USD/PLN - دلار آمریکا / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:3.5549
  • بالاترین قیمت روز:3.5572
  • پایین ترین قیمت روز:3.5522
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.5522
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:3.552
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.5549 ریال3:20:36
3.5543 ریال3:17:57
3.5541 ریال3:15:03
3.5551 ریال3:11:30
3.5554 ریال3:08:34
3.5553 ریال3:06:17
3.5554 ریال3:02:49
3.5553 ریال2:54:10
3.5548 ریال2:50:49
3.5543 ریال2:48:08
3.555 ریال2:44:35
3.5553 ریال2:41:31
3.5549 ریال2:38:33
3.5547 ریال2:33:27
3.5545 ریال2:29:29
3.5551 ریال2:26:27
3.5547 ریال2:23:22
3.5549 ریال2:20:32
3.5543 ریال2:18:24
3.5549 ریال2:15:21
3.5552 ریال2:09:35
3.5545 ریال2:05:29
3.554 ریال2:02:39
3.5549 ریال1:59:41
3.5551 ریال1:56:48
3.5566 ریال1:53:50
3.5553 ریال1:51:03
3.5547 ریال1:47:52
3.5551 ریال1:44:23
3.5541 ریال1:41:29
3.5551 ریال1:38:24
3.5572 ریال1:35:24
3.5537 ریال1:32:52
3.5543 ریال1:29:49
3.5554 ریال1:26:26
3.5549 ریال1:23:58
3.5553 ریال1:20:24
3.5534 ریال1:15:01
3.5566 ریال1:11:25
3.553 ریال1:08:18
3.5543 ریال1:05:26
3.5547 ریال1:02:56
3.5551 ریال0:59:27
3.5533 ریال0:56:24
3.553 ریال0:53:20
3.5552 ریال0:50:27
3.5538 ریال0:48:00
3.5525 ریال0:44:23
3.5522 ریال0:41:33
3.5532 ریال0:38:43
3.5528 ریال0:35:30
3.5526 ریال0:33:05
3.5529 ریال0:29:53
3.5528 ریال0:27:07
3.5524 ریال0:23:27
3.553 ریال0:21:04
3.5528 ریال0:11:53
3.5534 ریال0:08:48
3.5522 ریال0:02:44
نظرات