دلار / پاپوا گینه نو

  • نرخ فعلی:3.2019
  • بالاترین قیمت روز:3.2019
  • پایین ترین قیمت روز:3.1948
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.1948
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:3.1973
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0046

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.2019 ریال4:34:25
3.1948 ریال1:32:21
نظرات