شاخص یاب

دلار / پاپوا گینه نو

  • نرخ فعلی:3.294
  • بالاترین قیمت روز:3.294
  • پایین ترین قیمت روز:3.256
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.294
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۴:۱۷
  • نرخ روز گذشته:3.295
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک دلار / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.294 ریال14:04:17
3.256 ریال14:03:21
3.294 ریال13:26:14
3.256 ریال13:25:15
3.294 ریال12:58:13
3.256 ریال12:57:17
3.294 ریال12:55:15
3.256 ریال12:54:17
3.294 ریال12:28:14
3.256 ریال12:27:17
3.294 ریال12:12:17
3.256 ریال12:11:13
3.294 ریال11:39:17
3.256 ریال11:38:13
3.294 ریال11:28:14
3.256 ریال11:27:17
3.294 ریال11:09:15
3.256 ریال11:08:14
3.294 ریال10:52:12
3.256 ریال10:51:16
3.294 ریال8:53:12
3.256 ریال8:52:11
3.294 ریال8:16:11
3.256 ریال8:15:15
3.294 ریال8:09:14
3.256 ریال8:08:12
3.294 ریال7:08:11
3.256 ریال7:07:11
3.294 ریال6:13:11
3.256 ریال6:12:13
3.294 ریال5:41:11
3.256 ریال5:40:16
3.294 ریال5:15:15
3.256 ریال5:14:10
3.294 ریال0:14:08
نظرات