ریال0:27:10
3.7969 ریال0:26:08
3.7965 ریال0:25:10
3.7967 ریال0:22:08
3.797 ریال0:21:11
3.7971 ریال0:20:11
3.7972 ریال0:17:08
3.797 ریال0:16:09
3.7968 ریال0:15:12
3.7966 ریال0:14:09
3.7968 ریال0:13:08
3.7966 ریال0:12:11
3.797 ریال0:10:11
3.7971 ریال0:09:11
3.7967 ریال0:08:08
3.7968 ریال0:07:08
3.7966 ریال0:06:11
3.7963 ریال0:05:09
3.7961 ریال0:04:09
3.796 ریال0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات