شاخص یاب

دلار / پاپوا گینه نو

  • نرخ فعلی:3.3385
  • بالاترین قیمت روز:3.3385
  • پایین ترین قیمت روز:3.1743
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2834
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۹:۲۱
  • نرخ روز گذشته:3.322
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0165

نمودار کندل استیک دلار / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3385 ریال22:09:21
3.1743 ریال20:32:20
3.2982 ریال15:34:15
3.1743 ریال10:57:15
3.2834 ریال4:32:10
نظرات