کالایاب
شاخص یاب

دلار / پاپوا گینه نو

  • نرخ فعلی:3.2895
  • بالاترین قیمت روز:3.3841
  • پایین ترین قیمت روز:3.2841
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2841
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۰:۲۰
  • نرخ روز گذشته:3.2895
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2895 ریال4:30:20
3.3841 ریال4:29:10
3.2895 ریال1:33:14
3.2841 ریال1:32:10
3.2895 ریال1:31:11
3.2841 ریال1:30:19
3.2895 ریال1:23:10
3.2841 ریال1:22:10
3.2895 ریال1:18:13
3.2841 ریال1:17:10
3.2895 ریال1:15:16
3.2841 ریال1:14:10
3.2895 ریال1:13:10
3.2841 ریال1:12:13
3.2895 ریال1:08:10
3.2841 ریال1:07:10
3.2895 ریال1:03:14
3.2841 ریال1:02:13
3.2895 ریال1:00:26
3.2841 ریال0:59:09
3.2895 ریال0:43:11
3.2841 ریال0:42:14
3.2895 ریال0:36:14
3.2841 ریال0:35:11
3.2895 ریال0:29:10
3.2841 ریال0:28:10
3.2895 ریال0:27:15
3.2841 ریال0:26:10
3.2895 ریال0:25:12
3.2841 ریال0:24:14
3.2895 ریال0:07:10
3.2841 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات