شاخص یاب

دلار / بولبوا پاناما

  • نرخ فعلی:0.9792
  • بالاترین قیمت روز:0.9792
  • پایین ترین قیمت روز:0.9792
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9792
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۷:۳۴
  • نرخ روز گذشته:0.9761
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0031

نمودار کندل استیک دلار / بولبوا پاناما در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / بولبوا پاناما در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9792 ریال4:37:34
0.9792 ریال4:36:45
0.9792 ریال4:35:34
نظرات