شاخص یاب

دلار / پاپوا گینه نو

  • نرخ فعلی:3.2404
  • بالاترین قیمت روز:3.2475
  • پایین ترین قیمت روز:3.2404
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.2475
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۷:۳۳
  • نرخ روز گذشته:3.2467
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0063

نمودار کندل استیک دلار / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پاپوا گینه نو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2404 ریال4:37:33
3.2404 ریال4:36:41
3.2404 ریال4:35:30
3.2475 ریال0:10:48
3.2475 ریال0:09:56
3.2475 ریال0:08:59
نظرات