شاخص یاب

دلار / بولبوا پاناما

  • نرخ فعلی:0.9799
  • بالاترین قیمت روز:0.98
  • پایین ترین قیمت روز:0.9785
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9785
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.9786
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک دلار / بولبوا پاناما در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / بولبوا پاناما در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9799 ریال12:46:09
0.98 ریال4:32:08
0.9786 ریال3:00:13
0.9785 ریال2:59:07
نظرات